20 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 126/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; PL-x 126/2018. Guvernul? Vă rog. Ministerul Agriculturii. Avem raport comun, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Claudiu-Sorin Roşu-Mareş (secretat de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) : Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă salut, doamnelor şi domnilor deputaţi. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 exceptează de la interzicerea păşunatului pe terenul agricol, între 6 decembrie şi 24 aprilie, în cazurile în care proprietarul animalelor domestice este şi proprietar sau deţine cu orice titlu terenul agricol sau are un acord scris al deţinătorului de teren. Odată discutată în comisie, această ordonanţă, au apărut anumite amendamente, iar raportul comun al celor două comisii este susţinut şi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisiile? Cine prezintă raportul? Comisia pentru agricultură. Vă rog, domnule Dîrzu.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - înregistrându-se o abţinere şi 5 voturi împotrivă - să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Mulţumesc. Aţi prezentat raportul comun. Începem dezbaterile. Domnul Korodi, din partea UDMR. Se pregăteşte domnul Simion, de la PSD.

Attila Korodi Bună ziua, stimaţi colegi. Este un proiect de lege care aduce, după părerea mea, şi după părerea noastră, îmbunătăţiri semnificative - de exemplu, în domeniul despăgubirilor care trebuie efectuate de statul român, în cazul unor pagube sau daune provocate de animale sălbatice. Este important ca aceia care au activităţi agricole sau ţin o gospodărie, în momentul în care înregistrează pagube sau au probleme din punctul de vedere al capacităţii de muncă, dacă au pierderi financiare, acestea să fie suportate de statul român. Eu cred că textul în proiectul de lege este bun. Mai aduce un element pozitiv. Dacă sunt consilii judeţene care vor să ajute ca dinamica plăţilor să fie mai rapidă, mai bună, atunci pot să aibă un protocol de înţelegere cu Ministerul Mediului, cu privire la prefinanţarea daunelor şi acoperirea acestor cheltuieli, după aceea, de către ministerul de resort. Un alt element foarte important. Este prima dată când vorbim foarte deschis de daune provocate de atacul animalelor sălbatice asupra omului. Acestea pot fi daune care înseamnă incapacitate de muncă. Poate să fie şi cazul, din nefericire, în care vorbim despre moartea unui om, iar atunci statul trebuie să finanţeze tot ce înseamnă costuri, dar trebuie să acopere şi daunele morale. Textul găsit în proiectul de lege este unul corect. Mulţumesc.

Florin Iordache Grupul PSD, domnul Simion, vă rog.

Lucian-Eduard Simion Stimaţi colegi, Pe lângă modificarea art. 23 din Legea nr. 407, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 105, prin care s-a modificat această perioadă a păşunatului pe terenurile deţinute de proprietarii de animale sau cele pentru care au acordul scris al destinatarilor acestora, a apărut necesitatea, în urma dezbaterii în comisii, a amendării şi altor articole din Legea vânătorii, astfel încât aceasta să răspundă problemelor actuale ridicate de administratorii de fonduri cinegetice, gestionari, asociaţii profesionale, Ministerul Pădurilor şi Apelor. Astfel, necesitatea de a asigura tratament egal pentru gestionarii privaţi ai fondurilor cinegetice a impus asigurarea legală a posibilităţii de cesionare a acestor fonduri, cu excepţia RNP - Romsilva, ICAS şi unităţile de învăţământ. Prin amendamentele introduse, impunem ca pagubele cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic să fie compensate direct şi în cel mai scurt timp de Autoritatea Publică Deconcentrată pentru Silvicultură, autoritate care, prin organele sale teritoriale, poate să acţioneze prompt. Iar în cazul în care se dovedeşte că gestionarul fondului cinegetic a omis să respecte obligaţiile privind prevenirea pagubelor, Autoritatea Publică Deconcentrată pentru Silvicultură poate să recupereze sumele plătite. Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulaţie, cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, se suportă de administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare "Atenţie, animale!" sau de conducătorul auto, în cazul existenţei acestor indicatoare. Acest proiect a făcut subiectul unor largi dezbateri la care au participat toţi factorii interesaţi, în cadrul unei subcomisii pe care am coordonat-o, care a luat în discuţie toate amendamentele depuse. Nimic nu este perfect, dar cred că am lămurit majoritatea problemelor ridicate, realizând o concordanţă între amendamente. PSD va vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Grupul USR. Domnule Zainea, vă rog.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul USR se va abţine de la vot. Nu suntem de acord cu modul în care se legiferează în acest moment în România. Practic, am plecat de la o ordonanţă care reglementează modul în care se face păşunatul în România şi am ajuns la modificarea Legii vânătorii. Nu suntem de acord cu acest mod de lucru şi ne vom abţine de la vot. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Încă un vorbitor, domnul Magyar. Vă rog, domnule coleg.

Loránd-Bálint Magyar Stimaţi colegi, Grupul UDMR va vota acest proiect de lege. Considerăm că modificările aduse ajută utilizatorii terenurilor agricole. Am redus în mod semnificativ obligaţiile acestora. Şi considerăm că despăgubirile în modul acesta o să fie obţinute mai uşor faţă de cum a mers până acum. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte înscrieri la dezbateri. Avem 19 amendamente admise şi 7 amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La 2 marginal, la articolul unic, dacă sunt intervenţii? Nu. De la 3 până la 10 dacă sunt intervenţii, la amendamente admise. Nu. De la 11 la 19, la amendamentele admise, dacă sunt intervenţii? Nu. Am finalizat dezbaterile. Rămâne la votul final; are caracter ordinar. Bun. Trecem mai departe.