20 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale (PL-x 434/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale; PL-x 434/2018. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi Comisia pentru politică economică.

Florin Iordache Mulţumesc, domnule secretar de stat. Raportul comisiei - Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare. Cine prezintă raportul? A, dumneavoastră? Vă rog.

Bogdan-Alin Stoica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat prezentul act normativ. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, prezentul proiect de lege, cu un amendament admis, care este redat în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Din partea Grupului PNL, domnul Gheorghe Daniel Andrei, la dezbateri generale. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Această lege, pe care şi noi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, o vom vota, prevede, de fapt, un mecanism prin care statul să încerce să recupereze o serie de drepturi valutare care provin din relaţii de schimburi comerciale, desfăşurate în special în perioada anilor '70 şi a anilor '80, până la Revoluţie, în timpul regimului comunist. Vorbim aici de nişte drepturi valutare care au rezultat în urma unor relaţii cu o serie de state care au alt sistem social, unele din ele, majoritatea, de fapt, nici nu au cunoscut democraţia după 1989, şi care, unele dintre ele, chiar se găsesc într-un stadiu de izolare internaţională sau, din păcate pentru destinul lor, s-au prăbuşit după anii '90 şi anii 2000. Este o situaţie destul de complicată. Sperăm că Guvernul va reuşi să identifice să zicem aşa, firul acelor sume în valută pe care trebuie să le recupereze statul român. Întâi trebuie să ia contactul cu autorităţile din ţările respective. Este o chestiune destul de complicată şi la nivel diplomatic aici, este o chestiune care ţine, în primul rând, de capacitatea statului român de a putea dezvolta legături cu nişte naţiuni, unele dintre ele care nu traversează deloc perioade propice pentru ceea ce înseamnă economia şi relaţiile comerciale, cu care România, de regulă, nu prea a mai avut legături de vreo 30 de ani. Este o lege complicată, o lege care pur şi simplu vine să creeze un cadru pentru ceva, ceva ce vedem mai departe. Demersurile trebuie făcute pe mai multe căi, atât la nivel guvernamental, cât şi nu numai, sunt şi alte modalităţi prin care se poate intra în contact cu responsabilii de la vârful statelor respective. Sperăm că Guvernul va fi în stare să găsească şi măcar să recupereze acele sume, acele drepturi financiare pe care România le deţine într-o serie de state terţe. Timp de 25-30 de ani, din păcate, România nu a reuşit să recupereze mai nimic din toate aceste datorii pe care anumite ţări din Asia, din Africa şi din America Latină le aveau la adresa României. Aşadar, votăm această lege, dar măcar sperăm să aibă şi anumite rezultate concrete care să se vadă în recuperarea măcar parţială a acestor drepturi valutare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Botez, Grupul USR. Vă rog.

Mihai-Cătălin Botez Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Acest proiect de lege nu face decât să ne ajute cumva să ţinem relaţiile calde cu aceste state, de la care mai avem de recuperat nişte bani. Sunt slabe şanse ca în viitorul apropiat să reuşim să recuperăm ceva, dar este important ca aceste state să fie conştiente de faptul că ne dorim acele sume înapoi. Noi, Grupul USR, vom vota pentru. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dacă mai aveţi intervenţii? Nu mai aveţi intervenţii. Avem 5 amendamente admise. Imediat, să ajung la ele. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Articolul 1. Intervenţii? Nu. Articolul 3? 4? Rămâne la votul final. Mulţumesc. Mâine la ora 12,00 vot final. Mai departe.