20 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional (PL-x 146/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 31. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevilor din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional; PL-x 146/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Raport comun, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru administraţie. Comisia pentru învăţământ, da? A, Comisia pentru administraţie. Bun. Vă rog. Este vorba de un raport suplimentar, doamnă, da?

Rodica Paraschiv În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au primit, spre dezbatere în fond, proiectul de lege. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor, din ziua de miercuri, 12 septembrie 2018, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea proiectului de lege, comisiilor sesizate în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006, în sensul modificării sursei de finanţare, precum şi al stabilirii unor reguli privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din data de 20 martie 2018. Pentru acest proiect de lege s-a întocmit un raport comun, în data de 8 mai 2018, prin care s-a propus, cu majoritate de voturi - 5 voturi împotrivă - adoptarea acestuia cu amendamentele admise. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dezbătut în şedinţa din data de 3 octombrie 2018. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în anexa care face parte integrantă din raportul preliminar suplimentar. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 23 octombrie 2018 şi, în urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 10 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi două abţineri, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse, prezentate în anexa care face parte integrantă din raportul preliminar suplimentar. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise şi respinse, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun suplimentar. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Da. Dezbateri generale. Domnule Zisopol, vă rog. Şi apoi, domnul Romanescu.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Aplicarea legii, de-a lungul timpului, este cel puţin interesantă, în ceea ce priveşte modul în care s-a acordat finanţarea. În anul şcolar 2007-2008, finanţarea a fost asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Începând de anul viitor, deci din anul 2008, finanţarea a fost asigurată din bugetele locale. Şi ceea ce este foarte interesant, începând cu anul 2015 nu s-a mai asigurat finanţarea. Practic, modificările şi completările la această iniţiativă, la această propunere legislativă, îşi propun, toate acestea, să rezolve problemele pe care vi le-am amintit anterior. De aceea, în acest context, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea acestei propuneri legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Romanescu, Grupul PNL, şi apoi domnul Ciuhodaru.

Cristinel Romanescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Iniţiativa propune acordarea de miere de albine, ca supliment nutritiv pentru preşcolarii şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional. Aceasta nu constituie o măsură de reducere a abandonului şcolar, iar unii copii pot fi alergici la miere şi să nu ştie acest lucru. Mai mult, aşa cum se prevede în textul legii, borcanul de miere de 250 de ml ajunge acasă şi, practic, nu ştim cine poate să-l consume. PNL susţine introducerea mesei la şcoală, care ar fi o măsură reală de reducere a abandonului şcolar. Programul actual "Cornul şi laptele" şi-a atins limitele, s-a transformat în multe locuri în risipă şi nu mai serveşte scopului pentru care a fost creat. Alimentaţia sănătoasă în şcoală poate combate abandonul şcolar şi stimula incluziunea socială, elevii pot fi educaţi în spiritul unui regim de viaţă sănătos. PNL susţine generalizarea Programului-pilot "Masă la şcoală", pentru că "pilotarea" lui în 50 de unităţi şcolare a demonstrat că, acesta contribuie masiv la reducerea abandonului şcolar. Este de neînţeles pentru noi decizia Guvernului de a se "pilota" acest program pentru un al treilea an şi, între timp, să introducem, ştiu eu, miere de albine, păstârnac sau alte legume. De aceea, acestea sunt motivele pentru care deputaţii PNL vor vota pentru respingere. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ciuhodaru şi se pregăteşte domnul Turcescu.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu înţeleg de ce un program care în esenţă este bun ar trebui să fie respins. Şi am fost printre primii care am propus în Parlamentul României acea iniţiativă legislativă privind acordarea unei mese calde în şcoli, mai ales că pentru mulţi copii din România este singura. Acest proiect este un proiect bun, mai ales că vine cu reglementări foarte clare în ceea ce priveşte calitatea şi modul cum va fi distribuită această miere, iar mierea polifloră este greu accesibilă pentru mulţi dintre aceşti copii. Eu sper să nu ne opunem proiectelor bune pentru sănătatea copiilor doar pentru că vin dintr-o parte a politicului sau alta, şi că Parlamentul României va găsi cele mai bune soluţii ca aceste programe să devină funcţionale, nu să fie blocate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnule Turcescu, vă rog.

Robert-Nicolae Turcescu Grupul PMP va vota pentru acest proiect de lege. Şi am să vă spun şi de ce i-am rugat pe colegii mei să votăm în favoarea acestui proiect, pentru că, dincolo de beneficiile, sigur, pe care mierea de albine le poate aduce copiilor, mai este un lucru asupra căruia aş vrea să vă atrag atenţia - şi o spun în calitate de apicultor amator. Populaţia de albine în România zilelor noastre constituie, pentru agriculturi în special, şi pentru apicultori mai ales, o îngrijorare continuă. În România ultimilor ani, din cauza unor politici iresponsabile de folosire a tot soiul de substanţe date uneori din avion peste culturile de cereale, de floarea-soarelui, de porumb, de grâu, şi aşa mai departe, au fost decimate milioane şi milioane de familii de albine. În urmă cu câţiva ani foarte mulţi apicultori din România au plâns realmente, la propriu, au plâns văzând mii de stupi morţi. Din această perspectivă, aşa cum am propus şi colegilor din Comisia pentru învăţământ a Camerei Deputaţilor, mi-aş dori foarte mult să găsim formula prin care, neîncălcând, desigur, convenţiile stabilite prin Tratatul Uniunii Europene, să încercăm să sprijinim apicultorii din România, în aşa fel încât mierea de albine care va fi folosită pentru acest program să provină, dacă s-ar putea exclusiv, dacă nu măcar în cea mai mare parte, din producţia internă. Ar fi un lucru extraordinar pentru apicultorii români, pentru că, în felul acesta, pe lângă faptul că apicultura românească ar beneficia de un sprijin, sunt convins că şi autorităţile din Ministerul Agriculturii ar impune nişte reguli mult mai stricte pentru felul în care sunt folosite în momentul de faţă substanţele despre care vă povesteam mai devreme şi care au decimat - subliniez - milioane de familii de albine, în România ultimilor ani. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii din partea colegilor? Nu. Avem 12 amendamente admise şi un amendament respins. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 7 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 8 la 12, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar. Următorul.