28 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Planul de acţiune al UE 2017 - 2019 Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi COM(2017) 678 (PH CD 12/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Următorul. 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social. Este vorba de COM 678; PH CD 12/2018. Domnule preşedinte Angel Tîlvăr, vă rog, sintetizaţi raportul comisiei.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European Planul de acţiune al UE 2017-2019 privind combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi. Am avut în vedere, conform Regulamentului, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, proiectul de opinie transmis de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, nota Ministerului Afacerilor Externe, fişa de informare elaborată de Direcţia pentru Uniunea Europeană din Camera Deputaţilor, precum şi analiza realizată de secretariatul comisiei noastre. În acest context, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, noi considerăm că persistenţa diferenţelor de remunerare este principala problemă care trebuie rezolvată în vederea asigurării deplinei participări a femeilor pe o piaţă a muncii mai echitabilă, situaţia actuală sugerând necesitatea analizării unor măsuri mai ambiţioase la nivelul Uniunii. Totodată, considerăm că ritmul actual şi amploarea schimbărilor din sectorul ocupaţional, coroborate cu tendinţele demografice, contribuie la transformarea condiţiilor de ocupare a forţei de muncă, echitatea socială fiind asociată creşterii economice pe termen lung. De aceea, dezechilibrele sociale şi de ocupare trebuie ţinute sub control, acestea putând să amplifice potenţialul crizelor financiare şi instabilităţii politice. Totodată, comisia noastră atrage atenţia că discrepanţele salariale se reflectă şi asupra drepturilor de pensie viitoare. Prin urmare, numărul femeilor care se confruntă cu sărăcia atunci când ajung la bătrâneţe poate fi mai mare decât al bărbaţilor. Apreciem intenţia Comisiei Europene de a derula iniţiative specifice în diferite sectoare de activitate pentru eradicarea stereotipurilor privind competenţele, abilităţile şi rolurile femeilor şi ale bărbaţilor pe piaţa muncii. În aceste condiţii, domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în şedinţa din 21 februarie 2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale. Roxana Mînzatu, PSD.

Roxana Mînzatu Scurt. Grupul PSD susţine această opinie şi am dori să marcăm şi faptul că astăzi, la Bruxelles, Organizaţia Femeilor din Partidul Socialiştilor Europeni celebrează Ziua egalităţii salariale între femei şi bărbaţi, cu accent pe un aspect foarte important, nu neapărat pe faptul că la muncă egală femeile sunt plătite mai puţin - 16% mai puţin în Europa, doar 5,5% în România - cât pe faptul că, femeile, în momentul în care se pensionează, ca urmare a unei munci egale şi a unei durate de contribuţii egale, au pensii mai mici. Aici situaţia este mult, mult mai tragică şi chiar necesită o importantă aplecare şi din partea Parlamentului. Dacă la nivelul european diferenţa de pensii între femei şi bărbaţi, la muncă şi la contribuţii egale, este undeva la 39%, în România - şi suntem fruntaşi - depăşeşte 55%, se apropie de 60%. Aşa încât, este important să ne aplicăm pe acest aspect al remunerării egale între femei şi bărbaţi, la muncă egală, şi cu gândul la pensii şi la generaţiile care astăzi şi mâine vor beneficia de această prestaţie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Andrei Gheorghe, Grupul PNL.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Evident, şi Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota în favoarea acestui COM. Noi considerăm că este o chestiune fundamentală, de civilizaţie, ca remunerarea persoanelor să nu ţină cont de faptul că unele persoane sunt bărbaţi, iar altele sunt femei. Aici toate criteriile care trebuie să conteze ţin de concurenţă, de o piaţă liberă, de unde toată lumea porneşte cu aceleaşi drepturi şi aceleaşi oportunităţi. Între bărbaţi şi femei trebuie să existe un raport de complementaritate, iar nu să fie încurajat un conflict social, aşa cum cultivă ideologia de gen, în mod artificial. Egalitatea de şanse presupune că toţi sunt liberi într-o competiţie, toţi au aceleaşi drepturi şi pot obţine orice post de conducere. Aşadar, mi se pare absolut firesc ca acest principiu, al remunerării în funcţie de profesionalism, de calitatea muncii prestate şi de gradul de calificare, să fie respectat de toată lumea, iar nu pe alte criterii care pot fi subiective. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Cristina Iurişniţi, USR. Vă rog.