13 mai 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL-x 642/2019) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea Anexei nr. 5C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; PL-x 642/2019. Raport comun Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Domnule Cupă, cine prezintă raportul? Comisia pentru agricultură. Şi domnul Stănescu, şi domnul Cupă. Hotărâţi-vă cine prezintă raportul!

Alexandru Stănescu Tocmai cormoranii...

Florin Iordache Cormoranii, hai!

Alexandru Stănescu Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea Anexei nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea Anexei nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Înţeleg, pe procedură, domnul Drulă are o solicitare. Vă rog. Faceţi legătura cu domnul Drulă.

Cătălin Drulă Vă mulţumesc. Aş vrea să solicit retrimiterea la comisie, cu termen 4 săptămâni, pentru că lipseşte atât punctul de vedere oficial din partea Guvernului, cât şi acea derogare din partea Comisiei Europene care este necesară în astfel de cazuri. Vă rog să supuneţi votului, retrimiterea. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Invit liderii de grup să se pronunţe. Din partea USR. Vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu Reiterez, în numele Grupului USR, solicitarea de retrimitere la comisie a acestui proiect. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Grupul PNL?

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul PNL va vota împotriva retrimiterii la comisie.

Florin Iordache Grupul PSD?

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PSD va vota contra.

Florin Iordache Bun. Grupul PMP? Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Şi noi vom vota împotriva retrimiterii la comisie. Avem nevoie să trecem această lege, este importantă!

Florin Iordache Bun. Grupul UDMR. Vă rog. Domnul Benedek.

Zacharie Benedek Vom vota retrimiterea. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Nefiind consens, voi fi obligat să supun votului, stimaţi colegi. Să înceapă votul pentru propunerea USR de retrimitere. (Vot electronic la distanţă.) Bun. Vom începe apelul telefonic şi o să rog liderii de grup să-mi semnaleze pe cine sunăm. Începem cu domnul Zainea. Înţeleg că n-a putut vota. Vă rog. Se pregăteşte domnul Chiriac. Domnul Zainea.

Cornel Zainea Domnule preşedinte, eu vreau la dezbateri.

Florin Iordache Să vedem dacă ajungem la dezbateri. Bun. Domnul Chiriac.

Viorel Chiriac Bună ziua! Vot contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Contra. Domnul Radu Sebastian-Valentin. Vă rog.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Vot contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Cucşa?

Marian-Gheorghe Cucşa Votez contra!

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Bontea Vlad?

Vlad Bontea Votez contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Sorin Marius Bota. Vă rog.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Vot contra.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Prisnel Claudiu?

Adrian-Claudiu Prisnel Vot pentru.

Florin Iordache Pentru. Domnul Angel Tîlvăr?

Angel Tîlvăr Vot contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Bogdan Gheorghe-Dănuţ. Vă rog.

Gheorghe-Dănuţ Bogdan Vot contra.

Florin Iordache Doamna Tamara Ciofu. Doamnă doctor, vă rog.

Tamara-Dorina Ciofu Bună ziua, domnule preşedinte! Vot contra. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Roman Ioan Sorin?

Ioan Sorin Roman Bună ziua, domnule preşedinte. Vot contra.

Florin Iordache Mulţumesc. Doamna Bozianu Cătălina? Vă rog, doamnă. Doamna Bozianu?

Nicoleta-Cătălina Bozianu Vot împotrivă.

Florin Iordache Vot contra. Mulţumesc. Domnul Radu Babuş. Vă rog.

Radu Babuş Vot contra.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Dragoş Bârlădeanu. Vă rog.

Dragoş-Petruţ Bârlădeanu Vot contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Doamna Camelia Gavrilă. Vă rog.

Camelia Gavrilă Vot contra. Am văzut că nu mi s-a preluat votul, de aceea mi-am exprimat opinia verbal.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă mai sunt colegi? Vă rog. Domnul Kelemen Hunor. Vă rog, faceţi legătura. Domnul Kelemen Hunor. Vă rog. Vă rog să faceţi legătura cu domnul Drăghici Mircea şi se pregăteşte doamna Gavrilescu. Doamna Dinu Elena?

