29 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar (PL-x 637/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 23. Proiectul de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar; PL-x 637/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Comisia pentru agricultură, cine prezintă raportul? Da, vă rog. Domnule Vrăjitoru, vă rog, prezentaţi raportul.

Sorinel-Marian Vrăjitoru Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă, în şedinţa din 26 noiembrie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea asistenţei sanitar-veterinare la efectuarea transportului de animale vii către ţări terţe Uniunii Europene. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar, cu amendamente admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Sunt intervenţii din partea grupurilor? Nu sunt. Da, domnul Păle. Vă rog. Văd că vrea să intervină. Domnul Dănuţ Păle. Faceţi legătura! Sunteţi şi iniţiator, vă rog. Şi apoi domnul Popescu. Domnul Păle? Domnul Dănuţ Păle. Mergem mai departe. Domnul Popescu Nicolae.

Dănuţ Păle Mă auziţi, domnule preşedinte?

Florin Iordache Alo!

Dănuţ Păle Alo!

Florin Iordache Vă rog.

Dănuţ Păle Mă auziţi, domnule preşedinte?

Florin Iordache Vă rog, eu v-am dat cuvântul.

Dănuţ Păle Da. Nu se auzea. Cred că s-a produs o problemă tehnică. Referitor la PL-x 637/2019, vreau să vă spun că a fost o muncă de echipă în cadrul Comisiei pentru agricultură. Şi îi mulţumesc pe această cale preşedintelui comisiei, domnului Alexandru Stănescu, că a avut iniţiativa să facem un grup de lucru. Toate grupurile parlamentare au lucrat. După evenimentul nefericit din Portul Midia şi după ce Parlamentul European a luat decizia să constituie o comisie de anchetă la nivel european, dar nu pentru România, ci pentru a îmbunătăţi aceste condiţii, vreau să vă spun că vor avea un model de bună practică, iar ceea ce s-a reglementat prin această iniţiativă legislativă, înseamnă că România a înţeles şi a demonstrat că este o ţară care respectă toate condiţiile de bunăstare. Noi nu trebuie să oprim exportul de animale, ci trebuie să facem în aşa fel încât toate navele şi toate mijloacele de transport să îndeplinească condiţiile de microclimat. Mulţumesc. Partidul Social Democrat susţine această iniţiativă legislativă.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Popescu Nicolae. Vă rog, faceţi legătura!

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Şi Grupul USR a susţinut această iniţiativă legislativă, pe parcursul dezbaterilor din Comisia pentru agricultură. Cum spunea şi antevorbitorul, s-a format chiar şi o subcomisie, pentru a putea analiza toate probleme aduse la cunoştinţă. Din acest punct de vedere, şi noi credem că este un proiect legislativ bun. Vor fi corectate problemele sesizate atât în presă, cât şi de către experţii internaţionali, acele probleme legate de faptul că animalele au fost transportate vii, au fost înghesuite în camioane supraaglomerate, la temperaturi foarte mari. Timpii aceia de aşteptare din interiorul unor frontiere, din nou, erau foarte mari şi cred că acum vor fi reduşi la o durată mai rezonabilă, şi, bineînţeles, condiţiile de stres în care foarte multe animale au murit până să ajungă la destinaţie. Din acest punct de vedere, noi credem că acest proiect legislativ este unul bun şi îl vom susţine şi la votul final. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule Popescu. Mai sunt alţi colegi care doresc? Nu. Avem 26 de amendamente admise şi anexă. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 1 la 26, intervenţii? Nu. La anexă, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar.