26 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 555/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Şi ultimul. 26. Proiectul de Lege pentru completarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; PL-x 555/2017. Vă rog. Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia juridică, Comisia pentru transporturi. Vă rog. Şi înţeleg că aveţi şi o corelare de tehnică legislativă.

Aurel Căciulă Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, în fond, cu dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice , transmis cu adresa PL-x 555/2017 din 8 decembrie 2017 şi înregistrat la comisii sub nr. 4c-3/597/2017, nr. 4c-11/1.223/2017, respectiv nr. 4c-26/197/2017. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 alin (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în data de 4 decembrie 2017. Consiliul Legislativ a avizat favorabil actul normativ, cu observaţii şi propuneri, prin adresa nr. 473/21 iunie 2017. Guvernul, prin adresa nr. 1.191 din 10 august 2017, susţine adoptarea iniţiativei legislative. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională...

Florin Iordache Sintetic, domnule coleg! Precizaţi, că înţeleg că este o corelare. Vă rog, haideţi!

Aurel Căciulă Sintetic.

Florin Iordache Haideţi, veniţi la subiect!

Aurel Căciulă Deci, avem corelare tehnico-legislativă la ultimul amendament, nr. crt. 3 din raport. S-a omis în redactare cuvântul "rutier". Citesc...

Florin Iordache Nu, am notat. Stafful şi-a notat.

Aurel Căciulă ...forma modificată. Deci avem: "Din momentul depunerii dovezii înlocuitoare, de către conducătorul auto, la oricare unitate de poliţie" şi vine "la oricare unitate de poliţie rutieră, în una din zilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia".

Florin Iordache Cu această completare... Am reţinut!

Aurel Căciulă Mulţumesc.

Florin Iordache Intervenţii? Nu sunt. Bun. La titlul legii, intervenţii? Nu. Articolul unic, intervenţii? Nu. La art. 111, cu chestiunea de tehnică legislativă? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Încheiem aici prima parte a şedinţei. În cinci minute începem sesiunea dedicată răspunsurilor la întrebări.