27 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018 (PHCD 96/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 4. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018. Îl invit pe domnul chestor Mircea Drăghici pentru prezentarea notei de fundamentare. Şi apoi, din partea Comisiei pentru buget, domnul vicepreşedinte.

Mircea-Gheorghe Drăghici Notă privind bugetul Camerei Deputaţilor propus pentru anul 2018. Proiectul de buget al Camerei Deputaţilor pe anul 2018 a fost întocmit pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate din structura serviciilor şi a consultării cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, fiind dimensionat la suma totală de 421.300 mii de lei. Din această sumă, 12.800 mii de lei au fost prevăzuţi pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare în vederea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019. Pe titluri de cheltuieli, volumul total al creditelor bugetare proiectate pe anul 2018, la Capitolul 51.01 se prezintă astfel: cheltuieli de personal - în sumă de 307.792 mii de lei, la fundamentarea fondului salariilor de bază pe anul 2018 luându-se în calcul influenţele aplicării prevederii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Bunuri şi servicii, în sumă de 54.616 mii de lei. Creditele bugetare au fost stabilite pentru asigurarea funcţionării şi întreţinerii sediului Camerei Deputaţilor, pentru materialele necesare desfăşurării activităţii legislative, pentru cheltuielile de protocol, cheltuielile privind cazarea şi transportul aferente deplasărilor interne, dar şi a celor din străinătate pentru deputaţi şi personal, precum şi pentru alte cheltuieli autorizate de lege. La "Alte transferuri, contribuţii şi cotizaţii la organismele internaţionale" s-a prevăzut suma de 92 de mii de lei, potrivit înţelegerii între cele două Camere aceste plăţi efectuându-se alternativ. Cheltuieli pentru active nefinanciare, în sumă de 30.300 mii de lei, sunt necesare pentru construcţii - 5.000 mii de lei, lucrări privind retehnologizarea ascensoarelor şi faţadă parcaj subteran; pentru dotări independente - 5.728 de mii de lei; pentru alte cheltuieli asimilate investiţiilor - 740 de mii de lei. Cheltuieli pentru asistenţă socială, în sumă de 28.500 mii de lei, prevăzute pentru cheltuielile aferente indemnizaţiei acordate foştilor deputaţi, precum şi persoanelor care în anul 2018 vor înceta activitatea în condiţiile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. La activităţile finanţate din venituri proprii, pentru anul 2018 se propune, atât la resurse, cât şi la cheltuieli, suma de 23.293 mii de lei. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule chestor. Domnule vicepreşedinte al Comisiei pentru buget, vă rog să ne prezentaţi raportul.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018. Cu adresa nr. 1.779 din 23 noiembrie 2017, Secretarul General al Camerei Deputaţilor a transmis, pentru examinare şi avizare în fond, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018, aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din 23 noiembrie 2017. În urma examinării Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018, în şedinţa din 27 noiembrie 2017, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât ca proiectul de hotărâre să fie supus spre dezbatere şi adoptarea plenului în forma prezentată. Semnează preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Viorel Ştefan, şi secretarul comisiei, domnul Marilen-Gabriel Pirtea.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Nu sunt. A, domnul Năsui. Vă rog. Grupul USR.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Ce aţi auzit acum sunt nişte cifre goale, nu aveţi cum să le comparaţi cu nimic, pentru că ni s-a dat efectiv ce va fi anul acesta. Dacă ne uităm la o comparaţie simplă cu ceea ce s-a bugetat anul trecut pentru stimabila noastră instituţie, avem o creştere cu 36,5% a fondurilor pe care le vom cheltui. Asta în condiţiile în care în proiectul de buget pe 2017 estimarea de creştere pentru Camera Deputaţilor era de doar 1,37%. Deci noi nu mai creştem, cum spuneam la începutul anului, cu 1,37%, creştem cu 36%. Asta în condiţiile în care cerem poporului român să facă sacrificii, să plătească accize mai mari, să plătească un ROBOR mai mare, să plătească preţuri mai mari peste tot, le cerem lor să strângă cureaua, dar noi, în schimb, ne lăfăim în cheltuieli mai mari. Şi ghiciţi ce cheltuieli au crescut cel mai mult! Ştiţi ce cheltuieli au crescut cel mai mult? Salariile, cheltuielile de personal, indemnizaţiile noastre! Şi ştiţi ce a mai crescut? Asistenţa socială, pensiile speciale care se plătesc din bugetul Camerei. În condiţiile acestea, acesta este un buget imoral şi USR va vota împotrivă. (Aplauze.)

Florin Iordache Ar fi interesant de văzut dacă în ziua de salariu colegii ar refuza salariul, cât şi suma forfetară. Începem dezbaterile... (Vociferări.) Vă rog, domnule Drăghici.

Mircea-Gheorghe Drăghici Am menţionat în nota de fundamentare, atunci când am prezentat cifrele seci, cum le spuneţi dumneavoastră, că, în alternanţă cu Senatul, Camera Deputaţilor plăteşte organismelor internaţionale contribuţii, cotizaţii şi, mai mult decât atât, se pregăteşte Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene de către Camera Deputaţilor. Aceasta este creşterea. Sunt creşteri şi la ceea ce spuneţi dumneavoastră, dar în niciun caz nu vizează procentele pe care le-aţi menţionat. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nu este drept la replică, nu v-a precizat numele! Mulţumesc. La proiectul de hotărâre. Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La preambul. Observaţii? Nu. Adoptat. La art. 1? Nu. 2, 3, 4, 5, 6? Nu. La Anexa nr. 1 dacă sunt intervenţii? Nu. La Anexa nr. 2?

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Există o intervenţie, domnule preşedinte. Creşterea pentru Preşedinţia Consiliului European este 13 milioane de lei, asta dintr-un total de 140. Deci nu aceasta justifică creşterea. Mulţumesc.

Florin Iordache La Anexa nr. 2 dacă sunt intervenţii? Nu. Mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Rămâne la votul final pentru miercuri. Mulţumesc. Încheiem aici prima parte. În cinci minute continuăm cu primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.