7 martie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Începem cu un vot de control, da? Rog colegii să ia loc, să putem începe. Sunt observaţii din partea grupurilor? Nu. Domnul Băişanu nu are cartelă. Să înceapă votul de control. Sunt 206 colegi. Reluăm procedura de vot. Să înceapă votul. 244 de colegi prezenţi; suntem în cvorum. Întreb liderii de grup dacă sunt observaţii sau intervenţii, în urma consultării listingului? Sunt intervenţii? Nu. Bun. Începem procedura de vot final. 1. Proiectul de Hotărâre privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spaţii din imobilul Palatul Parlamentului, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Să înceapă votul. 205 voturi pentru, un vot împotrivă, 52 de abţineri. Adoptat. Explicarea votului. Domnule Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor colegi, Solicitarea MDRAP-ului este una îndreptăţită, întrucât ministerele care lucrează pe proiecte, în cazul MDRAP-ului, pe PNDL, cazul AFIR-ului şi a celorlalte instituţii naţionale care lucrează pe proiecte, efectiv sunt afundate în dosare. Cine a fost de curând la Ministerul Dezvoltării Regionale sau la AFIR vede că nu poate circula pe acele holuri, pentru că toate sunt efectiv ticsite de dosare. La ora actuală, nu mai depui un singur dosar, trebuie să depui şi dosarul original, şi încă alte două dosare în copie. Din acest motiv, practic toate căile de acces sunt blocate, iar de curând a avut loc şi un accident de muncă, pentru că unul dintre angajaţi, pur şi simplu, din cauza volumului mare de dosare depuse, s-a dezechilibrat şi a căzut, având o stare de sănătate destul de problematică. Nu rezolvăm problema, prin închirieri. Avem vreo patru legi ale arhivelor, de patru sau cinci ani blocate la comisii. Trebuie să rezolvăm de urgenţă această problemă a arhivelor, pentru că altfel vom ajunge să îngropăm toate ministerele în maculatură. Vă repet. Gândiţi-vă că, de exemplu, pe AFIR nu mai scanezi doar dosarul de bază, scanezi şi celelalte două copii la dosarul de bază. Gândiţi-vă foarte serios că, dacă nu vom avea Legea arhivelor, azi, mâine, Doamne fereşte, vom auzi că mor oameni, căzând pe scări sau pe căile de acces, în ministere, din cauza faptului că toate culoarele sunt blocate de maculatură. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii nu mai sunt. Mai departe. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Să înceapă votul. 259 de voturi pentru, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 3. Proiectul de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. 241 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. Explicarea votului, domnul Roman, da? Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor colegi, Partidul Naţional Liberal a votat pentru adoptarea acestui proiect de lege şi vreau să fac o singură precizare faţă de ceea ce am avut în prima parte a dezbaterilor. Nu angajaţii sunt de vină, pentru că la un moment dat a existat o dublură legislativă pe diferite acte normative. Am auzit de la această tribună un coleg parlamentar care spunea că de vină sunt salariaţii. Nu, salariaţii nu au niciun fel de vină, pentru că a existat o legislaţie care s-a suprapus, iar o asemenea amnistie fiscală a existat şi la nivelul anului 2014, iar ea a venit să îndrepte nişte inechităţi care, repet, nu sunt imputabile, în niciun caz, angajaţilor. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă sunt? Nu sunt. Mergem mai departe. Legi organice. Adoptări. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. 175 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, 14 abţineri. Adoptat. Explicarea votului, da? Doamnă Turcan, vă rog.

Raluca Turcan Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestei legi, menită să cârpească o altă lege, proastă, numită Legea salarizării neunitare. De ce am făcut lucrul acesta? Am plecat, în primul rând, de la o declaraţie de un cinism crunt, făcută în cadrul Comisiei pentru muncă, şi anume, că, prin această ordonanţă, îi rezolvăm pe medici, să nu ne plece din ţară, restul pot să plece, că nu ne interesează. (Vociferări.) Greşit şi cinic, domnilor colegi! Anual, din păcate, în ultimii ani, pleacă din România cam 200.000 de români. (Vociferări. Rumoare.) Românii noştri aleg să plece în străinătate, pentru că nu-şi mai văd şansele pentru o viaţă decentă în această ţară! (Gălăgie.) Cei mai mulţi, într-adevăr, sunt medici, însă avem, de asemenea, profesori, care, dacă nu pleacă, nu mai vor să profeseze în sistemul de educaţie. Avem meseriaşi buni care preferă - pentru că nu sunt investiţii în România - să se ducă să muncească şi să stea departe de familiile lor, în ţări străine. (Vociferări.) Dragi colegi, Legea salarizării unitare a adus, în primul rând, un sistem neunitar. Fanionul dumneavoastră în campania electorală a fost "Dreptate pentru toţi angajaţii din sistemul bugetar!". Unde este dreptatea şi echitatea, în condiţiile în care aceleaşi categorii sociale, în anumite sisteme, sunt mai bine plătiţi, decât altele, la vechime şi pregătire egală?! Profesorii, cei pe care i-aţi privit în faţă cu cinism, au ajuns să fie cea mai slab plătită categorie bugetară, în condiţiile în care, în alte instituţii ale statului, la un nivel de pregătire medie, sunt mai bine plătiţi decât ei! (Vociferări.) Profesori prost plătiţi şi slab plătiţi înseamnă pensionari mai slab plătiţi, pe care-i lăsaţi şi fără şansa de a avea un pilon de pensii alternativ, prin care să-şi completeze pensia infimă...

