3 iunie 2019 – Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.

Florin Iordache Avem lista deputaţilor înscrişi pentru a prezenta interpelări. Domnul Marian Predoiu - o interpelare. Domnul Codreanu - trei interpelări. Vreţi să prezentaţi una? Da, vă rog. Aveţi două minute pentru a prezenta pe scurt una dintre interpelări.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea de astăzi face referire la un incident regretabil şi neacceptabil care s-a produs la Cimitirul din Valea Uzului. Am o interpelare în care prezint şi istoricul acestui loc, dar voi trece direct la întrebările care sunt incluse în această interpelare parlamentară, după ce voi face precizarea că am fost personal la faţa locului pentru a vedea care au fost consecinţele extremiştilor maghiari care au venit cu saci de gunoi şi au acoperit crucile eroilor români. Altfel spus, am nu mai puţin de zece întrebări care sunt adresate unor instituţii ale statului român - Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, directorului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, celor doi prefecţi de Harghita şi Bacău. Şi întrebările sunt următoarele: Închei prin a face precizarea că joi, de Ziua Eroilor, vom fi din nou prezenţi la Valea Uzului pentru a cinsti memoria ostaşilor români. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Sorin-Dan Moldovan - o interpelare. Domnul Petru Movilă - patru interpelări. Doamna Mariana Popescu - patru interpelări. Doamna Oana Florea - o interpelare. Doamna Daniela Oteşanu - patru interpelări. Doriţi să prezentaţi? Domnul Florinel Stancu .- o interpelare. Domnul Nicu Niţă - patru interpelări. Domnul Tudor Benga - două interpelări. Domnul Nicolae Popescu - o interpelare. Domnul Cornel Zainea - trei interpelări. Domnul Silviu Dehelean - patru interpelări. Domnul Mircea Banias - o interpelare. Domnul Andrei Pop - o interpelare. Domnul Sorin Bumb - două interpelări. Doamna Oana Bîzgan - cinci interpelări. Domnul Florin Manole - o interpelare. Domnul Matei Dobrovie - o interpelare. Domnul Adrian Dohotaru - o interpelare. Doamna Raluca Turcan - o interpelare. Doamna Mara Mareş - două interpelări. Domnul Mihăiţă Vîrză - o interpelare. Vă rog, pe scurt, dacă doriţi să o prezentaţi. Vă rog, domnule coleg. Aveţi două minute.

Mihăiţă Vîrză Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată ministrului sănătăţii, având ca subiect "Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020". Indicele de mortalitate infantilă este un indice important, care descrie atât starea economico-socială a unei populaţii, cât şi dezvoltarea generală a sectorului sanitar, fiind în ultimă instanţă un indice al bunăstării, al civilizaţiei şi al nivelului cultural al unui popor. Potrivit datelor statistice, mortalitatea infantilă în România a scăzut gradual în ultimii ani, ajungând, conform datelor Eurostat, în 2017, la o valoare de 6,7 copii decedaţi la 1.000 de nou-născuţi vii. Chiar şi aşa, în România, rata mortalităţii infantile este de aproape două ori mai mare decât rata medie a Uniunii Europene. Mai mult, sunt judeţe ale României unde rata medie a mortalităţii infantile este dublul mediei pe ţară şi chiar aproape triplă faţă de Bucureşti şi oraşele mari, unde maternităţile sunt mai bine dotate. Aşa se explică că în Aria de intervenţie 1 "Sănătate publică" din Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 se specifică foarte clar că evoluţia mortalităţii în ultimele două decade impun cu necesitate o schimbare de paradigmă, în favoarea creşterii rolului prevenirii, depistării şi intervenţiei cât mai precoce la bolile cronice. În acest sens, potrivit strategiei, creşterea accesibilităţii, calităţii şi eficienţei serviciilor cu caracter preventiv se poate realiza numai ca urmare a implementării unui ansamblul bine sincronizat de măsuri şi intervenţii critice, în funcţie de domeniul vizat. Având în vedere importanţa Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020 şi a obiectivelor propuse, vă rog să ne transmiteţi un răspuns la următoarele întrebări: Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Marius Sorin Bota - o interpelare. Domnul Tinel Gheorghe - o interpelare. Domnul Lucian Bode - o interpelare. Domnul Nicolae Neagu - o interpelare. Doamna Cristina Prună - o interpelare. Domnul Ilie Toma - cinci interpelări. Vă rog. Una dintre ele prezentaţi-o pe scurt; două minute. Vă rog.

