26 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal (PL-x 34/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Mergem mai departe. Haideţi, că mai avem puţin, stimaţi colegi. 23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal; PL-x 34/2018. Guvernul? Domnul secretar de stat. Şi apoi, domnul Nosa, Comisia pentru buget.

Florin Iordache Da. Domnul Nosa.

Iuliu Nosa Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din februarie 2018. Pentru acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare introducerea unor măsuri cu privire la cazierul fiscal al practicienilor în insolvenţă. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, prezentul proiect de lege, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt...? Domnul Neagu, vă rog, Grupul PNL.

Nicolae Neagu Deci modificările care se fac la această ordonanţă vin să acopere nişte neajunsuri care s-au constatat în cazul cazierelor judiciare pentru practicienii de insolvenţă. Chiar dacă poate nu e acoperită toată problematica, noi vom susţine această ordonanţă de urgenţă.

Florin Iordache Da. Alte intervenţii? Nu sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final, neavând amendamente.