24 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (PL-x 241/2020). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; PL-x 241/2020; procedură de urgenţă. Raport din partea Comisiei pentru apărare şi a Comisiei pentru tehnologia informaţiei. Cine prezintă raportul? Vă rog. Din partea Comisiei pentru apărare, vă rog. (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Păi, nu, domnule coleg, amendamentele le discutăm după ce prezentăm raportul. Domnule preşedinte, este şi procedură de urgenţă, vă rog să-mi precizaţi şi timpul maxim de dezbatere, da? Vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu OK. Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. În temeiul dispoziţiilor art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere, în procedură de urgenţă, asupra acestui proiect. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 28 aprilie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 455/2001 cu un nou articol, în scopul de a desemna Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată, destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor - Cameră decizională. Comisia pentru apărare a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 19 mai. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la dezbateri a participat, ca invitat, domnul general de brigadă Mădălin Mihai, din partea STS. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 19 mai, cu majoritate de voturi, membrii Comisiei pentru apărare au hotărât adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat. Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 18 mai 2020. În conformitate cu prevederile art. 55 şi art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la lucrările comisiei au participat, din partea STS, general de brigadă Maxim Dobrinoiu şi colonel Angelica Lămăşanu. În urma dezbaterii proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu amendamente admise. Cele două comisii au reluat dezbaterile asupra iniţiativei, în şedinţă comună, în 17 iunie. La lucrările şedinţei comune, membrii Comisiei pentru apărare ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi conform listei de prezenţă. În şedinţa din data de 17 iunie, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege comisiilor sesizate în fond, pentru întocmirea unui raport suplimentar. Cele două comisii au reluat dezbaterile asupra iniţiativei legislative, în şedinţă comună, în data de 23 iunie 2020. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 23 iunie, cu unanimitate de voturi, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică în forma adoptată de Senat, cu amendamentele respinse prevăzute în anexa care face parte din prezentul raport. Domnule preşedinte, Dat fiind faptul că amendamentele au fost dezbătute pe larg, propun un termen, la solicitarea dumneavoastră, de 5 minute. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Prin consens... (Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule deputat. Întâi sunt dezbateri generale, şi apoi. La dezbateri generale, din partea Grupului PNL s-a înscris domnul deputat Pavel Popescu. Şi apoi intrăm pe dezbaterea amendamentelor. Vă rog, domnule deputat.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, PNL va vota acest proiect. Este un proiect foarte important, din câteva puncte de vedere foarte simple. Semnătura electronică aşteaptă de mult, în această ţară, să intre pe circuitul legislativ. STS devine unul dintre furnizorii de semnătură electronică calificată, urmând a parcurge toate procedurile specifice pentru a deveni un astfel de furnizor. Sperăm să vedem din ce în ce mai multe instituţii publice din statul român care vor folosi semnătură electronică calificată. Simultan cu acest lucru trebuie să vă spun că se întâmplă alte lucruri bune în acest domeniu de expertiză, şi anume, tot astăzi vom avea un proiect de lege care simplifică modul de depunere a documentaţiei pentru accesarea de fonduri europene. În mod excepţional, totul se va petrece prin comunicare electronică, cu semnătură electronică calificată. Pe circuitul legislativ, pentru a completa proiectul de astăzi, cel cu STS, va mai veni o ordonanţă de