23 octombrie 2018 – Prezentarea şi dezbaterea moţiunii simple intitulate "Stimulat de PSD, fără pic de competenţă, taie Deneş în păduri, şi la verzi... şi la uscate", iniţiate de deputaţi membri ai Grupului parlamentar al PNL.

Florin Iordache Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc. Grupul PSD, domnule Lazăr, vă rog, haideţi să începem şi noi şedinţa! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 133 de deputaţi. Ordinea de zi pentru astăzi, 23 octombrie, şi pentru mâine, 24 octombrie, precum şi programul de lucru au fost distribuite. Discutăm despre moţiunea simplă depusă de 67 de deputaţi, înscrisă pe ordinea de zi de astăzi. Întreb dacă vreunul dintre semnatari îşi retrage adeziunea la această moţiune? Nu. Biroul permanent şi Comitetul liderilor vă propun următoarele: va fi citită moţiunea de unul dintre semnatari; Guvernului i se rezervă 50 de minute, pe care le utilizează la începutul şi la finalizarea dezbaterilor. Ţinând cont că fiecare deputat are alocate 10 secunde pentru intervenţii, grupurile parlamentare au următorii timpi: Grupul parlamentar al PSD - 25 de minute; Grupul parlamentar al PNL - 11 minute; Grupul parlamentar al USR - 5 minute; Grupul parlamentar al UDMR - 4 minute; Grupul parlamentar al ALDE - 3 minute; Grupul parlamentar al PMP - două minute; Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - 3 minute; deputaţii neafiliaţi - 3 minute. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Vă rog să pregătiţi cartelele de vot. Vă rog să luaţi loc şi să pregătiţi cartelele de vot. Să înceapă votul. 76 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. Rog liderii de grup să-şi desemneze colegii care vor avea intervenţii. Domnule deputat Tinel Gheorghe, dumneavoastră prezentaţi moţiunea simplă? Vă rog. Şi apoi domnul ministru Deneş, ministrul apelor şi pădurilor, va avea intervenţie. Îl invit, acum, pe domnul deputat Tinel Gheorghe să citească moţiunea simplă. Vă rog, domnule deputat.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule ministru, Subsemnaţii, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor, am înaintat prezenta moţiune simplă, ca urmare a neîmplinirilor Ministerului Apelor şi Pădurilor şi a modului ilegal în care ministrul Ioan Deneş gestionează situaţia Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, adică aproximativ 60% din Fondul Forestier Naţional, în interesul preşedintelui de partid şi al unei părţi din PSD. Stimaţi colegi, În ceea ce priveşte politica în domeniul apelor, problema inundaţiilor rămâne una dintre cele mai grave neîmpliniri ale Ministerului Apelor şi Pădurilor, condus, fără întrerupere, din 2012 şi până în prezent, de miniştri ai Partidului Social Democrat. Recunoscută ca o prioritate şi în Programul dumneavoastră de guvernare, al celor trei Guverne PSD-ALDE, problema rămâne nerezolvată, chiar ignorată, dacă luăm în considerare slaba finanţare a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor. O simplă comparaţie arată dezastrul în acest domeniu. Dacă valoarea investiţiilor, alocări de la bugetul statului, în anul 2006, s-a ridicat la peste 122 de milioane de euro, în 2010 la 48 de milioane de euro, în anul 2017 vorbim doar de 14 milioane de euro, iar în 2018 de 16,6 milioane de euro. O comparaţie realistă între cele 122 de milioane de euro din 2006 şi cele 16 milioane alocate de la bugetul de stat în 2018 este încă o demonstraţie a lipsei de viziune, a dezinteresului pentru rezolvarea unei probleme majore, care afectează serios vieţile oamenilor, stabilitatea administraţiilor şi a economiei, dar şi bugetul public. Lipsa de coerenţă şi de viziune merge mai departe, în banii atraşi din surse externe, respectiv, 102 milioane de euro atrase în 2010 faţă de 5,1 milioane de euro în 2017 sau puţin peste 6 milioane de euro în 2018. Iar comparaţiile sunt relevante, dacă ţinem cont de cele 82 de lucrări finalizate în 2010, faţă de doar 20 de lucrări luate în calcul a se finaliza în 2018. Investiţiile demarate în perioadele 2006-2008 sau 2009-2012 au fost abandonate sau slab finanţate, deşi insistaţi să ne spuneţi cât de important este să alocăm sume pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Neglijarea investiţiilor în amenajarea torenţilor şi slaba finanţare a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor au dus la noi catastrofe în vara acestui an. Situaţia din această vară este una revoltătoare. În ciuda evaluărilor realizate de comisiile constituite prin ordin al prefecţilor din judeţele lovite de fenomenele extreme, fondurile alocate au fost insuficiente, iar sumele au fost distribuite după criterii ticăloase, în funcţie de apartenenţa politică a primarilor, nu în funcţie de nevoile reale ale comunităţilor. În pragul iernii, lucrările avariate nu au fost încă refăcute. Administraţia Naţională Apele Române, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, preia neputinţa Guvernului şi ajunge de la un excedent de peste 300.000 mii lei în 2015 la un deficit de 232.179 mii lei în 2017 şi 237.525 mii lei în 2018. Pentru că primeşte sume insuficiente de la bugetul de stat, "pune la bătaie" 188.455 mii de lei pentru lucrări de investiţii şi 145.260 mii de lei pentru stoc de apărare pentru achiziţie de maşini, echipamente şi mijloace de transport, în vederea asigurării necesarului de utilaje şi echipamente pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Această situaţie continuă şi în 2018. În timpul acesta, domnul ministru al apelor şi pădurilor a promis, în vizitele prin judeţe, milioane de euro din fonduri structurale şi de investiţii, deşi, în 2017, nu s-a depus niciun proiect serios pentru a atrage bani din Programul Operaţional Infrastructură Mare. Domnule ministru, La Bistriţa aţi declarat că Ministerul Apelor şi Pădurilor are în derulare 49 de proiecte prin POIM, dintre care 17 vor fi aprobate spre finanţare anul acesta. Cum o fi să ai proiecte în derulare, dar neaprobate la finanţare? Dar, dă bine, nu-i aşa, să faci poze cu mai marii judeţelor, evident, colegi de partid cu dumneavoastră, şi să faci promisiuni... Pentru că da, aici sunteţi campioni! Scuze, domnule ministru! La Constanţa aţi anunţat şi un proiect mare cu termen foarte scurt. Aţi dispus îndepărtarea unor grinzi metalice care puneau în pericol siguranţa turiştilor. Şi aţi mai făcut ceva la Constanţa. I-aţi spălat ruşinea colegului de la Transporturi, anunţând că, în urma încheierii contractului de finanţare pentru Obiectivul "Reducerea eroziunii costiere faza II", vom avea 100 de km de autostradă pe nisip. Că nu vă ţineţi de promisiunile făcute în plan intern, ne-am obişnuit deja, domnule ministru, dar se pare că aţi uitat şi de obligaţiile asumate în faţa partenerilor noştri externi. La sfârşitul anului trecut, Ministerul Apelor şi Pădurilor se angaja să elaboreze şi să prezinte Comisiei Europene o variantă reactualizată a Planului de Implementare a Directivei Consiliului 91/271/ECE privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care România a obţinut perioade de tranziţie, astfel încât la 31 decembrie 2015 toate aglomerările mai mari de 10.000 de locuitori echivalenţi să se conformeze din punctul de vedere al colectării şi al epurării avansate a apelor uzate, iar la 31 decembrie 2018, adică mai puţin de două luni şi jumătate, toate aglomerările cu populaţie între 2.000-10.000 de locuitori echivalenţi să se conformeze din punctul de vedere al colectării şi epurării secundare a apelor uzate. Termenul final al implementării Directivei a fost stabilit la 31 decembrie 2018. Reactualizarea Planului de Implementare a Directivei Europene nu este o joacă, este o obligaţie, iar nerespectarea acesteia atrage nu doar ruşinea că România nu este încă o dată capabilă să-şi respecte cuvântul, dar reprezintă şi un motiv pentru a fi sancţionaţi. Ne-am fi aşteptat să avem făcută publică Situaţia Lucrărilor pentru Epurarea Apelor Uzate Urbane şi a capacităţilor de execuţie şi punerea în funcţiune a acestora. Din analiza ultimei situaţii pe care am găsit-o, elaborată în decembrie 2016, se pare că suntem foarte departe de a ne atinge ţintele la care ne-am angajat. Toate aceste aspecte grave şi profunde, scandalurile din presă, care se ţin lanţ, nu fac decât să demonstreze incompetenţa gravă care, prin intermediul dumneavoastră, a pus stăpânire pe Ministerul Apelor şi Pădurilor, dar şi faptul că, prin acest comportament iresponsabil, aduceţi serioase prejudicii de imagine miilor de specialişti care încă mai lucrează în sistem, oameni care ştiu să îşi facă datoria într-un mod onest şi competent şi care probabil se simt ruşinaţi că din cauza unor oameni ca dumneavoastră sunt discreditaţi sau, pur şi simplu, merg la serviciu cu gustul amar că toată competenţa lor nu mai valorează nimic în faţa unor politicieni fără ruşine şi fără onoare, care nu au puterea să se retragă în faţa evidenţelor. Stimaţi colegi, Prezenta moţiune simplă vine să sancţioneze şi gravele derapaje de la lege - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice -, în baza căreia România s-a angajat în faţa Fondului Monetar Internaţional că va elimina disfuncţiile în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, că va adopta măsuri prompte pentru eficientizarea activităţii lor, în vederea creşterii rapide a contribuţiei reale a acestora la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat. De fapt, dacă analizăm activitatea actualului ministru, constatăm că ea lipseşte cu desăvârşire, poate şi din cauza incompatibilităţii între pregătirea profesională a Domniei Sale şi domeniul pentru care a fost învestit de PSD să-l administreze. Încă de la învestire, domnul ministru ne anunţa ritos "... voi fi