2 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina (PL-x 50/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina. Doamnă ministru, doriţi să interveniţi? Vă rog. Guvernul. Doamnă ministru Intotero, vă rog.

Natalia-Elena Intotero Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate doamne, Stimaţi domni deputaţi, Prin intermediul Ordonanţei de urgenţă nr. 85/2017 se creează posibilitatea legală pentru acordarea de burse sau stimulente financiare elevilor de etnie română din Ucraina, dar şi posibilitatea pentru cadrele didactice de a beneficia de cursuri de perfecţionare. Pentru anul şcolar 2017-2018 am propus, ca proiect-pilot, acordarea a 1.000 de burse pentru elevii etnici români din Ucraina, pentru clasele I, fiecare bursă în valoare de 200 de lei. Şi tot pentru acest an şcolar 2017-2018 se propun 300 de stagii de perfecţionare pentru cadrele didactice. Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor parlamentari care au fost de acord cu acest proiect de lege, în cadrul comisiilor de specialitate. Vă rog să susţineţi acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Înainte de dezbateri generale, raportul celor două comisii. Cine prezintă raportul? Comisia pentru buget şi Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor. Comisia pentru buget? Vicepreşedintele Comisiei pentru buget? Domnule Lazăr, vă rog.

Sorin Lazăr Nu am raportul.

Florin Iordache Prezentaţi raportul. Uitaţi raportul la mine! Veniţi încoace. Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia pentru românii din diaspora, cele două comisii. Vă rog, prezentaţi raportul.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina, transmis cu adresa PL-x 50/2018 din 26 februarie 2018 şi înregistrat la comisii sub nr. 4c-2/112, respectiv 4c-18/66. Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să permită acordarea burselor de studiu, în scopul studierii limbii române sau în limba română, de românii de pretutindeni, astfel cum sunt definiţi la art. 1 din Legea nr. 299/2007, în statele de reşedinţă ale acestora, precum şi instituirea normelor legale, cu caracter temporar, respectiv pentru anul 2017-2018, care să permită finanţarea burselor individuale de studiu pentru etnicii români cu domiciliul stabil în Ucraina de a studia limba română în şcolile din Ucraina. Cheltuielile legate de acordarea burselor vor fi suportate din bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate. Plata sumelor reprezentând bursele acordate beneficiarilor se va face prin intermediul asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii neguvernamentale din Ucraina. La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa un număr de 24 de deputaţi, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor - un număr de 13 deputaţi, din totalul de 16 membri . În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Matei Dobrovie, USR. Se pregăteşte Eugen Tomac.

Matei-Adrian Dobrovie Stimaţi colegi, Este un proiect bun. Mă bucur că statul român investeşte, într-un moment foarte dificil pentru românii din Ucraina, în învăţământul în limba română din această ţară. Evident că cele 1.000 de burse nu sunt decât un început. Este nevoie de mult mai mult, este nevoie de o finanţare a românilor care studiază în toate comunităţile istorice, dar suntem conştienţi că până la obţinerea fondurilor necesare pentru a face acest lucru este un pas important în faţă. De asemenea, faptul că se extinde numărul de burse de la 1.000 la un număr pentru toţi elevii de clasa I, amendament adoptat în comisia noastră, consider acest lucru benefic şi sper ca pe viitor să putem să extindem acest număr pentru toţi elevii români care studiază în comunităţile istorice. De asemenea, pot să observ că obiectivul principal este acela de a-i stimula pe părinţi să-şi dea copiii la aceste şcoli de limbă română, ca aceste şcoli de limbă română să nu dispară, mai ales în contextul complicat de astăzi în care, iată, avem Legea educaţiei adoptată, aşa cum a fost adoptată la Kiev, şi este nevoie ca aceste măsuri să fie mult mai energice, este nevoie ca statul român să ia exemplele pozitive de finanţare a comunităţilor istorice, aşa cum o fac alte state. Cred că este un proiect bun şi necesar. De asemenea, chiar dacă în momentul de faţă suntem conştienţi că nu există banii necesari pentru această extindere, sperăm ca pe viitor toţi românii din comunităţile istorice să poată să beneficieze de aceste burse, respectiv stimulente financiare, nu doar pe bază de merit, ci pur şi simplu pe baza apartenenţei lor la filonul cultural românesc. Vă mulţumesc. Grupul USR va vota pentru această iniţiativă.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Eugen Tomac. Eugen? Era pe aici. Te rog. Este procedură de urgenţă. Ar trebui să vorbească un vorbitor. Înţeleg că de la voi doresc doi. Deci încercaţi să vă încadraţi în timp.

