27 februarie 2019 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Vom începe cu un vot de control. Rog colegii, înainte de a începe sesiunea de vot final, scoateţi şi reintroduceţi cartelele. Rog colegii să ia loc, să putem... Facem vot de control. Să înceapă votul. 249 de colegi. Liderii de grup, dacă doresc să ia listingul? Întreb liderii grupurilor dacă sunt probleme cu prezenţa? Nu. Bun. Putem începe, da? 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor şi abrogarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 31/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor, precum şi a statului de funcţii pe anul 2009; PHCD 5/2019. Să înceapă votul. 165 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 95 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei comisii de anchetă privind activitatea Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) în perioada 2018-2019, modul de aplicare şi respectare a prevederilor legale, a neutralităţii politice, proporţionalităţii şi individualizării sancţiunilor acordate; PHCD 4/2019. Să înceapă votul. 101 voturi pentru, 137 de voturi împotrivă, 32 de abţineri. Nu a fost adoptat. Explicarea votului. Vă rog, domnule Bulai.

Iulian Bulai Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte Dragnea, Stimate doamne, Stimaţi domni, Această instituţie este moartă, este profund politizată! Noi, cei de la USR, eu, am făcut autopsia acestei instituţii săptămâna trecută, aici, în faţa dumneavoastră. Păcat că nu aţi vrut să aflaţi adevărul asupra cauzelor care au dus la acest deces instituţional asupra CNA! Încetaţi să folosiţi această instituţie ca o bâtă politică! Românii au nevoie să fie bine informaţi, nu au nevoie de cenzura PSD! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Ştirbu. Explicarea votului. Vă rog. Grupul PNL.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat pentru constituirea acestei comisii de anchetă. Am senzaţia că fiecare partid, fiecare grup parlamentar, fiecare majoritate parlamentară, atunci când deţine frâiele guvernării, face aceleaşi greşeli, indiferent de culoarea politică a partidelor care se rotesc la guvernare. S-a demonstrat, în ultima perioadă, că politizarea excesivă a anumitor instituţii ale statului dăunează grav libertăţii presei şi democraţiei din această ţară. Indiferent cine va fi la guvernare, dacă vom continua de asemenea manieră să politizăm Societatea Română de Televiziune, CNA, Societatea Română de Radiodifuziune, rezultatele, dragi colegi, indiferent cine va guverna, vor fi aceleaşi. Cred, în acest moment, că este o greşeală respingerea acestei propuneri de constituire a acestei comisii de anchetă. Ceea ce se întâmplă în Consiliul Naţional al Audiovizualului, va avea repercusiuni în timp asupra tuturor partidelor politice. Maniera aceasta de a trata lucrurile, din perspectivă pur politică, în aceste instituţii, dragi colegi, este dăunătoare democraţiei româneşti. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Se impune o întrebare fundamentală în această ecuaţie. De ce trebuie să protejăm această instituţie, câtă vreme există reverberate în spaţiul public asemenea întrebări legate de o manieră absolut discreţionară sau dezechilibrată în care aplică reglementatorul, singurul reglementator din audiovizual, sancţiuni. Unele televiziuni sau radiouri sunt iubite, pentru că promovează o anumită politică, altele sunt mereu sancţionate, mergându-se chiar până la suspendarea emisiei. Cred că este interesul nostru, al tuturor, câtă vreme cei care compun această instituţie sunt numiţi, sunt susţinuţi politic, să nu existe suspiciuni. Adică, o anchetă parlamentară care să răspundă acestor suspiciuni s-ar impune de la sine şi ar fi în interesul nostru, al tuturor. Nu văd de ce să-i protejăm! Trebuie să-i protejăm pentru că fac politica noastră? Să înţeleg acest lucru, stimaţi colegi? Sau ar trebui ca noi înşine să fim siguri că ei aplică legea nediscriminatoriu, întocmai, aşa cum se cuvine, în spiritul şi litera ei. De aceea, un vot negativ eu în această zonă îl percep şi este legitim să judec aşa; că trebuie să-i protejăm pentru că promovează, susţin şi sunt instrumentul nostru politic, prin care, pe unii îi iubim şi pe alţii îi sancţionăm şi, dacă se poate, să-i şi desfiinţăm politic, pentru că nu ne promovează ideile noastre, doctrina, ideologia şi ceea ce impune o majoritate parlamentară. De aceea, stimaţi colegi, sigur, Partidul Mişcarea Populară a votat pentru constituirea acestei comisii, întrucât considerăm aceste chestiuni grave de încălcare a legislaţiei, de aplicare neunitară, de aplicare după ureche, după simpatii sau antipatii a reglementatorului din CNA. Şi s-ar fi cuvenit să răspundem deschis, să arătăm că nu vrem să protejăm pe nimeni. Şi într-o anchetă parlamentară lucrurile acestea ar fi putut fi desluşite echitabil, rezonabil. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Dragnea, explicarea votului. Vă rog.

Nicolae-Liviu Dragnea Domnule preşedinte, Motivul pentru care şi eu, şi colegii mei, am votat contra este reprezentat de perioada scurtă pentru care se dorea această anchetă. Noi nu protejăm CNA, dimpotrivă, vrem o anchetă parlamentară, dar să înceapă cel puţin din 2012. În acest sens, săptămâna viitoare vom depune un proiect de hotărâre, pentru a înfiinţa o comisie de anchetă parlamentară, dar începând cu 2012 şi, dacă se poate, şi mai devreme, pentru că CNA, într-adevăr, este o instituţie care trebuie să fie apolitică. Din păcate, s-a dovedit că nu e! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Legi ordinare... (Vociferări.) A fost un vorbitor de fiecare grup. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019; PL-x 50/2019. Comisia pentru politică externă propune adoptarea. Fac precizarea că este prezent şi domnul ambasador al Republicii Macedonia în România. (Aplauze.) Să înceapă votul. Cu unanimitate de voturi - 273 de voturi pentru - a fost adoptat. (Aplauze.) Explicarea votului, doamna deputat Venera Popescu. Vă rog, doamnă. Colega noastră, reprezentanta minorităţii macedonene. Vă rog, doamnă.

Mariana-Venera Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea membrilor săi, atât prin mijloace politice, cât şi prin mijloace militare, în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord şi a principiilor Cartei Naţiunilor Unite. Aş vrea să-l citez acum pe domnul secretar general al Alianţei, domnul Jens Stoltenberg, care spunea: "Privesc în viitor, la ziua în care 30 de steaguri vor flutura deasupra NATO. Îmi doresc ca în decembrie, la Londra, steagul Macedoniei să fluture în Alianţa Nord-Atlantică". Vă mulţumesc pentru votul în unanimitate. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Popescu, Grupul USR.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul USR, de asemenea, a dat un vot pentru acest proiect de lege, atât aici, cât şi la întâlnirea din Comitetul liderilor, un vot foarte important, de o importanţă foarte mare pentru România, Zona Balcanilor de Vest. Bine ai venit, Macedonia, în NATO! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Ardelean. Vă rog. Grupul PNL.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc tuturor colegilor din Comisia pentru politică externă pentru votul acordat zilele trecute şi tuturor celor care sunt în plen, pentru votul de astăzi. Partidul Naţional Liberal urează succes poporului macedonean! Vă dorim multe realizări în continuare şi suntem fericiţi că sunteţi alături de noi, domnule ambasador, - vreau să vă transmit acest mesaj - în acest moment excepţional, de mare încărcătură politică pentru ţara dumneavoastră. Felicitări! (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. 4. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România; PL-x 70/2019. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, 7 abţineri, doi colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat. Explicarea votului. Vă rog, domnule Silviu Vexler, iniţiatorul proiectului.

