23 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 391/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; PL-x 391/2017. Guvernul? Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc. Comisia pentru mediu? Domnule preşedinte, vă rog, prezentaţi raportul. Aveţi şi 16 amendamente respinse, pe care... o să rog colegii, dacă doresc, să le susţină.

Ion Cupă Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, transmis cu adresa PL-x 391 din 30 octombrie 2017. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, în scopul completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri şi politici de mediu, al identificării implementării unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor, statuate prin Directivele Uniunii Europene. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de Lege pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă, în şedinţa din data de 24 octombrie 2017. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege sus-menţionat, în şedinţa din data de 13 martie 2018. La dezbaterea proiectului de lege au participat, ca invitaţi, domnul Cornel Brezuică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, şi domnul Cosmin Teodoru, director în cadrul Ministerului Mediului. În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1, şi amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Dezbateri generale? Ştefan Ion, PNL.

Ion Ştefan Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal susţine o serie de amendamente care să îmbunătăţească competitivitatea producătorilor români, gradul de colectare selectivă a gunoaielor menajere şi mai ales eliminarea suprataxării din domeniu. Depinde de dumneavoastră, dacă vreţi să susţineţi cetăţenii români, producătorii români sau pe noii îmbogăţiţi, regi ai banilor din gunoaie. Statul român, prin Ministerul Mediului, a comandat o serie de studii care să stabilească cele mai bune decizii în domeniu. Fac referire strict la Studiul Jaspers, din 2016, şi la Planul naţional de gestionare a deşeurilor, din 2018, care oferă soluţii pentru ca România să nu mai fie o imensă groapă de gunoi. Studiul Jaspers arată că în România rata de reciclare a deşeurilor şi de deviere de la depozitare este foarte scăzută - sub 5%. Din cauza lipsei infrastructurii adecvate de gestionare a deşeurilor, 800.000 de tone pe an de deşeuri sunt abandonate ilegal. Rata de reciclare a fost foarte scăzută, din cauza legislaţiei deficitare şi a lipsei de cooperare între instituţii. Şi vă dau un exemplu: la pagina 148 din Planul naţional de gestionare a deşeurilor, Ministerul Mediului menţionează că nu deţine, nici măcar pentru fierul vechi din România, date cu privire la cantitatea de fier vechi exportată din România. Vă întreb, doamnă ministru, domnule preşedinte al Administraţiei Fondului de Mediu, cum aţi calculat îndeplinirea obiectivului de reciclare, dacă dumneavoastră nu cunoaşteţi cantitatea de fier vechi exportată din România?! Studiul Jaspers punctează extrem de clar: taxele plătite de populaţie trebuie să se întoarcă în investiţii, în echipamente de colectare selectivă, în sortare, şi precizează că: "...nu trebuie mărite, cu scopul acumulării de fonduri, nu trebuie să fie acumulate într-o structură birocratică...". Or, ce ne propune Ministerul Mediului? Prin Ordonanţa nr. 48/2017, dublarea cheltuielilor de capital. În schimb, din 2012, până în prezent, nu au alocat nici măcar un leu pentru colectarea selectivă a gunoaielor menajere. În 10 ani aţi luat taxe pentru mediu de aproximativ 10 miliarde de euro! În următorii 10 ani veţi încasa cel puţin alte 10 miliarde de euro! Domnilor de la putere, Cunoaşteţi acest lucru? Şi, dacă da, cum justificaţi această păcăleală continuă a românilor, ce măsuri aţi întreprins? Indiferenţa şi superficialitatea de care dă dovadă Guvernul au permis îngrăşarea acestei "caracatiţe", cu tentacule adânc înfipte în buzunarul oamenilor. Reţineţi! Din 2019, Guvernul dumneavoastră va scumpi cu 25% costul gunoiului menajer! Această ordonanţă de Guvern vine să hrănească "caracatiţa" din domeniu, nicidecum să rezolve o problemă de mediu. Taxele plătite de români în beneficiul acestei mafii a gunoaielor sunt împovărătoare, alarmante şi de neacceptat. Din aceste considerente, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal nu va vota acest proiect de lege. Astăzi dumneavoastră veţi legifera o nouă meserie în România - regi ai banilor din gunoaie! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Cornel Zainea.

Cornel Zainea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Trebuie să specificăm că această ordonanţă de Guvern a fost dată anul trecut, pentru a suspenda, practic, taxa de depozitare a deşeurilor la groapă. Aceasta fusese introdusă de Guvernul Cioloş şi a fost suspendată până în 2019. Ne-am obişnuit ca România să fie, în general, codaşă, ca în orice domeniu, şi atunci să ne victimizăm, în loc să acţionăm. Voi repeta, cu riscul de a vă plictisi, dragi colegi, câteva cifre care vorbesc, însă, de la sine. Avem o rată de reciclare a deşeurilor menajere de numai 10%, mult în urma ţintei de 50% asumate până în 2020, iar penalităţile pe care le vom plăti, dacă nu ne conformăm, sunt de 200.000 de euro pe zi. Care ar fi fost soluţia? Implementarea taxei la depozitare este unul dintre cele mai eficiente instrumente prin care poate fi încurajată crearea sistemelor de colectare şi reciclare. Opozanţii acestei taxe ne spun, însă, că suntem prea săraci ca să ne permitem o ţară curată. Amânarea taxei a fost solicitată în special de aleşii locali şi protejaţii acestora, considerând-o o măsură nepopulară. Românii nu-şi permit să plătească niciun leu în plus şi se va ajunge la creşterea depozitării ilegale de deşeuri, pentru evitarea costurilor şi din lipsa infrastructurii necesare colectării selective şi reciclării. Realitatea, însă, a demonstrat că amânarea constantă a aplicării acestei taxe, care trebuia introdusă încă din 2014, nu a reprezentat o soluţie, ci, dimpotrivă, a constituit o sursă de agravare a acestor probleme. Dacă am fi aplicat taxa la depozitare încă din 2014, am fi avut o şansă de atingere a obiectivelor de reciclare până în 2020, în condiţiile în care costul real plătit de cetăţeni nu ar fi fost cu mult mai mare. USR a calculat impactul pe care taxa de depozitare la groapă l-ar avea asupra populaţiei, bazându-ne chiar pe datele furnizate de Ministerul Mediului, în cadrul Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, şi a reieşit că acest impact este nesemnificativ. În plus, el poate fi diminuat direct de către fiecare familie, dacă face un minim efort de a depozita separat deşeurile reciclabile, acesta fiind exact scopul acestei taxe. Este foarte târziu şi nota de plată pentru populism va fi mare, dat fiind ritmul de creştere a colectării separate şi a reciclării, precum şi creşterea cantităţilor de deşeuri generate în gospodării, ne va lua încă 5 ani pentru a atinge obiectivele de reciclare; 5 ani de penalităţi, adică 350.000 de milioane de euro, adică 30 de lei, suportaţi lunar de către fiecare cetăţean. Este o sumă uriaşă. Care poate fi scuza pentru a justifica acest furt din buzunarul oamenilor, în timp ce sunt minţiţi în faţă că, de fapt, li se dă, nu li se ia? Dacă ne permitem acest cost, înseamnă că nu suntem atât de săraci, nu-i aşa?! USR a demonstrat în repetate rânduri, cu argumente economice, că taxa la groapă este, alături de alte măsuri, cel mai puternic element de stimulare a infrastructurii de colectare şi reciclare, deoarece aceasta conduce la o nevoie a pieţei de a-şi reduce costurile aferente preluării deşeurilor. România nu este o ţară săracă şi nu trebuie să fie o ţară murdară! USR susţine implementarea de urgenţă a taxei la depozitare, pentru a diminua impactul întârzierilor de până acum, pentru protejarea mediului înconjurător şi pentru protejarea cetăţenilor României de penalităţile de infringement. În consecinţă, vom vota împotriva acestei legi. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Grupul PSD, Ilişanu, vă rog. Te rog.

Claudiu-Augustin Ilişanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, în scopul completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri şi politici de mediu, al identificării implementării unor modalităţi eficiente de impunere în sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare a deşeurilor, statuate prin Directivele Uniunii Europene. Grupul PSD din Camera Deputaţilor sprijină prezenta iniţiativă legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Dacă la Comisia pentru petiţii şi abuzuri vin din ţară tot felul de memorii, pentru că - nu-i aşa?! - românul s-a născut poet şi a devenit prozator, toţi scriu, iată, la Comisia pentru mediu, niciodată nu te poţi plictisi. Eu sunt vicepreşedintele acestei comisii şi, în serie, discutăm despre problema câinilor, problema urşilor, a râşilor, a broaştelor nomade care trebuie să beneficieze de pasaje, să nu mai fie călcate de maşini noaptea, problema urşilor, de care se ocupă doamna Graţiela Gavrilescu, şi a deşeurilor. Colegul nostru, secretarul de stat, a fost de mai multe ori şi a prezentat la comisie cât se poate de corect şi, cred eu, şi cinstit problematica cu care se confruntă, însă noi suntem învăţaţi cu un dublu limbaj. La comisie vorbim într-un fel, votăm într-un fel, iar în plen venim cu alt limbaj. În ce mă priveşte pe mine, vicepreşedintele Comisiei pentru mediu, ce am votat acolo, voi vota şi aici. Partidul Mişcarea Populară consideră că ţara aceasta trebuie să rămână întreagă şi, iată, toate partidele care apar acum imediat - Funar - Partidul "România Noastră", Cioloş - Partidul ROÎ, adică "România Împreună", domnul Victor Ponta - Pro România, deci, dacă noi ţinem la România, trebuie să o facem să rămână întreagă, să rămână prosperă sau să devină prosperă şi, mai ales, putem face să nu fie murdară, să fie o ţară curată. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Avem 13 amendamente admise şi 16 amendamente respinse. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. La articolul unic, dacă sunt intervenţii? Vă rog, domnule deputat. Numai puţin, domnule deputat. (Se adresează domnului deputat Ion Ştefan.) Dumneavoastră aveţi primul amendament la art. 3. Până la art. 3, suntem la articolul unic. La articolul unic nu aveţi intervenţii? Bun. Mergem mai departe. La art. I dacă sunt intervenţii? Nu. Acum, domnule deputat, puteţi să susţineţi amendamentul dumneavoastră la art. 3 alin. (3).

Ion Ştefan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. La nr. crt. 1 propun modificarea art. 3 alin. (3) lit. j), în felul următor: "desfăşoară inspecţii şi controale inopinate la contribuabilii/plătitorii la Fondul pentru mediu, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare". Partidul Naţional Liberal susţine că taxa de mediu este încasată în baza declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu este o declaraţie fiscală, în înţelesul Legii nr. 207/2015. Conform art. 113 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale. Nu transformaţi administraţia Fondului de mediu în ANAF! Tot la nr. crt. 1 propun modificarea art. 3 alin. (3) lit. m): "previne evaziunea în ceea ce priveşte taxele şi contribuţiile la Fondul pentru mediu". Se elimină termenul "fiscal", pentru că administraţia Fondului de mediu nu este ANAF! Vă mai dau un exemplu.

Florin Iordache Mulţumesc.

Ion Ştefan Poliţia economică are în atribuţii prevenirea evaziunii. Evaziunea fiscală este strict apanajul ANAF-ului. Nu transformaţi AFM-ul în ANAF!

Florin Iordache Mulţumesc. Supun votului amendamentul colegului nostru, la lit. j) şi la lit. m). Să înceapă votul. 52 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe. (Domnul deputat Ion Ştefan solicită să ia cuvântul.) Staţi puţin, staţi puţin, domnule deputat. Discutăm despre art. 7. Dumneavoastră, la art. 7, propuneţi modificarea limitei de 10% cu limită de 5%. Acesta este amendamentul. (Discuţii în sală.) Da, tocmai. Dumneavoastră... faţă de forma din ordonanţă, dumneavoastră propuneţi modificarea de la 10% la 5%.

Ion Ştefan Da.

Florin Iordache Acesta este amendamentul.

Ion Ştefan Da. Propun rămânerea la 5% din veniturile proprii ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru că Partidul Naţional Liberal se opune majorării cheltuielilor cu 100%. Aceste taxe la Fondul pentru Mediu au fost gândite pentru investiţii şi realizarea unei Românii curate, nu pentru "băieţii deştepţi" din domeniu.

Florin Iordache Bine. Supun...

Ion Ştefan Administraţia Fondului pentru... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Supun votului amendamentul dumneavoastră de la art. 7. Să înceapă votul. 55 de voturi pentru, 86 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost respins. Supun votului forma din raport, care menţine limita de 10%. Să înceapă votul. 86 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptată forma din raport. La art. 9 lit. a), dumneavoastră aveţi un amendament, domnule deputat. Vă rog să-l susţineţi. La 3 marginal. Vă rog.

