6 februarie 2019 – Aprobarea modificării ordinii de zi.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Supun atenţiei şi votului dumneavoastră propunerea membrilor Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale de a muta Proiectul de Lege privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - PL-x 688/2018 de pe poziţia 35 pe poziţia 12. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Intervenţii, liderii de grup? Nu. Supun votului dumneavoastră solicitarea Grupului minorităţilor. Să înceapă votul. 100 de voturi pentru, un vot împotrivă, 11 abţineri. A fost adoptată solicitarea domnului Zisopol. Mai departe, domnul Lupaşcu şi apoi, domnul Szabó Ödön. Domnul Lupaşcu, vă rog.

Costel Lupaşcu Şi vă solicit ca poziţia 38 de pe ordinea de zi să fie mutată pe poziţia 2 - PL-x 593/2018...

Florin Iordache Raport de la Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru tehnologia informaţiilor, da?

Costel Lupaşcu Da.

Florin Iordache Da.

Costel Lupaşcu Mulţumesc.

Florin Iordache Să înceapă votul! 119 voturi pentru, două voturi împotrivă, 16 abţineri. Adoptată. În continuare, domnul Szabó Ödön. Vă rog, domnule deputat.