partenerul tuturor celor care îşi doresc gestionarea corectă, durabilă şi responsabilă a apelor şi pădurilor din România, însă toleranţa mea va fi 0 faţă de cei care încalcă legea". Am reţinut declaraţia Domniei Sale şi am fost convinşi că se va ţine de cuvânt. Din păcate, stimaţi colegi, silvicultorii au o vorbă - "Lupul îşi schimbă blana, dar năravul - ba!". Altfel, nu ne putem explica cum, la jumătatea lunii septembrie, anul acesta, domnul ministru, în dispreţ total faţă de lege, a emis Ordinele nr. 903, nr. 904 şi nr. 905 de schimbare a componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. Adevăratul scop al acestor ordine a fost însă demiterea, din interese exclusiv politice şi de grup, a conducerii Romsilva, şi nicidecum un interes legitim cu privire la eficientizarea managementului Regiei Naţionale a Pădurilor, întrucât rezultatele economice şi financiare sunt în totală contradicţie cu decizia ministrului. Regia Naţională a Pădurilor Romsilva este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Romsilva este persoană juridică, este regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi are ca scop principal de activitate gestionarea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietatea publică a statului. Iată cum arătau, la data de 30 iunie 2018, cifrele necosmetizate ale activităţii Regiei Naţionale a Pădurilor. Anul 2016 Anul 2017 Semestrul I al anului 2018 Dar nu numai din punct de vedere economic şi financiar Regia Naţională a Pădurilor a avut rezultate bune în această perioadă. Altfel, Guvernele Tudose şi Dăncilă nu ar fi putut ca, prin două memorandumuri succesive, să oblige Romsilva să vireze la bugetul de stat 90% din profitul net realizat în anii 2016 şi 2017, adică sumele de 201.592 mii lei, respectiv 247.802 mii lei, statul încasând 100 de milioane euro de la Regia Naţională a Pădurilor din profitul net realizat de acest agent economic cu capital integral de stat. Pe bună dreptate, se pune întrebarea, cum Dumnezeului este decapitată conducerea unui agent economic cu capital de stat, la un profit de 100 de milioane, încasat de Guvernul României, de statul român, şi pe ce considerente? Ştiţi câţi bani a primit Romsilva ca sprijin de la Guvernul României în aceşti doi ani, 2016 şi 2017? Dacă nu ştiţi, vă spunem noi. În anul 2016 - suma de 59 milioane lei, iar în anul 2017 - suma de 56,5 milioane lei, adică un total de 115,5 milioane lei, aproximativ 24 de milioane de euro. Nici la Caritas nu se câştiga acum 20 de ani de 4 ori, cum a câştigat Guvernul României în cazul Romsilva. Mai mult decât atât, executarea lucrărilor silvice anuale a avut un trend pozitiv, în sensul că s-au executat atât lucrările de regenerare a pădurilor, 15.985 ha, faţă de un program de 14.252 ha la nivelul anului 2017, iar în primul semestru al acestui an 10.779 ha, faţă de un program de 9.383 ha, cât şi lucrările anuale de îngrijire a arboretelor tinere în Fondul forestier, proprietate publică a statului, la nivelul prevederilor amenajamentelor silvice aflate în vigoare - 111.251 ha, faţă de un program de 101.638 ha la nivelul 2017, iar până la data de 30 iunie 2018 - 30.775,2 ha, faţă de un program de 27.177 ha, adică 113%. Semnificativ este faptul că în ceea ce priveşte volumul tăierilor ilegale din pădurile administrate de Regia Naţională a Pădurilor, în perioada analizată, acesta a scăzut continuu. De la 57.080 m 3 , în anul 2015, la 47.713 m 3 , în anul 2017, şi la 15.623 m 3 , în semestrul I al anului curent. În data de 27 iulie 2018, domnul Deneş declara că anul trecut au fost identificaţi aproximativ 400.000 m 3 tăiaţi ilegal, la nivel naţional, din total fond forestier, adică din cei aproximativ 6,5 milioane ha de pădure. Cum se face, domnule ministru, că de pe aproximativ 4,1 milioane ha administrate de Romsilva s-au tăiat ilegal 47.000 m 3 , iar de pe restul suprafeţei, adică aproximativ 2,5 milioane ha, aflate în administrarea sau în proprietatea altor deţinători, s-au tăiat ilegal diferenţa de aproximativ 350.000 m 3 ? Unde este justeţea măsurilor administrative care să ducă la îmbunătăţirea activităţii întregului sector silvic, când, iată, problemele par a fi cu totul şi cu totul în altă parte? Nu aveţi curaj, domnule ministru, să abordaţi tranşant problematica gestionării pădurii, acolo unde cu adevărat ar trebui acţionat, pentru că acolo apar ingerinţele factorului politic de care evoluţia dumneavoastră depinde efectiv. Am exemplificat doar aceşti indicatori, pentru că datele pentru ceilalţi indicatori pot fi consultate analizând Rapoartele de activitate ale Regiei Naţionale a Pădurilor pentru anii 2016 şi 2017, precum şi pentru semestrul I al anului 2018. Precizăm că realizarea acestor indicatori reprezintă o normă obligatorie şi sunt prevăzuţi în Anexa nr. 1 a contractului de mandat încheiat între mandant, Regia Naţională a Pădurilor, şi mandatar, director general, la jumătatea anului 2016, în temeiul exclusiv al prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011. Cifrele prezentate mai sus completează un tablou mai amplu al rolului şi importanţei Romsilva atât în peisajul economico-social, cât şi al factorilor de protecţie a mediului. Este ştiut faptul că Regia Naţională a Pădurilor administrează aproximativ 4,1 milioane ha de pădure, din care 17.000 ha sunt păduri virgine şi cvasivirgine, 12 parcuri naţionale în suprafaţă de 307.461 ha şi 10 parcuri naturale în suprafaţă de 539.749 ha, în care procesul de producţie este restricţionat, ca urmare a rolului şi importanţei ecologice a acestor păduri. Prin programele de investiţii dezvoltate, Romsilva este un contributor net la menţinerea biodiversităţii şi la stoparea deteriorării tuturor speciilor şi habitatelor naturale, susţinând în mod efectiv, prin sume considerabile din bugetul propriu, finanţarea tuturor proiectelor care duc la o îmbunătăţire măsurabilă a stării de conservare a ecosistemelor naturale. Ţinând cont de datele prezentate mai sus, este revoltător, la adresa legii, şi jignitor, la adresa cetăţenilor români, stimaţi colegi, ca un ministru să dispună, în baza bunului plac şi a ordinelor de partid, încălcarea grosolană a tuturor prevederilor legale - Statutul funcţionarului public, legislaţia muncii şi a angajamentelor asumate de România prin Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011. Unde vă este toleranţa 0 faţă de încălcarea legii, domnule ministru, pe care o trâmbiţaţi la preluarea mandatului? Unde vă este respectul faţă de Romsilva, ca instituţie, şi faţă de pădure şi silvicultori, domnule ministru? Pentru că aţi declarat, în data de 7 iunie a.c., la Călimăneşti, cu ocazia zilei silvicultorului, următoarele - "... Mi-aş dori ca şi biroul meu să fie adâncul pădurii, să nu mai aud trilul telefoanelor, ci cântul păsărelelor". Nu ştim dacă biroul dumneavoastră va fi vreodată în adâncul pădurii, dar, mai mult ca sigur, mandatul dumneavoastră se apropie cu paşi repezi de final. Cum poate tolera prim-ministrul un astfel de comportament de încălcare flagrantă a legii, de un demnitar aflat în exerciţiul funcţiunii, fără să aibă vreo reacţie publică de dezaprobare? Oare totul s-a întâmplat şi continuă să se întâmple sub patronajul şi auspiciile doamnei prim-ministru? Abia acum înţelegem mesajele publice ale preşedintelui PSD, care se lamenta că în ministere funcţionarii publici blochează acţiunile guvernamentale şi că, vezi Doamne, din această cauză coaliţia PSD - ALDE nu îşi poate implementa proiectele asumate prin Programul de Guvernare. În realitate, mesajul este unul simplu - "...Daţi-i afară, cu orice preţ şi în orice condiţii, pe cei care vi se opun...". Pentru exemplificarea evidentă a încălcării legii, am introdus în textul moţiunii simple o parte din conţinutul unei Note, din data de 12 septembrie 2018, întocmită de secretarul general al ministerului, adică de subordonatul direct al dumneavoastră, domnule ministru, notă în baza căreia, stimaţi colegi, orice procuror se poate sesiza din oficiu şi l-ar invita la audieri pe domnul Deneş. Citez: "Ţinând cont de ordinul de încetare a promovării temporare din funcţia publică de conducere de director al Direcţiei Juridice a domnişoarei (...), precum şi a ordinului de delegare, atribuţii aferente funcţiei de director a Direcţiei Juridice, a domnului (...), apreciez că motivul real al schimbării domnişoarei (...) din funcţia publică de conducere a Direcţiei Juridice s-a datorat restituirii, neavizat din punctul de vedere al legalităţii proiectului de ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind revocarea membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. Anterior emiterii ordinului de încetare promovare temporară a domnişoarei (...) din funcţia publică de conducere de director al Direcţiei Juridice, s-au făcut presiuni asupra funcţionarilor Direcţiei Juridice pentru reconsiderarea punctului de vedere emis anterior cu privire la neavizarea din punctul de vedere al legalităţii ordinului menţionat anterior. Consider că, prin delegarea atribuţiilor ce revin funcţiei publice de conducere a Direcţiei Juridice, a domnului (...), se urmăreşte schimbarea opiniei juridice anterior formulate cu privire la ordin, dând o aparentă legitimitate viitoarelor demersuri privind revocarea membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi încetarea contractelor de mandate aferente. Apreciez că motivul real al acestor demersuri menţionate mai sus, privind numirea unui nou director al Direcţiei Juridice, a fost neavizarea, din punctul de vedere al legalităţii, a ordinului de revocare a membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi încetarea contractelor de mandat aferente, astfel cum a fost transmis