2 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană COM (2017) 797 (PHCD 24/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană; PHCD 24/2018. Din partea Comisiei pentru afaceri europene, domnul preşedinte Angel Tîlvăr. Vă rog, domnule preşedinte.

Angel Tîlvăr Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Opinia referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană COM(2017) 797. În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru afaceri europene, împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate pentru examinarea fondului Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană. Am avut în vedere, când am elaborat această opinie, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, nota de informare transmisă de la Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor, precum şi analiza comisiei noastre. Comisia pentru afaceri europene consideră că modalităţile de lucru mai flexibile corespund stadiului actual al societăţii digitale şi drepturile aplicabile acestora prezintă avantajul de a fi mai rapid şi mai simplu modificate, dacă se dovedeşte necesar, în urma progresului tehnic, fapt care este de natură să contrabalanseze riscul de incertitudine ridicat de cadrul normativ al relaţiilor de muncă şi totodată comisia noastră recomandă explorarea oportunităţilor de protecţie socială create de această situaţie. Noi ne raliem opiniei Comisiei Europene, conform căreia este necesară consolidarea pieţelor inovatoare ale muncii şi asigurarea convergenţei între statele membre, în privinţa condiţiilor de trai şi de muncă europene, dar atragem atenţia că există diferenţe structurale între economiile statelor membre ce impun păstrarea unei marje suficiente de reglementare a relaţiilor de muncă la dispoziţia statelor membre, pentru a se asigura diversitatea economică şi a locurilor de muncă pe piaţa internă a Uniunii. Recomandăm ca dreptul de informare exercitat cu prilejul angajării să fie prevăzut sub o formă continuată pe perioada de probă, astfel încât îmbunătăţirea accesului lucrătorilor la informaţii, referitoare la condiţiile de muncă, să includă aspecte ce derivă elocvent, în mod preponderent, din prestarea muncii, dar sunt dificil de descris într-o declaraţie. Totodată, recomandăm reanalizarea condiţiilor impuse pentru exercitarea dreptului la formarea obligatorie fără niciun cost, astfel încât aceasta să prezinte un risc redus de afectare a viabilităţii economice a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a celor aflate la început de drum. Domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în şedinţa din 24 aprilie 2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, care să fie transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Totodată, propunem informarea instituţiilor Uniunii Europene şi Guvernul României asupra observaţiilor şi recomandărilor noastre, ca o contribuţie la procesul de formulare a unor politici eficiente în domeniul de referinţă. Totodată, comisia noastră propune transmiterea observaţiilor Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia Europeană, în comunicare furnizând rezultate pentru Europa, Comunicarea nr. 211. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. La dezbateri generale? Vă rog, domnule deputat. Grupul PSD.

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doresc să fac o scurtă intervenţie la Comunicarea 797. Flexibilizarea accentuată a pieţei muncii a condus la noi forme de angajare şi la adaptarea raporturilor de muncă, dar şi la apariţia unor practici neclare şi injuste, ceea ce determină dificultăţi în respectarea drepturilor angajaţilor. Propunerea de directivă, referitoare la transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă la nivelul UE, urmăreşte implementarea a două dintre principiile fundamentale pe care se bazează pilonul european al drepturilor sociale, şi anume principiul referitor la asigurarea unor locuri de muncă sigure şi adaptabile, precum şi principiul referitor la obligativitatea oferirii de informaţii despre condiţiile de angajare şi protecţie în caz de concediere. Considerăm că normele prevăzute de această propunere ar trebui să fie cuprinse într-un act unitar, împreună cu reglementările din domeniul protecţiei sociale a persoanelor care desfăşoară o activitate independentă şi cu cele referitoare la modalităţile de muncă şi contractare din noua economie. Susţinem adoptarea opiniei privitoare la Comunicarea 797 în forma prezentată de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La preambul, intervenţii? Nu. Adoptat. La articolul unic, observaţii? Nu. Adoptat. Rămâne la votul final. Mai este un COM, domnule preşedinte Tîlvăr.