21 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 (PL-x 328/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 4. Este vorba de Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; PL-x 328/2018. Avem 112 amendamente admise şi 4 respinse. Iniţiatorii doresc? Nu. Cine prezintă raportul? Vă rog, domnule coleg. Domnul Bode. Raport comun - Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru industrii. Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, în fond, cu dezbaterea şi avizarea actului normativ, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 92/2007, în scopul corelării cu dispoziţiile Legii nr. 51/2006, precum şi pentru extinderea la nivel judeţean a serviciului de transport public local. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 65 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au examinat proiectul de lege pe parcursul mai multor şedinţe, începând cu 9 iunie 2018. În data de 20 noiembrie 2018, cele trei comisii au examinat proiectul de lege în şedinţă comună şi au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea actului normativ, cu majoritate de voturi, cu amendamentele admise şi amendamentele respinse prevăzute în anexele care fac parte integrantă din raportul depus. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Roman. Vă rog, la dezbateri generale.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Acest proiect de lege este unul crucial pentru milioanele de români care fac naveta. Este un proiect de lege pe care se lucrează de circa şase ani şi care înseamnă trecerea delegării, prin licitaţie publică, a serviciului de transport public persoane de la nivelul central, de la nivelul Ministerului Transporturilor, la nivelul consiliilor judeţene şi a primăriilor. Aşa cum ştiţi unii dintre dumneavoastră, în foarte multe judeţe, în baza unei legislaţii neclare, aceste programe judeţene de transport erau în permanenţă atacate în instanţă, în permanenţă autorităţile publice locale, fie că vorbim de primării, fie că vă vorbeam de consilii judeţene, erau puse în situaţia de a plăti despăgubiri importante către transportatori. A ieşit foarte greu această lege, pentru că această tagmă a transportatorilor sigur că ţine să meargă pe ideea de a obţine un profit cât mai remarcabil, fără să ţină cont de transportul social al celor care fac naveta din zona comunelor şi unde consiliile judeţene, în cele mai multe situaţii, trebuie să subvenţioneze acest transport public. Mă bucur că, după nenumărate şedinţe şi după nenumărate întâlniri, cele trei comisii au dat un vot în unanimitate, cu excepţia colegilor de la USR, pe acest proiect de lege. Şi dacă astăzi reuşim să ajungem şi la un vot final, e extrem de important, pentru că, începând de săptămâna viitoare, expiră licenţele pe traseele de transport în cel puţin opt judeţe ale ţării. Şi dacă această lege nu e votată şi nepromulgată, riscăm să blocăm transportul public local în aceste judeţe. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Suciu, Grupul PSD. Vă rog. Haideţi, vreţi să interveniţi?

Matei Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Doar o precizare vreau să spun. În momentul de faţă acele licitaţii nu se fac de către Ministerul Transporturilor, ci de către Ministerul Dezvoltării Regionale. Până în urmă cu vreo 7-8 ani, într-adevăr, erau făcute la Ministerul Transporturilor. Într-adevăr, este o lege bine-venită, care se apropie mai mult de interesele locale, atâta timp cât la nivelul consiliilor judeţene, al primăriilor, se desfăşoară această atribuire, dacă vreţi, că nu cred că este vorba de licitaţie, toată lumea are de câştigat. Dar are de câştigat transportatorul doar în momentul în care se fac subvenţii, într-adevăr, pentru localităţile mai îndepărtate sau mai nepopulate. Cheltuielile sunt considerabile. Este o lege care este bine-venită şi aduce mai aproape de normalitate ceea ce înseamnă transportul public de persoane. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Moşteanu şi apoi domnul Movilă. Dar v-aş ruga să fim mai concişi, să putem încheia.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Foarte concis Acum două săptămâni, când a trecut la raport în Comisia pentru transporturi, USR a votat pentru acest proiect. Este un proiect bun, care rezolvă multe chestii, vechi, a ieşit greu, cu multe meciuri, mult ping-pong între MDRAP, Ministerul Transporturilor, comisii, însă de atunci s-a întâmplat ceva foarte urât. Şi anume, în ultima săptămână şi în linişte foarte mare, a fost scos un amendament care scotea de sub incidenţa acestei legi transportul comercial, o piaţă care se regla destul de bine şi ar fi trebuit să regleze şi mai bine, o piaţă şi mai liberă, şi îi aduce pe transportatori din nou la mâna serviciilor de transport judeţene, deşi n-ar avea nevoie de ei. Şi a mai fost încă o modificare foarte importantă, la un amendament. Şi anume, un amendament care spunea că serviciile de transport se vor licita în baza unor studii de mobilitate, ceea ce este absolut normal. Orice trasă de transport trebuie să aibă nişte cifre în spate. Or, în ultimul moment s-a renunţat la acest amendament şi de la "trebuie să fie studii de mobilitate", am ajuns la "e bine să fie studii de mobilitate". Deci, în continuare, aceste programe de transport vor fi făcute absolut arbitrar şi din burtă. De aceea noi ne-am abţinut ieri şi ne vom abţine şi astăzi.

Florin Iordache Drept la replică. Numai puţin, domnule Movilă. Un minut. Păi, nu la dumneavoastră, nu cu dumneavoastră, cu domnul Suciu.

Florin-Claudiu Roman Nu e un drept la replică, e o precizare, în calitate de autor al acelor amendamente.

Florin Iordache Faţă de ce a spus domnul Suciu, domnule Moşteanu.

Florin-Claudiu Roman Da. Doar două precizări foarte scurte. La ora actuală, niciun consiliu judeţean din România nu are studiu de mobilitate. În lipsa acesteia, această lege nu putea funcţiona. Şi 2. Da, nu pot să fiu de acord cu "rechinii" din transporturi care vor să-şi facă program comun de transport cu consiliile judeţene.

Florin Iordache Mulţumesc.

Florin-Claudiu Roman Consiliile judeţene rămân cu traseele nerentabile, iar "băieţii deştepţi" îşi iau cele mai bune trasee.

Florin Iordache Bine, mulţumesc. Domnul Movilă şi încheiem.

Petru Movilă Vom vota acest proiect de lege. Este un proiect de lege bun, nu perfect. Este un proiect de lege necesar, care vine să dea o capacitate, o putere mai mare de decizie administraţiilor publice locale în ceea ce priveşte organizarea, administrarea şi controlul transportului de persoane. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Începem dezbaterile. Avem 112 amendamente admise. La titlul legii, dacă sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 40, dacă sunt intervenţii? Nu. De la 41 la 100, dacă sunt intervenţii? Nu. De la 101 la 112, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Mulţumesc. Rămâne la votul final. Încheiem aici prima parte. La ora 12,00 vă aştept la şedinţa de vot final.