31 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica (PL-x 236/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 18. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Adventus" din Cernica; PL-x 236/2017. Guvernul? Domnul secretar de stat Petru Andea. Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Doamnă preşedinte Gavrilă, vă rog. Comisia pentru învăţământ.

Camelia Gavrilă Raport asupra Proiectului de Lege privind înfiinţarea Universităţii "Adventus" din Cernica. Comisia noastră a discutat în fond proiectul de lege pentru înfiinţarea acestei universităţi. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Universităţii "Adventus" din Cernica, prin transformarea Institutului Teologic Adventist dintr-o fundaţie nonprofit în instituţie de învăţământ superior de sine stătătoare, cu personalitate juridică de drept privat şi de utilitate publică, cu sediul în localitatea Cernica. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Deputaţii prezenţi la şedinţă au votat, în unanimitate, proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Şi la Senat a fost adoptat. Şi propunem plenului adoptarea acestuia. De menţionat, aşa cum spunea şi domnul secretar de stat, toate procedurile anterioare, şi evaluările ARACIS, şi evaluările ministerului s-au derulat, există toate condiţiile pentru a se înfiinţa această universitate. Mulţumim frumos.

Florin Iordache Mulţumim. Dezbateri generale? Grupul PNL, doamna deputat Cherecheş Florica.

Florica Cherecheş Grupul PNL va vota pentru acest proiect de lege care prevede înfiinţarea Universităţii "Adventus" din Cernica. Este o instituţie de învăţământ superior cu o tradiţie îndelungată, şi-a început activitatea în 1920. Şi Institutul Teologic Adventist a fost reînfiinţat în 1992, în 1994 începând construcţia unui campus universitar. Ceea ce votăm astăzi este modalitatea prin care un ONG ajunge să devină o instituţie de învăţământ superior, în urma evaluării ARACIS din 2015, care a oferit institutului acreditarea, cu calificativul "Încredere". Această universitate are trei programe de studii: Teologie, Asistenţă Socială şi Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar. Considerăm că a îndeplinit toate cerinţele legale pentru a se transforma, pentru a deveni universitate, astfel încât PNL va susţine această iniţiativă legislativă. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul minorităţilor, domnul deputat Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, În spiritul Constituţiei României, al sprijinirii tuturor cultelor şi al minorităţilor naţionale, este foarte clar că şi membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota, în consecinţă, pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul deputat Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Grupul Partidului Mişcarea Populară va vota pentru acest proiect de lege. Şi felicitări pentru efortul depus, tuturor celor care au ridicat această instituţie de învăţământ superior.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul PSD, domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Orice cult religios are dreptul la a-şi pregăti cadrele. Acum, eu nu prea văd diferenţa între un institut de învăţământ superior şi o universitate. Eu am terminat IMF Bucureşti, Institutul de Medicină şi Farmacie; acum este UMF. Dar am o mică nelămurire şi l-aş ruga pe domnul ministru secretar de stat, dacă poate să mi-o satisfacă: câţi adepţi ai cultului adventist sunt în România? Dacă cineva poate să îmi spună? Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul UDMR, vă rog. Csoma Botond. Vă rog.

Botond Csoma Doamnelor şi domnilor deputaţi, Şi Grupul UDMR este pentru votarea acestui proiect de lege. Nu ştiu exact câţi adventişti sunt în România. Colegul de la PSD întreba. La Cluj sunt destul de mulţi adventişti. Şi cred că fiecare minoritate, fie ea naţională sau religioasă, are dreptul să aibă universitate. Şi noi, din această cauză, vom vota acest proiect de lege. Dar, în aceeaşi ordine de idei, stimaţi colegi, sper că şi situaţia Şcolii catolice de la Târgu Mureş se va rezolva vreodată. Şi, la cererea colegilor mei din Târgu Mureş, fac acest apel. Şi acolo, este vorba nu de universitate, ci numai de un liceu catolic care n-a fost să fie, nu poate exista în acest moment. Eu sper că vom putea găsi o soluţie legislativă şi pentru această şcoală. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR, domnul Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Stimaţi colegi, Nu era necesar ca domnul Bacalbaşa să pună o întrebare ironică şi tendenţioasă. E loc pentru toată lumea în această ţară, sper. 85.902, domnule Bacalbaşa. Dar nu are nicio relevanţă acest lucru. Relevant este dacă această universitate pregăteşte studenţi bine sau nu. Trebuie să ştiţi că la instituţiile de învăţământ care au aură confesională se predau sau sunt specialităţi unde pot să meargă cetăţeni de orice etnie sau confesiune. Deci n-are nicio relevanţă întrebarea dumneavoastră. Doi. Un lucru foarte important şi un element care poate să vă ajute. Să ştiţi că la o universitate adventistă din Mexic, de la Montemorelos, preşedintele Mexicului, care este catolic, îşi duce fiul cu elicopterul. De ce? Pentru că oamenii merg la aceste universităţi, indiferent de titulatură. Nu aparţine neapărat unui cult, ci aparţine unei ţări care are standarde în zona de educaţie. Întâmplarea face că ştiu că acelea adventiste sunt cele mai înalte din lume. Şi sper ca aceia de la Cernica să se ridice la standardele universităţilor adventiste din lume. Până acum nu au fost. Sper să fie de aici înainte. Noi vom vota pentru.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea proiectului. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. La titlu? Nu. De la 1 la 7. Observaţii? Nu. La Anexă? Nu. Rămâne la votul final; caracter ordinar.