27 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale (PL-x 554/2015). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 15. Proiectul de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale; caracter ordinar. Avem 114 amendamente admise. Guvernul? Vă rog, doamnă secretar de stat. Raport comun Comisia juridică şi Comisia pentru buget.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Vasile Varga, raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia juridică.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. A fost avizat favorabil de Comisia pentru tehnologia informaţiei. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism electronic de evidenţă şi comunicare în materia amenzilor contravenţionale, care să permită furnizarea în timp real a datelor privind creanţele datorate şi plăţile efectuate. În urma examinării proiectului de lege, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ şi a avizelor comisiilor parlamentare de specialitate sesizate pentru avizare, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1.

Florin Iordache Mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Năsui. Se pregăteşte domnişoara Dobrică.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Dragi colegi, acest proiect de lege are, desigur, o intenţie bună, de a informatiza, de a integra etc., etc. Din păcate, avem o experienţă cu felul cum arată proiectele mari de IT ale statului român. Vedem cum mai multe săptămâni de zile sistemele integrate ale ANAF au fost absolut complet blocate, vedem cum funcţionează sistemul pentru cardurile de sănătate când, din când în când, destul de des, lunar aproape, se întrerupe sistemul, nu mai pot fi date medicamente... toate acestea. Prin urmare, tragem un mare semnal de alarmă asupra capacităţii statului român de a face genul acesta de integrări informatice, care, desigur, sună bine. Toate primăriile să-şi trimită datele între ele, într-o bază de date centralizată, plată unică etc., etc. În schimb, experienţa statului român, cu acest gen de proiecte, a fost una foarte proastă, nu cred că există un singur proiect bun de IT pe care statul român să-l fi desfăşurat. Vă reamintesc acea platformă, ghişeul.ro, în care se pot plăti şi acum amenzile, este una privată, este una făcută de o asociaţie absolut privată, deci nu este un exemplu al statului român. Prin urmare, USR va vota contra acestei legi. Mulţumesc.

Florin Iordache Doamna Dobrică Ionela, de la Buzău, PSD.

Ionela Viorela Dobrică Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În urmă cu mai puţin de două luni am depus o propunere legislativă prin care se completează Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Prin aceasta se urmăreşte creşterea termenului de plată pentru amenzile contravenţionale reduse la jumătate, de la 48 de ore, la 15 zile, modificare care se regăseşte şi în prezentul proiect. Cred, cu convingere, că o astfel de modificare legislativă va avea beneficii multiple, va creşte veniturile la bugetele locale, prin stimularea plăţii amenzilor, va degreva instanţele de judecată de cauzele care au ca obiect contestarea sancţiunilor contravenţionale, va eficientiza activitatea direcţiilor de taxe şi impozite locale şi, nu în ultimul rând, îi va încuraja pe cei de bunăcredinţă să-şi plătească amenzile în termenul prevăzut. Mă bucură susţinerea reală pe care cei 109 colegi parlamentari au acordat-o propunerii pe care le-am prezentat-o şi vă îndemn pe toţi, stimaţi colegi, să susţineţi proiectul aflat acum în dezbatere şi să-i acordaţi un vot favorabil, pentru ca cetăţenii români să beneficieze, fără nici o altă întârziere, de efectele unei legi bune. Grupul parlamentar va susţine adoptarea prezentului proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Gabriel Andronache, Grupul PNL.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. "Este foame de bani!" Citatul, dintr-o piesă muzicală celebră, este elocvent pentru a defini dorinţele Guvernului României şi se pare, stimaţi colegi, că urmează amenzile. Veţi lua, prin acest proiect de lege, banii încasaţi din amenzi din bugetele locale şi îi veţi duce în Trezoreria Statului, la dispoziţia Guvernului. Asta veţi face! Şi atunci, chiar vă adresez rugămintea... Probabil că fiecare dintre dumneavoastră, stimaţi colegi din majoritatea parlamentară sau cei mai mulţi dintre dumneavoastră, aveţi un primar în reşedinţa de judeţ care aparţine, potrivit alegerilor din 2016, formaţiunii politice din care faceţi parte. Când veţi ajunge acasă, rugămintea mea este să vă duceţi să le spuneţi: "Prin votul meu, am luat din bugetul local banii de amenzi, câteva milioane pe an, şi i-am dus în bugetul de stat, la dispoziţia Guvernului", că, de fapt, aceasta se întâmplă, stimaţi colegi, prin mecanismul pus la punct prin această lege. Orice sumă încasată - bine, mai nou se vorbeşte despre informaţie electronică, ceea ce vă spun clar că nu este real - orice sumă încasată se va duce, după ce este colectată în bugetul local, se va duce în Trezoreria Statului, în maximum două zile. În măsura în care administraţia locală, funcţionarul din administraţia locală, nu procedează astfel, scrie în lege: "va răspunde potrivit legii". Ce înseamnă aceasta? Va răspunde atât administrativ, disciplinar, va răspunde civil şi poate răspunde şi penal, adică prin abuz în serviciu. Ce se întâmplă dacă funcţionarul de la Trezoreria Statului nu virează banii în două zile înapoi în bugetul local? Nimic! Nu scrie nimic în lege despre chestiunea aceasta! Şi atunci, închei prin a vă adresa sau prin a spune: Stimaţi colegi, Veţi avea curaj, când veţi merge în teritoriu, să-i spuneţi lucrul acesta primarului? Părerea mea este că nu. Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege, pentru că, v-am spus, este a treia oară într-un an de zile când majoritatea parlamentară procedează la dijmuirea bugetelor locale, în favoarea bugetului central. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Simionca Ionuţ, Grupul PMP.

