31 octombrie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (Pl-x 320/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 35. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 320/2018; caracter organic. Dacă în numele iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Comisia. Vă rog, doamnă deputat, prezentaţi raportul. Cinci amendamente admise. Vă rog, doamnă.

Theodora Şotcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa Pl-x 320 din 18 iunie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 16 şi art. 27 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul acceptării înscrierii, de către unităţile de învăţământ, a persoanelor care nu deţin cod numeric personal. Totodată, personalul unităţilor de învăţământ la care s-a solicitat înscrierea trebuie să anunţe, în termen de 3 zile lucrătoare, serviciile de asistenţă socială din circumscripţia respectivă şi, după caz, organele de poliţie, în vederea efectuării procedurilor de înscriere a acestor persoane în registrele de stare civilă, conform legii, sau, în vederea identificării lor, după caz. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, iar Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţa din 18 septembrie 2018, comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Cristinel Romanescu, PNL. Vă rog, domnule deputat.

Cristinel Romanescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Deputaţii PNL vor vota pentru adoptarea prezentei propuneri legislative, în sensul acceptării înscrierii de către unităţile de învăţământ a persoanelor care nu deţin cod numeric personal. Totodată, personalul unităţilor de învăţământ la care s-a solicitat înscrierea trebuie să anunţe, în termen de trei zile lucrătoare, serviciile de asistenţă socială din circumscripţia respectivă şi, după caz, organele de poliţie, în vederea efectuării procedurilor de înscriere a acestor persoane în registrele de stare civilă, conform legii. Includerea copiilor fără CNP în planificarea şcolară anuală devine imposibilă în lipsa implicării autorităţilor publice locale, în identificarea acestor copii, pentru aducerea lor în legalitate. De aceea, se impun măsuri de reglementare a rolului autorităţilor implicate, pentru a garanta identificarea şi înscrierea în unităţile de învăţământ a copiilor care nu deţin un CNP şi documente de identitate. Prin înmatricularea şi declanşarea demersurilor de înregistrare pe cale legală a identităţii acestor copii, la momentul prezentării pentru înscrierea în unitatea de învăţământ, se asigură dreptul la educaţie a tuturor copiilor. Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru adoptare. Mulţumesc.

Florin Iordache Doamna Bîzgan.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Dragi colegi, Iată a doua şansă să facem un lucru extraordinar pentru copiii din România! În România, există în jur de 160.000 de persoane care, în prezent, nu deţin acte de identitate şi aproximativ 10.000 dintre ei nu au deţinut niciodată un certificat de naştere. Situaţia copiilor care nu au o identitate în momentul de faţă este cruntă. Ei sunt izolaţi şi, spre deosebire de alţi copii, nu au şansa să-şi exercite drepturi care le sunt conferite de Constituţie. Eu cred că suntem cu toţii de acord aici că nu există două categorii de copii în România. Copiii mei şi ai dumneavoastră sunt exact la fel ca aceşti copii care, absolut din motive care nu pot fi imputate lor, au fost cumva uitaţi de noi, de sistem. Aşa că, astăzi, avem şansa să trimitem acest proiect Senatului, pentru a le da o şansă de a intra în sistemul de învăţământ, la fel ca orice alt copil. Şi, mai mult decât atât, vă mulţumesc pentru votul dat pe Legea nr. 14/2018 care a fost promulgată anul acesta şi care schimbă modalitatea prin care se obţine identitatea. Printr-o modalitate foarte simplă, vom putea să ajungem la aceşti copii, să-i includem în societate, să-i includem în viitorul nostru, al tuturor, pentru că aceşti copii sunt şi ai noştri! Mulţumim.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna Iurişniţi şi apoi domnul Zisopol. Doamnele au prioritate, domnule coleg. Domnule chestor, asta este!

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am susţinut această iniţiativă legislativă şi în Comisia pentru egalitate de şanse. Este important să acordăm drepturi copiilor noştri. Comisia Uniunii Europene a transmis un mesaj foarte clar, prin pilonul social european - avem nevoie de o educaţie echitabilă şi incluzivă pe tot parcursul vieţii, iar copiii din România au dreptul să intre în sistemul de educaţie, indiferent de deţinerea unui CNP sau nu. Trebuie să-i aducem pe aceşti tineri în şcoală, pentru ca ei să aibă acces la educaţia de calitate pe care o merită. Avem abandon şcolar aproape 18%, 300.000 de copii sunt în afara sistemului, iar angajamentul asumat de România este de atinge 11% la abandonul şcolar, până în 2020. Este foarte dificil de ajuns acolo, aşa că această iniţiativă legislativă aduce o îmbunătăţire, aduce o soluţie unor nevoi identificate. USR susţine şi va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Florin Iordache Domnul Zisopol şi apoi doamna Mînzatu. Imediat, Roxana!

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Propunerea legislativă este cu atât mai importantă cu cât nu se referă, aşa cum s-a amintit aici, numai la tinerii cu vârsta de până în 14 ani, ci şi la tinerii cu dizabilităţi. Vreau să vă spun că această propunere legislativă aduce valoare adăugată învăţământului românesc, în contextul dezvoltării durabile. Aceasta este explicaţia conform căreia membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor susţine şi vor vota pentru această propunere legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Doamna Roxana Mînzatu. Vă rog.

Roxana Mînzatu Mulţumesc. Este o iniţiativă bună, pe care o susţinem şi noi, Grupul PSD, şi face parte dintr-un pachet. Este vorba despre accesul la educaţie, dar mai există o iniţiativă legislativă - accesul la servicii de sănătate pentru copiii care nu au cod numeric personal, pentru persoanele care au această problemă, în general. Sunt două drepturi esenţiale - educaţia şi sănătatea - şi cred că astfel de iniţiative legislative vin în sprijinul unor categorii afectate de inegalitate, afectate de excluziune socială şi, ca social-democraţi, cred că vom susţine cu toţii acest proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Sunt cinci amendamente. Dacă la titlul legii aveţi observaţii? Nu. Adoptat. La art. 1? Nu. Marginal 3, art. 16? Nu. Marginal 4? Nu. Marginal 5? Rămâne la votul final; caracter organic.