Direcţiei Juridice. Totodată, fac menţiunea că referatul de aprobare a ordinului de revocare a membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva trebuia întocmit de către direcţia de specialitate care coordonează activitatea din domeniul păduri sau de comisia de evaluare constituită în baza Ordonanţei de urgenţă nr. 109 privind guvernanţa corporatistă, nu de către Direcţia de Comunicare şi Resurse umane, prin doamna (...) în calitate de director, aceasta neavând atribuţii în acest sens, potrivit fişei postului, respectiv a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al ministerului. Am avizat ordinul de încetare promovare din funcţia de conducere de director al Direcţiei Juridice a domnişoarei (...), precum şi a ordinului de delegare atribuţii aferente funcţiei de director al Direcţiei Juridice a domnului (...), cu observaţiile formulate mai sus, doar în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 şi în baza Ordinului privind stabilirea atribuţiilor domnului secretar general, nr. 263/14 martie 2018". Domnule ministru, Cred că sunteţi conştient de gravitatea celor consemnate în scris de subordonatul dumneavoastră, dar, probabil, vi s-a oferit garanţia că, într-o eventuală solicitare de ridicare a imunităţii, colegii dumneavoastră de partid şi de alianţă din Senat ar face scut şi ar vota împotriva acesteia. Da, că este adevărat ceea ce spunem noi, o confirmă chiar demisia, în semn de protest, în data de 10 octombrie 2018, a secretarului de stat responsabil pentru domeniul păduri, coleg cu dumneavoastră de partid. După părerea noastră, semnatarii acestei moţiuni simple, schimbările făcute la Regia Naţională a Pădurilor au avut un singur scop: acapararea politică a acestui agent economic care are un potenţial electoral, mai ales în mediul rural, şi financiar însemnat şi, nu mai puţin neimportant, a ajutat la înclinarea balanţei de putere în interiorul PSD, susţinându-1 pe preşedintele partidului în bătălia internă cu ceilalţi contestatari. Este inacceptabil, domnule ministru, să nu vedem ca prioritate în preocupările dumneavoastră guvernamentale aprovizionarea populaţiei din mediul rural cu lemn de foc. Se ştie că necesarul de lemn de foc este de aproximativ 7 milioane m 3 , în fiecare an, din care Romsilva poate asigura până la 4,5 milioane m 3 - 3 milioane m 3 aproximativ din tăieri de îngrijire şi 1,5 milioane m 3 din lemn subţire fasonat la capătul subţire mai mic de 24. Diferenţa însă, domnule ministru, de aproximativ 2,5 milioane m 3 , trebuie asigurată de ceilalţi administratori sau deţinători de pădure din România. Aici ar fi trebuit să se vadă priceperea dumneavoastră administrativă şi, totodată, să se şi simtă acest lucru în politicile guvernamentale. Din păcate, aţi ales cea mai proastă soluţie. În prag de iarnă, aţi decapitat conducerea Romsilva şi aţi creat din nou premisele unei crize a lemnului de foc. De asemenea, ar fi trebuit să ştiţi, domnule ministru, că, deşi preţul lemnului de foc porneşte direct din pădure, de la aproximativ 150 lei/mc, el ajunge în curţile oamenilor la 500 - 550 lei/mc, uneori chiar şi mai mult, în unele zone şi regiuni ale ţării fiind unul prohibitiv - judeţele din regiunile de câmpie cu suprafeţe foarte mici de pădure, raportat la suprafaţa judeţului. Considerăm că era obligatoriu ca, prin decizie guvernamentală, să identificaţi soluţii de sprijin pentru populaţie, astfel încât aprovizionarea cu lemn de foc să fie ritmică, facilă şi, mai ales, la un preţ accesibil. Cum se face, domnule ministru, că nu aţi solicitat constituirea de depozite de lemn cu destinaţie exclusivă pentru lemnul de foc în zonele deficitare din regiunile cele mai sărace, şi mai ales acolo unde lemnul este foarte scump, prin afluirea din zonele excedentare, de la munte? Cum se face, domnule ministru, că nu aţi solicitat deja constituirea, la nivel interministerial, a acelor colective mixte care să monitorizeze circulaţia lemnului de foc pe drumurile publice - jandarmi/poliţişti şi personal silvic autorizat -, acum, în prag de iarnă? Cum se face, domnule ministru, că nu aveţi nicio preocupare privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, deşi sunteţi membru al unui Guvern care se vrea social-democrat, sens în care, poate, de la dumneavoastră ar trebui să plece propunerea de regândire a unui sistem de sprijin viabil pentru cei care au cu adevărat nevoie de lemn de foc? Cum se face, domnule ministru, că nu aţi avut în vedere la învestire şi nici nu v-am auzit vorbind în toată această perioadă despre necesitatea instituirii unei scheme viabile de sprijin pentru toţi proprietarii de pădure a cărei funcţie principală este aceea de protecţie? Acest lucru ar fi dus, în mod vizibil, la scăderea presiunii sociale asupra pădurii. Se ştie că Hotărârea de Guvern nr. 447/2017 alocă un buget de 285 de milioane de lei, pentru perioada 2017-2020, în vederea compensării contravalorii produselor pe care proprietarii de pădure nu le recoltează, din cauza funcţiei de protecţie a acestora. În anul 2017, a fost alocată doar suma de 19 miliarde de lei, deşi, conform Deciziei Comisiei Europene 8769 din 3 ianuarie 2017, bugetul alocat anual pentru această formă de sprijin ar fi trebuit să fie de 15,8 milioane de euro, adică de patru ori mai mare. Ne-am fi aşteptat ca anul acesta, domnule ministru şi stimaţi colegi, să veniţi cu o propunere de creştere semnificativă a nivelului de sprijin anual, la nivelul propunerii Comisiei Europene, dat fiind faptul că existau toate condiţiile îndeplinite - acordul Comisiei Europene, temei legal, Codul silvic, precedent bugetar. Din păcate, constatăm, cu regret, că nu vă preocupă nici acest aspect care intră în sfera atribuţiilor dumneavoastră, ca ministru al pădurilor. Cum se face că nu aveţi nicio preocupare privind implementarea, în România, a planurilor de gestionare forestieră sau instrumente echivalente, în conformitate cu gestionarea durabilă a pădurilor "Sustainable Forest Management"? Este vorba, domnule ministru, despre Strategia Uniunii Europene 2020 privind contribuţia silviculturii la menţinerea biodiversităţii. Aceasta ar fi presupus ca dumneavoastră să fi identificat deja toate suprafeţele de pădure proprietate publică a statului şi exploataţiile forestiere care urmau să primească finanţare în cadrul politicii Uniunii Europene de dezvoltare rurală. Programul ar urma să conducă la o îmbunătăţire măsurabilă a stării de conservare a speciilor şi habitatelor care depind sau sunt afectate de silvicultură, precum şi o îmbunătăţire a furnizării de servicii ecosistemice. Cum să înţelegeţi dumneavoastră termeni ca biodiversitate, management durabil al pădurilor, ecosistem sau să emiteţi puncte de vedere cu privire la unele măsuri pentru prevenirea şi limitarea efectelor negative ale schimbărilor climatice, când dumneavoastră v-aţi întâlnit prima dată cu aceşti termeni la numirea în funcţie? Nu intenţionăm să vă jignim, dar aceasta este ceea ce se vede. Despre îndeplinirea obiectivelor din Programul de guvernare pe componenta păduri nu putem vorbi despre niciun fel de bilanţ al realizărilor, deoarece nu vă recomandă nimic. Deşi prioritatea 0 a Guvernului, declarată la pagina 149, în materie de politică de mediu, este aceea de protejare a Fondului Forestier Naţional, în materie de realizări vorbim tot de 0. Elaborarea Strategiei Naţionale Forestiere 2018-2027 este încă în chinurile facerii, deci 0. Dacă nu avem strategie, nu putem vorbi de implementare. Din nou 0! Fără strategie şi fără măsuri de implementare nu putem discuta despre măsuri practice de diminuare a tăierilor ilegale de arbori. Din nou 0! Despre dezvoltarea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase, operaţionalizarea şi dezvoltarea Sistemului "Radarul Pădurilor" vorbim tot de 0 realizări, întrucât, conform declaraţiei dumneavoastră din data de 27 iulie 2018 de la Câmpeni - Alba, "... este în analiza ministerului să facem acest lucru şi să implementăm SUMAL-ul (...) în primele 6 luni ale anului 2019 se vor face simulări pe această dezvoltare (...), iar după cele şase luni de simulare va intra noul program în funcţiune. Deci în partea a doua a anului 2019..." Nu avem SUMAL, nu avem nici scannere pentru evaluarea volumului materialelor lemnoase containerizate în toate punctele de trecere a frontierei şi pe toate drumurile naţionale şi europene. Din nou 0! Nici despre Sistemul naţional al perdelelor forestiere de protecţie nu putem vorbi. Nu aţi făcut nimic. Din nou 0! Despre Studiul privind identificarea terenurilor agricole degradate şi potenţial poluate care pot face obiectul împăduririlor, în baza căruia ar trebui să se elaboreze şi să se implementeze Programul Naţional de împădurire, nici nu poate fi vorba, pentru că el nu există. Deci tot 0! Despre pesta porcină africană şi implicarea dumneavoastră în combaterea acestei boli nici nu putem discuta. Aţi fost şi sunteţi inexistent, deşi în sfera de competenţe directe intră şi strategiile şi politicile cinegetice la nivel naţional. Fiind 0 peste tot la capitolul realizări şi, în plus, generând acte administrative cu încălcarea flagrantă a legii ne aşteptăm, stimaţi colegi, să fiţi de acord cu noi, semnatarii acestei moţiuni simple, că actualul ministru al apelor şi pădurilor este cel mai mare dăunător al pădurilor, drept pentru care vă propunem adoptarea, în regim de urgenţă, a unei măsuri de combatere, în sensul îndepărtării lui din funcţie, cu efecte imediate. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul ministru Deneş. Vă rog, domnule ministru. Aveţi 50 de minute, le folosiţi cum doresc dumneavoastră, fie în prima parte, fie la finalul dezbaterii. Vă rog. Mult succes!

