26 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 (PL-x 341/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; PL-x 341/2018; caracter ordinar. Iniţiatorii doresc să intervină? Nu. Domnul preşedinte Iulian Iancu. Vă rog, domnule preşedinte. Preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un proiect de lege extrem de important, cu care comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond. Senatul a adoptat proiectul. A fost avizat de Consiliul Legislativ. Este un proiect care modifică şi completează Legea nr. 123, în sensul extinderii domeniului de aplicabilitate a legii, respectiv modifică prevederile acestei legi şi se adresează exclusiv locomotivelor electrice utilizate de operatorii de transport feroviar, care, în prezent, nu se află în domeniul de reglementare, prin valorificarea ca sursă regenerabilă a acestei energii. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise.

Florin Iordache Intervenţii, domnul Lucian Bode, Grupul PNL.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Vorbesc şi în calitate de iniţiator şi v-aş ruga să daţi un vot favorabil, astăzi, acestui proiect. Aş vrea să vă prezint de unde au pornit iniţiatorii cu această modificare la Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Comisiile de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor, Comisia pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaţilor, respectiv din Senat, au avut o întâlnire cu peste 70 de companii cu capital privat, care utilizează infrastructura de cale ferată în România - mă refer la operatori feroviari de transport marfă, respectiv călători. La solicitarea acestora am procedat la modificarea Legii nr. 123/2012, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, în sensul includerii în categoria consumatorilor mobili a locomotivelor electrice. Totodată, Legea nr. 123/2012, aşa cum este ea astăzi în vigoare, nu se aplică locomotivelor cu frânare recuperativă. Noi, prin acest proiect de lege, propunem, pe de o parte, ca locomotivele cu frânare recuperativă să fie înregistrate atât ca şi consumator, cât şi ca producător de energie electrică şi, pe de altă parte, să legiferăm faptul că la o frânare recuperativă se recunoaşte energia livrată în sistemul energetic naţional, respectiv se recunosc tranzacţiile bilaterale. Sigur, este o iniţiativă tehnică, foarte tehnică, dar necesară, solicitată de companiile de profil, companiile din domeniu. Am avut, la această iniţiativă, şi câteva amendamente adoptate de Senat, dar care se regăsesc în acest moment la anexa cu amendamente respinse. Ele au fost respinse în comisiile de specialitate. Le precizez doar, pentru că este important să ştim ce şi-au dorit iniţiatorii. La această iniţiativă tehnică s-a propus realizarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, care să constituie serviciul de utilizate publică în competenţa autorităţilor publice locale, şi unităţile administrativ-teritoriale să iniţieze procesul de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în baza unei hotărâri de consiliu local. Aceste amendamente au fost adoptate în alt proiect de lege, aşadar, rămân la amendamente respinse. Eu vă rog să daţi un vot favorabil acestei iniţiative legislative, cu amendamente admise. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, avem raportul. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 până la 9 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.