27 mai 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult (PL-x 223/2020) ( rămas pentru votul final ).

Ion-Marcel Ciolacu Punctul 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult; PL-x 223/2020. Amendamente admise - 3; caracter organic. Dacă din partea iniţiatorului? Nu. Din partea comisiei. Dumneavoastră? Vă rog, doamnă deputat.

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil proiectul de lege. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. Deputaţii au fost prezenţi la dezbaterea proiectului de lege conform listei de prezenţă. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate membrii celor doua comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare? Din partea Grupului PNL doriţi să interveniţi? Domnule Varga? Doriţi să interveniţi? Domnul Dehelean Silviu, vă rog. Vă ascultăm, domnule Dehelean.

Silviu Dehelean Vă mulţumesc, domnule preşedinte. USR va vota împotriva acestui proiect de lege, pentru că, sub aparenţa unei iniţiative inofensive reparatorii, se creează un veritabil instrument de împroprietărire a cultelor religioase. Dacă iniţial legea a limitat în timp această trecere în proprietate fără plată a unor imobile, prin modificarea care se operează astăzi acest instrument va funcţiona şi pentru viitor ori de câte ori un decident politic va hotărî să atribuie în folosinţă gratuită un imobil unui cult. Deci, practic, se creează posibilitatea ca oricând, din proprietatea statului, imobile să treacă în proprietatea bisericilor. Noi considerăm că profitând de faptul că atenţia românilor este îndreptată înspre situaţia sanitară şi economică, în ultimele săptămâni asistăm la un atac susţinut al PSD la proprietatea statului şi la proprietatea privată. Acum două săptămâni aţi decis să daţi terenuri agricole comasate, suprafeţe mari, către biserici sau către asociaţiile acestora. Săptămâna aceasta le împroprietăriţi cu terenuri intravilane şi cu alte imobile şi daţi posibilitatea ca acest lucru să se întâmple şi pentru viitor, iar, după toate probabilităţile, săptămâna viitoare veţi vota interdicţia de vânzare a terenurilor persoanelor fizice sau juridice, a terenurilor private, pe o perioadă de 15 ani. Din aceste considerente, USR va vota împotrivă, aşa cum am spus, iar în cazul în care legea va întruni numărul de voturi necesare, vom demara procedurile de sesizare a Curţii Constituţionale. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare? UDMR şi pe urmă PNL. Da? Vă mulţumesc.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Există un proces pe care l-am început cu circa 30 de ani în urmă şi cu care toţi am fost de acord, şi anume ca tot ceea ce a distrus comunismul să fie reparat. Una dintre acestea se referea la drepturile de proprietate. În aceşti 30 de ani au fost o serie de iniţiative legislative trecute cu aprobarea tuturor partidelor politice, prin care nedreptăţile de la începutul introducerii sistemului comunist politic în România, prin care proprietăţile cultelor religioase au fost naţionalizate, începând de la terenuri, până la clădiri, desfiinţarea unor instituţii şi aşa mai departe. După 30 de ani putem spune că acest proces nu a fost finalizat. Sunt încă zeci, sute de proprietăţi care, până în momentul de faţă, nu au primit nici măcar un răspuns din partea instituţiilor statului, sunt în analiză. Practic, proiectul de restituire a fost îngheţat, în România. Poate ar trebui, în momentul de faţă, să terminăm ceva ce am început cu 30 de ani în urmă. Prima dată, să luăm acele dosare şi să le dăm înapoi, după 30 de ani, cultelor religioase, tuturor cultelor religioase din România. A veni acum, până ce nu ai finalizat un proiect, început cu 30 de ani în urmă, şi să-l pui la o parte, şi să vii cu un alt proiect prin care, la latitudinea unor decidenţi, transparent sau mai puţin transparent, se vor putea transfera din proprietatea publică către indiferent care culte religioase, eu cred că este o problemă. Lista care a fost prezentată în comisie prevede foarte clar că, deşi Legea cultelor spune că nu există cult de stat în România, 99,9% din lista prezentată merge doar la un singur cult. Celelalte culte n-au solicitat, nu sunt importante?! Statul român nu a avut o opţiune pentru acestea?! Administraţiile publice locale nu au nevoie de aceste terenuri?! Ei, vă spun eu un exemplu. În judeţul Bihor, sunt 100% sigur că municipiul Salonta ar avea ce să facă cu cele 10 hectare pe care vreţi să le daţi în momentul de faţă nu administraţiei publice locale, ci unui cult. De ce doar acestui cult, în municipiul Salonta, care nici măcar nu este majoritar?! Eu cred că trebuie să avem grijă ca, în momentul în care luăm asemenea decizii, să nu creăm şi mai mare inechitate socială şi inechitate în cadrul discuţiilor noastre. UDMR va vota împotriva acestui proiect şi dacă se va iniţia un proces de declanşare a atacului la Curtea Constituţională, ne vom ralia acestuia. Vă mulţumesc. (În continuare, conducerea şedinţei a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Simonis, Grupul... (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Imediat! Domnule Simonis, numai puţin! De la PNL, domnul Andrei Gheorghe. Vă rog. Se înscrisese deja!