Florin Iordache Numai puţin, domnule ministru! Pentru că aţi epuizat timpul, continuaţi din timpul PSD, să puteţi termina expunerea.

Florin Iordache Vă rog!

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. În continuare, Grupul parlamentar al PNL, aveţi 11 minute. Prima înscrisă, doamna deputat Tudoriţa Lungu. La Grupul PNL s-au înscris doamna deputat Tudoriţa Lungu, domnul Tinel Gheorghe şi domnul... A, faceţi... da, vă rog. Deci... Corneliu Olar. Care dintre dumneavoastră doriţi? Domnul Tinel? Da, vă rog, domnul Tinel Gheorghe. Vă rog, aveţi 11 minute. (Vociferări.) Păi, hotărâţi-vă, vă rog. (Vociferări.) Da, da, da, dar nu am o problemă, vă rog.

Tinel Gheorghe Domnule ministru, Ca să nu existe dubiu, aceasta este Nota - 75.067 din 2.09 - şi o arăt presei - semnată de secretarul general Ilie-Răsvan Dumitru. (Vociferări.) Daţi-mi voie, nu v-am deranjat. Deci aceasta este nota întocmită de secretarul general şi adresată dumneavoastră. Cu privire la componenţa Consiliului de administraţie, spuneţi că erau incompatibili, că i-aţi schimbat în urma unui raport al Corpului de control al dumneavoastră. Vă întreb, doamna Alina Loredana Bontea este cumva nepoata domnului Dumitru Iliescu, fostul şef al SPP, actualul consilier al domnului Liviu Dragnea, membru în Consiliul de administraţie? (Vociferări.) Asta este competenţa pe care aţi numit-o în locul celor pe care i-aţi înlocuit în Consiliul de administraţie, la Regia Naţională a Pădurilor? 3. Aţi spus că managementul Regiei Naţionale a Pădurilor este dezastruos în semestrul I 2018 şi aţi invocat că nivelul investiţiilor din surse proprii e la 60%. Păi, dacă le-aţi luat banii din profit, 90%, 100 de milioane de euro, cum să realizeze investiţii din surse proprii, domnule ministru? Despre ce discutăm? N-aţi vorbit un cuvânt de lucrările de regenerare. N-aţi vorbit un cuvânt de tăierile de îngrijire pe 2016-2017. Nici măcar n-aţi aşteptat să se finalizeze 2018, ştiut fiind că s-a modificat Codul silvic şi aţi dat posibilitate - am dat posibilitatea, nu dumneavoastră, noi am dat posibilitatea, că dacă voiaţi s-o faceţi dumneavoastră, dădeaţi ordonanţă de urgenţă. Noi am dat posibilitatea să nu blocăm activitatea Regiei Naţionale a Pădurilor. Şi invocaţi fel şi fel de tertipuri! Fugiţi de responsabilitate şi de chestiuni concrete, domnule ministru. Şi o să închei să vă spun. Azi aveţi puterea-mâini Şi tăiaţi frunză la câini. Deneş nu e de ministru, Nu-i mai prelungiţi registrul! Mulţumesc. (Vociferări.)

Florin Iordache Da. Începem şi cu catrene, da. Doamna Tudoriţa Lungu. Vă rog, doamnă deputat. Şi să-i lăsaţi timp şi colegului dumneavoastră, Corneliu Olar.

