11 septembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale (PL-x 551/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 12 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; PL-x 551/2018. Din partea Guvernului? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi domnul preşedinte Solomon, vă rog să prezentaţi raportul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da. Continuăm cu prezentarea raportului. Domnul preşedinte Solomon. Vă rog, aveţi cuvântul.

Adrian Solomon Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012, în vederea îmbunătăţirii reglementărilor actuale în ceea ce priveşte etapele procesului de acreditare a furnizorilor şi de licenţiere a serviciilor, atribuţiile instituţiilor şi ale personalului implicat în procesul de asigurare a calităţii, situaţiile de nerespectare a prevederilor legii care pot conduce la retragerea acreditării, respectiv a licenţierii. Proiectul a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 octombrie 2018; face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexele ce fac parte integrantă din prezentul raport.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Dacă la dezbateri generale doreşte cineva să intervină? Doamna Csép Andrea, vă rog.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc frumos, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Vorbim de furnizorii de servicii sociale. Aceşti furnizori care în toată România prestează nişte servicii în locul statului. Servicii de bază de care trebuie să beneficieze fiecare persoană. Serviciile acestea sociale sunt supuse unor metode birocratice, încât cei care îşi aleg calea de a ajuta pe cei nevoiaşi, care se află în dificultate, chiar trebuie să obţină aceste licenţe, aceste acreditări, timp de 40-60-90 de zile - diferă acest termen. Ei sunt cei care lucrează de dimineaţa până seara şi nu se vede ceea ce fac. Totuşi statul şi Guvernul trebuie să se aplece în faţa lor şi să alocăm fonduri mult mai multe, pentru că prestează servicii în locul ministerelor, în locul statului, ceea ce aduce nişte rezultate pozitive. Totodată cred că ajutorul pe care îl aduce modificarea aceasta legislativă este bine-venit, dar nu este îndeajuns. Trebuie să lucrăm în continuare pe modificarea Legii nr. 272, în aşa fel încât cei care fac aceste servicii s-o facă foarte uşor şi să nu aibă probleme după aceea, pentru a da salariile oamenilor care lucrează zi de zi pe teren. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale nu mai sunt. O să trecem la dezbaterea pe articole. Avem 28 de amendamente admise şi 6 respinse. Doamnă Csép, doriţi să susţineţi? Nu. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu sunt. Adoptat. La marginal... de la 2 la 10. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate. De la 11 la 20. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate. De la 21 la 28. Dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate. Proiectul de lege merge la votul final. Continuăm cu...