6 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (PL-x 346/2018). ( rămas pentru votul final )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 6, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. Este lege organică; PL-x 346/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Din partea comisiei speciale, domnul preşedinte Florin Iordache, prezentarea raportului. Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc, doamnă preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Am ţinut cont, în această modificare, de deciziile de neconstituţionalitate emise de Curtea Constituţională, de necesitatea armonizării unor texte din Codul de procedură civilă cu practica instanţelor judecătoreşti şi cu deciziile CEDO, cum ar fi cea din 2017, Cerovšek contra Sloveniei, care vizează redactarea şi semnarea hotărârilor judecătoreşti. Vă propunem un raport de adoptare, cu amendamentele admise cuprinse în Anexa nr. 1, amendamentele respinse, în Anexa nr. 2. Ţinând cont de conţinut, este lege organică. Două chestiuni prealabile am de spus. La amendamentele admise, la 27 marginal, din eroare, la art. 200 este trecută "cameră de consiliu"; noi am eliminat în tot cuprinsul legii "camera de consiliu". Iar chestiunile care vizează tehnica legislativă au rămas să fie corelate de către Departamentul Legislativ. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Ion Stelian-Cristian.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. Acest proiect de lege, de modificare a Codului de procedură civilă, nu are o miză politică extraordinară pentru PSD. Ca atare, au fost chestiuni mai mult tehnice, însă vreau să aduc la cunoştinţa colegilor o chestiune importantă din punctul nostru de vedere, şi anume aceea că procedura în care s-a desfăşurat sau modul de lucru al şedinţelor în care s-au discutat aceste amendamente a fost unul total nepotrivit. Sunt peste 80 de modificări făcute la Codul de procedură civilă, spunându-se, în expunerea de motive, că am pornit de la nişte decizii CCR şi de la nişte hotărâri CEDO. S-a depăşit cu mult această limită, modificările sunt mult mai ample, unele dintre ele sunt modificări bune, cu altele nu suntem de acord, am formulat amendamente. Ce vreau să spun este, însă, faptul că nu s-a dezbătut suficient pe aceste amendamente. Ar fi trebuit un timp mai îndelungat, pentru a discuta şi a analiza foarte atent toate propunerile venite din partea asociaţiilor magistraţilor, din partea CSM. În această viteză este imposibil să nu faci greşeli şi se va vedea pe viitor că s-au comis greşeli. Ca atare, pentru acest motiv principal, pe Codul de procedură civilă ne vom abţine de la vot, însă ne vom susţine toate amendamentele, pentru că le considerăm corecte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Cupşa Ioan.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor deputaţi, Domnilor deputaţi, Scopul ultim al acestui Cod de procedură civilă pe care noi astăzi îl amendăm este acela de a îmbunătăţi calitatea actului de justiţie care se înfăptuieşte în materie civilă. Dacă vom reuşi sau nu, doar practica ne va spune, în viitorul apropiat. A înfăptui un act de justiţie de bună calitate în materie civilă înseamnă în mod esenţial a proteja drepturile şi libertăţile fundamentale şi, în egală măsură, a proteja ordinea de drept. Credem, însă, că felul în care s-a desfăşurat această dezbatere, aşa cum spunea şi antevorbitorul meu, suscită destule critici. Într-adevăr, n-a existat o miză politică evidentă şi, drept urmare, o bună parte dintre amendamentele şi criticile pe care noi le-am formulat au fost preluate de către comisie şi au fost transformate în amendamente. În egală măsură, însă, criticăm noua filosofie, pe care au îmbrăţişat-o cei de la putere, cea privitoare la desfiinţarea tribunalelor specializate. După cum bine ştiţi, în discuţiile îndelungate care au avut loc, între profesionişti, în cursul ultimilor ani, cu toţii au fost de acord că, pentru un act de justiţie de calitate, avem nevoie de tribunale specializate. Avem nevoie de tribunale specializate, în mod special în ceea ce priveşte cauzele cu profesionişti - aşa-zisele tribunale comerciale - şi s-au înfiinţat astfel de tribunale, sunt patru astfel de tribunale înfiinţate în România. În egală măsură, avem nevoie de mai multe tribunale ale copilului şi ale familiei. Avem un singur tribunal înfiinţat şi bravo celor din Braşov, care au înfiinţat acest tribunal. Aceste tribunale specializate, aşa cum le spune şi numele, s-ar fi aplecat, cu precădere, practic în exclusivitate, asupra acestor cauze civile. Specializarea judecătorilor acestor tribunale specializate, stricta lor specializare, ar fi garantat, pe de o parte, o calitate mai bună a actului de justiţie, iar pe de altă parte, ar fi garantat că aceste cauze civile, cu totul şi cu totul speciale, ar fi fost soluţionate cu celeritate, răspunzând astfel unui deziderat al cetăţenilor României. De asemenea, criticăm schimbarea de optică în ceea ce priveşte asistarea şi reprezentarea, mai precis redactarea recursului, precum şi asistarea sau reprezentarea în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin profesionişti, a petenţilor. Aducem această critică nu pentru a sprijini o profesie sau alta, care ar fi asistat aceste persoane care ar fi formulat recurs de competenţă Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Trebuie să înţelegem că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă într-o cale extraordinară de atac...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!

Ioan Cupşa ...judecă într-o cale extraordinară de atac, care este recomandată ca fiind una cu totul şi cu totul specială, unde este nevoie de specialişti şi este nevoie de experienţa, de profesionalismul celor care cu adevărat se pricep. Aducem grave deservicii cetăţeanului, căruia - vedeţi ghilimelele de rigoare - "îi permitem să se adreseze direct, redactând recursul", prin care va sesiza cu o cale extraordinară de atac, prin acest recurs, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, permiţându-i oricărui concetăţean al nostru, care ştie să scrie, să formuleze, să redacteze un astfel de recurs, să sesizeze Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi mai apoi, de-ndată,...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog să încheiaţi, domnule deputat!

Ioan Cupşa ...de pe scaun, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru neconformităţi, să-i respingă recursul care, poate, ar fi avut şanse reale să-i protejeze un drept sau o libertate. În egală măsură, susţinerea recursului în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, trebuie făcută de un profesionist, tocmai pentru a proteja interesele cetăţeanului care nu are pregătirea...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule deputat, Aţi ajuns la cinci minute, vă rog să încheiaţi! Vă mulţumesc foarte mult.

Ioan Cupşa ...profesională necesară pentru a se apăra singur în această cale extraordinară de atac. Criticăm unele dintre texte şi datorită neclarităţilor, ambiguităţilor care au fost introduse ca urmare a adoptării unor amendamente. Vom susţine cele 24 de amendamente care se regăsesc pe lista amendamentelor respinse...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Cupşa?!

Ioan Cupşa ... şi, dacă aceste amendamente nu vor fi admise şi dacă nu se vor corecta cele criticate de către noi, în ceea ce priveşte această iniţiativă de modificare a Codului de procedură civilă, Partidul Naţional Liberal se va abţine de la vot.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Florin Iordache.