Tudoriţa Lungu Domnule ministru, Această moţiune simplă nu este o întâmplare care să semene în vreun fel cu momentul în care dumneavoastră aţi ajuns ministru al pădurilor şi al apelor. Acesta este un domeniu care dacă este gestionat necorespunzător produce efecte imediate asupra pădurilor României şi a sistemului de gospodărire a apelor, pentru mulţi ani şi pentru multe generaţii. Cât de ghinionist să fiţi, domnule Deneş, să nimeriţi într-unul dintre cele mai complexe şi mai dificile ministere ale României?! Cine v-a dorit răul în aşa hal încât să vă propună acest lucru, iar dumneavoastră chiar să acceptaţi? Ministerul Apelor şi Pădurilor este unul dintre cele mai grele ministere, unde este nevoie de strategii pe care ministrul să le înţeleagă, de investiţii, de o gândire coerentă pe termen scurt, mediu şi mai ales pe termen lung. Apele şi pădurile reprezintă o resursă importantă, dar şi o ameninţare esenţială, dacă nu sunt tratate cu responsabilitate. Mare păcat, domnule ministru, că nu vă aplecaţi puţin asupra studiilor şi prognozelor! Mare păcat că nu staţi de vorbă cu specialiştii din minister şi din sistem, de la care aţi putea afla multe lucruri interesante! Sunt oameni care ştiu. Sunt oameni competenţi, care cunosc priorităţile şi care ştiu unde şi de ce ar trebui investiţi bani în infrastructura de apă. Chiar dacă experienţa nu vă recomandă cu nimic, chiar dacă nu aţi activat niciodată, măcar în Comisia pentru mediu a Senatului, aţi fi putut învăţa câte ceva în tot acest timp de când sunteţi ministru, ceea ce ar fi dus la o coerenţă a politicilor publice în domeniu. Vă avertizez însă că inconştienţa dumneavoastră de astăzi, modul absolut mediocru în care acţionaţi pot avea efecte catastrofale. Nu aş vrea vreodată să vedeţi ce înseamnă efectele unor decizii proaste sau ale lipsei de investiţii. În calitate de fost subprefect de Bacău, dar şi de director al Direcţiei Apelor Siret, am fost pusă în postura de a gestiona situaţii dramatice ce apar în urma unor inundaţii - case distruse, culturi calamitate, drumuri impracticabile, comunităţi izolate. Statistici, cifre, în spatele cărora însă, domnule ministru, se află oameni. Se află vieţi distruse, familii care nu-şi mai revin niciodată. Sunt oameni care îşi văd luate de apă gospodăriile. Dar, şi mai dramatic, sunt oameni care îşi pierd viaţa şi speranţa. Poate că o să asistaţi la intervenţii de la inundaţii, când o să vedeţi lupta pompierilor, a jandarmilor, a primarilor, elicopterele care zboară să aducă pâine şi apă, medicamente, unei comunităţi izolate. O să înţelegeţi că deciziile proaste sau lipsa lor înseamnă înainte de toate responsabilitate şi respect pentru oameni. Când vă urcaţi dimineaţa în maşină şi mergeţi la minister, ar trebui să vă gândiţi, domnule ministru, dacă aveţi puterea, dorinţa şi capacitatea de a gestiona acest domeniu. În ultimii 20 de ani, în România s-au făcut tot felul de erori. Nu sunteţi nici primul, nici ultimul ministru care a ajuns dintr-o voie a jocului politic într-o funcţie, într-un domeniu despre care nu ştie mare lucru. Dar sunteţi, cu siguranţă, una dintre vedete, prin amatorismul de care daţi dovadă, cu care trataţi acest domeniu strategic, care poate produce atâta suferinţă, atâtea pagube umane şi materiale. Domnule ministru, Ar fi atât de simplu pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru specialiştii din sistem şi pentru toată România, dacă aţi accepta să fiţi onest şi să înţelegeţi că aţi nimerit într-un loc nepotrivit. Iar dezastrul pe care îl creaţi va fi resimţit nu doar aici, în România, ci şi la nivel european. În condiţiile în care România va prelua, în 2019, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, se aşteaptă de la dumneavoastră, domnule Deneş, să demonstraţi o cunoaştere solidă a domeniului în care activaţi. Nu vreau să mă gândesc cam ce imagine veţi lăsa Europei şi ce prejudicii veţi aduce României prin prestaţia dumneavoastră, care s-a dovedit lipsită de orice perspectivă şi profesionalism. Aşa cum nu cred că orice politician realist şi responsabil îşi poate imagina cum dumneavoastră veţi fi unul dintre responsabilii din partea statului român, tot în 2019, pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, când dumneavoastră vă este străin termenul de strategie? Aţi putea oare înţelege filosofia acestui exerciţiu care înseamnă întărirea coeziunii pentru o prosperitate comună în Regiunea Dunării? Veţi fi capabil să coordonaţi una dintre cele trei Axe prioritare care revin României, respectiv cea legată de gestionarea riscurilor de mediu, când aţi demonstrat în plan intern cam de ce sunteţi capabil? Veţi apuca măcar să descifraţi ce vrea să transmită motto-ul "Coeziunea, o valoare comună europeană", sub care se desfăşoară preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene? Stimaţi colegi, Vă rog, să gândim lucrurile cu maturitate, cu maximă seriozitate. Nu cred că România îşi mai permite să se mai ducă încă o dată şi să se facă de ruşine în faţa Europei, cu personaje care nu au nicio competenţă, nici experienţa necesară să facă faţă unor asemenea provocări. Vă rog, stimaţi colegi, să fiţi cinstiţi cu dumneavoastră şi înainte de a da votul de mâine, pe această moţiune, să vă răspundeţi la o întrebare simplă: Este Ioan Deneş specialistul pe care trebuie să îl trimitem peste doar câteva luni să gestioneze managementul apelor şi pădurilor la nivel european? Este Ioan Deneş omul care să reprezinte România la această provocare numită preşedinţia Consiliului Uniunii Europene? Ne permitem să ne periclităm imaginea, şi aşa şubredă, cu personaje ca domnul Deneş? Interesul de partid nu are voie să mai primeze în faţa acestei conjuncturi. Sper că în votul de mâine se va regăsi răspunsul dumneavoastră, sincer şi responsabil, pentru România. O Românie care are nevoie de profesionişti şi de respect. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat. Colegul dumneavoastră, domnul Corneliu Olar. Mai aveţi două minute, vă rog, domnule coleg. Vă rog.

Corneliu Olar Doar atât? Că ai noştri nu mă lăsau, PSD-iştii mă ţineau de poveşti. (Râsete.) Şi asta s-a întâmplat. Chiar vă rog, mai cer... cer încă două minute, altfel, nu vorbesc. Eu n-am venit...

Florin Iordache Bun. Vă rog.

Corneliu Olar Şi eu vorbesc...

Florin Iordache Haideţi...

Corneliu Olar ... concret.

Florin Iordache Domnule coleg, începeţi discursul, vă rog. Vă rog.

Corneliu Olar Domnule ministru, Nu ştiu, dumneavoastră sunteţi mai tânăr ca mine. Eu vă stimez şi oarecum vă şi respect, că veniţi din zona mea, din Ardeal. Tot ce aţi vorbit aici aţi vorbit ca pe vremea cealaltă. Dumneavoastră n-aţi prins, pe vremea comunistă, când se făceau dări de seamă, angajamente şi autocritică. Aţi făcut de toate. Cu tăierea frunzei la câini. Cine a tăiat frunză la câini? Aţi curăţat uscăturile. Păi, asta este o chestiune... Dumneavoastră aţi vorbit ca un ministru din opoziţie. Aţi vorbit în locul nostru. De şase ani de zile, dumneavoastră aţi preluat toate structurile în Romsilva, de la directorul general, direcţiile silvice şi ocoalele silvice. Aţi schimbat câţiva miniştri-secretari de stat, ministrul care era chiar din judeţul domnului ministru, secretar de stat, tot acolo. Cine se face vinovat? Eu nici nu strigam aici, nici nu urlam, dacă nu-mi ridicaţi mingea la fileu. Aţi greşit. Cine, cine repară greşeala? Să ştiţi că am avut discuţii cu dumneavoastră. Particip la şedinţe şi cu dumneavoastră, în oraşul Câmpeni. V-am spus că printr-un regulament de vânzare a masei lemnoase nu puteţi repara o lege proastă. Cum vindeţi lemnul la populaţie? Cum rezolvaţi lemnul de foc? Obligaţi agentul economic să-şi spună el cantitatea de masă lemnoasă, de lemn de foc pentru populaţie? Îl obligaţi dumneavoastră să vă raporteze? Şi puteţi să-i faceţi şi un preţ maximal? Oare nu încălcaţi principiile acestea, ale democraţiei? Nu? Deci n-aţi rezolvat problema lemnului de foc. Şi vă avertizez, de doi ani de zile spun. La iarnă ar trebui să vin să vă tai gazul din birou şi să răbdaţi de frig, toţi cei de la Ministerul Silviculturii. Să vedeţi ce înseamnă să nu ai lemne de foc. Sau să vă aducem sobe din Apuseni şi să vă dăm nişte, să spun aşa, scobitori, sub 24 de centimetri, cum vindeţi dumneavoastră la populaţie, la capătul gros? Ce înseamnă asta?

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Corneliu Olar Vă rog, vă rog, vă rog să... Mi-aţi promis la Câmpeni că rezolvaţi art. 59. Trebuie tăiat de tot. L-am schimbat aici, în Parlament, pe jumătate. L-am votat şi eu, că am zici că veniţi dumneavoastră şi o clarificaţi. Art. 59 din Codul silvic vă rog să-l anulaţi.

