26 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului Legii muntelui (PL-x 80/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Continuăm ordinea de zi, aşa cum aţi aprobat-o dumneavoastră. (Vociferări.) Suntem la... 13. PL-x 80/2018 - Proiectul Legii muntelui. 29 de amendamente admise, 22 respinse. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Raportul. Din partea Comisiei pentru agricultură, domnul vicepreşedinte Dîrzu, vă rog.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului Legii muntelui. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul Legii muntelui. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modalităţile de protecţie şi dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului Legii muntelui, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi amendamentele respinse redate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Olar, vă rog, dezbateri generale, Grupul PNL.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mă aflu şi eu la mine acasă, pentru că sunt parlamentarul care m-am născut în munţi, trăiesc în munţi şi ştiu problema oamenilor de la munte, din zona montană. Noi, Partidul Naţional Liberal, în comisie, dacă aţi văzut, avem foarte multe amendamente care au trecut cu brio şi mulţumesc comisiei pentru că ne-au văzut problemele şi cunoaştem problemele din zona de munte. Însă mai trebuie să rezolvăm câteva probleme care cred că pe parcurs se vor rezolva. Este vorba de ariile protejate, care încă... nu ne-am referit la ariile protejate care au fost desenate oarecum în 2007. Şi ştiţi cine era ministru, că s-a vorbit aici. Ne-a acuzat pe noi, că noi am conturat ariile protejate. În 2007 nu vreau să spun cine a fost, ca să nu dau drept la replică, cine a fost prim-ministru, când s-au creionat din birouri şi au rămas chiar în anumite zone, casele, proprietăţile din intravilan în ariile protejate. Aici va trebui să corelăm Legea muntelui cu Legea ariilor protejate. Şi eu zic că de data aceasta trebuie să treacă în forma în care e, mai ales că noi... şi eu sunt autor de amendament. De foarte multe amendamente. Dar să nu credeţi că nu-l vom urmări pe domnul Daea dacă duce... e pe aici domnul Daea? Îmi pare rău că nu e aici, că de multe ori a spus că Olar vorbeşte bine şi are dreptate. Dar să ştiţi că din tot ce spun eu am dreptate aici. Ariile protejate vor trebui din nou redesenate. Şi aţi văzut, am făcut corelări cu anumite legi speciale sau legi organice, precum Codul silvic. E aici şi domnul Terea, care m-a susţinut şi îi mulţumesc. Şi atunci îl vom urmări. Programul şi subprogramele, dacă le va duce la finalizare. Noi aşteptăm legea să se pună în aplicare. Vă mulţumesc. Şi vă rog să votaţi cu Partidul Naţional Liberal de data aceasta.

Florin Iordache Da. Domnul Dîrzu, Grupul PSD, vă rog.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Sigur, este o lege extrem de importantă, care a fost amplu dezbătută în Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi servicii specifice. Întreaga comisie a venit cu amendamente constructive şi se pare că este o necesitate pentru zona montană ca această lege să fie pusă în practică. Eu aş vrea aici să felicit, pentru modul în care s-au comportat, colegii din comisie. Pentru modul în care au înţeles că 20% din suprafaţa ţării face parte din zona montană. Pentru faptul că 15,08% din populaţia României trăieşte în această zonă. Şi cred că este o şansă a Guvernului şi totodată a românilor de a popula această zonă, de a deschide business-uri şi afaceri, de a fixa tinerii fermieri să-şi desfăşoare activitatea în această zonă. Avem zone minunate care trebuie, de asemenea, populate şi susţinute. Credem că acele câteva măsuri, prin centre de colectare, puncte de sacrificare, centre de colectare şi procesare fructe, şi foarte, foarte multe alte investiţii în această zonă pot revigora zona munţilor din întreaga ţară. Mulţumesc, şi vă îndemn pe toţi colegii, sunt convins că PSD şi am înţeles că şi o parte din opoziţie vor vota această lege. Mulţumesc. Şi mult succes!

Florin Iordache Şi dumneavoastră, succes. Grupul USR, domnul Adrian Prisnel.

Adrian-Claudiu Prisnel Prin această lege se cheltuieşte un miliard de euro din banii noştri şi nu există indicatori de performanţă pentru modul în care se vor aloca aceste proiecte. Grupul USR se va abţine.

Florin Iordache Şi Grupul... domnul Korodi, vă rog. Vă rog, domnule ministru.

Attila Korodi Stimaţi colegi, Acest proiect de lege cred că este un pas important în abordarea unor zone specifice României, care au nevoie de politici publice specifice. Dar cred că încă Parlamentul României şi Guvernul României nu sunt destul de curajoşi. Şi nu vorbesc aici de linii de finanţare, ci mai degrabă de crearea unor condiţii juridice specifice în fiecare domeniu tehnic - cum sunt educaţia, sănătatea, dezvoltarea rurală şi aşa mai departe - care să aibă un impact semnificativ în garantarea resurselor fundamentale vieţii din zona montană. Noi vom susţine acest proiect de lege, dar credem că România trebuie să fie mai curajoasă, pentru că nu ne putem opri numai la finanţări pentru anumite proiecte tehnice, agricole şi aşa mai departe. Ar trebui să vedem muntele ca un spaţiu întreg, în care dacă pierdem comunităţile locale, care încă au rămas în zona montană, va pierde ţara. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi Grupul PMP, domnul Simionca. Vă rog.

Ionuţ Simionca În judeţul de unde vin eu, în Bistriţa-Năsăud, avem multe zone montane. Am susţinut acest proiect legislativ şi în comisie, o să-l votăm şi în plen. Cred că este important să susţinem mai ales fermierii din zonele montane, pentru că agricultura la munte se face mult mai greu decât la câmpie sau la şes. Grupul parlamentar al PMP va vota pentru centre de colectare, pentru centre de sacrificare, va vota pentru agricultura românească. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. Trecem la dezbateri. Avem 29 de amendamente admise şi o anexă. Dacă la titlul legii aveţi observaţii? Nu. De la 2 marginal până la 10 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 11 până la 20 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 21 la 29, intervenţii? Nu. Anexa 1. Dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.