6 martie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 15/2019). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 9 1 . Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; Pl-x 15/2019. Dacă, în numele iniţiatorilor, doreşte cineva? Nu. Domnul preşedinte Iancu. Vă rog. Domnule Şerban, vreţi să interveniţi? V-aţi marcat prezenţa. Bun. Domnule Iancu, vă rog, prezentaţi raportul.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este o propunere legislativă care a fost repartizată comisiei noastre pentru dezbatere în fond. Vreau să vă spun că pentru acest proiect Camera Deputaţilor nu este Cameră decizională. Cameră decizională este Senatul. De asemenea, aş vrea să ştiţi că există aviz favorabil de la Consiliul Legislativ şi aprobat, de asemenea, de Guvern. În fond, s-a simţit nevoia acestei propuneri, ca urmare a modificării, conform Regulamentului Senatului, denumirii comisiei de specialitate care avea în coordonare Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, respectiv Comisia pentru energie şi transport s-a transformat în Comisia pentru energie, infrastructură energetică etc. În urma dezbaterilor, au fost luate în analiză şi o serie de amendamente care s-au adresat, pe de o parte, întăririi autonomiei şi independenţei autorităţii, pe de altă parte, a unificat modalitatea de raportare a acestei autorităţi către comisiile de specialitate, respectiv raportul privind preţurile a fost integrat cu raportul anual care trebuie înaintat plenurilor reunite ale comisiilor de specialitate până pe 30 iunie. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului, cu majoritate de voturi, cu amendamente admise şi respinse, aprobarea proiectului de lege.

Florin Iordache Domnul Bumb. La dezbateri generale, vă rog. Grupul PNL.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PNL va vota pentru această lege, nu numai pentru că cele două comisii de la Senat se vor despărţi, ci pentru cel mai important punct din amendamentele care au fost expuse, şi anume întărirea autonomiei ANRE-ului, astfel încât activitatea acestuia să nu fie îngrădită de nicio altă autoritate. Ştim bine cât de mari sunt disputele, atât pe piaţa energiei electrice, cât şi pe cea a gazelor. Avem nevoie de un arbitru puternic, un arbitru care să arbitreze corect această piaţă, astfel încât ea să fie funcţională. Iar al doilea amendament pentru care votăm această lege este acela legat de raportul care va fi prezentat Camerelor reunite până pe 30 iunie, astfel încât datele din anul anterior să fie toate la baza acestui raport, să fie cât mai fidel şi cât mai apropiat de realitate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun atenţiei dumneavoastră raportul cu 14 amendamente admise şi două respinse. Dacă cele două amendamente respinse se susţin? Nu se susţin. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? De la marginal 3 la marginal 10, intervenţii? Nu. De la 11 la 14? Rămâne a votul final; caracter organic.