Florin Iordache Da. Mulţumesc.

Corneliu Olar Vă rog, vă rog să veniţi cu propuneri.

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Corneliu Olar Deci asta e, vizavi de darea de seamă pe care a făcut-o ministrul silviculturii, aici. Şi, de fapt, vă faceţi vinovat că guvernaţi de 6 ani de zile şi conduceţi structurile silvice în România. Mulţumesc. (Aplauze. Vociferări.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul Dîrzu. Domnule Dîrzu, vă rog să-i lăsaţi... 10 minute să-i lăsaţi şi domnului ministru, tot de la PSD.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Am ascultat cu mare atenţie ce au spus colegii de la PNL şi am constatat următorul lucru. Că, de fapt, Partidul Naţional Liberal, cel care a înghiţit fostul PDL, paradoxal, pe ceea ce susţin în moţiunea simplă, pădurea şi apele constituiau un obiect de troc politic. În perioada acestora, sectorul silvic şi al apelor a suferit o politizare fără precedent, conducând la scăderea profesionalismului în structurile Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. Aţi epurat în mod constant, în perioada dumneavoastră, din motive strict politice, de multe ori până la nivel de şef de ocol şi chiar pădurar. Prin măsurile adoptate, Guvernul nostru, inclusiv prin aportul domnului ministru Deneş, a stopat sărăcirea în continuare a ecosistemului forestier. În plus, Guvernul PSD-ALDE a oprit chelirea peisajului forestier românesc, viitorul pădurilor fiind mai sigur. De asemenea, alertat de consecinţa defrişărilor, a trecut la măsuri de extindere a suprafeţelor de păduri şi de securizare a acestora. După cum aţi aflat din prezentarea domnului ministru Ioan Deneş, la Ministerul Apelor şi Pădurilor, în anul 2018 au fost realizate mai multe lucrări privind apele decât în toţi anii precedenţi. În ceea ce priveşte pădurile, existau o serie de disfuncţionalităţi, fiind necesară adoptarea unor măsuri pentru intrarea în normalitate. În acest sens, situaţia a fost echilibrată, astfel încât pădurea să fie îngrijită, lemnul să ajungă la populaţie şi la ceilalţi beneficiari, iar administratorul statului să fie revitalizat pentru a redeveni ceea ce a fost - o instituţie fanion în ceea ce priveşte administrarea pădurilor din România. Observăm că PNL şi-a făcut un obicei din a depune moţiuni faţă de miniştrii Guvernului PSD-ALDE, fiind probabil singura alternativă pentru un partid incapabil de a creiona o alternativă viabilă la Programul nostru de guvernare. Sunt de părere că, prin aceste moţiuni repetate, singurul scop al PNL este acela de a bloca activitatea legislativă a plenului Camerei Deputaţilor şi, implicit, de a întârzia adoptarea măsurilor bune, asumate, pentru români. Din textul moţiunii reiese faptul că principala supărare a colegilor noştri o reprezintă de fapt schimbarea din funcţie a directorului general Romsilva, a domnului inginer Pahonţu. Consider important de precizat faptul că această schimbare a survenit în urma concluziilor din raportul Corpului de Control al ministrului, efectuat pe ultimele 4 luni. Stimaţi colegi, Ministrul Deneş este un profesionist, iar acest lucru se vede din activitatea desfăşurată în Ministerul Apelor şi Pădurilor, dar şi din buna colaborare pe care am avut-o în cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, în adoptarea unor legi utile, eficiente şi aplicate pe nevoile cetăţenilor. În acest sens, trebuie să menţionez faptul că a fost prezent săptămâna trecută la Alba Iulia. Iar dacă antevorbitorul nostru ar fi fost atent, la Alba Iulia, şi nu se ocupa cu altceva, avea o parte din răspunsuri primite, acolo, la el acasă. Am discutat despre necesitatea asigurării lemnului de foc pentru populaţie şi de eliminarea doborâturilor din pădurile noastre. Profesionalismul său a fost evidenţiat încă o dată, prin poziţia sa pertinentă, promptă şi aplicată. În ceea ce mă priveşte, am certitudinea că domnul Ioan Deneş este un ministru extrem de prezent şi implicat în activitatea desfăşurată la nivelul ministerului, fiind prezent pe teren ori de câte ori a fost necesar, fapt pe care îl pot confirma din întâlnirile cu Domnia Sa, în zonele calamitate din judeţul meu. Şi aici aş vrea, domnule ministru, să transmit mulţumirile locuitorilor din judeţul Alba - Cricău, Bucerdea, Ighiu, Ţelna, sunt comunităţi conduse de primari liberali. Şi cetăţenii vă transmit mulţumiri pentru modul în care aţi intervenit şi aţi dat banii necesari pentru reabilitare. S-a făcut foarte multă vorbire aici despre Ape. Eu aş vrea să trec direct la Păduri, unde, cu siguranţă, mai au de aflat câte ceva colegii noştri din opoziţie. Ministerul Apelor şi Pădurilor, în calitate de autoritate publică tutelară, are atribuţii în ceea ce priveşte Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, conform O.U.G. nr. 109/2011. Iar ca urmare a analizelor efectuate de Corpul de control al ministrului au fost luate măsuri necesare pentru redresarea şi intrarea în normalitate a activităţii acestei instituţii. Nu este normal ca tu, administrator al proprietăţilor statului, să refuzi să pui la dispoziţia Corpului de Control al autorităţii tutelare documentele necesare verificărilor. Soarta RNP Romsilva - administratorul fondului forestier proprietate publică a statului - a fost hotărâtă de membrii/conducătorii unor societăţi private, cu activitate concurenţială, din domeniul forestier din România. Statul a alocat bani pentru investiţii la RNP. Mulţi-puţini, însă au fost alocate fonduri. Nu înţeleg de ce nu pot fi cheltuiţi. Să vii cu execuţie bugetară la toate capitolele de investiţii la 50% pentru 9 luni este de neînţeles. Pădurea trebuie îngrijită, fondul forestier trebuie accesibilizat. Pentru aceste lucruri sunt alocate fonduri. Dacă au fost alocate fonduri, atunci şi lucrările trebuie realizate. Domnul ministru a prezentat un lucru îmbucurător, preluarea în pază a pădurilor şi asigurarea sprijinului financiar pentru ca aceste proprietăţi mici să poată fi păzite. Anul acesta, după ce a preluat mandatul, a venit cu propuneri de modificări ale Codului silvic, tocmai în acest sens. Este îmbucurător că aceste măsuri încep să dea roade; dacă au fost preluate în pază 100.000 ha de pădure este un prim pas. Cu siguranţă, mai este mult de muncă până să ne asigurăm că întreg fondul forestier este păzit. Avem o avere, o resursă de care trebuie să ne îngrijim. La nivelul României avem circa 700.000 de mici proprietari, ce deţin suprafeţe de pădure de până la 10 ha, cu toate problemele pe care le au, privind succesiunea, dezbaterea moştenirii. Trebuiau luate măsuri pentru ca aceşti proprietari să poată beneficia de fructele proprietăţii lor. Oamenii se vor putea încălzi cu lemn din proprietăţile lor, scăzând astfel presiunea pe pădurile statului. Şi vom putea ca din proprietăţile statului să asigurăm lemn de foc cetăţenilor care nu deţin proprietăţi forestiere. Cred că aici a reuşit să înţeleagă şi deputatul din zona Munţilor Apuseni. Miniştrii PSD au acordat o importanţă deosebită combaterii tăierilor ilegale de pădure. Doamna Pană a iniţiat "Radarul Pădurilor". Domnul ministru Deneş a preluat proiectul şi dezvoltă "Inspectorul Pădurilor" împreună cu Serviciul Român de Telecomunicaţii Speciale. Este un proiect ambiţios, dezvoltat cu un partener serios şi avem încredere că rezultatele vor fi pe măsură. Nu înţeleg de unde atâta suspiciune când într-un proiect de o asemenea importanţă atragi o instituţie importantă, aşa cum este STS. Am spus că prioritatea 0 a guvernării PSD o reprezintă combaterea tăierilor ilegale şi cred că prin acest proiect ne ţinem de cuvânt. Asigurarea trasabilităţii lemnului şi recoltarea legală a lemnului ţin de siguranţa naţională. Actualul Program de guvernare al PSD se încheie în anul 2020 şi sunt sigur că vor fi achiziţionate şi scannerele pentru transporturile de masă lemnoasă. Pentru Programul de guvernare PSD 2020-2024 sunt sigur că vor fi făcute şi alte investiţii pentru asigurarea trasabilităţii lemnului în sistemul SUMAL. Când guvernarea tehnocrată a măturat conducerea RNP, pe poveşti, înţeleg că a fost bine, nu a mai avut nimeni nimic de comentat. Acum, când, ca urmare a unei evaluări clare şi a analizei rezultatelor care nu arată deloc bine, s-au luat măsuri de redresare a activităţii de la RNP, înţeleg că sunt probleme. Stimaţi colegi, Nu putem să ne jucăm cu o regie care administrează un sfert din suprafaţa ţării. Plăţile către proprietarii de păduri au crescut semnificativ în 2018, de la aproximativ 19 milioane de lei, la 28 de milioane de lei, şi înţeleg că până la finele anului acestea vor creşte. În ceea ce priveşte perdelele forestiere, înţeleg că avem procedurile efectuate pentru a crea 141 ha de noi perdele forestiere, ceea ce este un lucru îmbucurător. Cu privire la identificarea terenurilor degradate care pot face obiectul împăduririlor; înţeleg că în 2016, când au fost oferite la licitaţie serviciile de proiectare nu s-a înscris nimeni. În 2016 nu era cumva guvernarea tehnocrată? Să înţeleg că ne criticaţi pentru ce nu aţi reuşit să faceţi dumneavoastră? În 2018 se vor finaliza caietele de sarcini şi, cu siguranţă, domnul ministru va debloca şi acest domeniu lăsat încâlcit de tehnocraţi. Legat de monitorizarea circulaţiei materialelor lemnoase pe drumurile publice. Ministerul Apelor şi Pădurilor a finalizat împreună cu MAI şi IGPR Planul comun de acţiuni "Scutul Pădurii", despre care domnul ministru a menţionat că prezentul plan nu mai fusese revizuit din 2008. Deci, stimaţi colegi, Consider că moţiunea PNL a fost scrisă pentru îndeplinirea programului de moţiuni pe 2018, făcându-şi un obicei din a "admonesta" miniştrii Guvernului PSD-ALDE, fiind probabil singura alternativă pentru un partid incapabil de a creiona o alternativă viabilă la Programul nostru de guvernare. La final, doresc să întăresc ideea că, prin aceste moţiuni repetate, singurul scop al PNL este acela de a bloca activitatea plenului Camerei Deputaţilor şi, implicit, de a întârzia adoptarea măsurilor bune pentru toţi românii. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc, domnule coleg. Trecem mai departe. Grupul USR, aveţi 5 minute. Domnul deputat Cornel Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, A sosit ora bilanţului pentru nerealizările dumneavoastră la conducerea Ministerului Apelor şi Pădurilor. Acestea sunt atât de răsunătoare încât, ca membru al opoziţiei, mă văd în postura inedită de a vă reaminti propriul dumneavoastră Program de guvernare. Anul acesta, domnule ministru, aţi reuşit performanţa de a nerealiza trei proiecte majore din Programul de guvernare al PSD - Strategia Naţională Forestieră, Sistemul Naţional al Perdelelor Forestiere de Protecţie şi Programul Naţional de Împădurire. În timp ce 400.000 m 3 de lemn sunt furaţi anual din pădurile României, Programul SUMAL, care ar trebui să stea la baza prevenirii furtului de lemn, nu este trecut nici măcar la capitolul "Proiecte în derulare". Ce se întâmplă, domnule ministru, cu Programul SUMAL? Nu cu "Radarul Pădurilor", cu Programul SUMAL. În timp ce jaful din păduri continuă fără oprelişti, vă lăudaţi că aţi reuşit să împăduriţi 6.000 de ha. Ştiţi care este necesarul României? 2,5 milioane de ha. Dar cum aţi putea şti? Strategia Naţională Forestieră este abia în stadiul de notă de fundamentare. Dar dacă nu empatizaţi cu apele şi pădurile, ar fi fost de dorit, în calitate de ministru al unui partid social democrat, să emaptizaţi măcar cu suferinţa oamenilor. Vine iarna, domnule ministru, şi ne aflăm în pragul unei adevărate crize a lemnului de foc. Oamenii din zonele rurale plătesc preţuri şi de 3 ori mai mari decât preţul la sursă al lemnului, pentru a se putea încălzi. Nu toţi îşi permit aceste costuri, iar mulţi vor suferi de frig sau vor fi nevoiţi să recurgă la metode ilegale. Aţi eşuat lamentabil să luaţi măsurile necesare pentru ca oamenii să aibă lemne de foc la preţuri accesibile. Nici drama miilor de oameni afectaţi vara aceasta de inundaţii nu v-a sensibilizat. "Cu natura nu ne putem pune niciodată!" - asta le-aţi spus cetăţenilor rămaşi fără case, în timp ce le povesteaţi basme despre investiţii de un miliard de euro. Noi am încetat de mult să credem în aceste promisiuni. La această oră nu este aprobat nici măcar un singur proiect pentru infrastructura contra dezastrelor, finanţat prin fonduri europene. În timpul mandatului dumneavoastră nu s-au făcut deloc progrese în materie de protecţie a pădurilor şi a apelor. Dimpotrivă, au fost anulate chiar şi progresele anterioare Guvernării PSD, prin politizarea acestui domeniu şi instituirea jafului la nivel naţional. Cuvintele de ordine ale mandatului dumneavoastră sunt distrugerea şi nepăsarea. Vă reamintesc, aţi susţinut proiectul ce permite extinderea lucrărilor de utilitate publică în ariile protejate. Nu aţi avut nicio reacţie în cazul dezastrelor ecologice din zonele miniere ce ne-au otrăvit apele. Aţi ordonat schimbări la conducerea Romsilva, politizând şi această instituţie. Domnule ministru, Încă de când aţi fost învestit în funcţie, noi, cei de la USR, am avut reticenţe. În principal, din cauza lipsei dumneavoastră de expertiză în domeniu şi a iniţiativelor susţinute în trecut. Atunci ne-am întrebat cu toţii, cum e posibil să conducă Ministerul Apelor cineva care e de acord cu cianurarea lacurilor? Totuşi, majoritatea PSD-ALDE a decis atunci că oricine are dreptul să primească o şansă. Mandatul dumneavoastră a fost atât de dezastruos încât consider că România este cea care azi trebuie să primească o şansă - aceea de a nu vă mai avea în Guvern. Domnule Deneş, Noi, cei de la USR, constatăm că, sub conducerea dumneavoastră, Ministerul Apelor şi Pădurilor devine cel al apelor poluate şi al pădurilor tăiate, motiv pentru care vă cerem demisia. Şi pentru că mai am puţin timp liber, vă mai spun două lucruri. Nu mi se pare că este un motiv de laudă faptul că dumneavoastră aţi vizitat aceste zone şi v-aţi murdărit de noroi. Dumneavoastră, ca ministru, trebuie să creaţi politici publice care să preîntâmpine aceste dezastre. Şi în al doilea rând, v-aţi lăudat cu o listă foarte mare de proiecte care însă nu sunt implementate. Haideţi să vorbim despre proiecte pe care le-aţi realizat, nu despre proiecte pe care doriţi să le realizaţi. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Urmează la cuvânt Grupul UDMR. Primul vorbitor, domnul Márton Árpád. Aveţi 4 minute. Să-i lăsaţi câteva minute şi colegului dumneavoastră, domnul Antal.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Grupul UDMR, formaţiunea noastră politică, este consecvent o formaţiune de dreapta care militează pentru importanţa activităţii societăţii civile, a activităţii economice private şi reducerea rolului statului. Ca atare, a militat întotdeauna pentru retrocedarea pădurilor şi administrarea privată a acestora. Stimaţi semnatari ai moţiunii, O parte din această moţiune aduce odă activităţii Romsilva. Grupul nostru parlamentar, cu toate că avem şi noi probleme mari legate de preţul lemnului de foc, zicem noi, nerezolvate de acest Guvern, dar nu vom putea vota niciodată o moţiune care aduce odă Romsilvei. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mai sunt două minute la Grupul UDMR. Domnul Antal István. Nu mai...? (Vociferări.) Ba da. Ba da, cum să nu, vă rog.

