4 aprilie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 578/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 578/2017. Vă rog.

Nicolae Georgescu Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa Pl-x 578 din 12 februarie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere în fond Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat, prin care se vizează obligativitatea ca disciplina "Educaţie pentru sănătate", ca disciplină opţională, să fie implementată cel puţin o dată pe ciclu de studiu. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţa din 13 martie 2018, comisia a propus, cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă şi 4 abţineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.593/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar, planurilor-cadru de învăţământ şi programelor şcolare, o disciplină opţională trebuie să parcurgă etapele specifice la nivel de şcoală ce vizează alegerea disciplinei respective de către elevi şi părinţi pentru studiu, în fiecare an şcolar. Prin textul iniţiativei s-ar crea obligativitatea elevilor şi părinţilor...

Florin Iordache Domnule coleg, este propunere de respingere. Vă rog, sintetizaţi! Am primit raportul.

Nicolae Georgescu ...acestora de a alege această disciplină. Potrivit art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Mulţumesc.

Florin Iordache Dezbateri generale, domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Cu câteva săptămâni în urmă, la nivelul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor am adoptat o iniţiativă cu acelaşi obiect de reglementare, prin care Ministerul Educaţiei Naţionale şi, în plus, Ministerul Sănătăţii, trebuie să elaboreze o strategie privind educaţia pentru sănătate şi nutriţie, care va fi transpusă în planurile-cadru pentru disciplinele opţionale din învăţământul preşcolar. În acest context, pentru evitarea dublei reglementări, membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea respingerii propunerii legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Doamna Cristina Iurişniţi, USR.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Această iniţiativă legislativă vine în întâmpinarea unor cifre care ne pun pe gânduri. Adică, dacă nu luăm o atitudine serioasă, nu putem continua tot aşa şi să aşteptăm schimbări. Într-adevăr, avem o programă, dar ea este din 2004. Această programă nu a fost reactualizată şi în această programă a educaţiei pentru sănătate, un opţional care este prezent în oferta educaţională naţională are, într-adevăr, educaţia pentru nutriţie, educaţia pentru un stil de viaţă sănătos, educaţia pentru primul ajutor şi, în acelaşi timp, are o componentă pentru educaţia pentru sănătate sexuală şi pentru sănătatea reproducerii. Sunt lucruri care ar trebui să ajungă în şcoli şi nu ajung, dragi colegi, şi de aceea este important să atragem ministerului atenţia că este necesară o reactualizare a programei. Din partea Comisiei pentru învăţământ s-a trimis o adresă oficială, iar ministerul este rugat - ca să nu spunem somat - să-şi reactualizeze acea programă din 2004. Să nu mai spunem că, la un moment dat, printr-o circulară, educaţia pentru sănătate a ajuns în şcoli o dată la patru ani. Copiii au avut acces la această disciplină, la aceste informaţii care sunt stipulate inclusiv în Legea nr. 272/2004, Legea de protecţie şi de promovare a drepturilor copilului, la alin. (3) lit. (i), dacă-mi aduc bine aminte. Şi nu mai este nimic de discutat. Pentru că dacă nu luăm nişte măsuri urgente, din nou vom reaminti aceleaşi cifre: suntem pe locul I la numărul de mame minore, peste 9.200 de mame minore la grupa de vârstă 13-15 ani. Nu voi continua să reamintesc aceste cifre! Suntem primii în Europa la aceste mame care nu sunt sprijinite, nu au educaţia necesară şi nimeni nu face nimic! Pentru aceasta a apărut această iniţiativă legislativă. A venit în întâmpinarea unor analize de nevoi. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Doamna Florica Cherecheş, PNL. Reamintesc că are propunere de respingere agreată de toate grupurile parlamentare. Vă rog.

Florica Cherecheş Partidul Naţional Liberal înţelege şi susţine nevoia de educaţie pentru sănătate în şcolile din România, dar nu putem susţine introducerea acestei materii opţionale, prin lege, pentru că nu aceasta este modalitatea corectă de a modifica planurile-cadru din învăţământ. Fiind parte din curriculum la decizia şcolii, introducerea unei materii opţionale presupune absenţa oricărei obligativităţi şi o abordare consensuală care se realizează prin consultarea elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice din respectiva şcoală. Pe de altă parte, nu putem să nu observăm o incoerenţă în abordarea comisiei cu privire la exact această materie opţională, pentru că la o iniţiativă similară venită din partea puterii s-a decis şi chiar s-a votat aici, în Camera Deputaţilor să cerem Ministerului Educaţiei Naţionale ca împreună cu Ministerul Sănătăţii să elaboreze o strategie pentru sănătate, şi aceasta să fie cumva introdusă în curriculum. Până la urmă, aşteptăm cu nerăbdare, cu interes, să vedem această strategie, dar pentru această iniţiativă legislativă Partidul Naţional Liberal va vota împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul PSD. Doamna Camelia Gavrilă.

Camelia Gavrilă Doar câteva consideraţii, fiind o propunere de respingere. Dar pentru că vorbim despre educaţia pentru sănătate, în primul rând să apreciem iniţiativa colegei noastre şi aşezarea în această ecuaţie legislativă a unei preocupări ce există în cadrul sistemului educaţional. Vreau însă să recomand colegilor care sunt preocupaţi de diferite zone educaţionale să formuleze acele iniţiative posibile, probabile şi din viitor, în termenii unor chestiuni ce ţin de educaţia nonformală, de repere şi teme în acest domeniu, de strategii educaţionale de un tip sau altul, pentru că există şi educaţie ecologică, şi educaţie estetică, şi chestiuni care vizează protecţia consumatorului, deci ele nu pot face toate obiectul unor discipline fie de trunchi comun, fie opţionale. Pe lângă faptul că la nivel parlamentar nu avem competenţa de a elabora asemenea acte normative - acestea ţin de legislaţia secundară -, dar, în acelaşi timp, sunt semnale ce merită să fie aduse în atenţia decidenţilor din Ministerul Educaţiei. De aceea, alături de doamna Iurişniţi, am şi semnat o adresă către minister, solicitând să existe şi această revizuire de curriculum pentru sănătate, curriculum opţional, cât şi căutarea unor modalităţi ca, prin forme de educaţie nonformală, de consiliere, să se continue acest demers care ţine şi de preocuparea Uniunii Europene şi de o politică educaţională responsabilă.

Florin Iordache Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final; are propunere de respingere. Tot cu propunere de respingere este şi următoarea.