Ion Ştefan Stimaţi colegi, Guvernul PSD-ALDE propune introducerea unei taxe de 2% pentru toate deşeurile din România. România generează 19 milioane de tone de gunoi de deşeuri, iar Guvernul dumneavoastră a promis românilor că nu introduce taxe noi. Administraţia Fondului pentru Mediu a avut un singur amendament - introducerea unei taxe noi, de 2%, din totalul deşeurilor din România. Partidul Naţional Liberal completează acest articol cu următorul fapt: "Contribuţia de 3% nu este datorată pentru veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase obţinute de operatorii economici reciclatori din procesul de reciclare a deşeurilor". Stimaţi colegi, În procesul de reciclare a deşeurilor, rezultă şi materie primă. Dumneavoastră doriţi introducerea unei taxe şi pentru materia primă. Stimaţi colegi, Pentru deşeurile metalice feroase şi neferoase se plăteşte o taxă, într-adevăr, de 3%, la colectare. Dumneavoastră doriţi o taxă de 3% şi la dezmembrare, şi la reciclator, cel care face ceva benefic pentru curăţenia României. PNL se opune, într-adevăr, acestei modalităţi de a trata deşeurile din România. Pe dumneavoastră vă interesează mai mult banii la Administraţia Fondului de Mediu, decât să realizaţi o Românie curată. (Aplauze. Vociferări.)

Florin Iordache Domnule deputat, rămâneţi, pentru că mai aveţi şi la literele următoare. Păi, nu, imediat... Mergeţi să votaţi, da. Deci al dumneavoastră este amendamentul de la lit. a) art. 9. Să înceapă votul. Amendamentul PNL. 56 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul de la lit. a) a fost respins. Vă propun şi supun votului dumneavoastră lit. a) în formula propusă de comisie. Să înceapă votul. 81 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată formula comisiei. Domnule deputat, veniţi. Mai departe. Aveţi şi la lit. d), corect?

Ion Ştefan Da. La nr. crt. 4, art. 9 lit. c) se modifică: "taxele încasate de la proprietari sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare în cuantumul prevăzut în Anexa nr. 2 va fi prorogat până în 2021". Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal propune prorogarea până în 2021, 1 ianuarie, a taxelor încasate de la proprietari, deoarece administratorii gropilor ecologice nu au finalizat procesul de implementare a obligaţiilor care ne revin faţă de Uniunea Europeană. Administraţia Fondului pentru Mediu doreşte transferarea acestor costuri către cetăţeni, prin introducerea unei taxe de 80-100 de lei/tonă. Această taxă reprezintă o povară suplimentară pentru populaţie, care va îngreuna şi mai mult colectarea selectivă a gunoaielor. Interesul nostru este să colectăm, în România, gunoiul, separat, selectiv, pentru a reuşi să îndeplinim obiectivele pe care ni le-am asumat. Implementarea sistemului de colectare selectivă a gunoiului menajer poate fi o provocare, o ancoră pentru România curată. Administraţia Fondului pentru Mediu trebuie să bonifice, să-i premieze pe cei care realizează aceste obiective, nu să sancţioneze populaţia. Propun să tratăm cauza, nu efectul. Conform Studiului Jaspers, pe care dumneavoastră, Fondul de Mediu, l-aţi comandat şi l-aţi plătit, autorităţile ar trebui să ia în considerare - şi citez - "...anularea penalităţilor plătite aplicate UAT-urilor şi utilizarea veniturilor din taxele de depozitare..." - ce discutam mai devreme - "...pentru finanţarea proiectelor de gestionare a deşeurilor...", nu pentru cheltuieli de capital. Dumneavoastră aţi făcut acest studiu, nu noi, nu eu. De ce nu-l puneţi în aplicare? (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Supun votului... Supun votului amendamentul de la lit. c), al Grupului PNL. Să înceapă votul. 44 de voturi pentru, 98 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a fost respins. Supun votului dumneavoastră forma din comisie. Să înceapă votul. detalii vot Din ordonanţă, da. Este lit. c) din ordonanţă, da. 99 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, o abţinere. Da. A fost respins amendamentul. Mergem la lit. d). Domnule deputat, la lit. d).