Ilie Toma Mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Subiectul interpelării este de importanţă maximă, face referire exact la acei cetăţeni care îşi procură foarte greu lemnele de foc, preţul fiind foarte mare; un subiect foarte interesant mai ales în perioada de iarnă. Şi am făcut referire aici la scutirea de TVA pentru persoanele fizice, pentru lemnul folosit pentru încălzire. Am trimis-o atât Ministerului Finanţelor Publice, cât şi Ministerului Apelor şi Pădurilor. În cadrul programului de audienţe, la mine s-au prezentat foarte multe persoane care solicită reducerea preţului pentru lemnele de foc folosite la încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă. Structura administrativă a judeţului nostru, Hunedoara, este formată din 7 municipii, 7 oraşe şi 55 de comune. Din punctul de vedere al localităţilor rurale, acestea se suprapun uneori peste zone marginalizate din punct de vedere social sau defavorizate de condiţii naturale specifice. Peste 25% din populaţia judeţului trăieşte în mediul rural. Masa demografică din mediul rural este caracterizată de un procent ridicat al populaţiei cu vârsta de peste 65 de ani, procent ce depăşeşte ponderea copiilor şi tinerilor sub 24 de ani. Şi ştim că municipiul Hunedoara şi judeţul Hunedoara au fost un oraş şi un judeţ puternic industrializate. Zona urbană a Văii Jiului este puternic afectată şi ea de declinul activităţilor miniere. În urma reducerii activităţii Combinatului Siderurgic şi a activităţilor miniere, veniturile cetăţenilor au scăzut drastic, multe persoane trăind la limita sărăciei, cu posibilităţi de trai foarte reduse. Preţul lemnului pentru foc fiind foarte mare, în anotimpul rece, pe lângă faptul că oamenii sunt nevoiţi să reducă sumele alocate traiului zilnic - alimente, igienă etc. -, se remarcă şi o creştere a numărului de îmbolnăviri din cauza frigului. Prin urmare, domnilor miniştri, al finanţelor şi al pădurilor, vă solicit şi vă rog să-mi comunicaţi care ar fi posibilităţile şi modalităţile legale, impactul financiar pentru ca lemnele vândute către persoanele fizice, care le întrebuinţează pentru încălzire pe timp de iarnă, să fie scutite de TVA. Totodată, vă rog să-mi indicaţi şi legea în vigoare care cuprinde toate elementele cerute mai sus, prin prezenta interpelare, şi ce trebuie să facem noi ca să putem să modificăm această lege. Vă mulţumesc foarte mult. Solicit răspuns verbal şi în scris.

Florin Iordache Mulţumesc.

Ilie Toma Deputat de Hunedoara, Toma Ilie.

Florin Iordache Sergiu Vlad - o interpelare. Vă rog, aveţi două minute, domnule coleg.

Sergiu Cosmin Vlad Interpelare adresată domnului Eugen-Orlando Teodorovici, ministrul fondurilor europene. Obiectul interpelării: "Finanţarea centurii municipiului Arad". S-a anunţat la începutul acestui an că Proiectul "Modernizare DJ 709 G, inclusiv pod Mureş pentru funcţiunea de centură Est Arad", centură care urma să lege DN 7 şi Autostrada Arad-Timişoara, nu va beneficia de finanţare din fonduri europene. Având în vedere faptul că acest obiectiv este foarte important pentru municipiul Arad, aş vrea să vă adresez câteva întrebări: 1. Care este motivul pentru care acest proiect nu a fost eligibil? Şi 2. Mai sunt şanse ca pe viitor acest proiect să poată beneficia de finanţare din fonduri europene? Vă mulţumesc. Şi vă rog să-mi trimiteţi răspunsul atât oral, cât şi în scris. Sergiu Cosmin Vlad, deputat al USR.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Emanuel-Dumitru Ungureanu - două interpelări. Vlad-Emanuel Duruş - o interpelare. Vă rog, aveţi două minute, domnule coleg.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată doamnei Viorica Dăncilă, prim-ministrul României. Stimată doamnă prim-ministru, V-am adresat şi săptămâna trecută - am adresat Guvernului - o întrebare legată de evenimentele meteo din 28 mai, când din cauza căderii de grindină, din nordul României, s-au produs nenumărate pagube materiale, în special în judeţul Maramureş. Asta, în timp ce sistemul special de avertizare, care trebuia să pună în gardă cetăţenii, pentru a-şi putea proteja din timp viaţa şi bunurile, a reacţionat cu întârziere. În concret, mesajul de alertă s-a primit la 17,04, la 20 de minute după ce evenimentele erau deja produse. Consider că este o situaţie cu totul inacceptabilă şi intolerabilă. Prin urmare, am cerut o anchetă pentru situaţia creată. Dar, cel mai important, doamnă prim-ministru, solicit să-mi spuneţi cine îi va despăgubi pe maramureşenii care au suferit atâtea pagube materiale din cauza faptului că au fost avertizaţi de-abia după ce evenimentul s-a încheiat? Vorbim, în special, de culturi agricole distruse, dar şi de alte pagube materiale extrem de mari. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Iulian Bulai - o interpelare. Dumitru Lovin - 4 interpelări. Vă rog, domnule coleg, prezentaţi una dintre ele. Vă rog.

