19 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene (PL-x 37/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene; PL-x 37/2018; raport fără amendamente. Guvernul? Doamna secretar de stat, Sirma Caraman. Vă rog. Sau cine? Dumneavoastră prezentaţi. Vă rog.

Florin Iordache Da. Comisia pentru buget. Vă rog, domnule vicepreşedinte, prezentaţi. Domnul Sorin Lazăr.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În raport cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege, în şedinţa din 14 februarie 2018. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare utilizarea veniturilor încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de Comisia Europeană pentru compensarea cheltuielilor neeligibile stabilite prin acte emise de autoritatea de management ex-ISPA, aferente fondurilor ex-ISPA şi care revin în sarcina beneficiarilor proiectelor respective. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă sunt...? Domnul Heiuş. Da, vă rog, domnul deputat. Grupul PNL. La dezbateri generale, domnul Heiuş. Vă rog.

Lucian-Ovidiu Heiuş Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege, deoarece pentru noi atragerea de fonduri europene este importantă. Şi este important ca ele să fie folosite cu eficienţă şi eficacitate. Dar, în acelaşi timp, trebuie să avem grijă ca penalităţile pe care le plătim pentru sumele pe care nu le putem recupera să fie cât mai mici. Deci vom vota pentru aceste modificări.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Neavând amendamente, rămâne la votul final - miercuri, la ora 12,00.