12 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei (PL-x 614/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei; PL-x 614/2018. Raport - Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică. Cine prezintă? Vă rog, domnule deputat. Raport comun.

Constantin Avram Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa PL-x 614/24 octombrie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 22 octombrie 2018. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000, precum şi instituirea unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei. Proiectul de act normativ propune, în principal, organizarea de secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare, dacă acestea funcţionează în locaţii diferite, şi în institutele culturale din străinătate; la secţiile de votare organizate în străinătate se vor utiliza numai liste electorale suplimentare. De asemenea, se creează cadrul legal prin care referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei să se poată organiza în acelaşi timp cu referendumul cu privire la probleme de interes local. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Domnule Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Este încă un exemplu de ordonanţă de urgenţă care-şi produce efectele şi care, practic, a însemnat un mare eşec pentru cei care au încercat să încalece, din punct de vedere politic, o temă serioasă de modificare a Constituţiei. Mai e un aspect pe care nu l-am înţeles deloc, de ce am venit cu el în această ordonanţă de urgenţă. Am creat posibilitatea, în mod arbitrar, ca în ziua referendumului pentru familie să facem şi un referendum local, în judeţul Olt, la Romanaţi, şi nu înţeleg de ce schimbăm regulile în timpul jocului. Adică, avem decizii ale Curţii Constituţionale care vin şi ne spun: "Nu suprapuneţi un referendum naţional cu un referendum de interes local". Noi avem decizia Curţii şi, cu toate astea, venim cu o ordonanţă de urgenţă în care spunem exact invers decât stabileşte Curtea Constituţională. Din acest motiv, Grupul PNL nu va vota această ordonanţă de urgenţă, repet, chiar dacă ea şi-a produs efectul.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnule Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Într-adevăr, ordonanţa şi-a produs efectul, asta e, a intrat în vigoare. Dar, totuşi, este o problemă pe care trebuie să o dezbatem şi ori de câte ori se va ivi trebuie să o reglementăm clar şi corect. Este o decizie a Curţii. Nu e bine să suprapunem diferite scrutine. Nici referendumul naţional, de exemplu, pentru revizuirea Constituţiei, cu nişte referendumuri locale, nici alegeri de diferite tipuri, nici alegeri cu diferite tipuri de consultări naţionale sau locale. Pentru că - e părerea şi a Comisiei de la Veneţia şi a Curţii Constituţionale din România - nu e bine ca votul cetăţeanului să fie pe undeva virusat, din cauză că trebuie să voteze despre două lucruri diferite. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Rămâne la votul final; are caracter organic.