26 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor (PH CD 47/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Bun. Intrăm în ordinea de zi. 7. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor - PH CD 47/2018 (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul. ) Procedură. Vă rog. Numai puţin. Imediat, domnule Zisopol. Procedură. Domnule Dobre, vă rog.

Victor Paul Dobre Mulţumesc. Domnule preşedinte, Având în vedere importanţa acestei decizii şi faptul că nu am avut suficient timp să o analizăm, Grupul parlamentar al PNL vă propune amânarea cu o săptămână a discuţiilor pe acest proiect de hotărâre. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului, stimaţi colegi, propunerea de amânare. Termen - o săptămână. Să înceapă votul. 31 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 12 abţineri. Propunerea de amânare a dezbaterii nu a întrunit numărul de voturi. Domnule chestor Zisopol, vă rog, prezentaţi dumneavoastră proiectul.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Potrivit dispoziţiilor art. 32 alin. (1) lit. n) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale Serviciilor Camerei Deputaţilor sunt aprobate de plenul Camerei Deputaţilor, cu avizul Biroului Permanent. Având în vedere avizul Biroului permanent, supunem aprobării plenului Camerei Deputaţilor Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii. Noua structură organizatorică a Serviciilor Camerei Deputaţilor şi statul de funcţii aferent asigură, în continuare, cadrul optim pentru desfăşurarea activităţilor parlamentare, precum şi pentru buna administrare a clădirii Palatului Parlamentului. Acestor prerogative li se adaugă şi nevoia de întărire a capacităţii administrative a structurilor care vor fi implicate în pregătirea şi asigurarea bunei desfăşurări a dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în 2019. Astfel, principalele propuneri prezentate, faţă de actuala structura organizatorică a Serviciilor Camerei Deputaţilor, sunt: 1. Înfiinţarea, în subordinea Cabinetului Secretarului general, a Compartimentul pentru dimensiunea parlamentară a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, având în vedere asumarea de către România, pentru prima dată, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, care presupune un efort deosebit, inclusiv pe dimensiunea parlamentară, în direcţia creşterii capacităţii administrative necesare exercitării acestui mandat. Compartimentul va contribui la buna coordonare a organizării şi desfăşurării principalelor evenimente din cadrul dimensiunii parlamentare a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene, în special a celor care revin în organizarea exclusivă Camerei Deputaţilor. Totodată, prin înfiinţarea acestei structuri, va putea fi asigurată o perspectivă unitară, sub aspect organizatoric, tehnic şi logistic, prin conlucrarea îndeaproape, cu toate structurile Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru derularea evenimentelor respective. 2. Înfiinţarea, în cadrul Departamentului Legislativ, a Biroului pentru redactarea proiectelor de hotărâri, care să elaboreze forma finală a proiectelor de hotărâri şi a altor acte ale Camerei Deputaţilor şi ale Parlamentului şi să verifice îndeplinirea condiţiilor de formă a rapoartelor şi a altor documente elaborate de comisiile de specialitate. Totodată, se propune introducerea unei funcţii noi, de interpret mimico-gestual, care să asigure interpretarea în limbaj specific a şedinţelor plenului, care vor fi transmise în timp real prin intermediul site-ului instituţiei. 3. În cadrul Direcţiei generale resurse umane şi salarizare se propune reorganizarea acesteia, în sensul delimitării activităţii dedicate deputaţilor şi personalului birourilor parlamentare. În scopul eficientizării activităţilor de relaţii parlamentare externe ale Camerei Deputaţilor, se propune includerea, în cadrul Direcţiei generale afaceri externe a structurii Serviciul protocol, având în vedere că cea mai mare parte a activităţii de protocol este dedicată asigurării respectării regulilor de reprezentare şi ceremonial în desfăşurarea activităţilor de relaţii externe. Statul de funcţii propus reflectă modificările intervenite în noua structură organizatorică şi, totodată, cuprinde unele măsuri menite să asigure un tratament unitar mai multor categorii de personal, măsuri necesare pentru a răspunde contextului actual în domeniul resurse umane - salarizare. Statul de funcţii propus se încadrează în cheltuielile de personal aprobate în bugetul Camerei Deputaţilor pentru anul 2018, iar numărul total de posturi rămâne nemodificat faţă de numărul de posturi bugetate pentru anul 2018. Precizăm faptul că prin structura organizatorică propusă nu s-au efectuat reduceri de personal. Măsurile propuse, prin prezenta structură organizatorică şi prin noul stat de funcţii ale Serviciilor Camerei Deputaţilor, sunt menite să conducă la creşterea gradului de implicare a tuturor compartimentelor care asigură pregătirea şi desfăşurarea activităţii parlamentare şi a celei de administrare şi întreţinere a imobilului Palatului Parlamentului. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Având în vedere argumentele prezentate, propunem plenului adoptarea Hotărârii Camerei Deputaţilor privind structura organizatorică şi statul de funcţii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Dacă sunt comentarii de ordin general? Nu. (Domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler solicită să ia cuvântul.) A, vă rog. Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, În Biroul permanent de ieri, al Camerei Deputaţilor, materialul de lucru a fost primit, aş spune ca de obicei, cu mai puţin de o oră înaintea şedinţei propriu-zise. Acest material de 26 de pagini a fost votat în totală necunoştinţă de cauză. Poate nu ştiţi, Camera Deputaţilor are peste 1.600 de angajaţi, ceea ce o plasează între primii 200 de angajatori din România. Dacă vă închipuiţi că în oricare dintre aceste organizaţii s-ar putea vota o nouă organigramă, fără măcar ca aceasta să fi fost dezbătută, cred că vă înşelaţi! Acest lucru denotă lipsa totală sau incapacitatea managerială. Şi, după cum ştiţi, spune o vorbă veche - "Peştele de la cap se-mpute", iar capul, în acest caz, nu doar că nu a fost prezent la şedinţa Biroului permanent de ieri, dar nici astăzi nu ne onorează cu prezenţa. Încă o ocazie pentru a-i cere demisia unui personaj dublu condamnat penal, total incompetent, inclusiv în conducerea tehnică a Camerei Deputaţilor.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt alte dezbateri? Nu. Trecem la titlu. Observaţii? Nu. Adoptat. La preambul. Observaţii? Nu. Adoptat. La articolul unic. Observaţii? Nu. Adoptat. Art. 2? Art. 3? Art. 4, 5, 6, 7, 8? Observaţii? Nu. Adoptate. La Anexa nr. 1, observaţii? Nu. Adoptată. La Anexa nr. 2, observaţii? Nu. Adoptată. Rămâne la votul final.