Dumitru Lovin Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelare adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul sănătăţii. Obiectul interpelării: "Dotarea spitalului din Drăgăşani cu aparatură medicală de strictă necesitate, tomograf şi RMN". Doamnă ministru, Cu toate că locuitorii judeţului Vâlcea - peste 200.000 la număr - plătesc taxe şi impozite, o bună parte fiind direcţionate către sănătate, singurul spital care îi deserveşte, cel din municipiul Drăgăşani, este privat în continuare de aparatură de strictă necesitate, cum ar fi tomograful sau RMN-ul. Este probabil singura zonă din Uniunea Europeană în care serviciile medicale sunt atât de primitive. Şi nu aş vrea să reiau ideea cu privire la drama pe care o trăiesc oamenii care ajung să aibă nevoie de spitale şi se tem pentru viaţa lor, pentru că ştiu că nu sunt decât nişte cobai. În toată Uniunea Europeană până şi clinicile de cartier dispun de asemenea echipamente. Şi este strigător la cer faptul că la noi resursele nu sunt direcţionate către priorităţi - sănătate, educaţie, infrastructură. În concluzie, doamnă ministru, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. Solicit răspuns scris şi oral. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, Gheorghe Andrei Daniel, de la PNL - o interpelare. Vreţi s-o prezentaţi pe scurt? Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea vizează înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea clinică neonatologie, la spitalul din Buftea, judeţul Ilfov. Este adresată doamnei ministru al sănătăţii, Sorina Pintea. Foarte pe scurt o să redau o parte din interpelare, că e destul de lungă. Secţiile de neonatologie la nivel naţional trebuie să reprezinte o prioritate în planul de activitate al Ministerului Sănătăţii. Şi, în acest sens, vă aduc la cunoştinţă situaţia spitalului din Buftea, care necesită înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea clinică mai sus menţionată. În acest moment, necesitatea aceasta este dată de mai multe aspecte. Numărul naşterilor în acest spital a crescut foarte mult. De asemenea, creşterea adresabilităţii a avut ca efect şi creşterea complexităţii cazurilor de urgenţă, nou-născuţii cu nevoi având nevoie de îngrijire şi susţinere neonatală, atât imediat după naştere, cât şi pe parcursul primelor zile. Au existat situaţii în care prezenţa medicului în spital, pentru asistenţă, nu s-a putut realiza în timp util, din cauza urgenţei imediate. În aceste cazuri, asistenţa a fost efectuată de cadrele medii din cadrul compartimentului de neonatologie. O mare parte a nou-născuţilor, care au necesitat monitorizare şi tratament, au fost trataţi prin prelungirea programului de lucru a medicilor neonatologi sau, prin solicitare, la domiciliu. De asemenea, menţionez necesitatea urmăririi monitorizării nou-născuţilor aflaţi sub tratament şi luarea unor decizii, în prezent acestea realizându-se prin colaborarea telefonică cu medicul neonatolog. Au existat cazuri în care prezenţa medicului neonatolog a fost imperios necesară pentru intervenţii asupra nou-născuţilor. De asemenea, vreau să menţionez faptul că în acest moment compartimentul neonatologic de la spitalul din Buftea este dotat cu toate echipamentele medicale necesare instituirii unei linii de gardă în specialitatea neonatologie, care ar duce la creşterea siguranţei şi calităţii actului medical. Doamnă ministru, din punct de vedere financiar, sumele necesare pentru cheltuielile de personal determinate de înfiinţarea acestei linii de gardă se încadrează în sumele contractate de unitatea sanitară şi veniturile proprii realizate, cheltuielile fiind estimate la 33.886 de lei/lună, cu menţiunea că linia de gardă va fi asigurată de 4 medici angajaţi ai unităţii, în specialitatea neonatologie şi pediatrie, şi, la nevoie, un medic specialist neonatologie-pediatrie extern cu contract de muncă cu timp parţial pentru gărzi. În final, solicit înfiinţarea acestei linii. Consider că, în cazul în care ea nu va fi rezolvată în scurt timp, este pusă în pericol sănătatea mamelor, cât şi a copiilor care sunt trataţi în cadrul acestui spital. Această situaţie va conduce la imposibilitatea asigurării în parametrii doriţi a asistenţei medicale, cu consecinţe asupra satisfacţiei pacienţilor acestei unităţi, dar şi asupra situaţiei de funcţionare a spitalului. Ţinând cont de cele precizate, vă rog să daţi o şansă la viaţă, apărând atât copiii născuţi, cât şi pe cei nenăscuţi, care ar putea fi salvaţi prin înfiinţarea acestei linii de gardă în specialitatea clinică neonatologie. Având în vedere motivaţia expusă mai sus, consider că nu există un temei legal ca Ministerul Sănătăţii să nu permită înfiinţarea acestei linii de gardă atât de necesară populaţiei care este deservită de Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea. Dacă cu adevărat vă pasă de problemele cu care se confruntă atât comunitatea, cât şi cadrele medicale ale spitalului, veţi aviza pozitiv acest demers. Daniel Gheorghe, deputat al PNL de Ilfov.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Acestea fiind spuse, declar şedinţa închisă. Ne vedem miercuri dimineaţă la declaraţii politice - 8,30. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,27.