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Credem că este o iniţiativă importantă, am discutat şi cu doamna ministru Intotero şi cu colegii de la PNL. Cunosc bine realitatea din sânul comunităţii româneşti din Ucraina, unde avem o jumătate de milion de români care sunt discriminaţi, din păcate, pentru că sunt divizaţi între români şi moldoveni. Şi mă bucur că domnul Georgian Pop este aici, pentru că dumnealui conduce acea delegaţie formată aici în Parlament, cu scopul de a discuta cu omologii din Ucraina cu privire la această chestiune. Cred că este bine că am intrat într-o linie clară în ceea ce priveşte protejarea minorităţii româneşti, din punctul de vedere al educaţiei, însă va trebui să insistăm pentru ca statul vecin să nu mai continue aceeaşi politică de deznaţionalizare, prin divizarea comunităţii româneşti între români şi moldoveni. La ora actuală se produce un lucru grav, în sensul că, fiind divizaţi, s-a suprapus cu aceste directive ale noii legislaţii privind învăţământul minorităţilor şi procesul de deznaţionalizare, prin ucrainizarea şcolilor româneşti, continuă, deşi am primit asigurări, inclusiv de la ministrul de externe de aici. Sunt în contact cu directori de şcoli cu predare în limba română din această ţară şi stăpânesc bine problematica, deci nu fac afirmaţii în sensul de a da doar declaraţii politice. Tocmai de aceea cred că legea este bine-venită, chiar dacă noi, împreună cu colegii de la PNL, vom veni cu îmbunătăţiri - sperăm ca şi colegii din PSD să le accepte - pentru că situaţia comunităţii româneşti din statul vecin trebuie şi este obligaţia noastră să rămână o prioritate şi în atenţia Parlamentului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. PNL. Doamna Angelica Fădor. Vă rog. Vă rog, doamnă deputat.

Angelica Fădor Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru Proiectul de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina. Această decizie are la bază necesitatea întăririi legăturilor cu românii din afara graniţelor ţării, cu atât mai mult cu cât drepturile românilor din Ucraina sunt mult afectate, prin promulgarea Legii privind învăţământul, care restrânge practic dreptul la educaţie în limba română. În acest context, apreciem ca oportună aplicarea unor măsuri de natură să vină, pe de o parte, în sprijinul românilor etnici din Ucraina, care doresc să studieze în limba română, în vederea perfecţionării în studiul limbii române, iar pe de altă parte, să vină şi în sprijinul cadrelor didactice care predau în limba română în şcolile din Ucraina. Este un proiect bun care vine clar în sprijinul etnicilor români, motiv pentru care Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Daniel Gheorghe, tot PNL, şi apoi domnul Coliu. Foarte scurt, domnule coleg!

Andrei Daniel Gheorghe Foarte rapid. Mulţumesc, domnule preşedinte. Cred că noi, Parlamentul României, putem avea puterea şi implicarea de a pune capăt politicilor de deznaţionalizare pe care le foloseşte împotriva etnicilor români din Ucraina statul vecin, de ani buni. Sunt foarte multe presiuni care se fac asupra societăţii civile româneşti de acolo, şcoli care se închid - de la 115 şcoli, astăzi sunt mai puţin de 80 - divizarea minorităţii româneşti, aşa cum bine s-a spus mai devreme, între români şi moldoveni. Sunt o serie de lucruri care ar trebui să fie esenţiale pe agenda noastră politică - Legea educaţiei din Ucraina, care este o lege discriminatorie, antieuropeană şi care încalcă flagrant drepturile omului, cât şi presiunile pe care structurile de forţă ale statului ucrainean le fac asupra liderilor românilor de acolo. Românii trebuie să-şi păstreze identitatea, trebuie să ştie că sunt români, trebuie să le cultivăm simţul românesc şi educaţia - accentuez - în limba română, care este fundamentală pentru toţi copiii români, indiferent că sunt din nordul Bucovinei, din sudul Basarabiei, din nordul Maramureşului sau din altă parte a Ucrainei. Limba română este esenţială şi ea trebuie apărată oriunde, atât în ţară, cât şi peste hotare.

Florin Iordache Da. Şi ultimul vorbitor. De la Grupul PMP, domnul deputat Doru Coliu.

Doru-Petrişor Coliu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Păstrarea identităţii naţionale este un deziderat pentru Partidul Mişcarea Populară. Aducerea în prim-plan a nevoii românilor din diaspora, de a obţine burse de studii în scopul studierii limbii române sau în limba română, a fost evidenţiată prin depunerea amendamentelor PMP şi prin crearea cadrului legislativ necesar obţinerii acestor drepturi şi facilităţi. Crearea cadrului legal pentru finanţarea burselor individuale de studiu, pentru etnicii români cu domiciliul în Ucraina, de a studia în limba română, arată capacitatea României de a acţiona în sprijinul românilor de pretutindeni, în vederea păstrării şi promovării identităţii lingvistice, etnice, culturale şi religioase. De aceea, trebuie să extindem acest proiect de lege în toate ţările, acolo unde sunt comunităţi istorice de români. Deşi mulţumim pe această cale Guvernului pentru adoptarea unora dintre amendamentele depuse şi votăm pentru adoptarea acestui proiect de lege, nu putem fi de acord cu plafonarea cheltuielilor legate de acordarea burselor, în limita fondurilor alocate. Considerăm imperios necesar, pentru ca acest act normativ să vină cu adevărat în sprijinul românilor, să se stabilească concret fondurile alocate. Vă mulţumesc. PMP va vota pentru.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbateri. Avem 7 amendamente admise şi 4 amendamente respinse. Dacă la titlul legii? Intervenţii? Nu. Adoptat. Articolul unic. Intervenţii? Adoptat. 3 marginal? 4? 5? 6? 7? Adoptate. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Următorul.