4 septembrie 2019 – Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018 (PL-x 26/2017/2018). ( retrimisă comisiei )

Florin Iordache Mai departe. Da, domnule Lupaşcu, vă rog, aveţi o intervenţie. Grupul PSD.

Costel Lupaşcu Domnule preşedinte, În urma consultării cu ceilalţi lideri, supun atenţiei dumneavoastră patru retrimiteri, şi anume: Punctul 4 de pe ordinea de zi, referitor la reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 392 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 9 iulie 2018; PL-x 26/2017/2018 - retrimitere la comisie, două săptămâni.

Florin Iordache Să înceapă votul. 118 voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, două abţineri. (Vociferări.) Înţeleg că sunt probleme... Tehnicul, vă rog, verificaţi ce este cu...