20 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene (PL-x 425/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 43. Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene; PL-x 425/2018. O rog pe colega noastră, Violeta Răduţ, să prezinte raportul Comisiei pentru muncă. Repet, un raport de respingere.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 425/2018, din 3 septembrie 2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru stabilirea condiţiilor de aplicare a prevederilor art. 11 şi 12 din Anexa VIII la Partea I, precum şi ale art. 39 alin. (2) din Partea a II-a, ale Regulamentului nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de instituire a Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a Regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai acestor Comunităţi, precum şi a unor dispoziţii speciale aplicabile temporar funcţionarilor Comisiei. Prin acest proiect de lege se urmăreşte reglementarea procedurii de calcul şi de transfer a drepturilor de pensie ale funcţionarilor Uniunii Europene, către sistemul de pensii al Uniunii Europene, respectiv a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor Uniunii Europene dobândite în România, precum şi procedura de transfer către România a valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor Uniunii Europene, dobândite în sistemul de pensii al Uniunii Europene. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 iunie 2018. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt inter... Domnul Seidler, vă rog, v-am văzut. Grupul USR, domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Prin acest proiect de lege de fapt se încearcă transpunerea în legislaţia naţională a unui regulament european. Sigur, acest lucru, tehnic, nu e neapărat necesar, pentru că regulamentul se aplică în mod direct, oricum, în legislaţia naţională. Problema este una de filosofie, dacă vreţi. Pentru că vorbim despre sistemul de pensii şi despre transferul unor drepturi ale unor funcţionari europeni, de cetăţenie română, de altfel, din sistemul naţional românesc către cel al Uniunii Europene şi invers. Problema e una de filosofie, cum vă spuneam, pentru că cele două sisteme de pensii funcţionează pe două gândiri total diferite. Din păcate, România rămâne cu un sistem de pensii care se bazează exclusiv pe generaţii, pe transferabilitate de drepturi între generaţii. Dar, din păcate, având în vedere trendurile demografice şi rata de imigraţie, România va rămâne în curând fără bani - acest lucru este previzibil, de altfel -, fără bani pentru sistemul actual de pensii. Rămâne aşadar să aplicăm oricum acest regulament şi să ne reformăm noi sistemul nostru de pensii. Mulţumesc.

Florin Iordache Da, domnul Solomon, vă rog. Domnul preşedinte al Comisiei pentru muncă. Înţeleg că ce e afară nu e bun şi pentru noi.

Adrian Solomon Da, e bine ce e afară. Problema este că acest regulament nu este altceva decât statutul funcţionarilor publici parlamentari europeni şi ai celorlalte comunităţi. Prin urmare, statutul funcţionarilor europeni este unul. Sistemul de pensii din România este cu totul altul. Într-un articol al acelui statut se vorbeşte despre posibilitatea transferului drepturilor de pensie. În sistemul Bismarck, care se aplică în România de atâţia ani de zile şi pe care nu avem de gând încă să-l schimbăm, se vorbeşte despre solidaritate între generaţii, despre contribuţii la sistemul de pensii, iar drepturile de pensie se constituie de-abia în momentul în care îndeplineşti toate condiţiile - vârstă de pensionare, stagii de cotizare şi toate lucrurile acestea. Nimeni dintre dumneavoastră de aici, ca persoane active şi contributori la sistemul de pensii, nu poate spune astăzi că are un drept de pensie, decât dacă va avea 65 de ani, va avea stagiul maxim sau minim de cotizare, după caz. Prin urmare, ceea ce se dorea prin transferul contribuţiilor la sistemul de pensii, care au şi dispărut, s-au volatilizat, pentru că ele nu se acumulează, sunt constituite în sume care se plătesc celor în plată astăzi. Nu avem niciunul cont, în afară de Pilonul 2, nu avem niciunul cont în sistemul de pensii. Ce ar fi putut să transfere oamenii aceştia? Noi ştim şi cine stă la baza acestei legi şi a acestei iniţiative introduse pe sub nasul Guvernului de nişte funcţionari sau lăsată moştenire de alţi demnitari ai Guvernului Cioloş. Este, dacă vreţi, o încercare de a fura din banii, şi aşa puţini, cum spune colegul nostru, ai sistemului de pensii, şi de a face pensii grase în sistemul acumulativ din Parlamentul European. Este inadmisibil ca această iniţiativă să ajungă măcar pe masa noastră, dar să mai şi discutăm despre ea. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Mulţumesc. Rămâne la votul final; caracter organic; raport de respingere. Următorul. Am ajuns la PL-x 132. Suntem la poziţia 44 pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă... Mă uitam că mai încape acest proiect până la ora 18.00.