urgenţă, iniţiată de Guvern, de Autoritatea pentru Digitalizarea României, care va trata într-un mod complex problematica semnăturii electronice. Şi vreau să vă mulţumesc, tuturor grupurilor parlamentare, şi colegilor de la PSD, şi celor de la USR, şi celor de la PMP, desigur, pentru modul în care am realizat la Comisia... Ideea e că putem să facem lucruri bune pentru ţara aceasta, împreună. Şi, printr-o negociere politică onestă, am trecut amendamente care vor debloca, şi au deblocat, mai ales după această perioadă de pandemie, proceduri la care eu, personal, sincer, nu mă aşteptam să se deblocheze într-un timp atât de scurt. Meritul este şi al Guvernului, dar şi al colegilor care nu au blocat aceste proiecte la comisiile de specialitate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PSD, domnul Socotar, vă rog.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este o vorbă românească, aceea că tot răul e spre bine. Această criză de sănătate, nenorocită, care a afectat toate domeniile vieţii noastre, economic, administrativ, politic, din toate punctele de vedere, bineînţeles, şi cel sanitar, a adus şi beneficiile ei, iată, ne-a învăţat că trebuie să folosim tehnologia şi ne-a arătat cât de importantă este folosirea tehnologiei. În acest sens, onor Guvernul României a emis două ordonanţe de urgenţă, surori le-aş numi, Ordonanţa nr. 39, care este obiectul discuţiei noastre de astăzi, şi Ordonanţa nr. 38. Prin Ordonanţa nr. 38, autorităţile publice sunt obligate să folosească semnătura electronică în activitatea lor interinstituţională. Iar prin Ordonanţa nr. 39, pe care o dezbatem noi acum, STS este numit furnizor de servicii de certificate de încredere, respectiv calificate, respectiv de semnătură electronică, pe scurt, prin derogare de la prevederile Legii nr. 455 privind semnătura electronică şi a Regulamentului european nr. 910 din 2014, care reglementează acest domeniu. Dacă vreţi, dacă aş fi răutăcios, aş spune că STS a fost făcut din pix furnizor de semnătură electronică. Dar nu spun acest lucru. Să fim bine înţeleşi. Nu cred că cineva din această sală şi din această ţară contestă capacitatea STS de a furniza un serviciu care să fie exemplar în acest domeniu. Dar, totuşi, a primit nişte derogări, deci a parcurs... a ars câteva etape necesare pentru autorizarea ca furnizor de semnătură electronică. Şi, totodată, are nişte prevederi care facilitează activitatea, respectiv, de exemplu, nu prezintă o asigurare pentru a acoperi posibile prejudicii care se nasc din folosirea frauduloasă a semnăturii pe care o furnizează. Întrebarea pe care mi-o pun eu, care cât de cât cunosc piaţa, ar fi următoarea - ce a împiedicat STS-ul să devină furnizor de semnătură electronică, din 2015, de când se aplică, în România, Regulamentul european, parcurgând toate etapele? Sau, şi mai important...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Gheorghe-Dinu Socotar ... de ce foarte puţine autorităţi publice au achiziţionat de pe piaţa liberă semnătură calificată, care oricând este opozabilă semnăturii olografe? Oricum, este un pas înainte, chiar dacă vine destul de târziu. Şi, ca o observaţie, chiar dacă a fost o urgenţă dată pe 3 aprilie, anul acesta, încă, STS, parcurgând etapele minimale de autorizare, nu a reuşit să emită nicio semnătură...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Gheorghe-Dinu Socotar ...chiar şi aşa...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Gheorghe-Dinu Socotar ... este important. Şi Grupul PSD va susţine acest proiect, precum şi, probabil, Ordonanţa nr. 39, care va ajunge curând în Parlament. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Am convenit, la începutul şedinţei, că vom avea nişte intervenţii punctuale. De aceea, îi rog pe liderii de grup, pe colegii care au fost desemnaţi să aibă un cuvânt la dezbateri generale, să vină cu nişte intervenţii punctuale şi să se încadreze în două minute, pentru că altfel ieşim din timp. Avem 36 de amendamente respinse. Înţeleg, domnule Grosaru, că doriţi să susţineţi... La ce poziţie, domnule Grosaru? Sunt 36 de amendamente respinse. (Vociferări.) Păi, nu, avem timpul aprobat, 5 minute.

