20 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 165/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Avem ordinea de zi. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 - PL-x 165/2018; caracter organic; are propunere de respingere. Domnul Cupă sau domnul Stănescu? Cine prezintă raportul de respingere? Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu, raportul de respingere? Vă rog. Haideţi, domnule vicepreşedinte! Prezentaţi raportul de respingere.

Dănuţ Păle Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic - raport de respingere. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 1 lit. a)-d) şi a art. 42 lit. o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unor excepţii referitoare la faptele care constituie acţiunea de vânătoare şi la cele care constituie infracţiunea de braconaj, ca urmare a completării Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, întrucât modificările propuse prin prezentul proiect de lege vor fi cuprinse ca amendamente în raportul comun, la PL-x 126/2018. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; caracter organic.