29 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate (PL-x 331/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate - PL-x 331/2017; caracter ordinar Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Raport al Comisiei pentru buget, finanţe...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule secretar de stat.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru buget? Vă rog, domnule deputat, prezentaţi raportul.

Radu - Adrian Pau Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, pentru această activitate. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, asupra prezentului proiect. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege, în şedinţa din data de 4 octombrie 2017. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni drept important partener pentru orice asociaţie sau organizaţie care propune proiecte care pot produce rezultate concrete pentru comunităţile româneşti din afara graniţelor. Acest lucru va determina afirmarea şi promovarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a comunităţilor româneşti, îmbunătăţirea accesului elevilor la un învăţământ de calitate.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Radu - Adrian Pau În urma examinării Proiectului de Lege, deputaţii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Turcan? Nu. Domnul Popescu? La dezbateri generale? Păi, era marcat... Da, domnul Popescu... vă rog... a rămas... Domnul Popescu, Grupul USR, dezbateri generale. Vă rog, domnule deputat.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. USR va vota pentru adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006. Dragi colegi, În această legislatură, este evident că a crescut numărul de parlamentari cu studii sau activitate profesională în străinătate, iar mulţi dintre noi am putut constata, în mod direct, dificultăţile cu care se confruntă asociaţiile şi românii din străinătate, în special cei care derulează programe sau activităţi în sprijinul comunităţilor noastre din afara României. USR a avut la acest proiect de lege mai multe amendamente, care au fost adoptate în şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, şi le mulţumesc colegilor de acolo pentru dezbaterile productive. Totuşi, aş dori să fac două observaţii importante. În primul rând, îmi este greu să trec cu vederea lipsa unui parcurs logic al procesului de modificare a unor legi de căpătâi ale României de dincolo de graniţe. Mă refer aici la desincronizarea celor trei proiecte legislative care modifică şi completează trei legi importante pentru noi, pentru românii din diaspora. Astăzi votăm Legea nr. 321, Proiectul de Lege... modificările introduse prin proiectul de lege... 321/2006 privind acordarea finanţărilor nerambursabile şi normal ar fi fost să începem cu Legea-cadru, cu Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. Apoi să-l discutăm pe acesta şi ultimul proiect pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor să fie Legea nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare pentru comunităţile româneşti din străinătate. A doua observaţie este legată de parcursul greoi al acestor proiecte legislative şi de activitatea din Comisia pentru românii din afara graniţelor. Pe această cale, îi rog respectuos pe liderii grupurilor parlamentare şi pe preşedinţii partidelor, de guvernare şi unele din opoziţie, să-şi roage colegii să participe la şedinţele comisiei...

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi, domnule coleg.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc. Concluzionez. Am fost puşi, de nenumărate ori, în situaţia de a nu putea discuta, a nu putea vota amendamentele sau de a lua decizii privind modificările aduse de aceste proiecte legislative, din lipsă de cvorum. Dragi colegi, Există posibilitatea de a trimite supleanţi, da? În momentul în care nu pot să ajungă la şedinţele acestei comisii, partidele pot să delege supleanţi. Arătaţi, vă rog, că aveţi respect pentru românii din străinătate!

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc.

Florin Iordache Potrivit Regulamentului, intervenţiile pot fi de maximum 5 minute. Grupul USR a depăşit timpul. (Vociferări.) Grupul PNL, domnul Voicu. (Domnul deputat Ilie Dan Barna solicită să ia cuvântul.) Procedură, domnule deputat. Vă rog.