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Voi exprima un punct de vedere personal care sper ca, prin votul pe care îl veţi da astăzi, să fie un punct de vedere asumat de toţi colegii care sunt prezenţi aici. Aceste bunuri care sunt date în folosinţa cultelor religioase "pot fi transferate", nu "sunt transferate" cu condiţie obligatorie. Probabil colegii care au intervenit mai devreme nu au văzut acest lucru. Dar ceea ce se află în spatele acestei contestări - eu o spun foarte direct şi nu mă feresc - este dinamica ideologică anticlericală pe care USR şi-a asumat-o în ultimul timp, şi care nu este un secret pentru nimeni, şi este şi discursul îndreptat împotriva Bisericii Ortodoxe din România, care iarăşi nu este un secret pentru nimeni. Şi dacă veţi intra pe reţelele de socializare, în această perioadă, veţi vedea inclusiv cum activişti ai anumitor partide continuă să insulte ierarhi ai Bisericii Ortodoxe chiar după ce aceştia au plecat la Domnul. Dar haideţi să ne uităm în România. Biserica Ortodoxă Română este probabil un administrator mult mai bun decât statul român, şi nu vin cu acest lucru ca un argument în favoarea acestei legi, ci vin ca o realitate pe care o cunosc personal, în experienţa pe care am avut-o. Apoi, aceste bunuri care se află în administrarea bisericii în acest moment nu doar că nu sunt solicitate de către administraţia publică locală şi stat înapoi, ba chiar voi vedea foarte multe cazuri de primari, de preşedinţi de consilii care doresc să transfere către biserică aceste bunuri imobile şi care nu au posibilitatea legală de a o face pe o cale judicioasă şi aşa cum prevede acest act normativ. În încheiere, cred că ar trebui cu toţii să nu mai culpabilizăm tot timpul biserica, să renunţăm la această retorică agresiv-secularistă, care, iată, inundă societatea românească în ultima perioadă, şi să nu uităm ce a făcut Biserica Ortodoxă Română în contextul pandemiei. Să nu uităm că după statul român, evident, prin Guvern şi ministere, este al doilea actor public privat, instituţional ori noninstituţional, din România, care a contribuit în contextul acestei pandemii. Biserica Ortodoxă Română este cel mai mare filantrop din România! Zeci de milioane de euro investite în proiecte sociale, educaţionale, de sănătate, învăţământ şi cultură, anual. Biserica Ortodoxă Română este, pe undeva, temelia identitară a poporului român şi n-ar trebui să judecăm în această notă. Şi cred că acest act normativ este absolut firesc, absolut moral, reprezintă o reparaţie echitabilă a legislaţiei prezente, anterioare în ceea ce priveşte trecerea acestor bunuri imobile în proprietatea cultelor, şi nu cred că trebuie judecată aşa, într-o paradigmă ideologică care, de fapt, vine să readucă în scenă un fel de populism agresiv, un populism anticlerical de care cred că trebuie să ne ferim cu toţii, pentru că ştim că duce la extremism. Aşadar, colegi de la toate partidele, vă invit să votaţi în favoarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. De la Grupul PSD, liderul Grupului PSD. Domnul Simonis, vă rog.