Florin Iordache Clar, noi nu ne putem abţine, pentru că cineva trebuie să facă şi aceste corelări. Această iniţiativă, aşa cum am spus de la început, a plecat de la necesitatea punerii în acord a Codului de procedură civilă cu deciziile Curţii Constituţionale dar, în dezbaterile în comisia noastră, CSM, cât şi asociaţiile profesionale ne-au semnalat o serie de chestiuni, de disfuncţionalităţi în practică. Şi atunci, dacă există o disfuncţionalitate în practică şi magistraţii, în întregul lor, deci şi judecătorii, şi procurorii, reprezentaţi prin CSM, asociaţiile profesionale, ne-au semnalat că sunt chestiuni care nu funcţionează, ce era să facem, să închidem ochii şi să mergem mai departe?! Nu! Ne-am asumat, am făcut o dezbatere largă, noi am preluat, PSD, marea majoritate a propunerilor de corelare venite, repet, din partea CSM, şi le regăsiţi în textul de lege. Dar eu vreau să apreciez, pentru început, şi sper să fie de bun augur, colaborarea care a existat la acest Cod de procedură civilă. Probabil că va continua şi astăzi, la procedura penală, şi vom finaliza, şi săptămâna viitoare mai avem Codul penal, încât să putem finaliza cele trei coduri, în concordanţă cu deciziile Curţii. Acum, pe scurt, câteva lucruri, ca să ştiţi ce veţi vota, stimaţi colegi. Pe de o parte, am eliminat acea obligaţie ca, la Înalta Curte, cetăţeanul să fie neapărat reprezentat de un avocat. Noi considerăm că, pentru liberul acces la justiţie, cetăţeanului, sărac sau mai bogat, nu trebuie neapărat să-i impunem noi, prin lege, să fie reprezentat printr-un avocat şi, în aceste condiţii, acest amendament, care prevedea obligativitatea, la Înalta Curte, să fie reprezentat de un avocat... am eliminat această procedură şi credem că este un lucru bun. Noi, mai de stânga, avem grijă de oameni, nu? Doi. Posibilitatea comunicării prin fax. Deci, aşa cum este decizia Curţii, prin această posibilitate de a comunica prin fax, în tot cuprinsul zilei, până la ora 24,00, pentru o mai mare claritate, să poată primi instanţele, din partea petenţilor, solicitările şi completările de acte necesare, ţinând cont că activitatea la instanţă, de obicei se încheie la ora 17,00 şi atunci, cumva, cetăţenii erau privaţi, de la ora 17,00 până la ora 24,00, şi în această perioadă să poată trimite prin fax, aceste completări. Am eliminat judecata în camera de consiliu, o procedură care oricum era implementată şi care nu funcţiona. Am eliminat posibilitatea filtrului la Înalta Curte, astfel încât, printr-o procedură transparentă, să poată fi discutată cu toată lumea de faţă şi să poată să fie administrate probe. Am introdus obligativitatea şi în civil de a fi înregistrată şedinţa, în integralitatea sa şi, la cerere, să poată fi pusă la dispoziţia părţii această înregistrare. Şi, am eliminat, la solicitarea societăţii civile, cât şi a CSM-ului, o serie de constrângeri la introducerea acţiunilor, astfel încât cererile de chemare în judecată să nu fie anulate pentru situaţii că lipsesc anumite documente. În concluzie, credem că, odată cu adoptarea acestui Cod de procedură civilă, va creşte şi se va uşura accesul cetăţenilor la justiţie, cât şi se va îmbunătăţi celeritatea actului de justiţie; una peste alta, va fi un lucru bun, ca să ştiţi ce votaţi, şi vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Această lege, ca oricare, nu este perfectă. Ar putea fi perfectată şi, într-adevăr, cu unele observaţii, de exemplu ale Partidului Naţional Liberal, suntem şi noi de acord. Şi noi credem că anumite speţe, în domeniul comercial, familial, al protecţiei copilului, ar trebui să fie judecate de judecători specializaţi în domeniul comercial sau al familiei, în tribunale specializate sau în secţii ale tribunalelor specializate. Dar, spre deosebire de colegii noştri liberali, noi credem că nu poate fi oprit cetăţeanul să ajungă până la Curtea Supremă, prin simplul fapt că eventual nu are bani să angajeze un avocat. Totodată, nu suntem de acord cu acea procedură, acceptată de comisie, prin care anunţul deciziei judecătorilor să poată fi făcut şi în scris. Salutăm faptul că s-a eliminat partea de procedură care până acum, conform legii, trebuia să se desfăşoare în camera de consiliu, dând astfel o publicitate cap-coadă procesului acesta, dar nu putem fi de acord. Noi credem că în momentul în care această publicitate nu vizează şi momentul anunţării deciziei judecătorilor, pe undeva, din punct de vedere constituţional, nu suntem în ordine, pentru că se încalcă principiul fundamental al publicităţii procesului. Cu toate acestea, această lege este mult mai bună. Este adevărat, este mai amplă decât ne-am propus noi, având în vedere doar deciziile Curţii Constituţionale, dar, într-adevăr, majoritatea acestor amendamente vin de la profesionişti, de la organizaţiile acestora, de la forurile competente, de la CSM, Înalta Curte. Ca atare, noi credem că este bine-venită adoptarea acestei modificări de cod. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Cupşa. Un minut mai aveţi, să ştiţi!

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Am uitat, într-adevăr, să mulţumesc asociaţiilor profesionale, AMR, UNJR, Forumul Judecătorilor, Asociaţia Procurorilor, să mulţumesc CSM care, prin reprezentanţi, au participat activ la dezbaterile care au avut loc pe parcursul ultimelor luni şi, într-adevăr, experienţa lor, profesionalismul lor ne-au ajutat să punem în pagină nişte amendamente de o mai bună calitate. Aş vrea să-i răspund domnului Florin Iordache în ceea ce priveşte obligativitatea înlăturării condiţiei redactării şi a reprezentării părţilor în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, atunci când a înţeles să se folosească de Decizia Curţii Constituţionale a României, că a citat inexact. Curtea Constituţională a României spune, negru pe alb, că în ceea ce priveşte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ceea ce au pronunţat, legat de reprezentarea în recurs, nu se aplică. Nu se aplică la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie tocmai datorită strictei specializări a acestei instanţe, datorită nivelului ridicat al cunoştinţelor de drept, care trebuie să însoţească de fiecare dată orice demers de adresare, printr-un recurs, la această Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. Pe de altă parte, atunci când vorbim despre bogaţi şi săraci, cei care se adresează, exercitându-şi un drept de petiţionare, dreptul la acces liber la justiţie, să nu uitaţi un lucru: se asigură de către stat şi s-a asigurat cu consecvenţă sprijinul financiar pentru a se acoperi cheltuielile necesare tuturor celor care nu pot să le suporte în faţa instanţelor de judecată. Mai mult decât atât, nu se naşte o nouă obligaţie, nu sporeşte...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă rog frumos, domnule Cupşa! Mulţumesc.

Ioan Cupşa Voi fi foarte scurt.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc frumos.