Cristina-Elena Dinu Vot contra.

Florin Iordache Contra. Bun.

Mircea-Gheorghe Drăghici Vot contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Doamna Gavrilescu?

Graţiela Leocadia Gavrilescu Vot contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă ministru. Domnul Kelemen Hunor?

Hunor Kelemen Vot pentru retrimitere, domnule preşedinte.

Florin Iordache Pentru retrimitere, da? Mulţumesc. Mai departe. Doamna Biró Rozália? Doamna Biró? Dacă nu, faceţi legătura cu doamna Mihălcescu. Doamna Biró? Doamna Mihălcescu?

Carmen-Ileana Mihălcescu Mă auziţi?

Florin Iordache Vă rog. Da.

Carmen-Ileana Mihălcescu Sunt împotriva retrimiterii la comisie. N-am reuşit să votez.

Florin Iordache Contra. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc şi eu.

Florin Iordache Domnul Pistru? Domnul Şişcu? Vă rog, urmăriţi puţin, ca să...

George Şişcu Da.

Florin Iordache Vă rog.

George Şişcu Da. Mă auziţi?

Florin Iordache Vă aud.

George Şişcu Şişcu sunt. Deci, vot împotrivă, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule Şişcu. Doamna Biró?

Rozália-Ibolya Biró Bună ziua, domnule preşedinte. Pentru retrimitere, vă rog.

Florin Iordache Doamna Biró, vă mulţumesc. La mulţi ani! E ziua dumneavoastră astăzi.

Rozália-Ibolya Biró Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte.

Florin Iordache Sărut mâna! La mulţi ani! Domnul Nasra?

Gabriel-Horia Nasra Vot împotrivă.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Doamna Viorica Cherecheş?

Viorica Cherecheş Bună ziua! Vot împotrivă.

Florin Iordache Împotrivă. Mulţumesc. Şi doamna Benkő, de la UDMR. Vă rog.

Florin Iordache Da, vă rog.

Florin Iordache Da. Doamna Benkő. Şi domnul Neaţă Eugen. Vă rog să faceţi legătura. Vă rog. Domnul Neaţă, vă rog.

Eugen Neaţă Păi, nu m-aţi sunat! (Râsete.)

Florin Iordache Păi, cum putem vorbi dacă nu v-am sunat? Cum votaţi?

Eugen Neaţă Vot împotrivă.

Florin Iordache Vot împotrivă.

Erika Benkő Da. Vot contra. Contra, domnule preşedinte.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád...

Erika Benkő Mulţumesc şi eu.

Florin Iordache ... pentru retrimitere. Mulţumesc. Domnul Robert Sighiartău. Vă rog, faceţi legătura.

Robert-Ionatan Sighiartău Vot împotrivă. Vot împotrivă, pentru...

Florin Iordache Mulţumesc. Împotrivă. Domnul Vlad Sergiu Cosmin? Şi domnul...

Sergiu Cosmin Vlad Vot pentru.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Paşcan?

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte, Procedural. A apăsat colegul de la Arad, Eusebiu Pistru şi i s-a transmis că trebuie să intermediez eu votul său, ceea ce nu consider că e cazul.

Florin Iordache Da.

Emil-Marius Paşcan Deci, dacă a apăsat înseamnă că a apăsat ca să voteze. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Cine mai este? Domnul Marian Ţachianu, vă rog. Domnul Budăi şi...

Marius-Constantin Budăi Vot împotrivă, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Budăi, împotrivă, da. Şi... Domnul Ben-Oni Ardelean, vă rog.

Ben-Oni Ardelean Vot împotrivă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Şi domnul Virgil Popescu, vă rog.

Virgil-Daniel Popescu Vot împotrivă.

