20 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040" (PL-x 433/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 10. Proiectul de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei Naţionale pe termen lung "România 2040"; PL-x 433/2018; caracter ordinar. Vă rog, domnule ministru. Guvernul, prezentaţi proiectul. Şi apoi, domnul Lazăr? Cine prezintă? Comisia pentru buget? OK. Vă rog, domnule ministru. Guvernul.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia, vă rog. Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia pentru politică economică. Vă rog, prezentaţi raportul.

Vasile Cocoş Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei Naţionale pe termen lung "România 2040". Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei elaborării şi actualizării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung, denumită Strategia "România 2040". Aceasta va cuprinde scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate. Strategia se va actualiza la un interval de trei ani. Autorităţile administraţiei publice, Academia Română, academiile de ramură, instituţiile de învăţământ superior, instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept public şi privat, sindicatele şi patronatele de ramură, precum şi organismele neguvernamentale de profil vor sprijini elaborarea Strategiei "România 2040", scop în care se înfiinţează Comisia "România 2040", organism consultativ, fără personalitate juridică. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040", cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache La dezbateri generale, domnul Neagu, Grupul PNL.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect de lege, aşa cum este intitulat şi cum este prezentat - de fapt nu prea prezentat, pentru că domnul ministru nu ne-a spus decât că ar fi bine să-l acceptăm - nu are în esenţă decât un singur punct, şi anume, că la nivelul Guvernului, la nivelul Comisiei Naţionale de Prognoză se mai înfiinţează încă o instituţie, ceva, care este definit, în cadrul acestui proiect de lege, Comisia "România 2040". Nota bene a acestei comisii - este un organism consultativ, fără personalitate juridică. Cu alte cuvinte, o să facem, fără consens, o strategie politică de dezvoltare durabilă a României pentru anul 2040 şi ne ascundem în spatele unui organism consultativ cu un caracter vădit sinecurist, de aşa natură încât, eventual, atunci când intrăm în campanii electorale, să abordăm promisiuni care undeva, cândva, le vom modifica, mai ales că termenele de modificare ar fi o dată la trei ani de zile. Noi nu credem că este o abordare corectă pentru a întreprinde o viziune, o perspectivă de dezvoltare economică şi socială a României din jurul anului 2040, folosind un astfel de instrumentar. În definitiv, Guvernul României, indiferent care ar fi el, Guvern politic, aşa cum îl avem în acest moment, al majorităţii dumneavoastră, PSD-ALDE, este obligat să facă şi să refacă strategii sectoriale, de fiecare dată când necesitatea există. Or, în acest moment chiar există. Noi să înţelegem ce? Că în spatele acestei abordări vom accepta - dau un exemplu - să fim de acord ca Proiectul privind finalizarea Autostrăzii Sibiu-Piteşti să fie făcut în 2027, pentru că aşa vrea CNAIR-ul, iar dumneavoastră, majoritatea, Guvernul Dăncilă, să acceptaţi; să fim de acord că spitalele regionale ar fi undeva într-un grafic de realizare a anilor 2030; să fim de acord că nu vom finaliza nici până în 2040 Coridorul IV Pan-European sau Coridorul VII Pan-European feroviar; să fim de acord că nu ştim încă să avem o strategie completă pe coridoarele navale, sau pe aeroporturi, sau aeroportuar. Să nu ştim exact încotro ne îndreptăm, sau ne îndreptăm spre anii 2040, dar nu ştim când vom termina cu toaletele, WC-urile publice în curţile şcolilor din România? Să mergem la infinit în programe de PNDL-uri, pentru a amăgi oamenii de la ţară că vor avea, undeva, în jurul anului 2040, apă şi canalizare? Eu cred că abordarea este profund incorectă. În definitiv, instituţiile care sunt abilitate a gândi şi a face o astfel de strategie sunt nonpolitice. Dacă am fi avut bunăvoinţa a întreba şi a pune pe tapet o gândire în acest sens, pe care să o dezbatem public, pornind de la o viziune a Academiei Române, care ar fi poate cea mai îndreptăţită până la noi, dar a consulta complet întreaga societate civilă şi cetăţenii acestei ţări, am putea spune despre o strategie naţională. Altfel, o strategie naţională în afara consensului naţional şi în afara discuţiei cu naţiunea, nu este o strategie naţională. Sunt doar câteva dintre multiplele motive care ne fac să credem că acest proiect de lege este strict, strict politic, pe care dumneavoastră, ca majoritate, aş vrea să vă aşezaţi, inducând din nou, prin promisiuni, o bunăstare pe care n-aţi fost în stare s-o gestionaţi sau s-o creaţi în acest moment. Nu putem susţine acest proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Din partea Grupului USR sunt doi vorbitori. Aveţi cinci minute. Domnul Năsui şi domnul Botez.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc, domnule preşedinte. Practic, este amuzant că această strategie se numeşte "România 2040", pentru că actuala guvernare ne-a arătat o gândire pe termen extrem de scurt, nu-i aşa?! Au explodat mai întâi cheltuielile statului, au crescut cheltuielile structurale, care apoi vor trebui susţinute ani la rândul, după care au fost veşnic luaţi prin surprindere de faptul că nu aveau bani şi au crescut taxe şi impozite intempestiv. Ştim această faimoasă O.U.G. nr. 114, care a fost dată de acelaşi Guvern care promovează această Strategie "România 2040". Şi atunci, ne întrebăm, cum se integrează, de exemplu, un act care vine pe sfârşit de an, intempestiv, dă în cap, practic, economiei private în ultimele zile ale anului, cum se integrează aceasta într-o viziune, aşa, pe termen lung, cum ar fi această Strategie "România 2040"?! Dar miza acestei strategii nu este asta. Sunt, de fapt, două alte mize. În primul rând, este să se creeze o nouă sinecură. Practic se creează o nouă instituţie şi zicem: "Uite, mai salarizăm nişte oameni, mai punem nişte activi de partid acolo, mai sunt nişte oameni prin funcţii în statul român şi le dăm ceva de făcut". Într-adevăr, nu ceva util, dar ştim foarte bine că în statul român sunt multe astfel de instituţii numite, pe bună dreptate, sinecuri, care nu fac decât să toace bani publici şi banii contribuabililor şi aceasta este, de fapt, foarte grav. Şi mai face un lucru. Este o legiferare de dragul legiferării. Pentru că, până la urmă, hârtia suportă multe. Este mai uşor să promitem românilor pe hârtie că facem autostrăzi sau că facem spitale regionale etc., etc. şi de fapt să nu facem nimic, dar, atunci când suntem întrebaţi, să zicem - "Păi, uitaţi, noi am avut această strategie". Decât să facem strategii... cum au fost ani în România când au existat mai multe strategii naţionale scoase - bun, poate nu de acelaşi Guvern - mai multe strategii naţionale decât erau zile în calendar - deci, practic, decât să avem atâta hârţogăraie pe care n-o folosim şi care până la urmă ajunge să nu mai folosească la nimic şi să ne umple de ridicol, mai bine ne-am concentra pe mai puţine proiecte, dar le-am duce pe acelea la bun sfârşit. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Botez. Al doilea vorbitor de la Grupul USR. Se pregăteşte domnul Matei Suciu.