Andi-Gabriel Grosaru Da.

Florin Iordache Vă rog.

Andi-Gabriel Grosaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu am primit raportul, nu ştiu care sunt poziţiile. Eu am tabelul cu amendamentele, aşa cum a fost depus de mine. Drept urmare...

Florin Iordache Da.

Andi-Gabriel Grosaru Da. Este vorba despre poziţiile 3, 4, 5... până la poziţia 32.

Florin Iordache Bun.

Andi-Gabriel Grosaru Da.

Florin Iordache Da, vă rog, susţineţi. Susţineţi şi apoi vom da un vot pe aceste amendamente. Vă rog.

Andi-Gabriel Grosaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Este bine-venită această iniţiativă legislativă. Într-adevăr este o iniţiativă necesară. Dar problema este următoarea. Ştiţi foarte bine că diavolul stă ascuns în detalii. Drept urmare, eu am formulat aceste amendamente care să acopere o serie de disfuncţionalităţi care ar putea să se nască din folosirea acestei semnături electronice. Drept urmare, primul amendament pe care îl susţin la acest proiect de lege se referă la definirea şi introducerea termenului de "metadate", pentru că în cadrul semnăturii electronice noi folosim o serie de algoritmi, date. Şi acum solicit şi doream introducerea termenului de "metadate", pentru că acestea, aşa cum sunt definite, reprezintă date despre date şi au un caracter variabil. Drept urmare, amendamentul este următorul. "Metadate în formă electronică sunt reprezentări ale datelor într-o formă convenţională, adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice". Este primul amendament, domnule preşedinte. Vă rog să-l supuneţi votului. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă rog să le susţineţi, domnule deputat, avem 5 minute. Apoi voi supune votului.

Andi-Gabriel Grosaru Să înţeleg că vreţi să daţi un vot pe toate o dată sau...?

Florin Iordache Păi, amendamentele... Domnule coleg, dumneavoastră aveţi amendamente până la poziţia 31. Am ascultat susţinerea dumneavoastră. Mai avem încă un minut. Voi supune votului amendamentul pe care dumneavoastră l-aţi susţinut. Invit liderii de grup să susţină. Repet, este un amendament respins. (Vociferări.) Da, timpul e oprit. Mai avem încă un minut. Deci, Grupul PSD, este un amendament respins, vă rog să...

Alfred - Robert Simonis Grupul PSD va vota împotrivă.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL va vota împotrivă.

Florin Iordache USR?

Bogdan-Ionel Rodeanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul USR nu susţine acest amendament. Mulţumesc.

Zacharie Benedek Grupul UDMR se va abţine la acest amendament. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. PMP?

Ionuţ Simionca Grupul PMP va vota împotriva acestui amendament.

Florin Iordache Mulţumesc. Minorităţile?

Andi-Gabriel Grosaru Domnule preşedinte, Minorităţile - pentru.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Numai puţin, numai puţin. Pentru a nu avea probleme de procedură, voi supune votului acest amendament al dumneavoastră. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Voi da cuvântul colegilor din sală care nu au putut vota, să anunţe. Domnule Grosaru, lăsaţi colegii să se poată exprima.

Ionel Palăr Mulţumesc, domnule preşedinte. Ionel Palăr - împotrivă.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Întreb dacă mai sunt colegi în sală care nu şi-au putut exprima votul? Mai sunt? Nu. Bun. Rezultatul votului la primul amendament al dumneavoastră... (Doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu solicită să ia cuvântul.) A, vă rog, doamna doctor. Vă rog, doamnă... Numai puţin. Doamna Ciofu. Ziua iei, doamnă Ciofu!

Tamara-Dorina Ciofu Mulţumesc, domnule preşedinte. Votez împotrivă.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Mai este cineva? Nu. Mulţumesc. Deci, rezultatul votului - 144 de voturi împotrivă, 5 voturi pentru, 14 abţineri. Amendamentul a fost respins. Vă rog, domnule Grosaru, următorul amendament.

Andi-Gabriel Grosaru Următorul amendament este definiţia înscrisului sau documentului sub formă electronică. Drept urmare, "Înscris sau document sub formă electronică reprezintă orice format de date, stocat electronic diferit, în special sub formă audio, video, foto sau text". Am făcut această definiţie pentru a fi uşor de înţeles, domnule preşedinte, pentru că definiţia iniţială este mult prea tehnică şi riscă să nu fie înţeleasă de mulţi dintre cei care vor folosi această semnătură electronică. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Repet, amendament respins la cele două comisii. Aţi auzit recomandările colegilor de la grupuri. Da, domnule Băişanu, vă rog. (Vociferări.) Păi, anunţaţi la microfon, nu anunţ eu, anunţaţi la microfon.

Ştefan-Alexandru Băişanu Votez împotrivă. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Mai sunt colegi în sală? Da, vă rog, domnule coleg.

