6 februarie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Stimaţi colegi, Vă propun să luaţi loc, să începem sesiunea de vot final. Începem sesiunea de vot final cu o sesiune de vot de control. Să înceapă votul. Sunt prezenţi 212 colegi. Putem începe sesiunea de vot final. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Să înceapă votul. Cu 252 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 colegi care nu şi-au exprimat votul, adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Ioan Munteanu. Să înceapă votul. 257 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 colegi care nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Comisia pentru regulament propune respingerea. Să înceapă votul. Adoptat. 258 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Legi ordinare. Adoptări. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru apărare propun adoptarea. Să înceapă votul. 258 de voturi pentru, două abţineri, trei colegi care nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru sănătate propun adoptarea. Să înceapă votul. 174 de voturi pentru, un vot împotrivă, 89 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisia pentru buget şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea. Să înceapă votul. 265 de voturi pentru. Adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Să înceapă votul. 266 de voturi pentru. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru. Adoptat. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru cultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 225 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 16 abţineri. Adoptat. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea. Să înceapă votul. 242 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 272 de voturi pentru. În unanimitate, adoptat. Proiectul de lege privind combaterea buruienii ambrozia. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun... Din sală : Aţi sărit!

Florin Iordache A, am... Scuze! 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 268 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. 13. Proiectul de Lege privind combaterea buruienii ambrozia. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun adoptarea. Să înceapă votul. 264 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. Vă rog. Explicarea votului, doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Mulţumesc tuturor pentru sprijinirea acestui proiect de lege. Vă doresc tuturor multă sănătate şi mult succes celor care vor elabora normele metodologice! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Trecem la Secţiunea III. Legi organice. Adoptări. 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea. Să înceapă votul. Adoptat. 250 de voturi pentru, 16 abţineri. Proiectul de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru... Vă rog. Explicarea votului. Domnul Codreanu.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul Partidului Mişcarea Populară a votat, bineînţeles, pentru adoptarea acestui proiect de lege. Nu-mi explic, sincer să fiu, abţinerile celor 14 sau 16, dacă nu greşesc, pentru că vorbim despre faptul că cetăţenilor din afara României le-a fost oferit cadrul necesar pentru a-şi exprima votul - şi vă vorbesc în calitate de cetăţean român care a votat, în repetate rânduri, la diverse alegeri organizate în afara României - şi situaţia din 2016 a fost incomparabil mai bună decât situaţiile care au existat în 2012 sau, de exemplu, în 2014, atunci când am aşteptat nu mai puţin de trei ore pentru a-mi exprima votul. Ceea ce voiam să vă spun este, de fapt, o reluare a tezelor enunţate ieri, la dezbateri, pentru că ştim prea bine repetitio est mater studiorum. Trebuie să extindem aceste prevederi şi pentru alegerile europarlamentare, şi pentru alegerile prezidenţiale. Vine anul 2019 şi sper că putem face acest lucru împreună, pentru a le da un semnal foarte clar cetăţenilor români din afara graniţelor ţării, că le suntem alături şi le oferim acest drept fundamental, de a alege şi de a fi ales. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. 15. Proiectul de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia juridică şi Comisia pentru apărare propun adoptarea. Să înceapă votul. 252 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 14 abţineri. Adoptat. 16. Proiectul de Lege privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol). Comisia juridică şi Comisia pentru apărare propun adoptarea. Să înceapă votul. Unanimitate. 268 de voturi pentru. Adoptat. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. Adoptată. 173 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă, 78 de abţineri, 2 colegi care nu şi-au exprimat votul. 18. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Să înceapă votul. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită cuvântul.) Imediat, imediat! Şi dumneavoastră şi domnul Dîrzu. 263 de voturi pentru, 3 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Explicarea votului - Grupul PNL, domnul Olar şi Grupul PSD, domnul Dîrzu.

Corneliu Olar Aici am puţin noroc, pentru că vorbesc înaintea domnului Dîrzu. Cred că Partidul Naţional Liberal, de data aceasta, şi eu, personal, am votat o iniţiativă a domnilor de la PSD. Poate fi un exemplu, pentru că şi noi am avut foarte multe iniţiative cu referire la un primar, ştiu eu, liberal sau de altă culoare politică, şi dumneavoastră n-aţi votat-o. Şi de aceasta trebuie să spun că poate fi un semn bun, de data aceasta, să votaţi şi dumneavoastră iniţiativele noastre, vizavi de primarii noştri. Mulţumesc. Primarul nu trebuie să aibă culoare politică.

Florin Iordache Domnule Dîrzu, vă rog, explicarea votului.

Ioan Dîrzu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În primul rând, vreau să vă mulţumesc în numele administraţiei locale a oraşului Teiuş şi a aproximativ 300 de persoane, care locuiesc în această zonă, limitrofă cu Gara C.F.R. Teiuş, pentru că acum au posibilitatea, chiar dacă sunt proprietarii acelor locuinţe, să şi le intabuleze şi să facă ceea ce vor cu acele locuinţe. Totodată, este vorba de şapte hectare de teren, care acum este în paragină, un depozit de gunoaie şi administraţia locală, având temeiul legal, va investi în transformarea acestui teren într-o bază sportivă şi într-un parc de agrement. Vă mulţumesc tuturor, inclusiv parlamentarilor judeţului Alba şi tuturor celor care au votat în unanimitate astăzi. Mulţumesc şi toate cele bune. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. Sunteţi unul dintre iniţiatorii proiectului. 19. Proiectul de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea. Să înceapă votul. 239 de voturi pentru, un vot împotrivă, 31 de abţineri. Adoptat. Explicarea votului. Da, domnule Gudu, vă rog. Grupul PNL.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să mulţumesc tuturor colegilor pentru votul dat astăzi pentru acest proiect atât de necesar comunităţilor din Delta Dunării. Încă o dată, mulţumesc şi vă aşteptăm în Delta Dunării.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Şi ultima propunere. Legi organice. Respingeri. 20. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Comisia pentru cultură propune respingerea. Să înceapă votul. 58 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă, 8 abţineri. Nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi aprobată propunerea comisiei. Vă mulţumesc. Acestea fiind spuse, declar închisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,23.