Ioan Cupşa ...nu sporeşte obligaţia statului în ceea ce priveşte...

Carmen-Ileana Mihălcescu Aţi depăşit!

Ioan Cupşa ...asistenţa judiciară obligatorie, pentru că dispare această obligaţie, în legătură cu toate celelalte recursuri care vor fi judecate la celelalte instanţe de judecată.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, domnule deputat.

Ioan Cupşa Am propus, de asemenea,... Am terminat!

Carmen-Ileana Mihălcescu O să aveţi ocazia să le prezentaţi la amendamente.

Ioan Cupşa Am propus, de asemenea, o suplimentare, prin amendamentele pe care le-am făcut...

Carmen-Ileana Mihălcescu Exact!

Ioan Cupşa ...a sumelor asigurate pentru...

Carmen-Ileana Mihălcescu Le puteţi prezenta la amendamente respinse. Vă mulţumesc foarte mult.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, doamnă preşedinte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Nu mai sunt alte intervenţii la dezbateri generale. O să trecem la dezbaterea pe articole. O să rog colegii care au amendamente respinse să le urmărească şi pe cele din raportul comisiei, de la amendamente admise. Da? Voi merge în calup de câte 5, în aşa fel încât să vă dau posibilitatea să vă urmăriţi amendamentele şi să le susţineţi. Nr. crt. de la 1 la 5. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. De la 6 la 11. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. De la 12 la 17. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Sunt obiecţii? Domnul Cupşa. La 13...

Ioan Cupşa Iertaţi-mi neatenţia, am fost perturbat de către unii dintre colegi. Vorbeaţi de art. 13 sau de nr. crt. 13?

Carmen-Ileana Mihălcescu La nr. crt. 13 se află art. 96. La acesta aveţi?

Ioan Cupşa Am rugămintea de a ne permite a susţine şi amendamentele de la 1 la 5, respectiv de la nr. crt. 2 şi nr. 5. Sunt amendamente respinse şi sunt în total acord cu cele spuse.

Carmen-Ileana Mihălcescu OK. Vă rog.

Ioan Cupşa Am la art. 13, domnule Iordache.

Carmen-Ileana Mihălcescu O să le luăm pe rând.

Ioan Cupşa La art. 13, la nr. crt. 2. Am făcut o confuzie şi eu şi m-am luat după doamna preşedinte. La art. 13, la crt. 1 de la respinse, dar nr. crt. 2 din anexa cu amendamente admise, susţin...

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament la art. 13 aveţi, adică?

Ioan Cupşa Susţin amendamentul formulat de către Partidul Naţional Liberal, care modifică alin. (2) al art. 13, în sensul în care: "În recursul de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cererile şi concluziile părţilor nu pot fi formulate şi susţinute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic". Şi o să vă rog să-l supuneţi votului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la nr. crt. 1 de la amendamente respinse. Vot, vă rog. 50 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Amendamentul a fost respins. Supun votului dumneavoastră varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptată. 104 voturi pentru, 51 de voturi împotrivă, o abţinere. Da, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa Remarc că s-a înscris la cuvânt şi domnul Stelian Ion care are de susţinut la nr. crt. 5...

Carmen-Ileana Mihălcescu Sunteţi purtătorul de cuvânt, înţeleg?!

Ioan Cupşa ...art. 64, un amendament respins. Îi cedez microfonul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Ion Stelian-Cristian.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. M-am înscris pentru o problemă de procedură. Este greu de urmărit dacă luăm din 5 în 5, pe număr curent; ar trebui să luăm pe numere de articole, astfel încât să ne fie mai uşor să urmărim amendamentele respinse. Pentru că pe aceleaşi file - şi urmărim în format electronic - pe aceleaşi file se regăsesc şi amendamentele respinse şi cele admise, şi eu trebuie să urmăresc amendamentele respinse. De aceea, rugămintea este de a discuta aceste amendamente, şi admise, şi respinse, dar raportat la numărul articolului din Codul de procedură, nu la numărul curent.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, în regulă, aşa o să facem. La art. 41 dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Articolul 47. Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Articolul 64. Dacă sunt obiecţii? Vă rog. Amendament respins, da?

Stelian-Cristian Ion Amendamentul se referă la efectuarea unei distincţii între intervenţia principală, forţată, pe de o parte, şi intervenţia accesorie, astfel încât, pe viitor, dacă se va admite o asemenea cerere de intervenţie, principală sau forţată, să se rejudece cauza, însă dacă este vorba de o intervenţie accesorie, să nu se rejudece automat procesul, ci ea să fie încuviinţată de instanţa de control judiciar. Este un amendament propus de Forumul Judecătorilor şi cred că este foarte potrivit să se facă această distincţie.

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului amendamentul respins de la art. 64. Vot, vă rog. Respins cu 99 de voturi împotrivă, 59 de voturi pentru. Supun votului dumneavoastră forma din raportul comisiei, art. 64. Vot, vă rog. Admis cu 110 voturi pentru, 46 de voturi împotrivă şi o abţinere. La art. 80 dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Articolul 83. Obiecţii? Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Mulţumesc, doamnă preşedinte. La alin. (1) al art. 83 este o precizare necesară, este doar pentru clarificarea textului de lege. Vorbim despre căi de atac ordinare şi extraordinare, cuprinzându-le pe toate, în ceea ce se înţelege prin termenul "extraordinar", legat de calea de atac. În textul adoptat de către comisie apare "precum şi în recurs". Este doar, cred eu, o îndreptare a unei neclarităţi, a unei erori de redactare. Şi aş dori aici să supuneţi la vot pe alineate, tocmai pentru că aici cred că nu suportă discuţii şi probabil că şi PSD va susţine forma de la alin. (1), care este mai precisă, mai exactă şi este în egală măsură mai cuprinzătoare. Deci vă rog să supuneţi la vot amendamentul nostru privitor la alin. (1) al art. 83.

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la art. 83 alin. (1). Vot, vă rog. 102 de voturi contra, 58 de voturi pentru. A fost respins. Şi mai aveţi alin. (3).

Ioan Cupşa Susţinem şi alin. (3). Vă rog să-l supuneţi votului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la art. 83 alin. (3). Vot, vă rog. A fost respins cu 95 de voturi contra, 63 de voturi pentru. Supun votului dumneavoastră întregul art. 83, în forma iniţială, prezentată în raport. Vot, vă rog. Adoptat cu 108 voturi pentru, 54 de voturi împotrivă. Mai departe. Articolul 84. Domnule Cupşa?