Mihai-Cătălin Botez Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Suntem ţara mereu la start. Mereu ne apucăm de câte un proiect pe care nu reuşim să-l ducem la bun sfârşit. Avem foarte multe studii de fezabilitate făcute, începute, abandonate. Mă gândesc acum la Centura Bârladului, care a început acum mulţi, mulţi ani. S-au făcut studii de fezabilitate, s-a renunţat la ele, ne-am apucat de altceva, n-au mai fost bani în buget şi apoi, în cele din urmă, iarăşi anul acesta văd că ne apucăm de Centura Bârladului. Sper să o terminăm. Suntem ţara, aşa cum am spus, mereu la start. Acest proiect pleacă de la o idee foarte bună, şi anume, leagă proiectul de lege de buget, pe mulţi ani. Până în 2040 o anumită parte din buget va fi alocată pentru proiectele pe care Comisia Naţională de Prognoză, împreună cu această comisie pe care o înfiinţăm prin proiectul de lege, le va decide. Este o idee bună. Mi se pare însă că la acele proiecte care vor fi prioritare pentru ţara noastră ar trebui o dezbatere mai amplă, care să nu fie exploatată politic. Sper totuşi să iasă ceva bun din această lege. Succes! (Aplauze.)

Florin Iordache Domnule Suciu, vă rog. Şi se pregăteşte domnul Bichineţ.

Matei Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Rugămintea şi apelul nostru este să nu mai vorbiţi din amintiri. Sigur că s-au făcut multe strategii de-a lungul vremii, strategii de dezvoltare. Ne aducem aminte cu toţii "România Orizont 2025". S-au făcut! Când s-au schimbat guvernările, s-au uitat şi s-au abandonat toate aceste strategii de dezvoltare a României. Fără un proiect, fără un plan, fără o viziune, nu putem dezvolta România, nu putem s-o aducem acolo încât să recupereze decalajele dintre ţara noastră şi celelalte state ale Uniunii Europene. Mai mult decât atât, vă rog, citiţi materialele, pentru că acest proiect de lege propune constituirea acestei comisii de către Camera Deputaţilor. Noi toţi ar trebui să participăm la elaborarea, la constituirea în primul rând a acestei comisii şi la elaborarea Strategiei "România 2040". Sunt cooptaţi în cadrul acestor comisii doi reprezentanţi ai Academiei Române. Scrie negru pe alb la art. 5 din acest proiect de lege. Mai mult decât atât, fără un proiect, fără un plan, fără o viziune amplă, nu avem nicio şansă ca pe viitor să facem ceva în această ţară. Demagogie... Sigur că ne întâlnim cu demagogie aproape în fiecare şedinţă de plen, în cadrul acestei instituţii, şi este regretabil! Dar, haideţi, pentru că avem şansa acum, fiecare dintre noi să ne implicăm, astfel încât să putem avea o ţară mai dezvoltată şi un viitor pe care ni-l dorim, de altfel, cu toţii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Bichineţ, vă rog.