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt întru totul de acord cu argumentele aduse de antevorbitorii mei, dar n-aş spune că există argumente subiective. Este, într-adevăr, vorba despre complementaritate şi despre o recuperare a ceea ce timp de sute de ani nu a fost posibil. Deci nu este cazul de argumente subiective. Este vorba despre egalitatea de şanse şi despre respectarea unor valori europene. Deci Uniunea Salvaţi România salută această comunicare din partea comisiei către Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comitetul Economic şi Social European şi combaterea acestor diferenţe de remunerare dintre femei şi bărbaţi este pe agenda publică a României, care are încă multe de făcut de acum înainte. Femeile din România au salarii cu 9,1% mai mici decât bărbaţii, aproximativ. Este de neacceptat acest lucru. Ele sunt la fel de competente ca şi bărbaţii. Femeile livrează la fel de mult ca şi bărbaţii. Sunt prezente şi în funcţii de conducere, în zona deciziilor. Prin urmare, trebuie să ne angajăm cu toţii pentru ca în următorii 5 ani să reducem substanţial aceste diferenţe. Este adevărat că sunt ţări care stau mai bine ca noi şi sunt ţări care stau mai prost ca noi, din acest punct de vedere. Deci haideţi să ne angajăm în această luptă împreună cu toate femeile, dar şi cu bărbaţii, într-o idee de complementaritate şi de angajament social mutual, deci împreună să rezolvăm această problemă şi în niciun caz să avem conflicte sociale sau de gen. Nici vorbă! Suntem complementari şi împreună vom reuşi! Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Ştefan Băişanu, Grupul ALDE.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul ALDE susţine acest proiect de hotărâre. Este foarte important să recunoaştem, până la urmă, din nou, importanţa şi rolul pe care le are femeia în societatea din România. Este firesc - evident şi colegii din PNL susţin lucrul acesta, şi cei din USR, şi cei din PSD - la muncă egală şi remunerare egală între femei şi bărbaţi, dar să nu uităm că trebuie să vorbim aici şi despre meritocraţie, nu doar despre diferenţele sau apropierile de gen. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Csép Éva-Andrea, Grupul UDMR.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vorbim de la acest microfon despre egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi în majoritate doar femei suntem cele care vă atragem atenţia asupra acestui lucru. Eu aş dori ca, în perioada următoare, mai mulţi dintre colegii noştri bărbaţi să ia cuvântul de la acest microfon, printr-o deschidere maximă, pentru că doar împreună putem, şi femei şi bărbaţi. Egalitatea de şanse este o temă foarte importantă, la care toată lumea trebuie să aducă un aport pozitiv, să putem să şi avansăm. Şi dacă vorbim despre remunerare şi despre salarii, ştim foarte bine că avem foarte multe femei foarte bine pregătite profesional, dar nu au posibilitatea de a arăta de ce anume sunt capabile, pentru că în prea puţine ocazii au posibilitatea de a fi într-o poziţie de conducere. Cred că trebuie să încurajăm aceste femei şi trebuie să le dăm posibilitatea să arate ceea ce ştiu, pentru ce s-au pregătit. UDMR salută această comunicare şi credem că mai avem mult de recuperat. Doar împreună putem să recuperăm! Acesta este un angajament de care trebuie să ţinem cont de acum încolo şi pe care îl vom sprijini în continuare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Ultimul vorbitor, doamna deputat Oana Bîzgan.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Mulţumesc, domnule preşedinte. Egalitatea de şanse nu este doar o expresie. Cred că este cazul să recunoaştem cu toţii că, în România, de la o expresie până la acţiune mai avem încă cale lungă. Deşi România are unul dintre cele mai ridicate procente de femei absolvente de studii universitare în ştiinţă şi în tehnologie, acestea, odată ce termină aceste studii, sunt îndreptate spre aşa-zisele meserii pentru femei. De aceea, în România, încă avem o mare diferenţă de salarii între bărbaţi şi femei, pentru că foarte multe femei sunt îndreptate spre aceste meserii care sunt plătite mai prost. De asemenea, avem 36% dintre companiile din România, care sunt conduse de femei. Nu văd asta exprimată în realitatea din România. Încă discutăm de femei care, în proporţie covârşitoare, trăiesc sub semnul sărăciei, care se luptă cu viaţa de zi cu zi, pentru a pune pe masă mâncarea copiilor lor. De aceea, am rugămintea către toată lumea, să luăm în considerare acest aspect şi, mai mult decât atât, să-l luăm în serios. Iar dragi colege, dragi colegi, cred că anul acesta este un an deosebit, în care putem pune bazele, realmente, ale egalităţii de şanse şi în Parlamentul României. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nemaifiind intervenţii, trecem la dezbaterea pe articole. La titlu dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La preambul dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La articolul unic dacă sunt obiecţii? Nu. Adoptat. Rămâne la votul final.