19 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană (PL-x 106/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană; PL-x 106/2018. Guvernul, dacă are punct de vedere? Nu. Domnul preşedinte Stănescu, Comisia pentru agricultură.

Alexandru Stănescu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Fiindcă este tot un program de investiţii în zona montană, vreau să le aduc aminte colegilor mei că împreună, şi, de fapt, şi în Camera Deputaţilor, am votat Legea muntelui, prin care alocăm acel miliard de euro, pentru 10 ani. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană - PL-x 106 din 12 martie 2018. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere următoarele: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană. La finalul dezbaterilor, membrii comisiei sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană, cu amendamente admise şi amendamente respinse. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Alexandru Stănescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnule Simionca, vă rog. V-am văzut, vă rog.

Ionuţ Simionca Da, cum am spus şi în intervenţia anterioară, noi, PMP, o să susţinem acest proiect legislativ. Eu vin din zonă montană. Sunt necesare aceste centre de sacrificare. Cred că şi de procesare ar fi utile, dacă s-ar putea procesa materia primă, să se aducă un produs finit, nu ştiu, un cârnăcior, o pastramă de oaie, orice, sau de porc sau de vită, să poată cei din zona montană să valorifice mai bine producţia proprie. Mulţumesc. Noi vom susţine.

Florin Iordache Da. Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu mai sunt, avem 13 amendamente admise, 3 respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Articolul 2? 3? 4? Până la 9 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar. Mai avem până la ora 18,00. Vă propun să dezbatem încă un proiect.