István-János Antal Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, Am ascultat cu mare atenţie, foarte multe minute, argumentele care au dus la destituirea conducerii RNP Romsilva. Erau motive profesionale, privitoare la silvicultură. Una dintre activităţile RNP Romsilva este şi administrarea hergheliilor naţionale, un fond genetic foarte valoros deţinut de foarte mulţi ani de Romsilva. Conducerea de acolo, de ani de zile... sunt pădurari. Sistematic au îndepărtat din fruntea hergheliilor specialiştii. Nemulţumirile faţă de activitatea lor pot fi spuse multe minute, până să depăşească argumentele dumneavoastră. Peste 500 de armăsari de montă publică, ţinuţi cu banii statului, care nu ajung să facă reproducţie în sistemul privat. La rase la care organismele mondiale cer teste ADN, RNP Romsilva refuză sistematic, de ani de zile, să facă aceste teste. Motiv pentru care sunt încă două propuneri legislative pe mesele noastre, tot din cauza nemulţumirilor. Una, ca să ia din administrarea RNP Romsilva, hergheliile. Cealaltă, să transforme forma de administrare în cadrul Romsilva. Vă atragem atenţia, să aveţi în vedere că în fruntea hergheliilor naţionale trebuie să ajungă specialişti. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Mergem mai departe. Grupul ALDE, domnul deputat Tabugan.