Ion Ştefan Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Art. 9 lit. d) se modifică: "...o contribuţie de 0,7 lei/kg datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate...". Stimaţi colegi, PNL propune reducerea contribuţiei de 2.000 de lei/tonă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, bunurile produse în România, la o contribuţie de 0,7 lei/kg. Această taxă a fost aplicată şi în alte ţări din Uniunea Europeană. Şi vă dau exemplu: Italia - 17 euro; Bulgaria - 22 de euro; Franţa - 19 euro. Şi, la noi, surpriză - 450 de euro, 2.000 de lei/tonă! (Vociferări.) Unde ajungem cu această taxă de 450 de euro/tonă? Unde sunt lucrurile comparative cu cele din Europa? De ce, la noi, 450 de euro şi, la bulgari, 22 de euro? Cumva pentru "caracatiţa" din domeniu? Pentru regii gunoaielor? Pentru cine ţinem noi această taxă atât de mare? (Vociferări.)

Florin Iordache Bun. Supun...

Ion Ştefan Vă întreb, domnule ministru. Doamnă ministru, nu sunteţi... Domnule preşedinte, aţi dispărut?

Florin Iordache Domnule deputat...

Ion Ştefan Taxele... Domnule preşedinte, Vă rog, o secundă. Pentru taxare, suprataxare, pentru taxă pentru "caracatiţă", Europa nu are nicio reglementare? Nicio directivă? O condiţionalitate ex-ante? Pentru a opri acest dezmăţ, aceste taxe care li se pun în fiecare zi, în România, în cârca producătorilor români. Domnule, distrugeţi competitivitatea companiilor româneşti. Eliminaţi produsele româneşti de pe piaţa românească. Opriţi-vă din suprataxarea produselor româneşti! Vă rog frumos, luaţi în seamă. Nu mai aplecaţi urechea numai la vorbele... ce spune Guvernul, susţine sau nu susţine Guvernul. Aici avem o problemă de competitivitate a produselor româneşti - 450 de euro pentru fiecare tonă de produs ambalat, introdusă în piaţă!

Florin Iordache Mulţumesc, domnule deputat. Supun votului art. 9 lit. d). Să înceapă votul. 49 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă. A fost respins. Lit. e)? Doriţi să susţineţi la lit. e)? Nu. Mergem mai departe. La lit. k)? Nu. Nu susţineţi. Mergem la... (Discuţii în sală.) Nu. Păi, nu avem... Este... Ei amendează... nu raportul, ei amendează ordonanţa. Supun apoi forma raportului în integralitate. Nu am ce supune votului. Mergem mai departe. Domnule deputat, am ajuns la amendamentul 9 marginal. Marginal 9, ca să vă fie uşor, să puteţi susţine. La lit. v) dacă doriţi?

Ion Ştefan Da. Marginal 9. Vă mulţumesc, domnule preşedinte. La art. 9 alin. (1) lit. p) propun abrogarea.

Florin Iordache Da.

Ion Ştefan Cetăţenii vor suporta din buzunarul propriu neputinţa Administraţiei Fondului Pentru Mediu. Taxa de 50 de lei/tonă scumpeşte foarte mult acest serviciu. Astfel că astăzi malurile râurilor sunt pline de gropi de gunoi neautorizate. Vă dau un exemplu. Ce vină au locuitorii comunei Tulnici din judeţul Vrancea, care trebuie să transporte gunoiul menajer la 200 de kilometri de locul colectării? Această lege trebuie făcută pentru oameni, nu împotriva oamenilor. Când, vreodată, o bunică de la Tulnici, aflată la 80 de kilometri de Focşani, va putea pricepe, înţelege Administraţia Fondului pentru Mediu - parlamentarii PSD-ALDE -, de a o emancipa prin introducerea unei taxe de 50 de lei pe tona de gunoi menajer transportată la 200 de kilometri de locul colectării? În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale, prin adresa din data de 27 aprilie 2017, susţine abrogarea acestei taxe de la art. 9 lit. p). Inclusiv Ministerul dumneavoastră susţine această abrogare. Vă rog frumos, nu mai scumpiţi gunoiul menajer plătit de cetăţeni! Nu rezolvăm nimic prin introducerea unei noi taxe pe gunoiul menajer. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Supun votului amendamentul de la 9 marginal lit. v). Să înceapă votul. 38 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă. A fost respins. Lit. x). Nu este amendamentul dumneavoastră. La 11 marginal, la amendamente respinse, după alin. (2) se propune alin. (3). Pe acesta doriţi să-l susţineţi, da? Vă rog.