Florin Iordache Împotrivă. Domnul Cristinel Romanescu?

Cristinel Romanescu Vot împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Deci... Domnul Răcuci.

Claudiu-Vasile Răcuci Vot împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Dorel Căprar?

Dorel-Gheorghe Căprar Împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Sorin Moldovan?

Sorin-Dan Moldovan Bună ziua! Nu ştiu dacă am reuşit să votez de pe tabletă. Vot împotrivă.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Doamna Mara Mareş, vă rog.

Mara Mareş Vot împotrivă.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dan Ciocan, vă rog. Dan Ciocan, vă rog. Bun. Am finalizat procedura. Rog colegii mei... Deci, domnule Buican, câţi sunt pentru? 54, pentru. Împotrivă? 208 împotrivă. Şi două abţineri. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Deci continuăm dezbaterile. Acum suntem la dezbateri generale. Domnul Zainea, vă rog.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor... (Probleme tehnice.)

Florin Iordache Suntem la dezbateri generale. Vă rog.

Cornel Zainea (Intervenţie cu probleme tehnice.) ... sigur că nu. Atunci de ce nu ascultăm părerea specialiştilor? De ce nu organizăm dezbateri cu aceştia? Singurul mod... trimiterea unei scrisori în care solicit... un punct de vedere argumentat ştiinţific din care citez... Iată doar... această problemă vitală cu care se confruntă... Vă reamintesc... Închei cu vorbele unui expert în ornitologie, doamna conferenţiar doctor Carmen Gache, de la Facultatea de Biologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi - "Nu ne putem face loc pe această planetă eliminând toate speciile care ne lezează interesele". USR va vota împotriva condamnării cormoranilor. Nu suntem dumnezei, doamnelor şi domnilor colegi! Mulţumesc.

Florin Iordache Bine. Vă mulţumesc. Îl invit pe domnul Leoreanu, din partea Grupului PNL. Se pregăteşte domnul Lucian Simion, din partea Grupului PSD.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, e o chestiune care ţine de două elemente - de echilibrul populaţiei de cormorani, coroborat cu resursele acvatice vii, din sectorul pescăresc, sigur, şi în acelaşi timp şi de pierderile economice. Este o situaţie care a fost analizată şi de specialişti. Şi, în general, omul, atunci când intervine, dezechilibrează. Aduce în natură dezechilibre majore. În acest moment deja este produs un dezechilibru între populaţia de cormorani şi resursele din sectorul pescăresc. Drept pentru care această intervenţie este una care în acest moment este bine-venită. Aşa încât, Grupul Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor va vota acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe colegul meu, domnul deputat Lucian Simion. Se pregăteşte - şi rog stafful să facă legătura cu doamna Erika Benkő, de la Grupul UDMR. Domnul Simion, vă rog, aveţi cuvântul. Domnul Simion nu răspunde. Mergem mai departe. Doamna Benkő. Până răspunde doamna Benkő, este domnul Simionca, de la PMP, în sală.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă pune cormoranul între speciile care pot fi vânate. A fost introdusă această pasăre în Anexa nr. 2 a Legii vânătorii. Cred că e un lucru bun. Noi avem nevoie să fim alături de cei care sunt în zona de piscicultură. Un lucru care mă nemulţumeşte pe mine, personal, şi în special pe toţi cei care au fost... şi au fost atacaţi de urşi. Noi am încercat, în Comisia pentru agricultură, şi prin Parlament, să introducem în această anexă şi ursul. Vă dau un exemplu. Săptămâna trecută, în Bistriţa-Năsăud, în comuna Monor, un urs a atacat şi a omorât două vaci. A fost al treilea atac în aceeaşi săptămână. Noi trebuie să găsim soluţii prin care să introducem şi mamiferele mari, şi această specie să fie introdusă în această anexă, să poată fi vânată. Bineînţeles, cu restricţii, în anumite perioade de timp, la fel cum e şi cormoranul. Parlamentarii Grupului PNL vor vota această propunere legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Puteţi face legătura cu doamna Benkő? Vă răspunde? Vă rog, doamna Benkő, Grupul UDMR.