Ioan Cupşa Alineatul (2): "În cazul recursului de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie" şi apoi curge textul. Subliniem că toate aceste amendamente au fost susţinute şi de către Consiliul Superior al Magistraturii, aceste amendamente pe care eu le supun acum atenţiei şi respectiv votului în Camera Deputaţilor. Vă rog să supuneţi votului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 84 alin. (2). Vot, vă rog. 100 de voturi contra, 54 de voturi pentru. A fost respins. Supun votului dumneavoastră forma iniţială din raport. Vot, vă rog. Admisă cu 105 voturi pentru, 52 de voturi împotrivă şi o abţinere. Mai departe, art. 84 alin. (3), domnule Cupşa. Aveţi aici amendament? Nu sunt obiecţii. Adoptat. La art. 94 dacă sunt obiecţii? Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Doamnă preşedinte, Înainte este art. 90, un amendament care apare în Anexa nr. 2, în anexa cu amendamente respinse. Este vorba de ajutorul public judiciar. Am preluat şi aici propunerea pe care a făcut-o CSM-ul şi îmbunătăţeşte în mod clar felul în care se acordă ajutor public judiciar celor care au nevoie, în cazul unei asistenţe juridice asigurate prin avocat. Vă rog să supuneţi la vot. Sunt două modificări. Se introduc alin. (3 1 ) şi respectiv alin. (4 1 ), toate urmărind să protejeze interesele cetăţeanului care, în nevoie fiind, nu poate să susţină, din propriile resurse, cheltuielile de judecată. Vă rog să supuneţi la vot întâi alin. (3 1 )...

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendamentul respins, art. 90, din anexa cu amendamente respinse. Vot, vă rog. Respins cu 107 de voturi împotrivă, 48 de voturi pentru şi 3 abţineri.

Ioan Cupşa Vă rog să supuneţi la vot şi alin. (4 1 ).

Carmen-Ileana Mihălcescu ....şi să rămână forma iniţială din lege.

Ioan Cupşa Alineatul (4 1 ), preluat, de asemenea, ca urmare a propunerii formulate de către CSM, sprijină, de asemenea, cetăţeanul, prin ajutorul public judiciar, asigurat sub forma asistenţei juridice, prin avocat.

Carmen-Ileana Mihălcescu Despre ce articol vorbiţi?

Ioan Cupşa Alineatul (4 1 ), de la acelaşi articol.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot pentru amendamentul respins, art. 90 alin. (4 1 ). Vot, vă rog. Respins cu 102 de voturi contra, 55 de voturi pentru şi 3 abţineri. Mai departe.

Ioan Cupşa Doamnă preşedinte, Un al amendament respins este...

Carmen-Ileana Mihălcescu O clipă, vă rog.

Ioan Cupşa ...cel prin care propunem, la solicitarea...

Carmen-Ileana Mihălcescu Staţi două secunde! Staţi, domnule Cupşa! Urmăriţi-mă şi pe mine, ca să nu ne încurcăm. Deci am avut art. 90, da? Dacă la art. 94 sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Articolul 94 punctul 1 lit. j). Sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Articolul 95, dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Articolul 96. Obiecţii?

Ioan Cupşa V-am spus ceva mai devreme, doamnă preşedinte, că, după art. 95 am propus introducerea unui art. 95 1 , preluând propunerile făcute de către asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor. Este vorba despre tribunalele specializate în materie de societăţi, Registrul Comerţului, insolvenţă şi concurenţă neloială, unde se defineşte exact competenţa materială a acestor tribunale specializate.

Carmen-Ileana Mihălcescu Avem amendament respins la art. 95 1 . Vot, vă rog. Respins cu 109 voturi contra, 51 de voturi pentru şi o abţinere. Forma iniţială din raportul comisiei, vă rog, pe art. 95. Vot, vă rog. Adoptată cu 110 voturi pentru, 55 de voturi împotrivă. Mergem mai departe. La art. 96 dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Articolul 105. Obiecţii?

Ioan Cupşa Doamnă preşedinte, Înainte de art. 105, există un amendament respins, de introducere, după pct. 3 al art. 97, a unui punct, 3 1 , cu următorul conţinut: "Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă, în complet diferit - subliniez, în complet diferit -, recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti pronunţate ca ultimă instanţă în ierarhia instanţelor judecătoreşti, în materie civilă, de secţiile civile şi completul de 5 judecători ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care a fost respinsă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate". Este o chestiune de tehnică legislativă, dar este obligatoriu a o prelua. Practic, cu excepţia CSM, toate celelalte asociaţii profesionale au sprijinit introducerea acestui nou amendament. Vă rog să supuneţi la vot acest amendament.

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la art. 97, da? Vot, vă rog. Respins cu 105 voturi contra, 58 de voturi pentru şi un coleg care nu optează. Mai departe. Articolul 105 din raport. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Articolul 127. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La articolul 127 se introduce un nou alineat, (2 1 ). Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat.

Ioan Cupşa Doamnă preşedinte, Există şi un amendament de respingere aici, la art. 127. Se introduce un nou alineat, alin. (2 1 ), şi este, de fapt, o corecţie făcută textului pe care l-am adoptat în comisie. Pentru că în comisie, din păcate, una dintre ipotezele de lucru privitoare la competenţa facultativă, atunci când există un caz de incompatibilitate, o ipoteză am scăpat-o atunci când am desfăşurat noi activitatea respectivă de dezbatere. Este vorba de ipoteza în care chiar un judecător care-şi desfăşoară activitatea la Curtea de Apel, în circumscripţia respectivă, în circumscripţia în care se află instanţa, se află în această situaţie. Încă o dată, este doar o adăugire absolut necesară, pentru a acoperi toate ipotezele privitoare la această competenţă facultativă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de la art. 127, un nou alin. (2 1 ). Vot, vă rog. Respins cu 134 de voturi contra, 37 de voturi pentru şi o abţinere. Supun votului dumneavoastră varianta raportului comisiei, de la art. 127. Vot, vă rog. Adoptată cu 141 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă. La art. 129 dacă sunt obiecţii? Vă rog. Domnul Stelian-Cristian.

Stelian-Cristian Ion La art. 129, care se referă la excepţia de necompetenţă, am propus eliminarea articolului din proiect, deoarece se introduce între situaţiile care constituie necompetenţă de ordine publică şi situaţia necompetenţei între secţiile unei instanţe sau între complete, faţă de completele specializate. Câtă vreme vorbim tot de instanţe, câtă vreme tot nişte judecători judecă această cauză şi este vorba de instanţe specializate, nu are rost să considerăm că este vorba de o excepţie de necompetenţă, atunci când există un conflict între secţii, şi nu între instanţe sau între complete, şi nu între instanţe. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Supun votului dumneavoastră amendamentul respins, art. 129 alin. (2) punctul 2. Vot, vă rog. Respins cu 117 de voturi contra, 57 de voturi pentru. Supun votului dumneavoastră varianta din raportul comisiei. Adoptată cu 114 voturi pentru, 59 de voturi contra şi o abţinere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mergem mai departe. Dacă la art. 130 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Articolul 131. Obiecţii? Nu. Adoptat. Articolul 142. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La articolul 144. Domnule Cupşa, doriţi să-l susţineţi?

Ioan Cupşa Nu.

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu sunt obiecţii. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Dumneavoastră? La art. 144.

Stelian-Cristian Ion La acest articol, referitor la hotărârile date asupra strămutării, considerăm că ar trebui ca aceste hotărâri, date asupra strămutării, să fie în continuare motivate. De aceea, propunerea noastră este următoarea, art. 144 alin. (2) să aibă următorul cuprins: "Încheierea asupra strămutării este definitivă". Deci se păstrează caracterul definitiv, numai că trebuie, în continuare, să fie motivate, pentru ca cetăţenii să ştie care sunt cauzele pentru care s-au respins sau s-au admis cererile de strămutare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, la art. 144 alin. (2). Vot, vă rog. Respins cu 102 voturi contra, 69 de voturi pentru şi o abţinere. Varianta din raportul comisiei, vă rog. Vot. Adoptată, 99 de voturi pentru, 53 de voturi contra, 6 abţineri, un coleg care nu-şi exprimă opţiunea. Mai departe. La art. 154. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu... Suntem la art. 154 alin. (4) şi (6), care se vor modifica. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 154 alin. (6), un nou alineat se introduce. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 163. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La 163, domnule Cupşa? Vă rog.

Ioan Cupşa La art. 157 există un amendament respins. Este amendamentul nostru. Şi aici o să vă rog să mă urmăriţi cu atenţie. Este vorba de o completare a cuprinsului citaţiei, care, de asemenea, urmăreşte să protejeze interesele justiţiabilului, ale cetăţeanului, introducând un element de celeritate în ceea ce priveşte posibila soluţionare a cauzei. Se întâmplă deseori să apară incidente procedurale legate de incompatibilitatea unuia sau altora dintre judecătorii din complet, dacă completul este colegial. Să apară incidente procedurale constatate de către alte instanţe, ca urmare a formulării unor cereri de recuzare. Dacă s-ar cunoaşte din timp componenţa completului de judecată, am câştiga, la rândul nostru, un timp preţios şi astfel procesele civile ar dura ceva mai puţin. Conţinutul este următorul. Se adaugă cuprinsului citaţiei "numărul completului, precum şi numele şi prenumele judecătorului sau judecătorilor care compun completul desemnat pentru judecarea cauzei".

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Ioan Cupşa O să vă rog să-l votaţi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 157 alin. (1). Vot, vă rog. Respins, cu 97 de voturi contra, 68 de voturi pentru, o abţinere. Mai departe. Art. 165, nu? Art. 163. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 165. Dacă sunt obiecţii? Supun votului art. 165 pct. 3. Vot, vă rog. Respins, cu 102 voturi contra, 61 de voturi pentru, 14 abţineri şi un coleg fără opţiune. Supun votului varianta din lege. Vot, vă rog. Adoptat. 104 voturi pentru, 50 de voturi contra, 17 abţineri, un coleg fără opţiune. Mergem mai departe. Art. 183. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 200. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 201. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 213. Obiecţii? Adoptat. Nu sunt obiecţii. Art. 231. Obiecţii? Domnul Stelian-Cristian Ion, vă rog.

Stelian-Cristian Ion La acest articol, art. 231, am propus abrogarea alin. (3), potrivit căruia "notele grefierului pot fi contestate cel mai târziu la termenul următor". Pentru că acest articol instituie un termen restrictiv pentru justiţiabil, în condiţiile în care la alin. (1) deja se spune că pot fi corectate aceste note de şedinţă ale grefierului, pe baza cărora ulterior se întocmesc încheierile de şedinţă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Stelian-Cristian Ion De aceea, susţinem abrogarea alin. (3) al art. 231.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 231 alin. (3). Vot, vă rog. Respins, cu 116 voturi contra, 49 de voturi pentru, o abţinere, un coleg fără opţiune. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat, cu 113 voturi pentru, 51 de voturi contra, două abţineri. Art. 231 alin. (2) şi (3). Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptate. Art. 231 alin. (4). Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Art. 231 alin. (5). Dacă sunt obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Art. 231 alin. (6). Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 234. Dacă sunt obiecţii? Domnul Stelian-Cristian Ion.

Stelian-Cristian Ion La acest articol am propus eliminarea variantei din propunerea legislativă, deoarece se creează un paralelism legislativ. Erorile din încheierile de şedinţă oricum pot fi contestate. Şi există o procedură reglementată deja în Codul de procedură civilă. Astfel încât elaborarea şi adoptarea unui astfel de amendament ar putea fi contestate cu succes, spunem noi, la Curtea Constituţională, pentru paralelism legislativ.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 234. Vot, vă rog. Respins, cu 110 voturi contra, 54 de voturi pentru, o abţinere. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat. 115 voturi pentru, 57 de voturi împotrivă. Dacă la art. 240 sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 244. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 261. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 321. Obiecţii? Supun votului dumneavoastră alin. (7) de la art. 321. Vot, vă rog. Respins, cu 85 de voturi contra, 58 de voturi pentru, 22 de abţineri. Varianta nemodificată o supun votului. Forma de la Senat, exact. Vot, vă rog. Adoptată, cu 102 voturi pentru, 37 de voturi contra, 33 de abţineri. La art. 322. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 323? Obiecţii? Vă rog, domnul Stelian-Cristian Ion. Vă rog, domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc. Este o noutate absolută acest text care a fost propus, susţinut şi adoptat prin votul PSD şi ALDE. În mod esenţial, îl obligă pe grefier să scrie întocmai. Şi subliniez un lucru. Că până aici nu e nimic rău. Literal. Întocmai şi literal. Grefierul, pentru a putea transcrie literal, ar trebui să stenodactilografieze. Nu există nicio altă şansă pentru a putea transcrie în timp ce un martor vorbeşte respectiva depoziţie. Nu avem stenodactilografi grefieri. Este imposibil, din punct de vedere practic, ca acest lucru să se întâmple. Garanţiile procesuale sunt suficiente pentru ca o depoziţie a martorului să fi fost consemnată corect şi, respectiv, mai apoi, interpretându-se de judecătorul cauzei, să ducă la un act de justiţie de calitate, la o justă soluţionare a cauzei civile. De ce? Pentru că în alte texte pe care le-am introdus obligăm toate instanţele de judecată să înregistreze şedinţele de judecată. De asemenea, permitem participanţilor la procesul civil să solicite modificarea notelor grefierului, pe calea unor mijloace procedurale specifice. Încă o dată. Dacă vom adopta acest text, de îndată activitatea instanţelor de judecată se va bloca. În cauzele civile, să consemnezi - subliniez - literal, să consemnezi literal este o imposibilitate de ordin practic. Numai prin stenodactilografiere este posibil acest lucru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Ioan Cupşa În timp ce cineva vorbeşte să-i reţii întru totul, cu o exactitate deplină, cele spuse. Este absurd.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins la art. 323 alin. (1). Vot, vă rog. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Sunt în procedură de vot deja. 115 voturi contra, 57 de voturi pentru. Respins. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Vot, vă rog. Adoptat. 114 voturi pentru, 50 de voturi contra. Mai departe. Art. 398. Dacă sunt obiecţii?

Stelian-Cristian Ion Am propus, la art. 323 modificarea alin. (4), astfel încât mărturia - şi aceasta este terminologia folosită în Codul de procedură civilă pentru înscrisul în care se regăseşte depoziţia martorului, "Mărturia se poate rectifica prin încheiere din oficiu sau la cererea persoanei interesate, doar pe baza înregistrării şedinţei de judecată". Este potrivită o asemenea procedură, pentru că ea nu există în Codul de procedură civilă. Şi, în plus - în plus - acea consemnare literală veţi vedea că este absolut imposibilă. Este imposibil de aplicat în practică un asemenea articol. Şi o astfel de propunere, deşi nu are niciun interes, nimeni, să blocheze instanţele şi activitatea grefierilor, exact la aceasta va conduce. Pentru că nu se vor putea consemna literal toate spusele martorilor. Ca atare, filtrul judecătorului este foarte important. Este o mostră de situaţie în care din, aş spune, nepricepere, propuneri venite din partea unor persoane care nu au luat contact niciodată cu instanţele de judecată şi nu ştiu cum se desfăşoară în mod efectiv activitatea în şedinţele de judecată, deci asemenea propuneri blochează activitatea instanţelor judecătoreşti.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament... Domnul Florin Iordache.

Florin Iordache Stimaţi colegi, Eu chiar încerc să fiu calm. Aceste propuneri vin din partea asociaţiilor profesionale. Deci judecătorii, care, efectiv, din practică, ne fac această propunere. Şi pe care noi am îmbrăţişat-o. Mai pe scurt. Nejuridic vorbind. Deci omul, acolo, vine în instanţă şi declară ceva. Şi judecătorul, prin filtrul lui, transcrie propria... ce declară omul. Şi noi eliminăm filtrul judecătorului. Adică trebuie consemnat foarte clar ce a declarat omul. Dacă omul declară ceva şi judecătorul dictează altceva, că a trecut prin filtrul lui, cu tot respectul, nu mai corespunde cu ce a declarat martorul. Aici suntem. Asociaţiile profesionale ale judecătorilor ne-au cerut asta. Domnule, să fie consemnat, chiar dacă este înregistrată şedinţa, dar să fie consemnat ce a declarat cetăţeanul, domnule. Martorul, de aceea îl chemăm acolo. Să declare el cu cuvintele lui, chiar literal, aşa, cu mai puţină carte, dar să declare ce a văzut pentru o judecată corectă. Dacă el declară una şi magistratul dictează prin filtrul lui ceva, unde ajungem? Acolo suntem, stimaţi colegi.

Ioan Cupşa Dacă îmi permiteţi. "Literal" nu înseamnă cu mai puţină carte. Înseamnă "întocmai, exact". Şi atât. Şi nici într-un caz, nici într-un caz nu ne doream, într-un fel sau altul să afectăm drepturile sau eventual, că nu e cazul aici, interesele legitime. (Vociferări.) Eu v-am arătat că este o imposibilitate practică. Şi acesta este motivul. Aştept ordonanţa de urgenţă prin care veţi suspenda efectele acestui articol. De îndată ce se vor bloca instanţele de judecată civilă.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 323 alin. (4). Vot, vă rog. Respins, cu 116 voturi contra, 58 de voturi pentru şi o abţinere.

Ioan Cupşa Ca să ştiţi ce aţi respins, dacă îmi permiteţi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Cupşa...

Ioan Cupşa Aţi respins posibilitatea de a îndrepta prin...

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Cupşa... Domnule Cupşa nu v-am dat cuvântul, îmi pare rău. Haideţi să ne respectăm reciproc. E a doua oară când faceţi lucrul acesta. Vă rog frumos. Şi n-avem explicarea votului după articole sau amendamente. La art. 398. Dacă sunt obiecţii? Domnul Cupşa, la art. 398.

Ioan Cupşa Am propus eliminarea textului din iniţiativă şi păstrarea textului actual, care este un text mai bun. Este vorba de completele de divergenţă. Atunci când majoritatea nu poate fi realizată şi când este nevoie ca din complet să mai facă parte încă un judecător. În forma iniţială, se alăturau completului iniţial fie preşedintele, fie vicepreşedintele instanţei, fie un preşedinte de secţie sau un alt judecător desemnat de preşedinte. Aţi înlocuit cele mai calificate - cel puţin, în teorie - cele mai calificate persoane din interiorul acestor instanţe, care ar fi putut să stea în completul de divergenţă alături de colegi şi să dea o justă soluţie acestei cauze, cu un judecător din planificarea de permanenţă. Acesta este motivul pentru care solicităm eliminarea şi păstrarea formei iniţiale din lege.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 398 alin. (3). Vot, vă rog. Respins, cu 117 voturi contra, 57 de voturi pentru şi o abţinere. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Vot, vă rog. Adoptată. 118 voturi pentru, 49 de voturi contra. Mai departe. Art. 402. Dacă sunt obiecţii? Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Mulţumesc, doamnă preşedinte. Amendamentul este de eliminare. Şi am vorbit despre un paradox care apare în acest text pe care ni-l propun cei de la putere, PSD şi ALDE. Pronunţarea se poate face - atenţie, prin punerea la dispoziţia părţilor a hotărârii la grefa instanţei. Păi, pronunţarea în sine este o activitate de sine stătătoare, parte din procesul civil, nu? Este, în ultimă instanţă, un act procesual, iar punerea la dispoziţie nu înseamnă nimic altceva decât o comunicare. Cum putem să echivalăm pronunţarea cu o comunicare, adică cu o punere la dispoziţie, şi în felul acesta să încălcăm tot ceea ce a însemnat până de curând regulă în procesul...

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Ioan Cupşa ... civil?

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament...

Ioan Cupşa Încă o dată subliniez. Nu se poate pronunţa un complet de judecată, fie unipersonal, fie colegial, punând ceva la dispoziţie. Când se pune ceva la dispoziţie, în fapt se comunică. Este o altă etapă procesuală. Cu totul şi cu totul altă etapă procesuală. Se realizează o confuzie de un absurd perfect.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, la art. 402. Vot, vă rog. Respins, cu 104 voturi contra, 69 de voturi pentru. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptată. 107 voturi pentru, 63 de voturi contra. La art. 413 dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. La art. 415 dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. La art. 426 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 444 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 450. Obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 457. Obiecţii? Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Amendament respins. Alin. (2) al art. 457 se modifică şi va avea următorul cuprins. Intervenţia noastră este de natură tehnică. Nu schimbă în mod esenţial sensul alin. (2), astfel cum a fost adoptat de comisie, însă am preluat propunerea CSM, şi noi, şi cei de la USR, pentru că pare o propunere justă. În mod esenţial, arată, propunerea CSM, pe care noi am transformat-o într-un amendament, susţinându-l, arată că dacă s-a indicat în mod greşit termenul pentru exercitarea căii de atac, cererea de repunere în termen se poate formula cel mai târziu la momentul invocării tardivităţii căii de atac. Arată exact când se întâmplă, care este termenul limită până la care, drept urmare a exercitării acestei căi de atac în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, petentul este repus în termen.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins...

Ioan Cupşa Este de natură... este... încă o dată, este o intervenţie de natură, să-i spunem, tehnică, a...

Carmen-Ileana Mihălcescu Art. 457 alin. (2). Vot, vă rog. Respins. 111 voturi contra, 58 de voturi pentru, un coleg fără opţiune. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptată. 115 voturi pentru, 54 de voturi contra, 2 colegi fără opţiune. La art. 471, domnule Cupşa, doriţi să susţineţi? Sunt obiecţii? Domnul Stelian-Cristian Ion, art. 471.

Stelian-Cristian Ion Acest amendament nu este unul de fond, este unul strict de formă. Este vorba de numerotarea articolelor şi modificărilor făcute. Prin proiect se doreşte abrogarea unor alineate şi introducerea unui articol cu indice. Noi solicităm modificarea alineatelor deja existente, pentru a nu introduce articole suplimentare. În plus, la punctul următor, unde nu voi mai lua cuvântul, dar vom susţine acest amendament, este exact acelaşi lucru, propunerea de completare a art. 471 cu alte 4 noi alineate.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 471. Vot, vă rog. Respins, cu 104 voturi contra, 55 de voturi pentru, 21 de abţineri, un coleg care nu optează. Şi tot la art. 471 avem noi alineate, amendament respins. Vot vă rog. Respins, cu 119 voturi contra, 55 de voturi pentru, 3 abţineri, un coleg fără opţiune. Varianta din raportul comisiei, la art. 471. Vot, vă rog. Adoptată. 113 voturi pentru, 56 de voturi contra, 14 abţineri, un coleg fără opţiune. La art. 471 alin. (5) şi (8). Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptate. La art. 471 1 . Obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 474. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 475. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 483. Obiecţii? Nu. Adop... (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) La art. 483? Acum v-aţi înscris.

Stelian-Cristian Ion Am propus un amendament prin care, faţă de propunerea iniţială, solicităm eliminarea din situaţiile proceselor care nu pot fi supuse recursului a celor privind cererile pronunţate în materia protecţiei consumatorilor, a asigurărilor, precum şi a celor care decurg din aplicarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată. Pentru că nu vedem vreun motiv pentru care acest gen de procese să nu fie supuse şi ele căii de atac a recursului. Este o restricţie faţă de care am solicitat, în comisie, lămuriri, pentru a vedea raţiunea pentru care s-a introdus această exceptare. Nu am primit absolut niciun răspuns. Ca atare, considerăm că şi în cazul acestor procese, justiţiabilii ar trebui să aibă la îndemână şi calea de atac a recursului. Altfel, înseamnă că există nişte interese pe care nu şi le asumă nimeni, dar sunt nişte interese ascunse.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 483 alin. (2)-(4). Vot, vă rog. Respins. 120 de voturi contra, 51 de voturi pentru. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat. 123 de voturi pentru, 53 de voturi contra, un coleg fără opţiune. La art. 484 dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 484 alin. (6). Obiecţii? Nu. Adoptat. Alin. (7). Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 486. Obiecţii? (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Vă rog. La alin. (1), da? Haideţi, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa Mulţumesc. Deci este doar o completare. La lit. e), în forma adoptată în comisie, propusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, preluat de PSD şi ALDE, lipseşte reprezentantul convenţional. Deci este o adăugire absolut necesară. Până acum era... Forma pe care v-o propun ca amendament admis de colegii noştri este - "...semnătura părţii sau, după caz, mandatar, reprezentant legal sau consilier juridic...". Şi lipseşte din această formulă reprezentantul convenţional. Sper că măcar aici veţi face o concesie, domnule Iordache şi, respectiv, cei de la putere.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, la art. 486 alin. 1 lit. e). Vot, vă rog. Respins cu 121 de voturi contra, 53 de voturi pentru, o abţinere. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat cu 114 voturi pentru, 50 de voturi contra, două abţineri. La art. 486 alin. (2) şi alin. (3). Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. La art. 490. Obiecţii? Nu. Adoptat. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) La art. 490?

Ioan Cupşa La art. 490. La art. 490 am preluat propunerea Consiliului Superior al Magistraturii şi am transformat-o în amendament. Este următoarea propunere. "Alin. (2) al art. 490 se modifică şi va avea următorul cuprins: «Dispoziţiile art. 471 şi art. 471 1 se aplică în mod corespunzător. Termenul prevăzut la art. 471 1 alin. (3) se dublează în cazul recursului. În cazul recursului de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, întâmpinarea trebuie redactată şi semnată de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar răspunsul la întâmpinare, de avocatul sau consilierul juridic al recurentului»". Subliniez, încă o dată, Consiliul Superior al Magistraturii a insistat pentru a modifica în acest fel Codul de procedură civilă. Supuneţi votului, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Este art. 490 alin. (2). Aici solicitaţi modificarea? Adică eram... un punct mai jos.

Ioan Cupşa Este numărul 23 din anexa amendamentelor respinse, dacă doriţi...

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, 23, dar eu eram la 64, în raportul cu amendamente admise. Amendament respins, la art. 490. Vot, vă rog. Respins cu 124 de voturi contra, 57 de voturi pentru, 5 abţineri. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat cu 127 de voturi pentru, 60 de voturi contra, o abţinere, un coleg fără opţiune. Dacă la art. 490 pct. 1... că pe acesta nu l-am votat... Dacă la art. 490 pct. 1 sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. La art. 493. Dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 496. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 497. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 503. Obiecţii? Domnul Stelian-Cristian Ion.

Stelian-Cristian Ion Propunem eliminarea acestui amendament de la art. 503 alin. (3), deoarece prin amendamentul votat în comisie se face trimitere la pct. 2 de la art. 503, care se va aplica în mod corespunzător şi instanţelor de apel. Este o chestiune imposibilă, pentru că acest pct. 3 din art. 503 se referă la cauzele de casare, care nu sunt compatibile cu calea de atac a apelului. Deci propunerea este una practic absurdă. De aceea am solicitat eliminarea ei.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 503 alin. (3). Vot, vă rog. Respins cu 153 de voturi contra, 24 de voturi pentru, 4 abţineri. Forma din raportul comisiei. Vot, vă rog. La art. 503. Adoptat cu 161 de voturi pentru, 23 de voturi contra, două abţineri. La art. 509. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 513. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 516. Obiecţii? Nu. Adoptat. Art. 517 alin. (4). Obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 521. Obiecţii? Nu. Adoptat. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Art. 521 alin. (3).

Stelian-Cristian Ion La propunerea CSM, am propus şi noi eliminarea acestui articol... art. 521 alin. (3), pentru că dezlegarea dată în chestiunile de drept se raportează la instanţele de judecată, în principal. Aceasta este varianta actuală din lege şi ar trebui păstrată varianta actuală.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, art. 521 alin. (3). Vot, vă rog. Respins. 131 de voturi contra, 64 de voturi pentru, 7 abţineri, un coleg fără opţiune. Varianta din raportul comisiei. Forma din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat. 137 de voturi pentru, 64 de voturi contra, două abţineri. Art. 660. Obiecţii? Nu. Adoptat. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) La art. 660 aveţi? Poftim?

Ioan Cupşa La art. 522.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. 600... cât? (Discuţii cu domnul deputat Ioan Cupşa.) Da. 522. Vă rog, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa Da. Susţinem acest amendament. A fost sprijinit şi de Asociaţiile Profesionale. Este vorba despre introducerea unui nou articol, pentru o mai bună desfăşurare a procesului civil, pentru celeritate, permiţând în fapt o recalificare a unei cereri privitoare la o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ca fiind o cerere de pronunţare a unei decizii în interesul legii şi viceversa, pentru a putea continua procesul. Cauzele deseori sunt suspendate. Şi dacă apare un astfel de incident procedural, una dintre cereri fiind respinsă, ca fiind greşit calificată, se prelungeşte în timp desfăşurarea procesului civil.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament...

Ioan Cupşa Vă rog să supuneţi votului, da?

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins la art. 522. Vot, vă rog. Respins cu 132 de voturi contra, 66 de voturi pentru, 5 abţineri. Mai departe. Art. 660. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Art. 666. Obiecţii? Nu sunt. Adoptat. Art. 666? Vă rog, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa La art. 666 am preluat propunerea făcută de Consiliul Superior al Magistraturii şi, de asemenea, îmbrăţişată şi de Asociaţiile Profesionale, şi am propus modificarea alin. (2), alin. (3) şi alin. (7), pentru a clarifica procedura şi astfel a proteja interesele debitorului, precum şi interesele creditorului. Vă rog să supuneţi votului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, la art. 666. Vot, vă rog. Respins cu 139 de voturi contra, 63 de voturi pentru, 6 abţineri, 2 colegi fără opţiune. Forma din raportul comisiei.

Ioan Cupşa Alin. (8) de la art. 666.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai avem încă unul la art. 666? Da. Şi alin. (8) de la art. 666. Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Da. Este o propunere de eliminare. În fapt, iniţiativa legislativă nu face altceva decât să lipsească de formulă executorie titlul executoriu.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Amendament...

Ioan Cupşa În fapt, formula "Noi, Preşedintele României, Dăm împuternicire şi ordonăm...", dând astfel solemnitate titlului executoriu, aplicând această formulă executorie care se aplică dintotdeauna, de data aceasta probabil pentru că preşedintele actual este unul nepotrivit, se întâmplă ceea ce se întâmplă. Să elimini formula executorie din titlurile executorii doar pentru că preşedinte al ţării este un reprezentant al altui partid politic decât cel pe care îl reprezinţi, este un exces de putere vădit. Supuneţi votului, vă rog.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, la art. 666 alin. (8). Vot, vă rog. Respins cu 140 de voturi contra, 59 de voturi pentru, 8 abţineri. Varianta din raportul comisiei. Vot, vă rog. Vot. Adoptat cu 129 de voturi pentru, 55 de voturi contra, 4 abţineri. La art. 713. Dacă sunt obiecţii? Domnul Stelian-Cristian Ion.

Stelian-Cristian Ion Solicităm eliminarea acestei modificări de la art. 713 alin. (2), pentru că această modificare vine împotriva intereselor debitorilor. Sunt foarte mulţi cetăţeni care au credite, au astfel de contracte încheiate, care constituie titluri executorii, şi, dacă s-ar vota un asemenea amendament, pe viitor aceşti debitori care s-au împrumutat de la bănci nu vor mai putea invoca nulitatea unor clauze abuzive direct în contestaţia la executare şi va trebui să o facă doar pe cale separată, ceea ce este...

Carmen-Ileana Mihălcescu Da...

Stelian-Cristian Ion ... mai greu pentru ei. Şi vor fi puşi într-o situaţie foarte, foarte grea. Aşa încât considerăm că forma actuală a legii este una bună, care conferă drepturi şi o protecţie bună şi debitorilor.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Amendament respins, art. 713 alin. (2). Vot, vă rog. Respins. 141 de voturi contra, 65 de voturi pentru, 6 abţineri. Forma din raportul comisiei. Vot, vă rog. Adoptat. 148 de voturi pentru, 65 de voturi contra, 4 abţineri. Art. 906. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. Art. 915? Vă rog, domnule Cupşa.

Ioan Cupşa Înainte de art. 915, există un amendament preluat, de asemenea, de la Asociaţiile Profesionale, de noi, Partidul Naţional Liberal. Preluat, de asemenea, de la asociaţiile celor organizaţi astfel după ce au fost, se consideră a fi executaţi silit în mod nelegal. Şi vă propunem să introducem art. 789 1 cu următorul conţinut, cu următorul cuprins: "În măsura în care se recurge la urmărirea simultană a tuturor conturilor bancare ale debitorului, executorul are obligaţia ca după îndestularea titlului executoriu şi a cheltuielilor de executare..." - atenţie! - "...să emită din oficiu adrese de ridicare a popririlor..." şi, mai mult decât atât, "...să le comunice pentru toate bunurile, pentru toate conturile bancare care au fost urmărite şi a căror executare nu mai este necesară...". Se apără, în mod evident, interesele debitorului care şi-a îndeplinit obligaţia de plată, precum se apără şi interesele terţilor popriţi. Sper ca măcar acest articol, acum, la sfârşit, să-l votaţi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Amendament respins, la art. 789. Vot, vă rog. Respins. 129 de voturi contra, 86 de voturi pentru, 9 abţineri. Art. 915. Supun votului art. 915 alin. (2). Vot, vă rog. Respins. 202 voturi contra, 12 voturi pentru, 6 abţineri, un coleg care nu are opţiune. Forma Senatului, vă rog. Vot, vă rog. Adoptat. 149 de voturi pentru, 16 voturi contra, 57 de abţineri. Dacă la nr. crt. 80 din raportul... Nu mai avem amendamente respinse, la 80 din raportul comisiei sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Nr. crt. 81 din raportul comisiei? Nu. Adoptat. Nr. crt. 82 din raportul comisiei? Nu. Adoptat. Şi nr. crt. 83 din raport? Obiecţii? Nu. Adoptat. Merge la votul final. Mai departe. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.)

Stelian-Cristian Ion Îmi pare rău, dar...

Carmen-Ileana Mihălcescu Îmi pare rău...

Stelian-Cristian Ion Da, o fi trecut, dar nu v-aţi uitat pe... Eu m-am înscris la cuvânt.

Carmen-Ileana Mihălcescu Nu mă uit. Trebuie să vă uitaţi dumneavoastră, să le urmăriţi.

Stelian-Cristian Ion Dar de ce...?

Carmen-Ileana Mihălcescu Că am încheiat, să ştiţi, votul pe articole, pe acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Dacă aţi fi atentă şi v-aţi uita pe monitor, aţi vedea că m-am înscris la cuvânt.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion M-am înscris înainte.

Carmen-Ileana Mihălcescu Am încheiat votul.

Stelian-Cristian Ion Era vorba de ultimul amendament...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc, am încheiat votul.

Stelian-Cristian Ion Păi, îmi mulţumiţi degeaba, pentru că... (I se întrerupe microfonul.) Mi-aţi încălcat un drept acum. (Vociferări. Rumoare.)