28 decembrie 2016 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 (Pl-x 119/2015). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 48. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003, Pl-x 119/2015. Avem raport comun din partea Comisiei pentru mediu şi a Comisiei pentru industrii. Domnule Iancu, vă rog frumos, prezentaţi dumneavoastră raportul.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am fost sesizaţi, pentru dezbatere în fond, cu proiectul de lege menţionat. Este o propunere legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea Legii minelor nr. 85/2003 şi propune modificarea şi completarea, în sensul că anumite resurse minerale, respectiv rocile utile, apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale, apele minerale terapeutice, care în prezent se află în domeniul public al statului, să nu mai aparţină domeniului public al statului şi să treacă în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se află, în vederea unei mai bune valorificări, spun iniţiatorii. Senatul a respins propunerea, Guvernul nu o susţine, iar membrii comisiilor, în unanimitate, propun plenului respingerea acestei propuneri legislative, deoarece conform art. 860 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dispune că bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului, potrivit legii organice, nu pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, decât în urma modificării legii organice. Schimbarea regimului juridic al anumitor categorii de resurse minerale nu este oportună, nici din punctul de vedere al compensării statului român, ca urmare a diminuării rezervelor de astfel de resurse minerale, şi nici din cel referitor la eficienţa gestionării acestor bunuri publice. În consecinţă, în urma reexaminării propunerii legislative, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului, printr-un raport comun suplimentar, respingerea propunerii legislative.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale? Domnul Korodi, liderul Grupului UDMR. Vă rog, domnule deputat.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Aş dori să aduc în atenţia dumneavoastră o problemă care trebuie dezbătută în mandatul acesta de 4 ani de zile, pe care îl avem în faţa noastră. Chiar dacă vorbim de o proprietate a statului, când vorbim de anumite zone unde există o protecţie specială, de exemplu, în resursele apelor minerale, înseamnă o lipsă de venituri pentru diferite activităţi economice ale comunităţii locale. De aceea, trebuie să ne aplecăm atenţia asupra problemei de a aloca din sumele încasate din redevenţe, din aceste resurse minerale, o pondere mai mare comunităţilor locale, pentru că altfel, dacă nu facem aşa, statul român câştigă cât câştigă, conform legislaţiei în vigoare, dar comunitatea locală în sine are pierderi, pentru că o activitate economică, o activitate concentrată pe exploatarea acelor resurse minerale poate să fie o împovărare a diferitelor activităţi economice care pot fi făcute în alte zone ale României. De aceea, stimaţi colegi, domnule preşedinte de comisie, aş dori ca în viitor să facem o dezbatere despre importanţa alocării juste a resurselor financiare care sunt încasate de statul român din redevenţe, mai ales pentru acele localităţi ale administraţiei publice locale unde aceste activităţi de exploatare a resurselor minerale înseamnă îngrădirea altor activităţi. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Foarte bună propunerea dumneavoastră. Comisiile au drept de a invita la dezbateri specialişti sau cei care pot asigura consultanţă, atât în Comisia pentru industrii, dar şi în alte comisii. În Comisia pentru buget se poate face o astfel de dezbatere concludentă, să avem un punct de vedere, în sprijinul acestei probleme ridicate de dumneavoastră. Alte intervenţii din partea colegilor dacă sunt? Nu sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final, are caracter organic.