6 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale (PL-x 402/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. În continuare, raport comun... (Discuţii în sală.) Păi, până la dezbateri generale, să prezentăm raportul. Avem raport comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru mediu. Domnul Roman, raportul comun, Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru mediu, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru administraţie publică au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de lege amintit. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor acte normative, în sensul trecerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 24 octombrie. Camera Deputaţilor - Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a decis adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat, cu amendamentele respinse redate în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Paşcan, Grupul PMP. Bun. Nu doreşte. Doamna Lungu, Grupul PNL.

Tudoriţa Lungu Administraţia Naţională de Meteorologie este o instituţie importantă a statului român, avându-se în vedere schimbările climatice pe care le resimţim tot mai intens şi cărora trebuie să le facem faţă cu toţii. Iată de ce noi considerăm că autoritatea cu adevărat responsabilă sub care ANM trebuie să se organizeze şi să funcţioneze este Ministerul Mediului. Minister care realizează politici integratoare în domeniul mediului şi al schimbărilor climatice. Trecerea la matcă, la numai două luni - pentru că atât a trecut de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 30 iunie 2017, când ANM trecea în subordinea Secretariatului General al Guvernului - la Ordonanţa Guvernului nr. 18/2017, când revine la Ministerul Mediului, este un lucru firesc. Sperăm însă ca acest ping-pong al transferului de responsabilitate să înceteze. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Korodi.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Salutăm decizia Guvernului de a reveni la forma iniţială de structură. Ministerul Mediului nu poate să elaboreze politici publice fără un sprijin consistent din partea Administraţiei Naţionale de Meteorologie. A fost o greşeală, iniţial. Şi pentru că a fost asumată repararea acestei greşeli, salutăm decizia Guvernului şi vom susţine la votul final. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe, al doilea vorbitor de la Grupul PNL.

Tinel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. E o vorbă românească care spune: "Cine face şi desface toată ziua are ce face". Aşa e şi cu Ordonanţa nr. 18, care vine la două luni după Ordonanţa nr. 50. Spuneam, anul trecut, că e o mare prostie să iei ANM-ul, să-l duci în subordinea Secretariatului General al Guvernului, că nu are nicio legătură. Sunt proiecte derulate care n-au legătură cu Secretariatul General al Guvernului, lăsând autoritatea centrală, Ministerul Mediului sau lipsind de competenţă. Acum, domnule secretar de stat, puteţi să ne explicaţi şi nouă care a fost raţiunea emiterii Ordonanţei nr. 50, că pe 18 o ştim, am cerut-o noi. Dar spuneţi-ne şi nouă care a fost raţiunea emiterii Ordonanţei nr. 50, ca să ieşim din linia aceea de prostie pe care o invoca un coleg de-al nostru, un antevorbitor, aici.

Florin Iordache Şi ultimul vorbitor, domnul Corneliu Bichineţ, Grupul PMP.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iată cum experimentăm. Mergea ceva bine, ANM-ul, sub coordonarea Ministerului Muncii, şi a fost trecut la o instituţie cu un statut incert... Voci din sală : ... Ministerului Mediului...

Corneliu Bichineţ ... Mediului, da... cu un statut incert, condus de-a lungul vremii de personaje celebre, precum "Miki Şpagă", Busuioc, Victor Ponta şi acum, mai nou, Ioana Andreea Lambru - probabil vine direct din Fărâmiţă, nu cred că are legătură cu domnul Ponta. Iată că la ministerul coordonat de doamna Gavrilescu vine ANM-ul, o instituţie cu rădăcini adânci în România. Şi sper ca la Ministerul Mediului să se facă o treabă bună. Noi, în cadrul Comisiei pentru mediu, am votat aproape toţi acest proiect de lege. Şi Grupul PMP îl va susţine, considerând că facem un act reparatoriu. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Grupul USR, domnul Cornel Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul USR se va abţine pentru a da un semnal că nu este posibil să mutăm aceste instituţii dintr-o parte în alta atât de des. Deci două luni de zile a fost în subordinea Secretariatului Guvernului, iar acum se mută din nou la Ministerul Mediului, unde fusese înainte. Deci nu suntem de acord cu aceste schimbări atât de dese. Mulţumesc.

Florin Iordache Grupul PSD, liderul grupului, domnul Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc mult, domnule preşedinte de şedinţă. Dacă tot au vorbit toţi colegii din Comisia pentru mediu, cred că trebuie să auziţi şi punctul de vedere al Partidului Social Democrat. Lăsăm la o parte ceea ce s-a întâmplat şi, implicit, din moment ce trecem din nou Autoritatea Naţională de Meteorologie la Ministerul Mediului, recunoaştem că aici este locul ei. În comisie sau, mă rog, în discuţiile din comisie chiar toate partidele şi toate grupurile parlamentare au căzut de acord că este o decizie bună. Discuţiile şi luările de poziţie oarecum revanşarde, pe care le înţelegem, nu cred că îşi au locul. Şi eu, în numele Grupului PSD, vreau să reţin doar concordia din comisie şi sper votul unanim, lăsând la o parte abţinerea celor din Uniunea Salvaţi România. Vă mulţumesc. Grupul PSD va vota acest proiect de lege. Şi vă încurajez, poate vă răzgândiţi, stimaţi colegi.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nemaifiind intervenţii, avem patru amendamente respinse. Dacă se susţin? Nu. În aceste condiţii, proiectul rămâne la votul final.