25 aprilie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor (Pl-x 4/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor; Pl-x 4/2018; caracter organic. Dacă în numele iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Avem raport comun. Comisia pentru administraţie, domnul Roman. Raport comun, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru administraţie, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă. Suntem prima Cameră sesizată. Comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie; avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului; avizul favorabil al Comisiei pentru muncă; avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi; avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil, cu observaţii, al Consiliului Economic şi Social; punctul de vedere negativ al Ministerului Educaţiei Naţionale; punctul de vedere negativ al Guvernului. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea identificării unor soluţii la problemele specifice localităţilor, mai ales din mediul rural, astfel încât să se asigure o bună creştere, îngrijire şi educare timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise şi amendamente respinse, cuprinse în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule coleg. Domnul Zisopol, din partea Grupului minorităţilor naţionale.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Esenţa propunerii legislative constă în faptul că, iată, statul va asigura finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii. În acest context s-au făcut şi modificările la Legea nr. 1/2011 şi Legea nr. 263/2007. În plus, mai avem un punct forte al acestei propuneri legislative, în sensul în care consiliile locale, cultele recunoscute de stat, dar şi persoanele fizice sau cele juridice pot înfiinţa creşe. Nu este puţin lucru ceea ce s-a hotărât prin intermediul acestei propuneri legislative. În acest context, având în vedere toate cele pe care vi le-am menţionat, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea propunerii legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul UDMR, domnul Szabó Ödön, vă rog.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Trebuie să mulţumesc colegilor din Parlament de la toate grupurile parlamentare care au susţinut în comisie această iniţiativă legislativă. Şi sunt din toate grupurile parlamentare cosemnatari ai acestei iniţiative, lucru care este un beneficiu pentru comunităţile locale. Cu atât mai mult cu cât vine în sprijinul autorităţilor locale, întrucât ajută ca în multe situaţii creşele să se poată înfiinţa. În momentul de faţă avem două informaţii clare. 95% din creşele din România sunt organizate în oraşele mari, municipii reşedinţă de judeţ. Ceea ce înseamnă că, în celelalte localităţi, posibilitatea de realizare a unor asemenea instituţii este mică, din cauza bugetului mai mic, întrucât finanţarea până în momentul de faţă era exclusiv a administraţiei locale. Decidentul, în urma unor sesizări venite din... şi a sugestiilor din partea comisiilor, rămâne în continuare la administraţia publică locală. Se realizează doar o cofinanţare din partea ministerului. Eu cred că este un compromis bun, pe care am reuşit să-l realizăm împreună, în comisii. Şi sper ca în urma acestor decizii comune, toate unităţile administrativ-teritoriale să poată să realizeze asemenea instituţii de învăţământ. Un laureat al Premiului Nobel în economie a arătat că orice investiţie în învăţământul timpuriu, deci antepreşcolar şi preşcolar, orice dolar investit în învăţământul antepreşcolar şi preşcolar aduce 7 dolari în societatea respectivă, ca beneficiu ulterior. Eu cred că am făcut astăzi şi vom face un lucru bun. Sper în sprijinul, şi la votul final, din partea tuturor grupurilor parlamentare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu mulţumesc. Domnul Simionca, Grupul PMP.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cred că... cu toţii vă amintiţi că noi, cei din PMP, am vrut să avem câte o grădiniţă pentru fiecare comună. După votarea bugetului, vorbeam cu doamna deputat Roxana Mînzatu, care îmi spunea că există pe POR, Axa 13, o formă de finanţare. Într-adevăr, există o formă de finanţare, dar s-a blocat acea formă de finanţare, deoarece s-a uitat o virgulă sau nu s-au inclus oraşele mici. Deci acolo trebuie lucrat, dacă vrem să facem grădiniţe, sunt bani europeni. Avem nevoie de aceste grădiniţe şi creşe, să le înfiinţăm unde este nevoie. Şi sunt suficienţi bani să le facem. Doar trebuie lucrat la forma de implementare a acestor proiecte. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul Daniel Andrei Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc. Dragi colegi, În toate programele de guvernare, v-aţi asumat construcţii şi renovări de creşe şi grădiniţe. Aţi dat şi o cifră foarte mare - peste 2.500 de unităţi. Însă sunteţi la al treilea Guvern. În acest moment, sunt şcoli şi grădiniţe înghesuite chiar şi în Bucureşti. Statistic vorbind, în Capitală învaţă în două schimburi 81% dintre elevi, 2% în trei schimburi şi numai un procent de 17% merg la şcoală într-un singur schimb. Oare ce se întâmplă în satele îndepărtate sau în oraşele unde natalitatea a scăzut dramatic sau unde grădiniţele au fost dărâmate din nepăsare? În ultimii 20 de ani, numărul de grădiniţe a scăzut de 10 ori, numărul de copii înscrişi în învăţământul preşcolar s-a redus cu 30%, în timp ce numărul de educatori s-a redus cu doar 12% - cifre INS. Tot aici, în Parlament, acum câteva luni, a fost respinsă propunerea legislativă prin care Guvernul ar fi trebuit să finanţeze cu 175 de milioane de euro din fonduri publice construcţia a 554 de creşe. Deci, dragi colegi, s-a semnat această iniţiativă legislativă pentru că problema creşelor şi a grădiniţelor este una cât se poate de gravă. Prin acest proiect s-au identificat o serie de soluţii la probleme specifice localităţilor, mai ales din mediul rural, astfel încât să se asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor de vârstă preşcolară. Prin această iniţiativă se propune extinderea finanţării de bază/elev preşcolar şi pentru educaţia antepreşcolară. Astfel, se vor încuraja autorităţile publice locale să acorde o atenţie sporită construcţiilor şi finanţărilor de creşe. Se vor stimula parteneriate la nivel local privind înfiinţarea unor unităţi de creşe confesionale şi private. PNL va vota favorabil această iniţiativă legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Am terminat dezbaterile. Începem să discutăm pe raportul comisiilor. Avem 22 de amendamente admise, avem şi 3 amendamente respinse. La titlul legii. Dacă avem intervenţii? Nu. Până la art. 4. Dacă avem intervenţii? Nu. Adoptate. Până la art. 17. Dacă avem intervenţii? Nu. Adoptate. De la art. 17 până la art. 101, unde este ultimul amendament. Dacă sunt intervenţii? Nu. La art. 101. Dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la vot... Domnule Daniel Gheorghe doriţi să interveniţi? Da, vă rog. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Un amendament al PNL. Alin. (2) al art. 101 se modifică şi va avea următorul cuprins - obiectivul este neîngreunarea bugetelor autorităţilor locale - "Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii, preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învăţământul postliceal de stat, precum şi, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul naţional de bacalaureat. Finanţarea de bază se face în limitele costului-standard/elev preşcolar/antepreşcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. În situaţiile în care consiliile locale ale comunităţilor nu pot asigura cheltuielile privind funcţionarea creşelor, bugetele acestora vor fi echilibrate corespunzător din bugetul de stat." Vă solicităm un vot pentru acest amendament.

Florin Iordache Supun votului amendamentul Grupului PNL, care a fost respins la comisie. Să înceapă votul. 53 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost respins. Mergem mai departe. După art. 22 discutăm de... Art. IV, V, VI şi VII? Au fost adoptate. Rămâne la votul final. Are caracter organic.