5 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010 (PL-x 467/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Din partea Comisiei pentru regulament, domnul Nicolicea. Amânăm dezbaterile până... Vă rog, anunţaţi-l pe domnul Nicolicea, să putem... Trecem la următorul proiect. 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, doamnă secretar de stat.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru apărare. Cine prezintă raportul? Comisia de... Cine? Comisia pentru apărare. Vă rog. Raport comun.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, cu dezbaterea şi avizarea pe fond, în procedură de urgenţă, asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017, transmis cu adresa nr. PL-x 467 din 20 noiembrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege. Proiectul a fost avizat favorabil şi de Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic. Obiectul de reglementare vizează completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, în sensul instituirii unei noi atribuţii pentru poliţia locală, constând în monitorizarea depozitelor de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu scopul prevenirii incendiilor. Comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului deputaţii prezenţi au avizat favorabil acest proiect, iar în ceea ce priveşte dezbaterile Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, membrii comisiei au fost prezenţi, conform listei de prezenţă, şi au avizat favorabil. Iar la dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, domnul Marius Octavian Popa, comisar general adjunct din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii din partea colegilor? Da. Grupul PNL. Domnul Leoreanu. Vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL din Camera Deputaţilor va susţine această modificare a art. 9 din Legea nr. 155, cu privire la instituirea unei noi atribuţii pentru poliţia locală, tocmai pentru a sprijini instituţiile statului, dar şi administraţia publică locală, pe raza căreia se află depozitul de deşeuri, în vederea monitorizării a acesteia şi tocmai pentru a preveni aceste situaţii deloc confortabile, când aceste deşeuri se autoaprind sau sunt ajutate de unii pentru a se aprinde. Drept pentru care, noi vom sprijini această propunere legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP. Domnul Bichineţ Corneliu. Vă rog, domnule deputat.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În primul rând, după ce o să-l felicit pe domnul Suciu pentru frumoasa reuşită de a fi liderul celui mai mare grup din Parlament, vreau să vă spun că la Roma, după Traian, aşa le spunea tuturor celor întronaţi: "Să fii mai bun decât Traian!". Şi dumneavoastră să fiţi mai bun decât domnul Munteanu, dar să n-aveţi finalul neplăcut al carierei Domniei Sale. Legea aceasta, nr. 155/2010, pe care Partidul Mişcarea Populară o va susţine, este bună, dar perfectibilă. Aţi văzut cu toţii ce se întâmplă în România cu poliţia comunitară. A apărut datorită presei, datorită cetăţenilor care au semnalat diferite derapaje cum că majoritatea celor angajaţi la poliţia comunitară se ocupă cu transportul de acasă până la serviciu a soţiilor, soacrelor, amantelor primarilor. Poliţia comunitară, în foarte multe cazuri, dă dovadă de lipsă de tact, de acţiuni absolut halucinante - vezi cazul Iaşiului, mă refer la celebrul primar Nichita. Acum, dacă noi, poliţiei comunitare îi dăm o sarcină în plus, probabil că cei de acolo se vor ocupa de deşeuri şi de depozitele de deşeuri pentru a nu se mai produce incendii şi vor diminua din activitatea lor propagandistică. Pentru că nu trebuie să vă faceţi că nu ştiţi - orice om de la poliţia comunitară este în slujba primarului, care îl foloseşte ca agent electoral. Astfel, noi le creăm celor de la poliţia comunitară, de unde ar fi ei, un obiect concret al muncii. Susţinem şi sper să fie mai puţine incendii în depozitele de deşeuri din România. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul PSD. Domnul Florin Popa. Vă rog, domnule deputat.

Florin Popa Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea să susţin această iniţiativă legislativă, de modificare, de completare, având în vedere că poliţia comunitară trebuie să aibă sarcini şi în acest domeniu, pentru că în lege deja erau prevăzute câteva atribuţii în legătură cu urmărirea, monitorizarea transporturilor de deşeuri către depozite. Faptul că au fost multe incidente, care s-au întâmplat în perioada anterioară, vine să susţină această iniţiativă de completare a legii. Grupul parlamentar al PSD va susţine şi va vota această modificare şi cred că va fi o îmbunătăţire pentru perioada următoare, pentru activitatea poliţiei locale. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final; are caracter ordinar.