Ionuţ Simionca Eu nu ştiu cum reuşiţi tot timpul, cu o iniţiativă bună, să mai aduceţi două lucruri rele. Iniţiativa, cea de a plăti în 15 zile amenda, să fie redusă la jumătate, este extraordinar de bună. Oamenii merg în concediu, poate nu au timp să o plătească... foarte bună! Dar să transferăm şi toate taxele plătite direct în sacul sau în bugetul Guvernului, fără ca primăria să mai controleze, nu este OK. Nu este OK! Deci, veniţi cu o iniţiativă foarte bună şi mai puneţi două sau trei rele! Este inacceptabil!

Florin Iordache Domnul Roman, al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Problema de fond este că aceste amenzi nu se încasează, iar faptul că nu se încasează, înseamnă că nu se constituie venituri la bugetul local. Cei care mai umblă pe la primării ştiu foarte bine că, de fapt, aceasta este realitatea. Ei apar cu nişte bani în buget, pe care, de fapt, nu-i au mai niciodată. Nici nu pot să se îndrepte prin executare silită, că n-au pe cine executa silit, şi eu cred că, împreună cu colegii de la Comisia pentru buget, finanţe şi Comisia pentru administraţie publică, trebuie să găsim soluţia reală, de fapt, să vedem ce facem cu această problemă. Că dacă nu avem ce încasa, n-avem ce muta! Şi rugămintea către dumneavoastră este să ne aplecăm serios asupra acestei probleme, pentru că, repet, apar în buget că ar fi nişte bani, dar ei, de fapt, nu există. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Ultimul vorbitor, domnul Marius Budăi, al doilea vorbitor de la Grupul PSD.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Ori nu citim, ori dezinformăm, ori ceva se întâmplă, ori n-au fost atenţi colegii noştri la dezbateri! Există un amendament care spune în felul următor: spre contul unic merge doar informaţia. Fondurile rămân la bugetele locale. Este clar, este simplu, este fără tăgadă, dar noi trebuie să dezinformăm şi să venim la microfon, să vorbim. Vizavi de amenzi, am modificat recent Codul de procedură fiscală şi s-a făcut o reierarhizare a lor. Mulţumesc frumos.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Sunt 6 amendamente respinse, 114 admise. Merg în calupuri de câte 20. Titlul legii. Intervenţii? Nu. De la 2 până la 20 dacă sunt intervenţii la amendamentele admise? Nu. De la 21 la 40? Domnul Márton Árpád. Vă rog. La art. 4? Amendamentul domnului Cseke sau amendamentul dumneavoastră? La art. 8.

Árpád-Francisc Márton Amendamentul meu la art. 8, poziţia 25 - amendamente admise şi poziţia 3 la amendamente respinse.

Florin Iordache Poziţia 3 la amendamente respinse. Alin. (1) al art. 8.

Árpád-Francisc Márton Da. N-am intervenit la dezbateri generale, deşi, după cum ştiţi, domnule preşedinte, legile trebuie să fie citite în integralitate şi interpretate în integralitatea lor. La art. 1, text nemodificat, spune astfel: "Prezenta lege reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenţionale prin constituirea unui cont unic de plată şi simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor". Deci, prin constituirea unui cont unic de plată. Despre aceasta vorbeşte legea - ne spune la art. 1. Articolul 8 iniţial ne spunea că în cazul în care cineva plăteşte, achită aceste amenzi unor autorităţi - şi aici sunt înşiruite autorităţile, începând cu unităţile şi subdiviziunile administrativ-teritoriale - sunt obligaţi să depună aceşti bani în contul unic, ceea ce izvorăşte logic din art. 1. În locul acestui articol 8 s-a introdus o modificare care spune că se trimit doar informaţiile. Nu se vorbeşte deloc despre ce se întâmplă cu sumele de bani plătite direct la autoritatea publică locală. Ce face autoritatea publică locală cu banii luaţi din mâna contribuabilului? Nu se spune nimic. Ce fac eu, dacă doresc să aflu ce se întâmplă cu aceşti bani? Păi, citesc toată legea şi ajung la art. 1 care îmi spune că se plăteşte în contul unic. Ca atare, eu cred că este necesar să rămână art. 8 alin. (1) aşa cum este el formulat, actualmente, cu acea completare pe care eu o propun - că, prin excepţie, în acele situaţii în care cetăţeanul plăteşte direct la autoritatea publică locală, acele sume să se depună în contul lor, şi nu în contul unic. Ca să ştie toată lumea, din lege, ce se întâmplă cu această sumă de bani. M-a mirat că, deşi vorbim despre acelaşi lucru, colegii noştri din PNL n-au votat cu acest amendament. Sper să vă fi convins şi să votaţi pentru amendamentul nostru. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Supun votului amendamentul respins al domnului Márton Árpád, la poziţia... este vorba de alin. (1) al art. 8. Să înceapă votul. 77 de voturi împotrivă, 70 de voturi pentru, 6 abţineri. Amendamentul nu a întrunit numărul de voturi. Supun votului dumneavoastră art. 8 alin. (1), în formularea comisiei. Să înceapă votul. 87 de voturi pentru, 67 de voturi împotrivă, 16 abţineri. Adoptat. Mai departe. Art. 22. De la art. 22 la art. 40. Dacă sunt intervenţii? Nu. Ultimul amendament respins era la art. 26. De la marginal 40 până la 80. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 81 la 114. Dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar.