7 martie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (PL-x 452/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; PL-x 452/2017/2018. Guvernul, vă rog. Voci din sală : Aţi sărit punctul 8!

Florin Iordache Păi, numai puţin! Unde nu am rapoartele venite...

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Raportul Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Vă rog, doamnă vicepreşedinte. Raport comun.

Beatrice Tudor Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun privind Cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate cu Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. În data de 12 ianuarie 2018, în temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a formulat Cererea de reexaminare a actului normativ trimis la promulgare. În esenţă, obiecţiile Preşedintelui României se referă la următoarele aspecte: definirea entităţilor de gestiune independente ca fiind persoane juridice cu scop lucrativ ar contraveni prevederilor Directivei, care stipulează că aceste entităţi nu au scop lucrativ; eliminarea a două criterii de negociere a metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale, precum şi restricţia prevăzută la art. 131 1 alin. (2) din lege, conform căreia, pentru activitatea de radiodifuzare organismele de gestiune colectivă pot solicita numai renumeraţii procentuale, nu şi forfetare, ar contraveni prevederilor Directivei. Din această perspectivă, pentru evitarea sancţiunilor pecuniare care ar putea fi impuse pentru netranspunerea Directivei, se solicită Parlamentului derularea cu celeritate a procedurilor legislative, astfel încât legea de transpunere a Directivei nr. 2014/26/UE să fie adoptată şi publicată în Monitorul Oficial al României cât mai curând posibil, cel târziu în luna martie 2018. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a procedat la reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Referitor la observaţiile Preşedintelui României, în legătură cu definirea entităţilor de gestiune independente ca fiind persoane juridice cu scop lucrativ, fapt ce ar putea contraveni prevederilor Directivei, domnul Doru Păunescu, director general al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor, a menţionat faptul că Preşedintele României a examinat varianta în limba română a Directivei 2014/26/UE, aşa cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L84/27 din 20 martie 2014. Această traducere cuprinde o eroare la art. 3 lit. b), punctul ii), în sensul în care, prin adăugarea negaţiei, entităţile de gestiune independente nu ar avea sens lucrativ. Astfel, analiza Preşedintelui României s-a limitat numai la definiţia cuprinsă în art. 3 lit. b), fără a avea în vedere şi clarificările existente în Recitalul 15 din varianta publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În urma dezbaterilor, cele două comisii au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, respingerea obiecţiilor formulate de Preşedintele României în Cererea de reexaminare şi, în consecinţă, întocmirea unui raport prin care se propune adoptarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în forma adoptată iniţial de Parlament. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Încep dezbaterile generale. Grupul USR, domnul Bulai.

Iulian Bulai Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi parlamentari, Această lege a intrat în Parlament, pe fondul pericolului de a fi sancţionaţi. Comisia Europeană ne-a atenţionat în repetate rânduri că suntem în întârziere cu implementarea legislaţiei europene în acest domeniu. La sfârşitul anului trecut, România a fost reclamată de Comisia Europeană, la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că a întârziat cu mai bine de un an implementarea Directivei nr. 26 din 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. România risca să plătească o amendă de 42.000 de euro pe zi. Înţelegem graba cu care acest proiect a trecut prin comisiile Parlamentului, este un document foarte stufos şi tehnic. Implementarea normelor europene este absolut necesară. Din păcate, pe parcursul dezbaterilor, foarte multe dintre sugestiile actorilor direct implicaţi nu au fost ascultate în totalitate, multe din propunerile agreate în comisii nu s-au mai regăsit în varianta finală a legii. Ni s-a propus că acestea vor fi operate ulterior. Din acest motiv, Grupul USR a decis să se abţină