31 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 (PL-x 409/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 34. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008; PL-x 409/2018. Fără amendamente; caracter ordinar. Guvernul? Vă rog, domnule secretar de stat. Şi apoi Comisia pentru industrii, vă rog să prezentaţi raportul. Domnul Toma.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Domnule Toma Ilie, prezentaţi raportul. Şi la dezbateri, domnul Bica, de la PNL.

Ilie Toma Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de Parteneriat Economic, APE, între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană, pe de altă parte, privind importul şi exportul de mărfuri. Sprijinul financiar va veni din partea programelor orientative regionale şi naţionale ale FED, precum şi din partea tuturor programelor destinate ţărilor ACP. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 12 septembrie 2018 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, în forma prezentată de iniţiator. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Bica, vă rog. Grupul PNL.

Dănuţ Bica Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În anul 2000, ACP, din care fac parte statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific şi Uniunea Europeană au convenit să încheie noi acorduri comerciale, compatibile cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Negocierea noilor acorduri de parteneriat economic a început în 2002, cu obiectivul de a fi încheiată până la 31 decembrie 2007. Ţările din zona Caraibilor au fost singurele din cele şase grupuri din ACP care au negociat şi au semnat în termenul stabilit un acord de parteneriat economic complet. Acordul va intra în vigoare în mod oficial după finalizarea procesului de ratificare de către statele membre. Drept urmare, proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008. Acordul stabileşte norme detaliate privind importul şi exportul de mărfuri. Uniunea Europeană acceptă să nu mai aplice taxe vamale şi contingente începând de la 1 ianuarie 2008, iar majoritatea statelor CARIFORUM îşi deschid treptat pieţele pentru circa 87% din mărfurile importate din Uniunea Europeană şi originare din Uniunea Europeană, în următorii 25 de ani. Acordul de Parteneriat Economic conţine prevederi privind comerţul de servicii, investiţiile, concurenţa, inovaţia, proprietatea intelectuală şi achiziţiile. Se preconizează ca aplicarea prevederilor acordului va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, ducând la amplificarea cooperării economice dintre Uniunea Europeană şi zona Caraibilor, a relaţiilor dintre operatorii economici români şi europeni din zona Caraibilor. Totodată, va avea un impact pozitiv asupra sarcinilor administrative, determinând simplificarea relaţiilor economice dintre Uniunea Europeană şi zona Caraibilor şi implicit a relaţiilor dintre operatorii economici români şi europeni şi cei din zona Caraibilor. Având în vedere cele prezentate anterior, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea proiectului de lege supus dezbaterii. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Dacă mai sunt alte intervenţii? Aplauze furtunoase. Caracter ordinar; fără amendamente. Rămâne la votul final.