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi!

Raluca Turcan ...pe care o vor avea, prin bugetul de stat! Dragi colegi, Vreau să vă spun că noi ne-am fi dorit o dezbatere serioasă şi temeinică, în această comisie, (Gălăgie.) ne-am fi dorit să vorbim şi de capacitatea bugetară de a acoperi aceste cheltuieli până în anul 2022, nu aşa cum aţi făcut cu administraţiile publice locale, pe care le-aţi lăsat cu bani pentru acoperirea cheltuielilor doar pentru primele nouă luni ale anului. Ne-am fi dorit să putem să supunem votului anumite amendamente pentru oamenii din această ţară, care sperau să li se facă dreptate şi vreau să vă spun...

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat!

Raluca Turcan Închei acum, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

Raluca Turcan Şi un om, dacă este discriminat, printr-o lege făcută de Parlamentul României, aveţi obligaţia să interveniţi şi să-i faceţi dreptate, pentru că aceasta înseamnă stat care îşi apără cetăţenii! Partidul Naţional Liberal respinge şi maniera în care aţi dezbătut şi votat această lege şi ceea ce aţi corectat în această lege, pentru că aţi privit doar un anumit segment, care merita, într-adevăr, dreptate, printr-o lege pe care v-aţi grăbit s-o faceţi pe picior! (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Cristian Seidler şi apoi domnul Băişanu.

Cristian-Gabriel Seidler Dragi colegi, Legea salarizării a venit la pachet cu involuţia fiscală. Aceasta o ştim cu toţii, chiar dacă cei din majoritate respingeţi această idee, pentru că nu vă este convenabilă. Împreună, acest pachet legislativ a avut nevoie de peste zece acte normative de corectare, aceasta în condiţiile în care involuţia fiscală a intrat în vigoare la 1 ianuarie şi noi suntem abia la începutul lunii martie. Va mai fi nevoie să peticiţi legislaţia aceasta, pentru că, de exemplu, există o decizie definitivă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care spune că, în ciuda a ceea ce se afirmă de la nivel guvernamental, cum că sporul de continuitate ar fi plata nemuncii - spune Curtea de Justiţie a Uniunii Europene că respectivul timp este timp lucrat şi trebuie plătit ca atare. Din păcate, va mai fi, deci, nevoie să corectăm un pachet legislativ, prin care, de fapt, v-aţi acoperit minciuna electorală, de creştere a salariilor cu 25%, de la 1 iulie. Era doar o carte colorată cu poveşti şi nimic mai mult!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Băişanu, Grupul ALDE.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să vă citesc din DEX definiţia fariseului: "făţarnic, mincinos, perfid, prefăcut, şiret, viclean". Am citit, pentru că nu vreau să apară erori. Vreau să vă spun că astăzi s-a votat o lege, una care nu este perfectă, dar una care a necesitat foarte mult timp, foarte multă energie din partea acestui Guvern, şi a celor din PSD şi ALDE. Evident că această lege este perfectibilă şi sper să reuşim să facem lucrul acesta pe parcurs. Vreau să fac o comparaţie, în schimb, şi să vedem cine anume strigă de i se rupe cămaşa, că această lege nu este bună?! Am să vă spun eu: cei "datorită" cărora am plecat din Partidul Naţional Liberal, pentru că nu am vrut să stau alături de Flutur, de Boc, de Traian Băsescu (Aplauze.) , care au tăiat pensiile şi salariile şi atunci nimeni nu mai zicea nimic. Zicea: "E minunat!". Acum spunem: "E rău, pentru că încercăm să facem mai bine!". Dar se pare că pentru unii din PNL, adică cei din fostul PDL, prea binele este duşmanul binelui şi vă folosiţi fenomenal de chestiunea aceasta. (Vociferări.) Dumneavoastră, care tot comentaţi din bancă, acolo, veniţi aici, pentru că microfonul acesta nu muşcă, nu v-am prea auzit, decât din spatele gardului, de acolo! Mergem mai departe. N-am putut sta în acelaşi partid cu oamenii aceia, pentru că ministrul sănătăţii de atunci încerca să închidă spitale, ceea ce era abominabil pentru cetăţenii bolnavi ai României! (Aplauze.) Ministrul învăţământului de atunci închidea şcoli! Gheorghe Flutur, printr-o preafrumoasă făcătură de gripă aviară, pentru care a dat cu apă şi săpun prin vămi, a distrus tot ce înseamnă producător de pui viu în România şi importăm acum din Uniunea Europeană! Despre aceasta este vorba, atunci când vorbesc de fariseism! Când sunteţi corecţi sau când aţi fost corecţi? Atunci când aţi băgat România în colaps, sau, acum, când strigaţi, cât se poate de tare, pentru că vedeţi că există, totuşi, un Guvern care vrea să facă bine. Poate nu îi iese 100%, dar 80%, cu siguranţă! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Câte un singur vorbitor de grup. Citiţi întâi...