Corneliu Bichineţ Eu cred că orizontul temporar 2040 este cam îndepărtat, însă ideea în sine este bună. Am fost foarte atent la antevorbitorii noştri şi am să fac trimitere la colegul Botez, de la USR, care şi Domnia Sa spune că acest proiect de lege este bun, dar în final se îndoieşte că îl va susţine. În legătură cu Şoseaua de centură a Bârladului, v-am mai spus şi cu altă ocazie, eram copil, aveam 10 ani, de când se vorbeşte de această şosea de centură, dar acum s-ar părea că ea chiar poate fi făcută şi atunci împreună trebuie să susţinem, nu?! Şi dumneavoastră, de la USR, şi noi, cei la PMP, şi bineînţeles cei de la partidul aflat la putere. Oricum, partidul nostru va susţine acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. (Domnul deputat Laurenţiu-Dan Leoreanu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, să finalizăm. Şi apoi domnul Leoreanu. Am finalizat dezbaterile. Avem 15 amendamente admise şi 7 respinse. Dacă se susţin? Domnule Prisnel, aveţi un amendament? Să precizaţi care. Dintre cele respinse, da? Vă rog. Dintre cele şapte respinse, spuneţi care dintre ele.

Adrian-Claudiu Prisnel O să susţin câteva amendamente dintre cele respinse. Începem cu 1 marginal.

Florin Iordache Adică art. 4 alin. (1).

Adrian-Claudiu Prisnel Da, adică cel care spune: "Comisia «România 2040» este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor". Cred că domnul Liviu Dragnea este foarte ocupat şi propun un amendament care sună în felul următor: "Comisia «România 2040» este condusă de un membru al Parlamentului, deputat sau senator, care a deţinut funcţia de preşedinte al României sau care a fost prim-ministrul României". Întrucât această strategie urmează să stabilească direcţiile de dezvoltare ale României pe următorii 20 de ani, consider că această comisie trebuie condusă de un parlamentar care a deţinut o funcţie cu largă legitimitate.

Florin Iordache Supun votului amendamentul dumneavoastră. Treceţi în bancă. (Vociferări.) Da. Vă mai dau cuvântul. Să înceapă votul. Amendament respins. 52 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă, 12 abţineri. A fost respins. Supun votului art. 4 alin. (1) în formularea comisiei. Să înceapă votul. (Vociferări.) Să înceapă votul... (Vociferări.) Domnule Simonis, dacă nu mă urmăreşti...? Supun votului varianta comisiei. Să înceapă votul. 107 voturi pentru, 55 de voturi împotrivă. A fost adoptată varianta comisiei. Următorul amendament.

Adrian-Claudiu Prisnel De la 3 marginal, tot de la respinse - "Comisia «România 2040» este alcătuită din..." - propunem adăugarea literei h), să includă şi "reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României".

Florin Iordache Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 105 de voturi împotrivă. A fost respins. Acum supun votului dumneavoastră art. 5 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 106 voturi pentru, 52 de voturi împotrivă. A fost adoptat art. 5, în formularea comisiei. Mai departe, domnule Prisnel.

Adrian-Claudiu Prisnel 7 marginal, articolul 9 alin. (2). În textul actual spune: "Actualizarea se efectuează de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi se prezintă Guvernului şi Parlamentului, după avizarea de către Consiliul de Programare Economică". Propunerea de amendare este aşa: "Actualizarea se efectuează de către Guvernul României şi se prezintă Parlamentului României, care va adopta noua formă a documentului, cu votul majorităţii membrilor celor două Camere". Considerăm că în forma actuală s-ar permite Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză să legifereze, ceea ce nu cred că este cazul.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului art. 9 alin. (2), amendamentul respins. Să înceapă votul. 56 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă. A fost respins. Supun votului dumneavoastră art. 9 alin. (2), formularea comisiei. 103 voturi pentru, 50 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Domnule Leoreanu, vă rog, înţeleg că aveţi o chestiune... O retrimitere, da? Vă rog.