Alfred - Robert Simonis Acest act normativ are ca obiect posibilitatea, aşa cum s-a spus mai devreme, posibilitatea ca un număr de 28 de imobile, dacă nu mă înşel, să treacă din folosinţa bisericilor, cultelor, în proprietatea acestora. S-a spus mai devreme, de asemenea, că Biserica Ortodoxă este un excelent administrator - a dovedit asta -, mai bun chiar decât statul român. Faptul că UDMR e nemulţumit de faptul că biserica ortodoxă are acest avantaj, ca în acest proiect de lege să intre în proprietatea a 99% din imobilele propuse şi faptul că UDMR e nemulţumit, pot înţelege, că vor şi alte culte să aibă acelaşi avantaj, acelaşi drept. Faptul că USR, care doreşte desfiinţarea bisericii ortodoxe, doreşte, de asemenea, să se opună acestei iniţiative, de asemenea, nu înţeleg, dar m-am obişnuit cu lucrul acesta. Însă faptul că reprezentantul PNL, care a luat cuvântul aici, a vorbit strict în numele dânsului, şi nu în numele grupului, asta ne arată faptul că... şi dacă nu-i aşa, îl rog pe liderul Grupului PNL sau pe altcineva din partea PNL să vină, să aibă un punct de vedere al grupului pe acest subiect, dar dacă Partidul Naţional Liberal nu susţine biserica ortodoxă şi trecerea acestor imobile din folosinţa bisericii ortodoxe în proprietatea acesteia, mi se pare extrem de grav, şi panta pe care se alunecă este, din punctul meu de vedere, extrem, extrem de greşită. Cred că de aceea e absolut necesar ca cineva de la PNL să vorbească în numele grupului, şi astăzi să votăm împreună, cu toţii, PSD, PNL, celelalte partide, cu excepţia UDMR şi USR, în favoarea acestei iniţiative legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Alte intervenţii din partea...? (Vociferări.) Nu vrea! Domnul Drulă Cătălin, vă rog. Faceţi legătura!

Cătălin Drulă Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aş dori un drept la replică, pentru că liderul Grupului PSD a făcut o afirmaţie calomnioasă...

Florin Iordache Drept la replică! Nu e la nivel de grup! V-am dat cuvântul, dar nu s-a referit la dumneavoastră pentru a discuta de drept la replică. Vă rog.

Cătălin Drulă Ca lider de grup pot să am şi eu o intervenţie, vă rog? Neîntrerupt. Mulţumesc. A făcut domnul lider al PSD o afirmaţie calomnioasă şi incorectă la adresa grupului nostru. Grupul nostru doreşte ca legea să fie lege, să fim toţi egali în faţa acestei legi, aşa cum prevede Constituţia, să nu încălcăm legi şi Constituţia pentru promisiuni. Ştiu că PSD este supărat pe noi, pentru că, chiar şi săptămâna trecută, am stricat acele jocuri pe care chiar dumneavoastră voiaţi să le faceţi, domnule preşedinte de şedinţă, să treceţi pentru un drum care ocupă 6 hectare, 200 de hectare, la Slatina, acolo, la domnul Vâlcov, şi că v-am stricat şi alte combinaţii cu terenuri pe care vreţi să le faceţi în fiecare şedinţă, dar nu permit ca la adresa Grupului USR să se facă astfel de afirmaţii. Ori respectăm legea şi Constituţia şi suntem egali, ori facem trocuri pentru poturi şi introducem în Parlament legi cu dedicaţie?!

Florin Iordache Bun. Mulţumesc. (Domnul deputat Alfred-Robert Simonis solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

Alfred - Robert Simonis Domnule preşedinte, Pentru că s-a făcut apel sau, mă rog, s-a făcut o referire la mine, eu pot să vă spun foarte clar că USR, în acest moment, încearcă, de asemenea, să deturneze atenţia de la proiectul pe care se pare că nu-l susţin. USR are o atitudine constantă împotriva bisericii ortodoxe. Şi să acuzi un partid politic de înţelegeri secrete cu biserica ortodoxă, pentru voturi, este o inepţie, în sine, ca să ne înţelegem. Faptul că încercăm să sprijinim biserica ortodoxă nu poate fi decât un lucru bun. Faptul că dumneavoastră boicotaţi şi sabotaţi în permanenţă biserica ortodoxă şi doriţi desfiinţarea, prin liderii politicii ai USR, a acesteia, e un lucru foarte grav şi probabil că acest lucru va fi taxat de oamenii care vor merge la vot. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Are 3 amendamente admise. De la 1 la 5 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter organic. Următorul.