Petru Movilă Bună ziua! Chiar nu m-am gândit niciodată câţi farisei sunt plătiţi prin Legea unică a salarizării, stimate coleg, dar ar fi interesant să vedem acest lucru. Partidul Mişcarea Populară s-a abţinut, pentru că am spus foarte clar că Legea unică a salarizării trebuie corectată o singură dată, cu un singur act normativ, valabil pentru toţi angajaţii din sectorul bugetar. Şi ne menţinem acest punct de vedere, pentru că nu ne grăbea nimeni ca, astăzi, din nou, să avem români mai iubiţi de Parlament, de majoritatea PSD-ALDE şi de români care nu există - cei care vă fac analize de laborator, când mergeţi la spital, care dau certificate că suntem sănătoşi la cap şi aşa mai departe. Aceia nu există în Legea unică a salarizării şi este un lucru foarte grav. Noi am cerut retrimiterea la comisie şi nu a contat pentru dumneavoastră, pentru că abordarea noastră a fost cât se poate de tehnică, corectă şi colegială. Propunerile şi amendamentele nu au fost susţinute, pentru că va veni o altă lege şi noi n-am terminat, în 25 de ani, cu povestea că ideea este bună, dar va face Guvernul o altă lege. Şi de aceea suntem în această situaţie în care, din nefericire, singura decizie corectă este votul majoritar. În ceea ce priveşte aspectul politic, daţi-mi voie să vorbesc şi eu câteva cuvinte, dacă tot suntem la declaraţii... Da, poate PDL-ul lui Boc a greşit, poate PDL-ul... (Vociferări.) Prieteni, eram la guvernare împreună, PDL-ul cu PSD-ul, în 2009, când s-a decis închiderea spitalelor, iar voi, în 2012, aţi spus că veţi redeschide spitale... S-a redeschis unul singur, care este centru medico-social! Aţi luat voturi de la români, pentru că i-aţi minţit cu aceste lucruri! Luaţi-vă oglinzi, unii care vorbiţi şi nu ştiţi despre ce vorbiţi! Vă uitaţi istoria! V-am spus că jumătate din PSD aţi fost în PD şi în PDL! Amintiţi-vă şi acest lucru! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Mai departe. 5. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru cultură şi Comisia juridică propun adoptarea legii. Să înceapă votul. 237 de voturi pentru, 6 împotrivă, 29 de abţineri. Adoptată. Procedură. Îmi precizaţi articolul, pe procedură, să nu fiu obligat să vă tai microfonul!

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte, Doresc să fac o serie de clarificări, în nume personal. În primul rând, pensiile au fost tăiate, prin Ordonanţa nr. 91...

Florin Iordache Procedură, domnule coleg!

Andrei Daniel Gheorghe ...dată de actualul Guvern şi aş dori un foarte scurt drept la replică, dat fiind faptul că aici vedem că ne amintim, de prin 2009, când suntem în 2018! Aceasta arată că suntem... (I se întrerupe microfonul. Gălăgie.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. V-am rugat! V-am rugat, procedură! Haideţi să ne respectăm! Citim şi ne exprimăm! Mulţumesc. 6. Moţiunea simplă iniţiată de 67 de deputaţi. Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, 14 abţineri. A fost respinsă.