25 februarie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului COM (2019) 360 (PH CD 4/2020). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului COM(2019)360; PHCD 4/2020. Domnul preşedinte Tîlvăr. Vă rog.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. Opinia noastră este în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi am avut în vedere, atunci când am elaborat această opinie, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de către Direcţia pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaţilor, analiza realizată de către Comisia pentru afaceri europene. Astfel, comisia noastră susţine abordarea Comisiei Europene privind dezvoltarea cadrului de reglementare pentru prevenirea combaterii spălării banilor şi finanţarea terorismului, în conformitate cu standardele adoptate de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională. Luăm act de faptul că, deşi adoptarea în aprilie 2018 a celei de-a cincea directive privind combaterea spălării banilor a reprezentat un pas înainte în prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, persistă unele deficienţe în sistemul financiar mondial, care necesită măsuri suplimentare de îmbunătăţire a cadrului legal al Uniunii Europene în domeniu. Considerăm că utilizarea monedelor virtuale reprezintă şi riscuri mai mari decât mijloacele de plată tradiţionale, fiind transferabile doar prin intermediul Internetului, teroriştii şi alte grupuri infracţionale putând utiliza fonduri în cadrul reţelelor de monede virtuale, prin disimularea transferurilor sau prin faptul că beneficiază de un anumit grad de anonimat pe astfel de platforme. Totodată, amintim că, deşi la nivel european aproape o persoană din 10 spune că deţine în prezent Bitcoin sau altă valută virtuală şi cetăţenii cred că aceste monede reprezintă viitorul investiţiilor, în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene acestea nu sunt legale, chiar dacă sunt considerate instrumente financiare sau un mijloc alternativ de plată. Subliniem că este nevoie în continuare de îmbunătăţiri în punerea în aplicare a standardelor internaţionale de transparenţă fiscală şi în ceea ce priveşte disponibilitatea informaţiilor privind beneficiarii reali şi a schimbului internaţional de astfel de informaţii, dar şi în consolidarea cooperării între administraţiile fiscale din întreaga Uniune. Totodată, considerăm că tehnologia, ca toate instrumentele moderne, prezintă avantaje şi dezavantaje, ea poate duce la spălarea banilor şi la finanţarea terorismului, dar poate şi ajuta din punct de vedere strategic orice proces de abordare eficientă a fenomenului, în sensul combaterii lui. Comisia noastră, întrunită în şedinţa din 11 februarie 2020, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezenta opinie care să fie transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile de ordin general. Domnul Bica. Vă rog. Se pregăteşte doamna deputat Benkö.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului rămân o sursă majoră de preocupare pentru integritatea sistemului financiar al Uniunii şi securitatea cetăţenilor săi. Potrivit Europol, între 0,7 şi 1,28% din produsul intern brut anual al Uniunii Europene este depistat ca fiind implicat în activităţi financiare suspecte. Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului este, prin urmare, o prioritate importantă pentru Uniune şi o componentă a realizării uniunii securităţii. De-a lungul timpului, Uniunea a dezvoltat un cadru de reglementare solid pentru prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, în conformitate cu standardele internaţionale adoptate de Grupul de Acţiune Financiară Internaţională. Cadrul de reglementare trebuie să ţină pasul cu integrarea crescândă a fluxurilor financiare pe piaţa internă, tendinţele în continuă evoluţie, evoluţiile tehnologice şi ingeniozitatea infractorilor de a exploata orice lacună sau punct slab al sistemului. În consecinţă, comunicarea analizată astăzi rezumă un set de rapoarte referitoare la cadrul juridic al Uniunii, pentru prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului şi punerea în aplicare a acestuia. Totodată, constatările prezentate în comunicare şi în rapoartele anexate au scopul de a contribui cu informaţii la dezbaterea cu privire la modul în care ar putea fi îmbunătăţit în continuare cadrul privind combaterea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului şi de a construi baza pentru discuţii ulterioare cu părţile interesate relevante. Drept urmare, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru aprobarea proiectului de hotărâre supus astăzi dezbaterii, în forma adoptată în cadrul Comisiei pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Doamna deputat Benkö. Vă rog.

Florin Iordache Dacă mai sunt alte comentarii? Nu mai sunt. Trecem la dezbatere. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. La preambul? La articolul unic? Rămâne la votul final. Următorul.