la acest vot. Atragem astfel atenţia că această lege nu va rezolva toate aspectele conţinute în Directivă. Ieri, la comisie, a fost consens asupra insuficienţei acestei legi. USR a cerut un studiu comparativ privind legislaţia în ţările membre ale Uniunii Europene. Acesta este următorul pas în a rezolva carenţele prezentei legi. Această lege este extrem de importantă pentru industriile creative şi media din România. Trebuie să găsim un echilibru între drepturile creatorilor şi nevoile furnizorilor de produse culturale. USR este partidul modernizării europene a României, sprijinind unul dintre motoarele principale ale dezvoltării economice a Uniunii Europene, şi anume industriile creative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. În continuare, din partea Grupului PSD, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum au spus, aici, de la acest microfon, reprezentantul Guvernului, precum şi antevorbitorii mei, în esenţă, această propunere legislativă vine să transpună în legislaţia românească prevederile Directivei Europene 26/2014 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Legea, aşa cum aţi auzit, a fost aprobată de plenul Camerei Deputaţilor, aceasta fiind Cameră decizională, în decembrie, şi a fost retrimisă, printr-o cerere de reexaminare, de preşedintele României. Una dintre principalele prevederi ale Directivei care a fost transpusă în legislaţia românească este că pe această piaţă foarte importantă se aduce un nou actor, respectiv, entitatea de gestiune independentă. Şi prima critică sau prima sesizare a Cererii prezidenţiale de reexaminare se referea la statutul acestui actor. După cum aţi auzit aici, era vorba de o neînţelegere, cauzată de faptul că traducerea efectivă a textului Directivei, în limba română, are o eroare. Dacă prin Directivă se permite ca această entitate de gestiune independentă să fie "în scop lucrativ" - on a for-profit basis este expresia în limba engleză, în Directivă - în limba română s-a tradus "în scop nelucrativ", motiv pentru care Administraţia Prezidenţială s-a sesizat în acest sens. Şi noi, comisia, eram gata să dăm dreptate Administraţiei Prezidenţiale, până când O.R.D.A. ne-a clarificat că este vorba de o greşeală de traducere. Celălalt aspect important, sesizat de Administraţia Prezidenţială, este că se schimbă, faţă de situaţia care era acum, metodologia şi criteriile de stabilire a remuneraţiilor pe care utilizatorii acestor opere protejate le datorează organismelor de gestiune colectivă, respectiv, în esenţă, autorilor acestor opere. Din analiza pe care am făcut-o la nivelul comisiei, considerăm, într-adevăr, că aceste schimbări făcute în lege sunt atât în spiritul, cât şi în litera Directivei, chiar dacă s-au luat anumite decizii politice, în sensul echilibrării raportului dintre cele două entităţi care participă la aceste negocieri. Astăzi, spre exemplu, a fost eliminată suma forfetară pentru radiodifuzori, care a fost prilej în exprimarea multor critici şi, totodată, spre exemplu, pot să vă spun că Administraţia Prezidenţială a criticat faptul că noi am stabilit prin lege că remuneraţiile trebuie să fie rezonabile, în raport cu valoarea economică şi cu ponderea utilizării drepturilor în cauză. Este un text absolut copiat din Directivă, unde, într-adevăr, este precizat că, printre altele, trebuie să ţinem seama de acest criteriu. Dar la o analiză mai atentă, Directiva nu mai stabileşte niciun alt criteriu, decât pe acesta în mod expres, motiv pentru care am considerat că trebuie să fie principal şi trebuie să fie inclus în lege. Celelalte critici formulate în Cererea de reexaminare se referă la corelări care ar fi putut fi făcute dacă dădeam curs cererii, precum şi la eventuala nerespectare a principiului bicameralismului. Din punctul meu de vedere, în acest moment, când, datorită cererii de reexaminare, Legea a trecut prin Senat în aceeaşi formă şi a fost adoptată - şi propunem astăzi adoptarea în aceeaşi formă, în Camera Deputaţilor -, eu cred că această critică referitoare la nerespectarea principiului bicameralismului nu mai este fondată. De aceea, Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă a propus şi a adoptat prin vot raportul de respingere a Cererii de reexaminare formulată de preşedintele României şi de aprobare a Legii în forma în care a fost odată adoptată, în luna decembrie, anul trecut. Precizez, încă