Claudiu-Augustin Ilişanu Ilişanu Claudiu - votez împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Deci - rezultatul votului... Numai puţin, domnule Grosaru. 157 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 6 voturi pentru. Amendamentul a fost respins. Vă mulţumesc. Următorul amendament.

Andi-Gabriel Grosaru Domnule preşedinte, Următorul amendament se referă la semnătura electronică, definiţia efectivă a semnăturii electronice, şi anume, "Semnătura electronică reprezintă metadate în format electronic, ataşate sau asociate logic cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate de semnatar pentru identificare şi semnare". Am făcut acest amendament pentru că semnătura electronică reprezintă practic un compus cumulativ de date şi metadate. Iar metadatele au caracteristica principală că sunt informative şi pot fi întotdeauna prelucrate, dând posibilitatea utilizatorilor ca, în cazul în care o să-şi schimbe numele sau prenumele pe cale administrativă sau ca urmare a căsătoriei, odată atribuită această semnătură, să dăm posibilitatea acestora să schimbe, în cadrul semnăturii electronice, aceste date despre ei, ca persoane. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Să înceapă votul asupra acestui amendament. Repet, este un amendament respins. Propunerile, le-aţi auzit... recomandările din partea colegilor lideri de grup. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Am finalizat timpul, domnule Grosaru. Vă rog să luaţi loc.

Andi-Gabriel Grosaru Domnule preşedinte, Vă rog frumos, un singur amendament, care este la fel de important, să-mi daţi posibilitatea...

Florin Iordache Numai...

Andi-Gabriel Grosaru ... să îl susţin. Unul singur.

Florin Iordache Bine. Numai puţin, să anunţ rezultatul votului. (Domnul deputat Ionel Palăr solicită să ia cuvântul.) Păi, domnule Palăr, aţi spus că votaţi...

Ionel Palăr ... împotrivă. OK.

Florin Iordache ... recomandarea grupului. Vă contabilizează colegii mei, vot împotrivă. (Vociferări.) Voci din sală : Păi, trebuie să-şi exprime votul.

Florin Iordache Îi dăm cuvântului şi domnului, sigur. Numai puţin, să anunţ rezultatul votului. (Vociferări.) Voci din sală : Trebuie să-şi exprime votul, domnule preşedinte, pe procedură.

Florin Iordache Păi, nu are procedură. (Vociferări.) Domnul cu ie vorbeşte la sfârşit, de Ziua iei, da. Rezultatul votului - 161 de voturi împotrivă, 6 voturi pentru, 7 abţineri. Amendament respins. Şi ultimul amendament, pentru că s-a finalizat timpul. Vă rog.

Andi-Gabriel Grosaru Mulţumesc pentru înţelegere, domnule preşedinte. Ultimul amendament se referă la folosirea semnăturii electronice, efectiv procedeul de semnătură electronică. Şi amendamentul este după cum urmează: "Semnarea electronică reprezintă folosirea unui procedeu calificat de identificare a unei persoane care garantează legătura acesteia cu înscrisul în forma electronică ce urmează a fi semnat şi care certifică, până la proba contrară, existenţa consimţământului persoanei cu privire la conţinutul actului, integritatea acestuia fiind prezumată". Acest amendament a fost formulat în acest fel pentru că textul iniţial, domnule preşedinte, dă naştere la o serie de probleme, confuzii, disfuncţionalităţi. În ce sens? Procedeul de folosire a semnăturii trebuie să fie calificat. Persoana care o foloseşte trebuie să aibă competenţe dobândite în acest sens. În schimb, în cazul variantei iniţiale, cum am spus, dacă înscrisul are acelaşi efect ca şi actul autentic şi este recunoscut de semnatar pe proprie răspundere, atunci, oricine poate declara orice, sub garanţia că actul este semnat electronic, neputând fi desfiinţat ulterior, pe când instituirea prezumţiei de integritate a documentului se poate răsturna oricând, la solicitarea persoanei interesate. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Să înceapă votul. Repet, amendament respins. (Vot electronic la distanţă.) Rezultatul votului - 5 voturi pentru, 180 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Amendamentul rămâne respins. Am finalizat dezbaterile. Rămâne la votul final; are caracter organic.