Ion Tabugan Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Stimaţi colegi, Domnule ministru, Onorată asistenţă, Sunt stupefiat, dacă o luăm numai de la numele dat acestei moţiuni simple, "Stimulat de PSD, fără pic de competenţă, taie Deneş în păduri şi la verzi ...şi la uscate". Ce să înţelegi din treaba asta? Şi mai târziu, în moţiune, auzi vorbind de ape. La noi e o vorbă, că "vorbeşti verzi şi uscate". Asta a vorbit iniţiatorul acestei moţiuni, în numele celor mulţi de la PNL. Acum mulţi ani în urmă, subsemnatul sau, să zic, vorbitorul de aici, eram controlat, ca şef de ocol - cel mai tânăr din Caraş, cel mai mare judeţ de atunci, şi deţinător, şi la ora actuală, de fond forestier proprietate de stat -, ilegal, de către domnul director al Ministerului Agriculturii şi Pădurilor, în persoana domnului Tinel. Colegii dumnealui n-au vrut să semneze. Cel mai bun şef de ocol, cu cele mai bune rezultate, atunci. Şi am fost schimbat din funcţia de şef de ocol. Atunci, cine vine să dea lecţii de moralitate aici? Să vii să tragi la socoată pe un ministru care şi-a făcut treaba? Vă spun sincer, sunt de 10 ani parlamentar. Cu atâta experienţă, şi cu atâta seriozitate, şi argumentat atât de bine, un ministru să vină în faţa noastră şi să spună, vă dau cuvântul meu de onoare că nu am întâlnit. Probabil şi prin faptul că sunt în domeniu. Poate să fie şi asta o explicaţie. Dar asta se datorează şi echipei - uitaţi, cât este de mare - de specialişti care sunt in perpetuum şi ştiu ce au de făcut acolo. Cum să poţi să vorbeşti atât de coerent şi să susţii problematica pădurii şi a apelor, fără să o cunoşti şi fără să fii informat? Tot acuzăm, incompetenţă, că... bine că nu aţi spus că nu ştie nici să citească domnul ministru. Este neadevărat! Şi haideţi să vă spun de ce. Cu ajutorul ministerului şi al nostru, de la comisie, şi al dumneavoastră, în Parlament, am modificat art. 59 din Codul silvic, am uşurat accesul la lemnul de foc. Tot cu ajutorul dumneavoastră, la iniţiativa Guvernului şi a domnului ministru, modificăm Legea vânătorii; participăm la discuţii peste tot, şi în ţară, întâlniri cu toţi factorii de decizie. Ba, mai mult, domnul ministru vine cu Ordinul nr. 767 din 23 iulie 2018, prin care spune aşa: toate pădurile restituite până la 10 ha, în care legiuitorul nu obligă să întocmeşti amenajamente silvice, proprietarii de drept, deţinătorii şi utilizatorii, conform Codului civil, Legea nr. 268/2009, cu modificările ulterioare, unde spune că proprietarul se poate folosi de uzufruct. Asta înseamnă că dacă plăteşti impozit ai şi dreptul să te foloseşti de un bun. Iată că domnul ministru vine şi reglementează prin ordin al ministrului. Tot prin acest ordin al ministrului vine şi "legiferează" tăierea lemnului din proprietăţi private din afara fondului forestier, vegetaţie din afara fondului forestier, până la 5m 3 /an/ha, nu mai mult, în funcţie de bonitatea, să zicem, a pădurilor, pe înţelesul dumneavoastră. Ce mai vreţi? În condiţiile în care sunt 800.000 de ha, să zicem că 600.000...

Florin Iordache Da. Concluzionaţi, domnule coleg, vă rog.

Ion Tabugan Domnule vicepreşedinte...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi...

Ion Tabugan Eu vorbesc foarte rar. Şi acum vorbesc şi pe meserie. Vă rog, daţi-mi un minut, măcar să închei... vine şi reglementează...

Florin Iordache Domnule...

Ion Tabugan ... vine şi aprobă...

Florin Iordache Domnule coleg...

Ion Tabugan ... ca să putem să tăiem lemn...

Florin Iordache ... din timpul...

Ion Tabugan ... iar preţul la lemn, de masă lemnoasă a scăzut. Faceţi socoteala...

Florin Iordache Stafful tehnic, din timpul PSD, vă rog...

Ion Tabugan 600.000 x 5 m 3 sunt 3.000.000 m 3 care vor fi puşi pe piaţă, către populaţie, prin proprietăţile noastre. Domnule ministru, Vă felicit pentru acest ordin şi nu numai pentru acesta. Şi pentru multe altele. Ce vă rog - şi închei. Puneţi piciorul în prag şi introduceţi disciplina în sistemul de la Romsilva, unde e haos şi debandadă. Vă felicit pentru tot ce aţi făcut până acum! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Mai este domnul Simionca, Grupul PMP. Vă rog, domnule coleg. Vă ajung două minute.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule ministru, Aş fi vrut să am mai mult timp la dispoziţie, să vorbim în detaliu despre problemele care există în domeniul pe care îl gestionaţi dumneavoastră. Dar o să încerc să fiu scurt şi să mă rezum la câteva probleme legate de fotoliul de ministru pe care îl ocupaţi. Domnule ministru, Cea mai mare problemă a dumneavoastră este aceea că aţi intrat în hora Guvernării PSD-ALDE nevinovat, şi aţi picat la mijloc. Faceţi parte dintr-o Guvernare care, să ne păstrăm terminologia domeniului pe care îl gestionaţi, nu vede pădurea din cauza copacilor. Când schimbi un ministru o dată la şase luni, e greu să ai pretenţia ca noul venit să aducă rezultate. Şi o să dau şi un exemplu, să înţelegeţi ce am vrut să zic. La întâlnirea avută săptămâna trecută cu noi, membrii Comisiei pentru agricultură, la Alba Iulia, ne-aţi comunicat că aţi deblocat peste 6 milioane m 3 lemn, în vederea rezolvării problemei lemnului de foc. M-am bucurat că domnul ministru a luat în considerare intervenţiile mele în Parlament şi în spaţiul public, referitoare la nevoia asigurării lemnului de foc pentru iarnă, cu atât mai mult cu cât domnul Deneş este parlamentar, la fel ca şi mine, de Bistriţa-Năsăud. Problema este însă că lemnul de foc nu a ajuns în teritoriu încă, deci nu aţi reuşit să livraţi rezultate încă. Şi, cine ştie, poate la remanierea guvernamentală care bate la uşă, partidul-stat va decide să vă înlocuiască. Vine un alt ministru, care semnează şi el un ordin şi pleacă înainte ca ordinul să devină realitate. Stimaţi colegi, Aşa cum am spus şi în alte rânduri, PMP consideră că tot Guvernul PSD-ALDE trebuie să plece, în frunte cu doamna prim-ministru. După doamna Dăncilă, şirul miniştrilor care ar trebui să plece şi au gafat este foarte lung. Probabil domnul ministru Deneş e la coada acestei liste. Românii vor acţiuni concrete şi rezultate tangibile. Or, actuala putere politică din România nu este capabilă să dea satisfacţie românilor. Cineva spunea că în pădure e prea multă democraţie, fiindcă în fiecare toamnă se schimbă frunzele. Nu este destul să-l trimitem acasă în această toamnă pe domnul Deneş. Trebuie să lăsăm toamna să se manifeste democratic, în toată splendoarea ei, în politica românească şi să schimbăm întreg Guvernul. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Am finalizat dezbaterile. Îl invit, în continuare, pe domnul ministru. Vă rog, domnule ministru.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule ministru. Am finalizat dezbaterile. Votul pe această moţiune simplă - mâine, la votul final. Mulţumesc mult. Seară bună! Ne vedem mâine dimineaţă. La ora 8,30 - declaraţii politice; 10,00 - plen;; 12,00 - vot final. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 18,27.