Ion Ştefan Mulţumesc, domnule preşedinte. Alin. (3): "...Sumelor ce se fac venit la Fondul pentru Mediu nu li se aplică TVA...". PNL consideră suprataxarea, taxarea excesivă a deşeurilor menajere, prin aplicarea de TVA, ca fiind o piedică în realizarea obiectivelor stabilite. Colectarea devine mai scumpă. Conform adresei de răspuns a Ministerului Dezvoltării, semnată de doamna ministru Shhaideh, rezultă susţinerea acestui amendament, citez: "Având în vedere prevederile art. 286 alin. (3) din Codul fiscal, conform cărora baza de impozitare cuprinde şi impozite şi taxe, dacă prin lege nu se prevede altfel, apreciem că sumelor ce se fac venit la Fondul pentru Mediu ar trebui să nu li se aplice TVA". Deci un minister al dumneavoastră ne recomandă să nu aplicăm TVA pentru colectarea deşeurilor menajere. Folosiţi aceşti bani pentru colectarea selectivă. Nu mai aplecaţi urechea la vorbele Necuratului! Deci nu avem nevoie de taxe suplimentare. Gunoaiele, deşeurile menajere sunt astăzi în mâna unei mafii. Dumneavoastră sunteţi părtaşi la acest eveniment, la aceste lucruri. Luaţi în considerare ceea ce vă propune Ministerul Dezvoltării! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul. 41 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă. Am finalizat cu art. 9. A fost respins. Vă supun, stimaţi colegi, art. 9 în formula propusă de comisie. Să înceapă votul. (Domnul deputat Ion Ştefan solicită să ia cuvântul.) Nu, dumneavoastră aveţi 9 1 , staţi la rând. Cu 88 de voturi pentru, 42 de voturi împotrivă, art. 9 în formula propusă de comisie a fost adoptat. Dumneavoastră aveţi un nou amendament, 9 1 , este în plus. Vă rog, susţineţi-l, să-l putem supune votului.

Ion Ştefan Da. După art. 9 1 se introduce un articol nou, art. 9 2 , cu următorul cuprins: "Sumele provenite din contribuţiile achitate la Fondul pentru Mediu prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea Programului de finanţare a investiţiilor în infrastructura de mediu, pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer". Din 2012 ...era să spun 20.12... din 2012, Administraţia Fondului pentru Mediu nu a alocat vreun leu pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer. Studiul JASPERS ne recomandă utilizarea acestor taxe în vederea îmbunătăţirii programelor de colectare selectivă a gunoiului menajer. De asemenea, Ministerul Dezvoltării Regionale - citez - "consideră necesară introducerea unei prevederi legale prin care să se dispună că sumele provenite din contribuţiile achitate la Fondul pentru Mediu prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. p) sunt utilizate exclusiv pentru finanţarea investiţiilor autorităţilor administraţiei publice locale în infrastructura de mediu". Domnilor colegi parlamentari, Deci inclusiv Ministerul dumneavoastră vă roagă să folosiţi aceşti bani pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer, pentru a reuşi să avem o Românie curată. Nu avem nevoie de bani, la Fondul de Mediu, pentru maşini electrice, pentru industria altor ţări. Cetăţenii noştri, din mediul rural, care plătesc această taxă nu au obligaţia să susţină beneficiile altor categorii de cetăţeni. Stimaţi colegi, Opriţi acest dezmăţ din domeniu! Astăzi sunt prea multe taxe pe gunoiul menajer. Dumneavoastră plătiţi 40 de euro. Fiecare cetăţean plăteşte astăzi 40 de euro, taxă...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat.

Ion Ştefan ... pentru gunoiul menajer... ori 20 de milioane de oameni - 800 de milioane de euro se încasează an de an pentru gunoiul menajer.

Florin Iordache Da.

Ion Ştefan 800 de milioane de euro.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Ion Ştefan Şi România a rămas tot murdară.

Florin Iordache Domnule deputat, mulţumesc.

Ion Ştefan Vă mulţumesc.

Florin Iordache Haideţi, încadraţi-vă, totuşi, într-un timp. Supun votului amendamentul dumneavoastră, art. 9 2 . Să înceapă votul. 54 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă, două abţineri. Şi acest amendament a fost respins. Art. 12, la alin. (1)? Nu-l mai susţineţi. La art. I, după pct. 2 este un amendament. Nu se mai susţine. După art. III este un amendament. Nu se mai susţine. La art. IV? Nu. În aceste condiţii, rămâne în forma propusă de comisie, la votul final. Are caracter ordinar.