Silviu Vexler Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eram aproape pregătit să spun că vă mulţumesc pentru adoptarea în unanimitate, dar voi spune în cvasiunanimitate. Le mulţumesc chiar şi colegilor care s-au abţinut. Luni, când veneam spre Parlament, am primit vestea că şef rabinul Argentinei a fost atacat în casa lui şi este, în momentul de faţă, spitalizat, în stare gravă, în ceea ce a fost un atac antisemit extrem. Săptămâna trecută, mai multe cimitire evreieşti din Franţa au fost vandalizate şi pietrele funerare, inclusiv ale unor supravieţuitori ai Holocaustului, au fost distruse. Tot recent, într-o altă capitală europeană, a avut loc un marş al organizaţiilor neofasciste care au mers cu făclii în mână, cerând moarte evreilor. În tot acest context, eu v-am oferit doar câteva exemple. România, cu mici excepţii, reprezintă o oază de stabilitate şi un model care poate fi urmat. Iar la acest lucru contribuie şi astfel de proiecte de lege. În fapt, prin votul dumneavoastră de astăzi, aţi asigurat faptul că istoria unei comunităţi este recuperată, o comunitate care şi-a dedicat întreaga existenţă pe aceste plaiuri, sau meleaguri, cum doriţi, şi-a dedicat-o României, dezvoltării şi binelui României. Profit de ocazie să-i mulţumesc domnului preşedinte Căprar şi colegilor din Comisia pentru apărare pentru modul eficient şi sprijinul pe care l-au acordat, doamnei secretar general pentru sfaturile deosebite pe care le-a folosit întotdeauna, domnului vicepreşedinte Iordache pentru înţelegere, şi în mod evident colegului meu, domnul Varujan Pambuccian, domnului Simonis şi domnului Suciu pentru înţelegerea pe care au acordat-o. Şi nu în ultimul rând, dumneavoastră, domnule preşedinte, pentru înţelegerea şi respectul pe care l-aţi acordat întotdeauna! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Explicarea votului, domnul Varujan Pambuccian.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vă mulţumesc pentru acest vot covârşitor. Şi vreau să spun că el are o conotaţie mult mai amplă decât cea legată de o comunitate etnică din România, pentru că este încă un pas spre asumarea istoriei, aşa cum a fost ea, cu bune şi cu rele. Cu cât vom face mai mulţi paşi de acest fel, cu atât vom deveni o naţiune mai puternică, pentru că numai o naţiune puternică îşi asumă istoria, aşa cum a fost ea. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog. Grupul PMP.

Corneliu Bichineţ Aş vrea să ştiţi, domnule preşedinte, stimaţi colegi, că apreciez foarte mult discreţia, delicateţea şi persuasivitatea colegilor noştri de la minorităţi. Astăzi, am avut prilejul să-i ascultăm pe doi dintre ei - reprezentantul evreilor şi reprezentantul macedonenilor. Domnule ambasador, tocmai aţi plecat...

Florin Iordache N-a plecat! Vă urmăreşte domnul ambasador! Acolo!

Corneliu Bichineţ E foarte bine că mă urmăriţi, că mi s-a părut că în perioada asta nu mă mai urmăreşte nimeni... (Râsete.) ...şi chiar nu mă simt confortabil! Să vă bucuraţi şi dumneavoastră, şi cei pe care-i reprezentaţi, pentru că astăzi aţi văzut, cu câteva excepţii, parlamentarii români au fost pentru Macedonia, au fost pentru asumarea istoriei naţionale, cu luminile şi umbrele ei! Aş vrea ca şi dumneavoastră, reprezentanţii celor două popoare, atunci când auziţi ceva rău, în lume, despre România, unde sunteţi, şi unde mergeţi în delegaţii, să săriţi ca muşcaţi de şarpe! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Pambuccian. Vă rog.