Erika Benkő Da. Bună ziua!

Florin Iordache Vă rog.

Erika Benkő Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt absolut uimită de ipocrizia şocantă în ceea ce priveşte standardul dublu în privinţa unor specii strict protejate în România. Aud azi cu stupoare că s-a propus permiterea vânării cormoranilor mari în România, deoarece se doreşte crearea unui aşa-zis echilibru între populaţiile de cormorani, încât să se poată asigura protecţia resurselor acvatice vii. Deci se doreşte scoaterea cormoranilor de pe lista speciilor strict protejate pentru simplul fapt că mănâncă prea mult peşte. Nu pot caracteriza acest demers altfel decât halucinant, în cazul în care există în România alte specii strict protejate care nu pot fi vânate, deşi creează probleme absolut grave pentru agricultori şi deseori pun în pericol însăşi viaţa oamenilor, în mai multe judeţe din România. Da, vorbesc despre urşi. Vorbesc despre urşi care intră în curtea oamenilor, mănâncă oi, mănâncă porci şi prezintă un pericol real pentru oameni, care sunt adesea atacaţi de urşi. Toată lumea este conştientă de acest lucru. Toată lumea este conştientă de faptul că urşii produc pagube enorme în fiecare an şi totuşi nimeni nu se ocupă de această problemă într-un mod real şi eficient. Oamenii care se confruntă cu această problemă a atacurilor violente şi a pagubelor cauzate de urşi au fost abandonaţi şi de Guvern şi de Parlament. Anul trecut Senatul a adoptat o lege care viza scoaterea urşilor de pe această listă, însă această iniţiativă nu a trecut de Camera Deputaţilor, în ciuda faptului că există un număr foarte mare de urşi în România, un număr care este mult peste nivelul optim. Şi totuşi nu există voinţă politică pentru rezolvarea acestei probleme foarte grave. Văd însă faptul că cormoranul mare, care reprezintă pericol, practic, pentru peşti este pe cale să fie scos de pe lista animalelor strict protejate. Ce să înţelegem din acest demers? Că resursele acvatice sunt mai presus de viaţa şi protecţia oamenilor? Totuşi UDMR va vota acest proiect pentru că dorim exact acelaşi lucru şi în privinţa ursului carpatin. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da, doamnă. Acum discutăm de cormoran. Puteţi modifica legea şi în ce priveşte ursul. Şi ultimul vorbitor, domnul Petru Movilă. Vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ca parlamentar de Iaşi, susţin fără rezervă acest proiect de lege. În judeţul Iaşi sunt câteva mii de hectare de luciu de apă folosite pentru piscicultură şi acvacultură. Paguba anuală pe care o fac cormoranii, pe teritoriul României, pentru aceşti agenţi economici este evaluată la aproximativ 20.000 de tone de peşte, în condiţiile în care România importă anual aproape 15.000 de tone de peşte. Mai este un lucru foarte important de precizat, care nu s-a spus. Perioada de vânătoare este stabilită între 1 septembrie şi 28 februarie, anul următor. Este o perioadă bine delimitată şi se desfăşoară conform tuturor regulilor legislaţiei în vigoare. Şi e important, cum spuneam, de precizat acest lucru, să nu creadă lumea că gata, s-a pornit distrugerea speciei de cormorani în România. Deci voi vota fără rezervă proiectul de lege. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache S-au încheiat dezbaterile. Mulţumesc. Am 5 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. De la 2 la 5, inclusiv Anexa nr. 1. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Vă mulţumesc. Poziţia 14, Propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Pl-x 121/2020. Comisia juridică, vă rog, prezentaţi raportul. Bun. Revenim. Văd că nu avem pe nimeni de la Comisia juridică. Da. Trecem la următorul şi revenim.