o dată, că suntem sub procedură de infringement şi aprobarea cât mai rapid a legii este o necesitate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc pentru precizări, domnule deputat. În continuare, Grupul PNL. Domnul deputat Gigel Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Astăzi suntem în situaţia de a da un vot asupra acestei cereri de reexaminare, pentru sau împotrivă, dintr-un singur motiv, şi anume acela că Guvernul, în ultimii 3 ani, nu a binevoit să se aplece mult mai mult asupra acestei normative europene, pentru implementarea ei în legislaţia românească. În ultimele două luni, Guvernul, într-un heirupism ieşit din comun, a venit în faţa dumneavoastră, în faţa Parlamentului României, spunându-ne că dacă nu implementăm cât mai repede această directivă europeană, suntem pasibili de infringement. Această directivă europeană, dragi colegi, trebuia s-o implementăm începând cu anul 2014! Bun. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să vă spun că această normativă europeană, odată implementată în legislaţia românească, nu elimină toate neplăcerile sau discordanţele din legislaţia românească în ceea ce priveşte drepturile de autor şi drepturile conexe. Principalul motiv pentru care beneficiarii acestor drepturi de autor şi drepturi conexe sunt nemulţumiţi, este lipsa de transparenţă de care dau dovadă aceste organisme de gestiune colectivă, aceste OGC-uri. Sunt nenumăraţi artişti, actori, muzicieni, compozitori, beneficiari de drepturi de autor şi drepturi conexe, care reclamă această lipsă de transparenţă acută a acestor OGC-uri. Ca atare, ieri, în cadrul Comisiei pentru cultură din Camera Deputaţilor, de comun acord, toţi colegii, indiferent de culoarea politică, indiferent de partidul căruia îi aparţin, au luat decizia să iniţieze un proiect legislativ, prin care să oblige aceste OGC-uri să dea dovadă de o mai mare transparenţă, şi anume aceea de a publica sumele pe care le încasează lunar sau trimestrial, sumele care sunt virate beneficiarilor drepturilor de autor şi drepturilor conexe, şi modalitatea prin care aceste sume sunt plătite. Totodată, colegii din Comisia pentru cultură din Camera Deputaţilor au luat decizia de a iniţia un proiect legislativ prin care instituţia care va colecta aceste sume - nu mici, atenţie!, sunt sume foarte, foarte importante, în cuantum extrem de important -, aceste sume vor fi colectate, în urma acestui proiect legislativ al colegilor din Comisia pentru cultură din Camera Deputaţilor, de o instituţie a statului român. Sper din toată inima ca nimeni dintre cei care ieri şi-au oferit disponibilitatea de a semna o astfel de iniţiativă legislativă să nu se răzgândească. În speranţa că suntem aici pentru a elimina toate aceste neplăceri ale celor care ne-au trimis aici, vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR. Vă rog, domnule vicelider.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, În primul rând, noi suntem consecvenţi, credem că România trebuie să se achite de toate obligaţiile de implementare a tuturor directivelor Uniunii Europene, din moment ce am devenit membri în această legislaţie, să zic aşa, comunitară. Ca atare, ar fi de preferat să nu mai avem astfel de situaţii pe care încercăm astăzi să le rezolvăm. Peste câteva zile, în data de 1 aprilie, se împlinesc şi termenele în care trebuia să implementăm Directiva privind prezumţia de nevinovăţie. Nici măcar legea nu am reuşit să o adoptăm, darămite normele subsecvente! Ca atare, în mod evident, vom vota pentru acest proiect de lege, vom vota pentru forma adoptată de Senat, pentru forma care a fost adoptată în Camera Deputaţilor, în cadrul primei dezbateri, care, printre altele, dincolo de implementarea legislaţiei Uniunii Europene, a încercat să corecteze câteva probleme arzătoare în domeniu şi vom susţine, probabil, să vedem cum va arăta textul, şi acea iniţiativă despre care a vorbit domnul preşedinte Ştirbu, pentru că această luptă pentru drepturile de autor şi sprijinirea acestor drepturi, pe undeva, are şi elemente care duc chiar către nişte terminologii pe care le-am putea numi hoţii, jaf la drumul mare sau alte asemenea. Aceste proceduri trebuie să fie din faşă oprite, ca atare, ar fi bine-venită o lege care să pună ordine în acest domeniu. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Rămâne la votul final, neavând amendamente.