26 septembrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 484/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 85. Propunerea legislativă pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 484/2016. Comisia pentru muncă. Cine prezintă raportul? Doamna Violeta Răduţ. Vă rog. Raport de respingere.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 484/2016 din 24 octombrie 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Propunerii legislative pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010, în scopul valorificării, la determinarea punctajelor lunare, a venitului total realizat brut din venituri permanente şi ocazionale dovedite cu acte, precum şi a sporurilor pentru condiţii speciale, respectiv sporul pentru lucrul în subteran, sporul pentru lucrul pe platformele marine de foraj şi extracţie, indemnizaţie de zbor, sporul pentru condiţii grele de muncă, sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal, sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final.