11 decembrie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative de modificare şi completare a punctelor 20), 23) şi 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Pl-x 524/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 22. Propunerea legislativă de modificare şi completare a punctelor 20, 23 şi 27 ale art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; Pl-x 524/2018. Dacă iniţiatorii doresc să intervină? Domnul Varga. (Vociferări.) Păi, nu, sunt mai mulţi colegi iniţiatori. Domnul Varga Glad-Aurel, vă rog, de la PNL. Și, apoi, Comisia pentru apărare.

Glad-Aurel Varga Domnule preşedinte de şedinţă, În realitatea cotidiană s-a constatat că mai multe evenimente cultural-artistice îmbracă forma unor adunări publice, prin modul de desfăşurare, şi astfel încalcă anumite dispoziţii ale acestui act normativ. Raportat la acest aspect, am propus modificarea textului de lege şi definirea clară a evenimentelor cultural-artistice. Pentru că, de exemplu, la organizarea Târgului de Crăciun, sau Zilelor localităţilor, sau Festivalului Vinului, sau Festivalului Berii, ori organizatorii, ori cei care aprobau adunarea publică erau în imposibilitate să le dea aviz să se comercializeze băuturi alcoolice. Astfel că, tot la aceste tipuri de evenimente, şi localurile din imediata apropiere trebuiau să stopeze această comercializare. La nivelul Comisiei pentru apărare şi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-a creat o comisie de lucru şi, în final, am găsit cea mai bună variantă de modificare a acestei legi. Această lege trebuie să vină la pachet şi cu modificarea Legii nr. 60, care se află pe pct. 44 pe ordinea de zi, tot cu raport de adoptare. Și astfel, punem această modificare... sprijină atât administraţia publică locală, cât şi organizatorii. Le mulţumesc colegilor pentru votul de încredere.

Florin Iordache Da. Mulţumesc, domnule deputat. Dacă mai doreşte cineva dintre iniţiatori? Nu mai doreşte. Comisia pentru apărare. Cine prezintă raportul? De la Comisia pentru apărare? Poftiţi! Este vorba de raportul suplimentar. Vă rog.

Vlad Bontea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă de modificare şi completare a punctelor 20, 23 şi 27 ale art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Senatul a respins iniţiativa legislativă. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 2 din Legea nr. 61/1991, în sensul instituirii posibilităţii servirii şi consumului de băuturi alcoolice. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din Constituţia României, republicată. La dezbaterile din cadrul comisiei din data de 30.10.2018 a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Chirică - subsecretar de stat. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma noii dezbateri, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar de adoptare asupra Propunerii legislative de modificare şi completare a punctelor 20, 23 şi 27 ale art. 2 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - Pl-x 524/2018, cu amendamentele admise, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc frumos.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenţii? Nu. Avem 3 amendamente admise. La titlul legii. Intervenţii? Nu. Dacă la art. unic? Sunt intervenţii? La art. 2. Dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Am ajuns la poziţia 25.