Ilie Dan Barna Domnule preşedinte, Întrucât aţi încălcat grav Regulamentul, folosind şmecheria propusă de domnul Márton Árpád, respectiv, asimilarea termenului de dezbatere pe norme legislative, cu procedura, şi aţi blocat discuţia de la începutul şedinţei, pe procedură, legată de declaraţia domnului Dragnea, şi ulterior aţi votat, pentru ca domnul Dragnea, în calitatea lui de preşedinte al Camerei Deputaţilor, să ignore această Cameră şi să nu vină la şedinţă - deci refuzând să vină la noi. În acest moment, Grupul USR - şi invit şi pe colegii din opoziţie - vom părăsi sala de plen şi vom merge noi la domnul Dragnea, pentru a ne explica declaraţia de separare a relaţiilor noastre cu partenerul strategic.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Înainte de a pleca, vreau să vă reamintesc că, potrivit art. 151 alin. (5) din Regulament... spune aşa: "... un deputat poate solicita cuvântul pentru a expune o problemă cu caracter personal, iar preşedintele îi acordă cuvântul la început sau la sfârşit..." Vă mulţumesc. Nu vă mai dau cuvântul. Nu aveţi, pe procedură, ce invoca. (Vociferări.) Vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul Voicu.

Mihai Alexandru Voicu Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. În opinia Partidului Naţional Liberal, deplina transparenţă în acordarea fondurilor pentru asociaţiile românilor din străinătate trebuie să fie linia directoare a acestui proiect de lege. În opinia noastră, această cerinţă nu este suficient îndeplinită în acest moment. Ne-am fi dorit ca cererea de retrimitere la comisie să fie aprobată, pentru a mai putea discuta puţin pe marginea acestui subiect. Din păcate, această cerere a fost respinsă. Nu vom avea altă soluţie decât să ne abţinem la vot, pe acest proiect de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Grupul PMP, domnul Coliu. Vă rog, domnule deputat. Şi apoi, domnul Zisopol, din partea minorităţilor.

Doru-Petrişor Coliu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor deputaţi, Trăim, am ajuns să trăim culmea ridicolului în acest Parlament. A venit un secretar de stat statalist, al Republicii Moldova, să ne explice cum trebuie să împărţim banii pe diaspora românească. Un statalist care are un acord cu Plahotniuc, practici mafiote, şi tot aşa vor să împartă şi acum banii şi finanţările care ar trebui să fie efectuate pe diaspora. În urma multor semnale pe care le-am primit din diaspora, eu fiind deputat de diaspora, nu suntem de acord cu această lege a finanţării şi vrem să fie retrimisă comisiilor, deoarece se încalcă multe principii şi mai ales se pune carul înaintea boilor. Nefiind adoptată Legea diasporei, pentru ce vă grăbiţi cu această Lege a finanţării, prin care doriţi să controlaţi diaspora? Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Procedură... (Domnul deputat Dănuţ Păle solicită să ia cuvântul.) Numai puţin... Domnul... Grupul PNL, vă rog, domnule Dobre.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte de şedinţă, Având în vedere discuţiile, poziţiile exprimate de PNL şi de PMP, vă propun să retrimitem comisiei, pentru două săptămâni, acest proiect de lege.

Florin Iordache Da. Este o solicitare a Grupului PNL, pentru a fi retrimis comisiei acest proiect de lege. Să înceapă votul. 43 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă. Solicitarea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Continuăm dezbaterile generale. Domnul Zisopol, vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Apreciind că finanţarea în mod constant şi consistent a unui număr cât mai mare de proiecte propuse de asociaţiile româneşti va determina afirmarea şi promovarea identităţii culturale, lingvistice şi religioase a comunităţilor româneşti, îmbunătăţirea accesului elevilor la un învăţământ de calitate, refacerea şi dezvoltarea patrimoniului bisericesc comunitar, creşterea încrederii în valorile româneşti şi în iniţiativele şi acţiunile României, dezvoltarea şi consolidarea sectorului societăţii civile, instituirea unor relaţii bazate pe transparenţă, eficientizarea activităţii asociaţiilor, creşterea capacităţii acestora din punct de vedere organizaţional şi, nu în ultimul rând, asigurarea continuităţii acţiunilor, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor susţine proiectul de lege şi vor vota în consecinţă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Nu mai sunt intervenţii cu caracter general. Avem 21 de amendamente admise şi 12 amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. De la 1 la 10. Dacă sunt intervenţii? Nu. De la 11 la 20. Dacă sunt intervenţii? Nu. La 21? Mulţumesc. Rămâne la votul final; caracter ordinar. Următorul.