30 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 şi a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PL-x 185/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art.11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social - PL-x 185/2017; procedură de urgenţă; caracter organic. Guvernul? Doamnă secretar de stat, vă rog.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Raportul? Comisia pentru muncă? Vă rog, doamnă deputat.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 185/2017, din 8 mai 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare armonizarea dispoziţiilor Legii dialogului social nr. 62/2011 şi ale Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social cu atribuţiile conferite Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, respectiv corelarea cu noua structură ministerială dispusă de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2017, prin înlocuirea în cuprinsul celor două legi a sintagmei "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" cu sintagma "Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social", precum şi a sintagmei "ministrul muncii şi justiţiei sociale", cu sintagma "ministrul consultării publice şi dialogului social". Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Vă rog, mai rămâneţi puţin. Propuneţi-ne timpul de dezbatere. Este procedură de urgenţă.

Violeta Răduţ 15 minute.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră propunerea făcută. Să înceapă votul. Mulţumesc. 109 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, două abţineri. Timpul de dezbatere a fost adoptat. Dezbateri generale? Nu intervine nimeni la dezbateri generale. Neavând amendamente, rămâne la votul final.