29 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină (PL-x 273/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 18. Proiectul de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină; PL-x 273/2017. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi domnul Rotaru, raport comun Comisia pentru mediu şi Comisia pentru transporturi. Microfonul, domnule secretar, vă rog.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Rotaru, vă rog. Raport comun Comisia pentru mediu şi Comisia pentru transporturi.

Alexandru Rotaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 4 septembrie. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii. Membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 7 noiembrie 2017. Din numărul total de 19 membri ai comisiei au fost prezenţi la dezbatere 17 deputaţi. Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 septembrie şi 21 noiembrie 2017. Din totalul de 16 membri ai comisiei, au participat 11 deputaţi. În urma examinării proiectului de lege, cu unanimitate de voturi... adoptarea Proiectului de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice... cu amendamentele prezente în anexă.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Alexandru Rotaru Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Dezbateri generale? Grupul PNL, domnul deputat Bodea, vă rog. La dezbateri generale, Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Marius Bodea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de lege pe care îl dezbatem astăzi este o transpunere de directivă europeană. Ceea ce doresc însă să subliniez în intervenţia mea vizează discuţiile pe care le-am avut în cadrul Comisiei pentru transporturi cu reprezentanţii Ministerului Mediului, referitor la impactul acestei legi asupra agenţilor economici. În primul rând, vreau să subliniez faptul că Ministerul Mediului a avut o comunicare defectuoasă cu agenţii economici. Şi asta rezultă din răspunsul furnizat membrilor comisiei, conform căruia, în procedura de consultare publică au fost chestionate două societăţi comerciale şi o asociaţie de profil, ceea ce, din punctul nostru de vedere, este irelevant. În al doilea rând, nu ne-a fost prezentat clar impactul financiar pe care îl va avea această directivă în ceea ce priveşte investiţiile în echipamente şi instalaţii pentru prevenirea poluării aerului în benzinării, mai exact la pompe. Astfel, cred că era necesar să avem imaginea de ansamblu în ceea ce priveşte impactul acestui act normativ asupra agenţilor economici, mai ales asupra staţiilor de benzină construite înainte de 1 ianuarie 2012. Iar în al treilea rând, reprezentanţii Ministerului Mediului nu ne-au prezentat criteriile care au stat la baza regimului de sancţiuni aplicate celor care nu se conformează prevederilor acestei legi, plaja fixată între 20.000 RON şi 50.000 RON nefiind defalcată în funcţie de gradul de gravitate a faptei, devenind astfel arbitrară. Totuşi, având în vedere faptul că statul român are obligaţia de a implementa această directivă, fiind şi pe risc de infringement, Grupul parlamentar al PNL va vota acest proiect de lege, dar atrage atenţia Ministerului Mediului ca pe viitor astfel de proiecte să fie şi corect şi complet fundamentate. Mulţumesc.

Florin Iordache Continuăm. Grupul UDMR. (Domnul deputat Lucian-Eduard Simion solicită să ia cuvântul.) Ştiu, procedură, ştiu ce vreţi dumneavoastră, vă dau la final. Grupul UDMR, domnul deputat Vass Levente. Chestiunea de tehnică legislativă, vă dau la final acea corelare.

Levente Vass Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

Levente Vass Compuşii organici volatili stau la baza apariţiei tumorii uroteliale. E o boală care afectează şi tinerii, să ştiţi. Şi eu, ca secretar al Comisiei pentru sănătate, salut această iniţiativă şi cred că merită votată.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii de tehnică legislativă, este o corelare. Vă rog, domnule coleg, trebuia precizat la început în raport, dar spuneţi acum dumneavoastră, chestiune de tehnică legislativă.

Lucian-Eduard Simion Domnule preşedinte, Deputat Simion Lucian, Comisia pentru mediu. O precizare referitoare la îndreptarea unei erori materiale. La nr. crt. 40 marginal, art. 20 - a fost decalat termenul "nemodificat" din dreptul alin. (3), la forma adoptată de Senat.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Această corelare va fi supusă votului. Avem 45 de amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Mergem pe forma adoptată de Senat. De la 2 la 20 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 21 la 45 dacă aveţi intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar. Următorul.