Varujan Pambuccian Nicio grijă, stimaţi colegi! Şi aici am să vă reamintesc un lucru pe care l-a spus mai demult domnul Varujan Vosganian, care obişnuieşte să spună aşa: "Eu, în România, sunt armean, în afara României sunt român!". Este un lucru pe care fiţi siguri că absolut toţi reprezentanţii minorităţilor şi-l asumă în felul acesta. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul proiect de lege. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 710/2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. Cu 168 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă, 3 abţineri, proiectul de lege a fost adoptat. Explicarea votului. Invit colegii la şedinţa Biroului permanent.

Pavel Popescu Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect de lege, pentru că, asemenea practicilor pe care le-aţi avut în ultimul an asupra justiţiei, asupra serviciilor, asupra administraţiilor din această ţară, şi astăzi aţi confiscat ANAF. Astăzi, Darius Vâlcov este şeful antifraudei. Astăzi, Eugen Teodorovici devine şeful vămilor. Ce este incredibil este că acolo nu aţi reuşit să deregionalizaţi. Aţi lăsat o conducere regională. Şi, totuşi, în ANAF, pentru a putea să vă puneţi acei directori, prin interimate, ştiţi cu toţii procesul, fiecare deputat al PSD îşi va pune propriul său director. Şi colegii noştri din cele două judeţe, de la UDMR, îşi vor pune propriii lor directori. Atenţie, începe măciuca PSD împotriva contribuabilului român şi împotriva agenţilor economici, care, dacă nu vor răspunde în campania electorală la modul de teroare prin care PSD îi va accesa, vor da socoteală. Şi noi, Partidul Naţional Liberal, vom fi aici, alături de ei, să luptăm împotriva voastră.

Florin Iordache Domnul Ganţ, din partea Grupului minorităţilor, vă rog. A, probleme personale, bun. Şi...

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate doamne, stimaţi domni deputaţi, Vin, în nume personal, să-mi explic votul referitor la instituirea Comisiei de anchetă referitoare la activitatea CNA. O fac în calitate de reprezentant al minorităţii germane în Parlament. Am votat în favoarea constituirii acestei comisii de anchetă, exprimându-mi profunda insatisfacţie pentru modul în care acest organism - care ar trebui să fie apolitic şi imparţial - a judecat campaniile de propagandă ordinară împotriva minorităţii germane, începând cu 2014, din campania electorală, încurajând prin lipsa de reacţie tot felul de mizerii proferate de reprezentanţi ai PSD la adresa Forumului Democrat al Germanilor din România, a preşedintelui Klaus Iohannis, a minorităţii germane în ansamblu, dar şi atacuri de ultimă speţă la adresa Republicii Federale Germania, a Cancelarului - doctor Angela Merkel - şi a altor parteneri politici ai României, care ne-au susţinut în mod consecvent. Nu cred că CNA şi-a făcut datoria. Cred că ar fi trebuit să intervină împotriva acestor posturi de televiziune de propagandă, dar şi asupra postului public, atunci când în anumite emisiuni s-au prezentat asemenea mizerii. Ar fi fost normal ca această comisie de anchetă să ia fiinţă şi să analizeze influenţa politică mizerabilă asupra postului public, dar şi prestaţia la fel de mizerabilă a unor posturi private care au găzduit şi încurajat aceste porcării. Vă mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Florin Iordache Doamna Chichirău, vă rog.

Cosette-Paula Chichirău Vă mulţumesc. Nu mai insist pe problemele pe care le-am relevat anterior, la dezbaterea generală, dar vreau să vă spun, dragi colegi din PSD şi domnule ministru de finanţe, acesta este un preţ politic prea mare pe care îl plătiţi colegilor din UDMR, pentru că v-aţi pierdut majoritatea în Camera Deputaţilor. Nu puteţi să vindeţi sistemul fiscal din România pe o majoritate temporară! Sistemul fiscal din România este o chestiune extrem de importantă şi nu ar trebui să fie vândut politic ca şi cum vindeţi un butic din colţ. Ar trebui să vă răzgândiţi şi să anulaţi această iniţiativă legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Şedinţa o declar închisă. Invit colegii la Biroul permanent. La ora 14,00 ne vedem în şedinţă comună. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,14.